numer 43 lipiec-sierpień-wrzesień  2008

W obronie wegetarianizmu - pokarm, serce i umysł

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony w holu Purnaćandra 23 listopada 1994 r. z okazji urodzin

       Bhagawan Śri Sathya Sai powiedział: - „Istotne jest przestrzeganie zasady umiarkowania w zwyczajach żywieniowych, pracy i śnie. Budda nauczał swoich uczniów tej samej zasady. „Zachowuj umiar, nigdy nie przesadzaj” – głosił Budda. Umiarkowanie jest królewską drogą do szczęścia.

         Współczesny człowiek, który lekceważy zasadę umiarkowania w każdej sferze życia, naraża na szwank swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Żywność, jaką człowiek spożywa, powinna być odpowiednia, czysta i zdrowa. Jednak obecnie ludzie nie zwracają uwagi na to, co jedzą, ani gdzie jedzą i w ten oto sposób niszczą swoje zdrowie.

       Tymczasem pożywienie ma zasadniczy wpływ na utrzymanie dobrego zdrowia. Należy zwracać uwagę na to, by nasze posiłki nie zawierały zbyt wiele tłuszczu, ponieważ zbyt duża zawartość tłuszczu w diecie jest szkodliwa nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Mięso oraz napoje alkoholowe sprawiają, że płacimy drogo naszym zdrowiem, ponieważ powodują onewiele chorób. 

        Współczesny człowiek, który lekceważy zasadę umiarkowania w każdej sferze życia, naraża na szwank swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Żywność, jaką człowiek spożywa, powinna być odpowiednia, czysta i zdrowa. Jednak obecnie ludzie nie zwracają uwagi na to, co jedzą, ani gdzie jedzą i w ten oto sposób niszczą swoje zdrowie. Tymczasem pożywienie ma zasadniczy wpływ na utrzymanie dobrego zdrowia. Należy zwracać uwagę na to, by nasze posiłki nie zawierały zbyt wiele tłuszczu, ponieważ zbyt duża zawartość tłuszczu w diecie jest szkodliwa nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Mięso oraz napoje alkoholowe sprawiają, że płacimy drogo naszym zdrowiem, ponieważ powodują onewiele chorób.

Kto jest prawdziwym wegetarianinem?

       Prawdziwym wegetarianinem jest – według czcigodnego Dady J.P. Waswani – ten, kto przepełniony jest na wskroś szacunkiem dla życia. Szanuje życie jako Dar od Boga; takiego Daru żaden człowiek nie może użyczyć, a zatem nie może go niszczyć. Taka osoba posiada następujące cechy: 

Jej serce jest rzeką współczucia i miłości. Podstawą współczucia jest poczucie jedności z wszystkimi żyjącymi istotami.

Prawdziwy wegetarianin jest człowiekiem zdyscyplinowanym. Było wielu takich, którzy nie jedli mięsa, ale niestety łatwo poddawali się mięsu. Nie mogli odeprzeć pokusy, jaką jest mięso. Są ulegli, nie zgasili w sobie ognia namiętności. Prawdziwy wegetarianin nie ulega namiętnościom, jest nieporuszony przez gniew i żądzę bogactwa.

Prawdziwy wegetarianin jest człowiekiem pokornym. W głębi serca wie, że nie jest wolny od grzechu zabijania. Aby móc oddychać, zabijamy zarazki, które są w powietrzu. Rozmowa jest też zabijaniem, podobnie jak chodzenie. Prawdę powiedziawszy, żyć, to zabijać.

Żyjąc w takim świecie, prawdziwy wegetarianin staje się czcicielem, człowiekiem modlitwy. Dostrzega okrucieństwo wokół siebie. Ile serc może poruszyć? Ile żyć może uratować? I tak zwraca się ku Temu, który jest Jedynym Zbawcą wszystkich. Prawdziwy wegetarianin modli się jednakowo za tego, który zabija i tego, kto jest zabijany i modli się o to, aby być narzędziem miłości Boga w tym świecie męki i cierpienia.

Prawdziwy wegetarianin jest człowiekiem nieugiętej wiary. Prawdziwie wierzy w to, że życie jest darem Boga. W okresie kryzysu, w czasie głodu i powodzi jego umysł pozostaje niezachwiany! Woli głodować, niż jadać mięso lub ryby. Nawet wtedy, kiedy jest przykuty do łóżka z powodu choroby, nie skusi go nieczyste pożywienie. Lekarz Abu Ala Maira powiedział do derwisza: „O człowiecze Boży! Dlaczego nie pożyjesz dłużej i nie pobłogosławisz tej ziemi? Zjedz ten rosół, który ci przyniosłem, a zobaczysz, jak szybko powrócisz do zdrowia, a twoje wątłe ciało nabierze sił.” Derwisz roześmiał się z całego serca i odparł: „Czy musisz podsuwać mi zupę zrobioną ze słabego, bezbronnego stworzenia, które nie było w stanie podjąć walki? To ciebie niegodne. Przynieś mi zupę z małego lwiątka!”

Czystość umysłu: Rola zmysłów

Czystość umysłu ma związek z czystą żywnością

Człowiek popełnia wiele występków, świadomie lub nieświadomie, zarówno w tym życiu, jak i w poprzednich żywotach. Ich ślad trafia do ćitty (magazynu pamięci) w ciągu wielu żywotów. Kiedy zwierciadło umysłu jest zanieczyszczone przez te „relikty”, umysł nie jest w stanie postrzegać niczego w jego prawdziwym stanie. Dlatego człowiek nie jest zdolny rozpoznać swojej prawdziwej natury. Wobec tego musi oczyścić „zwierciadło”. Jak ma to uczynić? Powinien zmienić zwyczaje żywieniowe i te związane z rekreacją. Istotne jest, by upewnić się, że pożywienie, które spożywamy, uzyskiwane jest we właściwy sposób. Wiele chorób, z powodu których obecnie cierpi człowiek, wynika z faktu, że to, co spożywa, pozyskiwane jest niewłaściwymi środkami.

Aby zatem oczyścić umysł, trzeba w pierwszej kolejności spożywać czystą żywność. Nie w każdym czasie i w każdych warunkach jest to możliwe. Aby pokonać tę trudność, należy ofiarować pożywienie Bogu i traktować je jako dar od Boga. Odpowiedź na pytanie: „Kim jest Bóg?” znajdziemy w Gita Śloka, gdzie mowa jest o tym, że Pan przebywa w każdym jako waiswanara i trawi żywność, która jest spożywana. Jeżeli przed jedzeniem ofiarujemy posiłek Bogu, staje się on Prasada czyli darem od Boga. W ten sposób usunięte zostają wszelkie zanieczyszczenia, jakie były w żywności. Pomaga to w procesie oczyszczania umysłu. Praktykę tę należy stosować nieprzerwanie. Vikshepa jest defektem umysłu, spowodowanym przez chwiejność i brak stałości. Ardżuna przyznaje, że nie jest w stanie kontrolować umysłu, który nie ma spoczynku i ulega ciągłym zmianom jak wiatr. Aby opanować umysł, zaleca się rożne praktyki takie, jak medytacja, koncentracja i modlitwa. Studenci nie próbują oczyszczać swoich umysłów zalecanymi metodami. Przeciwnie – zanieczyszczają je wszelkimi możliwymi sposobami. Tylko wtedy, kiedy masz ciało, umysł i zmysły pod kontrolą możesz być panem siebie.

Rodzaje pożywienia

Umysł człowieka nie jest organem, który można określić z fizjologicznego punktu widzenia. Nie można go dotknąć, a chirurdzy, ani lekarze innych specjalności nie mogą go zoperować. Jest on nieuchwytną wiązką postanowień i wahań, życzeń i zachcianek, akceptacji i zaprzeczeń. Jest osnową i wątkiem pragnień, których człowiek doznaje w związku z zewnętrznymi obiektami i wrażeniami. Łatwo goni on za przyjemnościami świata zewnętrznego i przybiera kształty przedmiotów, których poszukuje. Można go jednak skierować do wewnątrz, aby zaczął poszukiwać wewnętrznego zadowolenia i wewnętrznej radości. Dlatego mówi się, że umysł jest narzędziem zarówno zniewolenia, jak i wyzwolenia. Jeżeli pozwolisz zmysłom skierować umysł na zewnątrz, to cię zniewoli. Jeżeli pozwolisz inteligencji nakłonić umysł, aby spoglądał do wnętrza dla osiągnięcia błogości, to cię wyzwoli. Umysł jest marionetką pokarmu, jaki spożywa człowiek. Jest on pobudzany w taki lub inny sposób przez subtelny wpływ pokarmu, którym jest odżywiany. Jakość pożywienia decyduje o kierunku pragnienia, które zmienia mentalny prąd. Dlatego w Bhagavad Gicie oraz w innych świętych tekstach satwiczne (czyste) pożywienie zalecane jest dla osób, poszukujących duchowego wzrostu. Umysł oznacza pragnienie, a sankalpa (postanowienie) – oznacza coś, czego się poszukuje. Kiedy Bezforemny zapragnął Formy, powstał Wszechświat; zatem umysł jest pierwiastkiem twórczym, a maja (iluzja), która wyraziła pierwsze życzenie, przyczyniła się do tego, że powstała wielość. Kiedy spożywamy posiłki radżasowe (radżas) – mamy do czynienia z namiętnością, emocjami, aktywnością i przygodami – co w efekcie prowadzi do gonitwy w świat pragnień! Człowiek coraz bardziej pogrąża się w bagnie. A kiedy spożywa się nieczystą (thamasik) żywność – otępia go ona, oszałamia, spowalnia umysł, wywołuje lenistwo, umysł jego staje się gruboskórny, bezwładny i nie będący w stanie przyczynić się do wzrostu duchowego.

Trzy rodzaje „pożywienia” człowieka

Pożywienie satwiczne składa się – według niektórych teorii – z mleka i owoców. Jest jednak ono czymś więcej. Kalorie, jakie człowiek przyjmuje przez usta stanowią jedynie część spożycia. To, co przyjmują zmysły, również stanowi część „pożywienia”, które buduje człowieka. Dźwięki, jakie słyszymy, widoki, na jakie patrzymy, wrażenia dotykowe – poszukiwane i doznawane, powietrze, którym się oddycha, otoczenie, które przykuwa uwagę, powoduje ocenę i wybór – wszystko to jest „pożywieniem”. Wszystko to ma znaczący wpływ na charakter i karierę człowieka. Na jakość żywności mają wpływ wibracje, którymi jest przesycona poprzez procesy myślowe osób, które ją przygotowywały i podawały. W 17. rozdziale Bhagavad Gity jasno określone zostały trzy rodzaje „pożywienia” człowieka: pożywienie satwiczne pobudza miłość, cnoty, siłę, szczęście i serdeczność; pożywienie radżasowe podnieca, rozpala, zatruwa, wzmaga głód i pragnienie; pożywienie tamasowe sprzyja depresji, powoduje zaburzenia i choroby. Towarzystwo, w jakim spożywamy posiłki, miejsce i naczynia, w jakich jest gotowane, jak również emocje, jakie towarzyszyły osobie, która przyrządza posiłek i podaje go – wszystko to ma subtelny wpływ na naturę i emocje ludzi, którzy spożywają końcowy produkt! Rozumiejąc to, hinduscy mędrcy ustanowili wiele zasad w związku z procesem spożywania posiłków przez osoby o różnym poziomie rozwoju duchowego.

Nasze myśli wędrują w kierunku dźwięków, które docierają do uszu. Kiedy dźwięki przekazują naganę lub pochwałę, pochlebstwo lub wyzwanie, wtedy myśli reagują odpowiednio. Kiedy dźwięki nasączają ideami prawdy, piękna i dobra, wtedy umysł także poszukuje ciszy prawdy, słodyczy piękna i harmonii oraz siły dobra.

Dobre zdrowie i dobroć

Zdrowie jest podstawowym warunkiem sukcesów we wszystkich aspektach życia, warunkiem urzeczywistnienia czterech ideałów, które powinny być drogowskazami ludzkości. Te ideały to: życie zgodnie z zasadami moralnymi, pomyślność, spełnienie dobroczynnych pragnień oraz uwolnienie się od smutku. Wszędzie ludzie pragną żyć szczęśliwie i spokojnie, ale szczęścia i spokoju nie zapewniają działania podejmowane w świecie zewnętrznym. Ciało, które pragnie szczęścia i bezpieczeństwa, poddaje się chorobom, wyniszczeniu i śmierci. Ten, Który Jest w was, jaźń, nie rodzi się, ani nie umiera. To Atma, Bóg. Ciało jest świątynią Boga. Jest zatem obowiązkiem człowieka utrzymywanie tej świątyni w dobrym stanie. Zdrowie jest niezbędne po to, aby żyć w tym świecie i w następnym, aby pragnąć postępu, aby urzeczywistnić cel, dla którego Jaźń umieściła siebie w tej ludzkiej formie, aby stać się świadomym jej źródła, którym jest Paramatma. Aby osiągnąć ten cel, urzeczywistnić ideały dotyczące prawości, pomyślności, pragnień moralnych oraz uwolnienia od smutku, trzeba mieć zdrowy umysł i ciało.

Jakie są główne powody złego zdrowia? Miliony różnych istnień żyją na Ziemi; ich życie podtrzymywane jest przez żywność pochodzącą z Natury, dostarczaną przez Naturę. Jedynie człowiek stanowi wyjątek w tym względzie. Aby dogodzić swemu podniebieniu i zmysłom, zmienia skład i cechy darów natury i przyrządza za pomocą procesu gotowania, smażenia lub mieszania posiłki, które nie mają w sobie sił witalnych. Ptaki oraz inne zwierzęta nie stosują takich destrukcyjnych metod. Jadają rzeczy surowe, spożywając tym samym zawartą w nich esencję, dającą siły witalne. W związku z tym zwierzęta nie zapadają na liczne choroby, które nękają człowieka.

Zachowaj czujność w zwyczajach żywieniowych

Złość jest kolejnym wrogiem zdrowia. Nasącza ona trucizną krew i powoduje przemiany, które je rujnują. Dwie kobiety, które były sąsiadkami, stały się zaciekłymi wrogami z powodu sprzeczki, spowodowanej błahym incydentem. Krowa, należąca do jednej z kobiet, załatwiła się przed domem drugiej kobiety. Właścicielka krowy pobiegła, by sprzątnąć nieczystości, podczas gdy druga kobieta twierdziła, iż odchody krowy należą do niej, ponieważ znalazły się one przed progiem jej domu.[1] Najpierw były przykre słowa, a potem prawie doszło do rękoczynów. W tym czasie zaczęło płakać małe dziecko, kobiety, która wszczęła sprzeczkę. Zabrała się ona za karmienie piersią maleństwa, ale równocześnie wykrzykiwała przykre słowa pod adresem sąsiadki. Jej gniew tak bardzo zatruł krew, że niemowlę zmarło!

Inną przyczyna złego zdrowia jest rozpusta i podłość. Ludzie uważają, że podła osoba nie musi chorować, jednak większość chorób, jakie nękają takich ludzi to głównie choroby umysłowe.

Lekarze również powinni zwracać się do swoich pacjentów grzecznie i delikatnie oraz traktować swój zawód jako pomoc bliźniemu. Najłatwiej jest utrzymywać się w dobrym zdrowiu, mając dobre myśli i uczynki. Należy zachować czujność w związku ze zwyczajami żywieniowymi. Orzech kokosowy, sok z orzecha kokosowego, surowe lub lekko podgotowane warzywa oraz wszystkie zielone warzywa są dobre dla zdrowia. Szczerze staraj się żyć długo i nie trafić w ręce praktykujących medyków. Jeżeli dadzą ci oni jeden zastrzyk, będą gotowi dać następny, który wywoła odmienną reakcję! Próbując wyleczyć jedną chorobę, spowodują tuzin następnych. Co więcej, lekarstwa, jakie zalecają, mają działanie pozorne, ponieważ ich producenci starają się zbić fortunę za wszelką cenę. Większość chorób można wyleczyć prowadząc proste życie, wykonując proste ćwiczenia fizyczne oraz w sposób inteligentny kontrolując język.

Zdrowie, dieta i Boskość

Dla osiągnięcia czterech głównych celów życia (Puruszartha) – tj. prawości, dobrobytu, pragnień i wyzwolenia (dharma, artha, kama, moksza), niezwykle istotne jest zdrowie. Bez dobrego zdrowia człowiek nie osiągnie nawet najprostszych rzeczy. Zatem zdrowie to bogactwo. Jednakże z powodu wpływu obecnej epoki Kali (upadku moralnego), człowiek jest podatny na wszelkiego rodzaju dolegliwości i nie ma spokoju umysłu, mimo życia w dobrobycie i posiadania różnych udogodnień. Nie brakuje lekarzy. Dlaczego zatem człowiek choruje, mimo iż posiada dostępność do wielu rzeczy? W szybszym tempie przybywa osób cierpiących z powodu chorób umysłowych niż chorych z przyczyn fizjologicznych. Choroby umysłowe, spowodowane przez stres i zmartwienia, przyczyniają się też do chorób ciała.

Obecnie człowieka nęka niezadowolenie. Kiedy jedno pragnienie zostanie zaspokojone, natychmiast pojawiają się następne. Jeżeli ograniczy się pragnienia, wzrośnie zadowolenie.

Ponadto w związku z wypaczeniami ery Kali, zanieczyszczonych zostało pięć podstawowych żywiołów, tj. eter, powietrze, ogień, woda i ziemia. Zanieczyszczona jest woda, jaką pijemy. Skażone jest powietrze, którym oddychamy. Podobnie jest z żywnością, jaką spożywamy. W konsekwencji – zanieczyszczony jest także umysł.

Zrozumieć zależność między materią a umysłem

Człowiek powinien zrozumieć, że istnieje autentyczna zależność między materią a umysłem.

Jedynie wtedy, kiedy człowiek zrozumie naturę umysłu, będzie mógł także pojąć naturę człowieczeństwa. Czym jest umysł? Nie jest czymś negatywnym. Jest pozytywny. Reprezentuje moc Atmy, moc Woli (Sankalpy). Jest on w stanie przemierzyć dowolną przestrzeń. Jest w stanie poznać moc atomu. Umysł ma zdolność poznania prawdy, co jest ważne dla trzech kategorii Czasu – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Umysł ma zatem istotne znaczenie w codziennym życiu. Jest źródłem wszelkiej siły. W obecnych czasach człowiek pozostaje obojętny wobec mocy i znaczenia umysłu.

Uświadom sobie istnienie Wartości Ludzkich

Ze względu na rozliczne pragnienia człowiek posiada skłonność do najrozmaitszych chorób. Stres jest najpowszechniejszym źródłem chorób. A jaki jest powód stresu? Jest nim brak umiaru. Człowiek powinien nauczyć się radzić sobie z szalonym tempem życia. Pośpiech rodzi zmartwienie, a zmartwienie przyczynia się do powstawania chorób. Pośpiech, zmartwienie oraz pikantna i tłusta żywność (Hurry, worry and curry – ang.) są przyczyna chorób serca. Zatem pierwszym nakazem jest kontrola pożywienia i umysłu. Jeżeli oba te czynniki będą pod kontrolą, nie będzie miejsca dla chorób.

Ważna rola oka

Oto przykład. Pewien król miał kłopoty z żołądkiem. Nie pomagały żadne lekarstwa zaordynowane przez lekarzy. Król udał się do szanowanego jogina, który powiedział mu, że powinien wyleczyć wzrok, aby pozbyć się dolegliwości żołądkowych. Nie powinien patrzeć na nic innego, oprócz tego, co jest zielone. Kiedy jogin wyszedł, król polecił wszystko pomalować na zielono. Po jakimś czasie jogin znów pojawił się na królewskim dworze i zobaczył, że wszystko malowane jest na zielono. Gdy zapytał o powody malowania, dowiedział się, że wykonywane jest polecenie monarchy. Jogin udał się do króla i wyjaśnił mu, że wystarczy nosić okulary z zielonymi szkłami, aby wszystko dokoła było zielone. Podobnie – jeżeli zmienimy swoje postrzeganie, doświadczymy spokoju. Wszystkie choroby zostaną uleczone. Większość chorób ma swoje źródło w umyśle. Wszystko ma psychiczną podstawę. Kiedy człowiek zaczyna myśleć, że dzieje się z nim coś złego, wtedy zaczyna chorować. Zdrowy umysł potrzebny jest dla zdrowego ciała. Nie wystarczy to jednak, aby być fizycznie zdrowym. Człowiek potrzebuje również Bożej łaski (Dhaiva-anugraham). Aby uzyskać łaskę Boga, trzeba kultywować miłość Boga. W obecnych czasach miłość ma charakter pokazu (show). Prawdziwa miłość powinna płynąć z serca. Zaczynaj dzień z miłością, spędzaj go z miłością i kończ z miłością – taka jest droga do Boga. Jeżeli rozwiniesz miłość, choroba nie zbliży się do ciebie.

Uświadom sobie wartość zdrowia

     Powściągliwość ma istotne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia. Bacz na swoje zwyczaje i rozwijaj dobre maniery, które są cechą prawdziwego człowieka. Podobnie dobrym wyznawcą jest ten, kto spełnia swoje obowiązki. Obowiązek jest Bogiem. Każdy powinien rozwinąć w sobie odpowiednie maniery, niezbędne w codziennym życiu. Powinny to być maniery, zapewniające zadowolenie z siebie. Powinieneś postępować właściwie nie dla dobra innych, lecz dla własnego dobra. A kiedy będzie własna satysfakcja, będzie też i samourzeczywistnienie. Oprócz tego musisz mieć wiarę w siebie. Większość ludzi nie ma zaufania do siebie i dlatego nękani są wątpliwościami. W czasach Jezusa był jeden Wątpiący Tomasz. Obecnie wszyscy są wątpiącymi Tomaszami! Każdy wątpi w każdego. Dla człowieka dwie kwestie są istotne: dobre zdrowie (arogja) i szczęście (ananda). Zdrowie dla ciała i błogość dla ducha. Mając te dwa skrzydła, można wzbić się na każdą wysokość. Potrzebujesz obu tych rzeczy; aby je posiąść musisz zapewnić sobie łaskę Boga. Aby uzyskać łaskę Boga, trzeba zaangażować się w uświęcone działania. Miej na uwadze trzy „P”: - Purity (czystość), Patience (cierpliwość) i Perseverance (wytrwałość). Te trzy czynniki zapewnią ci dobre zdrowie i błogość.

Skuteczność kardiochirurgii

Tematem niniejszego międzynarodowego sympozjum jest „Serce i jego choroby”. W programie jest zarówno dyskusja na temat aspektów prewencyjnych, jak i leczenia chorób serca. Stawiane są pytania odnośnie skuteczności zabiegów kardiochirurgicznych. Serce człowieka jest specyficznym organem. Pulsuje nieustannie, w odróżnieniu od innych organów. Zabieg kardiochirurgiczny jest wielce złożony, ponieważ musi być wykonywany bez zatrzymania akcji serca. Lekarze muszą równocześnie podtrzymywać pracę płuc. Specjaliści dokonali w 1956r. niezwykłego wynalazku, jakim jest tzw. płuco-serce, czyli maszyna, która w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego przejmuje pracę serca i płuc. Ten niezwykle złożony mechanizm oczyszcza krew i sprawia, że krąży ona w ciele pacjenta. Lekarze doskonale znają zasady pracy płuco-serca. Niezwykłej precyzji wymaga podłączenie odpowiedniego przewodu do serca i maszyny, ponieważ nawet najdrobniejszy błąd może być powodem poważnych perturbacji, zagrażających życiu chorego. Niezbędna jest też stała dostawa prądu, ponieważ jakiekolwiek zakłócenia spowodują przerwę w operacji. Lekarze są zatem uzależnieni od generatorów prądu, których sprawne działanie ma wpływ na pomyślny przebieg operacji.

Zapobieganie jest lepsze niż leczenie

Powstaje pytanie, czy operacja serca gwarantuje trwałe wyleczenie. Zabieg kardiochirurgiczny jest pomocny o tyle, że pozwala pacjentowi wykonywać codzienne czynności i prowadzić normalne życie. Błędem byłoby jednak wywnioskować, że operacja kardiochirurgiczna jest jedynym sposobem leczenia chorób serca. Niektóre choroby serca da się wyleczyć przy pomocy lekarstw. Jednak na każdym człowieku spoczywa obowiązek stosowania prewencji, nie dopuszczającej do powstania choroby serca. Prewencja ta polega na przestrzeganiu odpowiedniej diety oraz na prowadzeniu właściwego trybu życia. Badania wykazały, że osoby, które nie są wegetarianami i nałogowi alkoholicy, mają większe skłonności do chorób serca. Jeżeli posiłek wegetariański jest odpowiednio zrównoważony i pełnowartościowy, zawiera odpowiednie ilości witaminy C, jak również witaminy E, w które obfituje np. marchew. Witaminy te odgrywają ważną rolę w profilaktyce chorób serca.

Należy podejmować wszelkie starania, aby utrzymywać ciało w dobrym zdrowiu. Zdrowie to bogactwo. Osoba chora nie znajduje radości w bogactwie.

Ptaki, ani inne zwierzęta nie cierpią z powodu chorób serca, do których człowiek posiada skłonność. Jedną z przyczyn jest naturalna żywność, jaką spożywają zwierzęta, które - w przeciwieństwie do człowieka, będącego niewolnikiem podniebienia – nie jadają posiłków smażonych, ani gotowanych. Współczesny człowiek spożywa wiele tzw. prefabrykowanej żywności, jak również pije niemało alkoholu, a to wszystko szkodzi zdrowiu. Ptaki oraz inne zwierzęta prowadzą naturalny tryb życia, podczas gdy styl życia współczesnego człowieka stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia. Gdyby człowiek stosował odpowiednią dietę, uchroniłby się od wielu chorób. Spośród mnóstwa innych stworzeń Boskich, jedynie człowiek posiada dar rozróżniania. Zdolność ta różni człowieka od zwierząt. Człowiek powinien ćwiczyć umiejętność rozróżniania w odniesieniu do pożywienia.

Jak doprowadzić do transformacji umysłu?

Postęp we wszechświecie ściśle wiąże się z postępem, jaki zachodzi w człowieku. Postęp w zakresie nauki, ekonomii, a także w życiu społecznym nie przyniesie większego pożytku, jeżeli nie dojdzie do transformacji umysłu. Jak można jej dokonać? Poprzez poskromienie namiętności i emocji. Ze względu na to, że istnieje ścisły związek między napięciem umysłowym a zdrowiem, człowiek powinien nauczyć się panowania nad namiętnościami i emocjami, które przyczyniają się do stresu i napięcie. Istotne jest także, aby w trakcie posiłku zachowywać spokój i pogodny nastrój. Spożywając posiłek, nie powinniśmy się wdawać w poważne dyskusje, które mogą spowodować wzburzenie lub ekscytację.

Za choroby odpowiedzialne są napięcia umysłowe. Powinniśmy także unikać oglądania telewizji, filmów wideo itp. w trakcie jedzenia, ponieważ może to spowodować niepokój umysłu. Obecnie mamy do czynienia z zanieczyszczeniami wszelkiego rodzaju – zanieczyszczone jest powietrze, którym oddychamy, skażona jest woda, która pijemy, dźwięki, które słyszymy, drażnią nasze uszy, a żywność, jaką spożywamy, jest niezdrowa. Zanieczyszczenia te wywierają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Zanieczyszczony jest także umysł człowieka czyniąc go podatnym na choroby. Człowiek powinien uczynić szczery wysiłek, aby prowadzić pogodne i czyste życie. Powinien uświadomić sobie, że kłopoty mają jedynie charakter czasowy. Są jak przemijające obłoki. Jeżeli człowiek uświadomi sobie tę prawdę, nie będzie miał powodów do niepokoju. Ten, kto rozumie tę prawdę, nie pozwoli na to, by jego umysłem zawładnęły gniew, okrucieństwo czy namiętność. Namiętność dostarcza jedynie czasowej satysfakcji, a powoduje poważne zakłócenia emocjonalne. Stąd konieczne jest, aby w trakcie posiłku nie ulegać niezdrowym emocjom. Przestrzeganie wyżej wspomnianych trzech zasad - czystości, cierpliwości i wytrwałości zapewni wam trwałe szczęście i dobre zdrowie.

Trzy podstawowe powody chorób serca

Nie tylko nieposkromione namiętności rujnują zdrowie człowieka. W pewnej mierze wpływ na choroby ma także korzystanie z pieniędzy, uzyskanych w nieuczciwy sposób. Życie za bezprawnie zdobyte pieniądze powoduje wiele chorób.

Powiada się:

Jakie pożywienie, taki umysł,

Jaki umysł, takie myśli,

Jakie myśli, takie postępowanie,

A jakie postępowanie, takie zdrowie.

Człowiek jest obecnie ofiarą zmartwień. Jakie są tego powody? Przyczyną zmartwień jest brak zadowolenia. Człowiek zamożny nie jest zadowolony mimo nagromadzenia bogactw. Zmartwienie jest powodem pośpiechu, a jedno i drugie przyczynia się do pogorszenia zdrowia. Zatem zmartwienie, pośpiech oraz tłuste i pikantne pożywienie są powodem chorób serca. Spożywanie dużych ilości tłustych posiłków jest przyczyną choroby wieńcowej. Lekarze odradzają jadanie tłustych pokarmów, które nie tylko przyczyniają się do nadwagi, ale również są powodem chorób serca. Identyczne szkody czyni obecność toksyn. Aby chronić zdrowie, należy konsumować umiarkowane ilości pożywienia i unikać napojów alkoholowych.

Po przekroczeniu 50. roku życia należy stopniowo ograniczać porcje posiłków. Niektórzy ludzie jadają pokarmy, całkowicie nieświadomi ich kalorycznej zawartości. Na przykład, jadają pappads (okrągłe placuszki z mąki), smażone na oleju, które mają wysoką wartość kaloryczną. Ludzie jadają ghi (topione masło), które jest również bardzo kaloryczne. Jeden placek pappad zawiera 100-150 kalorii. Jedna łyżka masła ghi ma 100 kalorii. Jeśli nawet zostaje ograniczona ilość posiłków, nie ma pewności, że mamy do czynienia ze zmniejszoną zawartością kalorii. Niektórzy lekarze zalecają swoim pacjentom rezygnację z palenia i nadużywania alkoholu, ale sami palą i piją! Różnica między teorią a praktyką rodzi w umysłach pacjentów wątpliwości, co do zasadności porad lekarza. Lekarze, u których nie ma zgodności między słowem, a czynem, wprowadzają pacjentów w błąd.

Zrezygnuj z mięsa, alkoholu i palenia

Niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący czy nie, powinien zrezygnować z jadania mięsa. Dlaczego? Jadanie mięsa rozwija cechy zwierzęce. Dobrze wiadomo, że rodzaj żywności, jaką spożywamy, wywiera wpływ na nasze myśli. Spożywając mięso rożnych zwierząt, przyswajamy sobie ich cechy. Jakże bardzo grzeszne jest jadanie mięsa zwierząt, które zbudowane są z takich samych pięciu elementów, jak człowiek! Prowadzi to do skłonności demonicznych, nie mówiąc już o grzechu, jakim jest popełnienie okrucieństwa na zwierzętach. Zatem wszyscy ci, którzy szczerze dążą do tego, aby być wielbicielami Boga, powinni zrezygnować z jadania posiłków niewegetariańskich. Nazywając siebie wyznawcami Sai, Ramy lub Kryszny, niektórzy tuczą się kurczakami. Jak oni mogą siebie nazywać wyznawcami Swamiego? Jak Bóg może zaakceptować takiego wyznawcę? Niezależnie od tego, czy ktoś jest wyznawcą w Indiach czy w innym kraju, każdy powinien zrezygnować z jadania mięsa.

Następną kwestią jest picie. Woda, którą pijemy, daje życie. Pochodzi z głowy Sziwy. Jest święta. Źle jest pić napoje wyskokowe, zamiast takiego zdrowego napoju. Sprawiają one, że człowiek zapomina o swojej prawdziwej naturze. Napoje alkoholowe są odrażające. Degradują osobę uzależnioną. Sprawiają, że zapomina ona o Bogu. Osoba uzależniona nie jest świadoma tego, co mówi lub czyni. Widok takiej osoby wzbudza wstręt. Zło, spowodowane piciem, zrujnowało wiele rodzin. Alkoholicy spowodowali cierpienie swoich żon i dzieci, marnując pieniądze na alkohol. Jaki pożytek ma świat z takich ludzkich wraków?

Niezależnie od picia, wiele osób bywa również uzależnionych od palenia tytoniu. Tymczasem palenie jest przyczyną wielu chorób takich, jak astma, rak płuc oraz choroby serca. Niekorzystne skutki palenia można łatwo zademonstrować. Jeżeli chuchniemy dymem nikotynowym na chusteczkę do nosa, staje się ona natychmiast czerwona. Jeżeli zatem dym tytoniowy potrafi czynić takie szkody chusteczce do nosa, jakie wobec tego szkody może on powodować, kiedy dostanie się do krwiobiegu? Rujnuje zdrowie i skraca życie. Zatem ci, którzy pragną być Prawdziwymi wyznawcami Boga, powinni zrezygnować z jadania mięsa, picia alkoholu oraz palenia tytoniu.

Każdy powinien się zreformować

Alkoholizm jest powodem wielu nieszczęść, jednak żaden rząd nie potrafi go powstrzymać. Zmiany muszą wobec tego zachodzić na poziomie indywidualnym. Może to się stać jedynie przez transformacje umysłu, a nie poprzez prawienie kazań przez inne osoby. Każdy uzależniony powinien uświadomić sobie tę prawdę i wstąpić na drogę poprawy.

Ucieleśnienia Miłości! W dzisiejszym dniu obchodzicie sześćdziesiąte dziewiąte urodziny Swamiego. Nie mam ochoty obchodzić urodzin. Kiedy nadchodziłem, każdy witał Mnie życzeniem: „Dużo szczęścia”. Zawsze jestem szczęśliwy. Dlaczego ktoś miałby mi życzyć „Dużo szczęścia z okazji urodzin”? Sami bądźcie szczęśliwi. Wasze szczęście, jest Moim szczęściem.

Dziś z okazji urodzin Swamiego zrezygnujcie z jadania mięsa, picia trunków oraz palenia. Wyrzekając się tego odniesiecie korzyści zarówno wy sami, jak i społeczeństwo. Skorzysta na tym również wasz kraj. Jedynym celem Swamiego jest rozwijanie pomyślności rodziny, społeczności i kraju. Jeżeli chcecie urzeczywistnić cel Swamiego, od tej chwili zrezygnujcie z tych trzech złych praktyk. Nie odkładajcie tego do jutra. Podejmijcie postanowienie od teraz. Oczekując, że spełnicie życzenie Swamiego i w ten sposób przyczynicie się do pomyślności waszych rodzin i kraju, błogosławię was.

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

W jaki sposób prowadzić zdrowe życie? Pozwólcie, że opowiem wam o Moim zdrowiu. Od czternastego roku życia ciężar mego ciała nie zmienia się i wynosi tylko 108 funtów. Nigdy nie ważyłem 109 ani też 107 funtów. Możesz być zdrowy, jeżeli zachowasz tego rodzaju równowagę i umiarkowanie. Nigdy nie przejadam się nawet odrobinkę. Czy zaprasza mnie na posiłek żebrak, czy milioner, przestrzegam zasady umiarkowania. Moje ciało jest w doskonałej formie. Nigdy nie cierpię z powodu bólu, a serce mam zdrowe jak dzwon. Nikt nie jest w stanie pracować tak wiele jak Ja, ani podejmować tak ogromnego wysiłku! Tajemnicą Mojego doskonałego zdrowia są uregulowane zwyczaje żywieniowe. Oto w jaki sposób należy osiągnąć harmonię – właściwe pożywienie, zrównoważony umysł i więź z Bogiem.

- Baba    z  www.saibaba.ws     tłum. hb

Zabijanie Zwierząt

     „Nie powinniście źle rozumieć i błędnie interpretować tego co mówię. Jest moim obowiązkiem przekazać wam prawdę, jaka jest. Powodem dla którego ludzka populacja wzrasta jest postawa ludzi. Bóg stworzył mnóstwo rzeczy, aby człowiek mógł napełnić swój brzuch. Stworzył dużo ryżu, owoców, zboża. Chociaż Bóg stworzył takie dobre pożywienie, my jemy mięso i ryby. A wszystkie ryby, które zabijamy i jemy odradzają się jako ludzkie istoty.”                 - Sathya Sai Baba  tłum. J.R.

„Musisz ostatecznie zrozumieć tę potężną lekcję: Wszystkie stworzenia, chociaż jawią się jako oddzielne są w rzeczywistości tylko jednym, wszystkie istoty pochodzą od Boga i są zjednoczone w Bogu. Ten, kto naprawdę to zrozumie staje się Bogiem i tym samym osiąga wyzwolenie.”       - Sathya Sai Baba

Z książki dr-a Jacka Hawley’a „The Bhagavad Gita, A Walkthrough for Westerners” (Bhagawad Gitę dla Zachodu), która ukazała się po angielsku w marcu 2001 roku (obecnie jest w przygotowaniu do druku przez Organizację Sai w Polsce)              tłum. J.R.


Zjedzone zwierzęta odradzają się jako ludzie - fragment dyskursu Sathya Sai wygłoszonego w Brindawan dnia 20.05.1974roku

Człowiek spożywa jako pokarm wiele żywych istot: rośliny, jaja, ryby, bydło, owce itd. Z powodu tego aktu spożywania odradzają się one jako ludzkie istoty. Ale, ponieważ nie zdobyły wykształcenia, które może odsłonić zamieszkującego wewnątrz Boga, wegetują albo pozostają na poziomie zwierzęcym nie posiadając odpowiedniego paszportu na wzniesienie się wyżej niż poziom ludzkiej istoty, na którym zostały przedwcześnie postawione. Tak jak większość ludzi, przewalają się z łona do łona, zniewalani zmysłami i nękani przez choroby, które to zniewolenie nieuchronnie za sobą pociąga. Nie dajcie się zadowolić niewolą; dążcie do osiągnięcia Słońca Wspaniałości, Źródła Doskonałej Mądrości.

tłum. KMB

powrót do spisu treści numeru 43 lipiec-sierpień-wrzesień  2008


[1] W Indaich wysuszone odchody krów używane są jako opał.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.