* * * Człowiek ma dwie podstawowe powinności, które musi spełnić: pierwszą jest praca dla dobra świata, drugą zaś praca na rzecz wyzwolenia świadomości.   - BABA

* * *  Gdyby każdy człowiek potrafił żyć ideałami propagowanymi przez założycieli jego religii, nie kalając się chciwością i nienawiścią, ten świat byłby szczęśliwym i przepełnionym pokojem domem ludzkości.  - BABA

SPIS TREŚCI numeru 20 - marzec - kwiecień 2004

 1. Darśan z samochodu  

 2. Dyskurs Sathya Sai z dnia 21.03.2004 - Urzeczywistnij Boga, który jest w tobie

 3. Ugadi – 21.03.2004

 4. Doświadczenie współczucia i wszechobecności Matki Sai

 5. Opowieść o tym, jak Swami wynagrodził miłość i oddanie Muzykujących Chłopców” 

 6. Wydarzenia z końca marca 2004 w PN

 7. Opanuj umysł i bądź jago panem – część 1 - prof. Anil Kumar

 8. Żyć z Bogiem – E.G

 9. Zasady życia duchowego – Śri Śri Ravi Shankar

10. Życie z Bogiem to prawdziwa edukacja    

11. Orędzia Sai dla Ciebie i dla mnie – Lucas Ralli

12. Maria Wrona – Wzrastaj i wyzwalaj się

13. Droga Mario!!! – spóźniony list - relacja - Tadek Góralik

14. Bóg zstępuje, aby prowadzić część 3     

15. Sai i nauka  

16. Ulga w cierpieniu: woda dla Chennai

17. Być ze Swamim w Kodaikanal – Anil Kumar

18. Satjopaniszad - pytania 254-262  

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.