numer 43 lipiec-sierpień-wrzesień  2008

Nasiona przemiany

Lucas Ralli  (10.01.1920 - 10.12.2003)

     Dziś świat jest w stanie zamieszania - bezpośredniego następstwa złych czynów człowieka w czasie wielu przeszłych wieków. Czego innego możecie oczekiwać, gdy patrzycie na fakty: dwie wojny światowe tylko w tym stuleciu i walki różnego rodzaju trwające cały czas w różnych krajach. Nawet, jeśli nie ma wielkich wojen, to jest mnóstwo walk i cały świat jest wzburzony. Bardzo niewiele ludzi żyje w pokoju swego własnego umysłu.  

Jak możecie odnaleźć spokój umysłu? 

         Pokój pochodzi z życia w harmonii wypełnionego Miłością i oddaniem Bogu. Jak wielu z was żyje w zgodzie z własnym otoczeniem? Jak wielu z was jest rzeczywiście oddanych Bogu? Które miejsce zajmuje On na liście waszych priorytetów? Bardzo niskie w większości przypadków, a żadne w wielu innych. Jednak harmonię i pokój umysłu możesz znaleźć jedynie przez Boga. Żadne inne ścieżki nie zapewnią trwałego szczęścia i harmonii, które są niezbędne dla prawdziwego pokoju umysłu. 

          Świat jest naprawdę w stanie niepokoju, ale ty nie jesteś światem ani nawet jego częścią. Jesteś Boskością, kroplą bożej wszechobecności. Pomyśl o tym i zmień swój stosunek do świata i do swego otoczenia. A kiedy staniesz się przebudzonym do Prawdy, wówczas będziesz mógł pomagać w uwalnianiu się od brzemienia innym. Wszyscy bowiem mają jedną rzecz wspólną - boskość. Iskra boża jest we wszystkich, lecz może ona się przejawić tylko wtedy, gdy podjęte zostanie działanie w celu przejawienia przyrodzonej Mocy bożej. To przywodzi na myśl prostą, staromodną zapalniczkę z „kamykiem”. Tylko wtedy, gdy podejmiesz działanie, małe kółko poruszy się, aby wytworzyć iskrę z kamienia. Kamyk jest jak wewnętrzna boskość. Jest ona tam cały czas, ale jest uśpiona, dopóki działanie nie przebudzi jej. 

          Świat jest pełen ludzi, w których boskość jest uśpiona, ale pewnego dnia się przebudzą. Coś stanie się powodem ich poruszenia. Zawsze jest to powolne na początku, jednak kiedy już przebudzenie się zacznie, postęp we właściwym kierunku jest zapewniony. 

          Grupy studyjne są tworzone, aby studiować nauki Pana i aby pomagać ludziom w odnalezieniu się i staniu się przebudzonymi. Wiedza jest bezużyteczna, jeśli nie jest użyta do dobrych celów. Nie ograniczajcie aktywności do studiowania. Poszukujcie dróg pozwalających zastosować w praktyce nauki Pana. Patrzcie na wszystkich wokół jak na braci i siostry, dzieci tej samej rodziny - dzieci boże. Jestem waszą Matką i Ojcem i traktuję was wszystkich jak Moje dzieci. Czuwam nad waszym wzrostem i pomagam, gdy się do Mnie zwracacie. 

          Czas przebudzenia jest właśnie teraz. Czas przemiany jest również teraz. Tylko poprzez przemianę możecie znaleźć Pana. Pomyślcie o waszych priorytetach w życiu i rozważcie, jakie są prawdziwe wartości. Co jest trwałe, a co przemijające. Tylko Bóg jest wieczny i niezmienny. Więc poszukujcie Boga i przeżywajcie swe życie w harmonii z Nim. Wówczas i tylko wówczas będziecie mogli znaleźć prawdziwy pokój umysłu i rozkwitnąć pełnią ludzkiej doskonałości. W tym stanie możecie być czystym kanałem dla pomagania innym na ścieżce, tej jedynej drodze, prowadzącej na powrót do Boga i do ostatecznego wyzwolenia. 

Z tomu III  Lucasa Ralli „Sai Messages for You and Me” tłum. W.

Wrodzona boskość człowieka

Lucas Ralli

          Człowiek jest boski, jest on oddzielonym dzieckiem Boga a jednocześnie Jego częścią - częścią całości, która jest Bogiem. Bóg jest boskością wewnętrzną - czystym duchem, który tam stale przebywa, nawet, gdy człowiek napotyka najciemniejsze chmury podczas swej podróży przez życie. Wiedza mówiąca, że wszyscy jesteście Bogiem powinna podtrzymywać was w długiej podróży, którą podjęliście. 

          Człowiek winien porzucić przeszłość i całą troskę o to, jak doszło do podjęcia tej podróży. Najważniejsze jest dla człowieka, aby ujrzał siebie takim, jakim jest obecnie i realizował prawdę swej własnej rzeczywistości. 

          Ślepy człowiek podróżuje z trudnością i jego swoboda jest ograniczona. Ale, jeśli widzi, może stać się świadomy swego otoczenia takim, jakie faktycznie jest. 

          Człowiek jest jak ślepiec podróżujący przez życie i nieświadomy rzeczywistości, ani nawet własnej tożsamości. Jednak zawsze może on otworzyć oczy i to jest duchowe przebudzenie, które go oczekuje, sposobność, aby przejrzeć poprzez świat iluzji, który zajmował jego uwagę tak długo. 

          Człowiek jest boski i powinien poszukiwać swojej boskości, a także żyć na płaszczyźnie boskiej świadomości. Jego dwoista świadomość może pozostawać przez pewien czas przyciągana przez uroki materialnego życia i prowadzić do odejścia z prawdziwej ścieżki. Ale prawda jest w nim zawsze i może być odnaleziona przez każdego, kto jest gotów do przebudzenia. 

          Tak wiele ludzi pozwala, by lata przemijały i marnuje drogocenny czas. Jest stosunkowo mało do pokazania w tych wszystkich staraniach z przeszłości, włącznie z poprzednimi życiami. Niekiedy są to pewne przejściowe materialne osiągnięcia, ale cóż one znaczą wobec wieczności? Poszukujcie boskości wewnętrznej i wiedzcie, że ona jest wieczna. 

          Odnajdźcie swe prawdziwe Ja - Iskrę bożą. Niechaj wasze prawdziwe Ja przejawi się takim, jakie jest w rzeczywistości, jako czysta boskość. Zostawcie za sobą wszystko inne i idźcie ręka w rękę z Bogiem, począwszy od tego dnia. Miłość Boga stanie się pokarmem, który podtrzymywać was będzie przez resztę podróży. 

Z tomu II Lucasa Ralli „Sai Messages for You and Me” tłum. W.

powrót do spisu treści numeru 43 lipiec-sierpień-wrzesień  2008

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.