Pod koniec Światowej Konferencji Edukacji, w czerwcu 2008 roku, ku radości wszystkich zebranych, Bhagawan zmaterializował złoty lingam. Baba oświadczył, że zostanie on podarowany doktorowi Goldsteinowi (na zdjęciu drugi od lewej), przewodniczącemu Światowej Organizacji Sai. Bhagawan poprosił, aby ogłoszono, że woda z rytualnej kąpieli lingamy (abiszekam), może być podawana chorym.   - foto z www.saibabaofindia.com 

SPIS TREŚCI do numeru 43 lipiec-sierpień-wrzesień  2008

    1.    Bhagawad Gita jest tchnieniem Boga Dyskurs Śri Sathya Sai ze święta Gurupurnima 18 lipca 2008 r.

   2.    Ruchoma Świątynia - trzeci dyskurs Sathya Sai, wygłoszony podczas w Whitefield, w 1990 r

  3.    W obronie wegetarianizmu - pokarm, serce i umysł - Dyskurs Sathya Sai z 23 listopada 1994 r

    4.    Zabijanie Zwierząt

    5.    Zjedzone zwierzęta odradzają się jako ludzie

   6.    Sai Baba i Kosmiczny Chrystus - Ron Laing

   7.    Nasiona przemiany;  Wrodzona boskość człowieka - Lucas Ralli

    8.    Podróż do Chaco

    9.    Ruch Sai w Szwajcarii

 10.    Fragment książki Jacka Hawley’a „Potęga duchowego zarządzania. Budzenie na nowo ducha w pracy."

11.    Niepodzielność Boskości - Ratan Lal

12.  Jak długo? - Niedzielny wykład prof. A. Kumara

13.    Boskie objawienie

14.    Piknik Sathya Sai w Chicago w 2007 roku

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.