SPIS TREŚCI numeru 13  styczeń-luty 2003

 1. Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2002 w Prasanthi Nilayam

 2. Dyskurs Sathya Sai z dnia 25.12.2002 – Miłość i Moralność Wyzwaniem Czasu

 3. Cel Mahaśiwaratri – fragm. dyskursu z 7.02.1959

 4. Fragmenty z dyskursów Sathya Sai z Nowego Roku 1.01.2003 i ze święta Sankranti 14.01.2003

 5. Wypędzanie Demonów przez Sathya Sai

 6. Dyskurs Sathya Sai dla wielbicieli z USA z dnia 27.07.2002

 7. Wiara czyni cuda - prawdziwa historia o małum kotku 

 8. Satjopaniszad – Anil Kumar 3.11.2002

 9. Cuda i Figle - Śmt. Vijayakumari

10. Perły Mądrości Sai - październik 2002

11. Anil Kumar – Duch Służenia czy Służenie Duchowi – wykład z  15.09.2002 roku - część 2

12. Obudzić Ducha Służenia   

13. Phyllis Krystal – Bajpasy

14. Phyllis Krystal   

15. Spotkanie księżniczki Belgii z Sai Babą

16. Projekty Dostarczania Wody Śri Sathya Sai

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.