numer 33 - maj-czerwiec 2006

 Złoty wiek Sai - część III,  (po kliknięciu - część I, - część II)


Misja Baby

      Bóg inkarnuje się, by ożywić dharmę. Na dharmę składa się moralność, prawda, cnotliwość, miłość oraz zastęp wielu wartości, które podtrzymują narody i jednostki. Inne, zwykle wymieniane cele, takie jak służenie wyznawcom, zagłada niegodziwców i odbudowa świętej tradycji, mają znaczenie drugorzędne, ponieważ ludzi prawych będzie chroniła ich dobroć, natomiast ludzie źli popadną w nieszczęścia na skutek popełnionych grzechów. Jedno zadanie nie wyklucza drugiego. Spełnię Moją powinność, bez względu na komentarze. Komentarze są rzeczą naturalną, nie zwracam na nie uwagi. Powinniście je traktować tak samo jak Ja. Im wyższa góra, tym głębsza dolina. Pochwały i nagany nie mają na Mnie najmniejszego wpływu. Ananda jest niewzruszoną bazą, na której wznoszę fundamenty mych prac. Nikt nigdy nie zabierze Mnie stamtąd.         (SSS. VI, 167, z dyskursu wygłoszonego 26. 02. 1968 r.)

Inkarnuję się wiek po wieku, aby osłaniać ludzi cnotliwych, niszczyć złych i wzmacniać dharmę. Za każdym razem, gdy panowanie nad światem przejmuje niepokój i bezład, Pan zstępuje na Ziemię w ludzkim ciele i nuci melodię, która przywraca harmonię i wprowadza ludzkość na drogę spokoju. (Baba w 1968r w MAP, 1975,86)

Przybyłem, aby pod wieloma względami skorygować buddhi, inteligencję. Będę udzielał wam rad, pomagał, rozkazywał, potępiał i stał przy was jak życzliwy przyjaciel, abyście porzucili złe skłonności, odnaleźli źródło czystości i napili się z niego.                                                (Baba w 1968 r. w HMAP, 1975, 87)

Przybyłem, by wręczyć wam klucze do skarbca błogości i wskazać prowadzącą do niego zapomnianą drogę. Jeśli zmarnujecie czas i nie zdołacie się uratować, będzie to tylko wasza wina. Bierzecie ode Mnie błyskotki: nieważne małe uzdrowienia i awanse, ziemskie radości i wygody. Tylko niewielu z was pragnie dostać to, co wam przyniosłem, czyli wyzwolenie. Spośród tych, którzy kroczą drogą sadhany i praktykują duchowość, cel osiągnie zaledwie kilku.                                           (Baba w 1968 r. w MAP, 1975, 88)

Kogo można nazwać wyznawcą?

Dopiero wtedy możecie nazwać się wyznawcami, gdy zaufacie Mi całkowicie i do końca, bez śladu egoizmu.              (Baba w 1968 r. w HMAP, 1975, 86)

Przyrzeczenie Baby

Pielęgnujcie w sercach bliskość ze Mną, a zostaniecie nagrodzeni. Otrzymacie cząstkę najwyższej miłości.                   (Baba w 1968 r. w MAP, 1975, 91)

   Możecie cieszyć się błogością dzięki doświadczeniom zsyłanym przez Awatara.                                                                   (Baba w 1968 w MAP, 1975, 86)

Zachód dąży na manowce

Obecnie w krajach zachodnich zaprzecza się istnieniu Boga i człowiek polega tylko na sobie. Wyolbrzymia swoją inteligencję i potrzebę przygodny, jest dumny z uzyskanych osiągnięć naukowych i z technologii. Nie pamięta, że szpitale psychiatryczne wypełnione są inteligentami cierpiącymi na brak spokoju umysłowego. Gdyż spokój opuścił serca kobiet i mężczyzn. Harmonia społeczna jest odległym snem. Międzynarodowa zgoda stała się mirażem, za którym podąża niewielu. Człowiek podróżuje na księżyc, ale nie stara się zbadać poziomów swej wewnętrznej świadomości.            (SSS, VII, 16. 03. 1968, 12)

Kiedy rozpoczną się zmiany?

[dr Jon Hislop:] Według starożytnej astrologii, zmiany na świecie wywołane wpływem Swamiego wystąpią za jakieś piętnaście lat[1]. Tak głoszą Upaniszady, powstałe 5600 lat temu. Wyraźnie zapowiadają trzykrotną Awatara Sai Baby. Ludzie narodzeni w tej epoce mogą uważać się za szczęśliwych. Zmiany rozpoczną się w 1985 r. od wspomnianego już „wielkiego przebudzenia”. Powiedziane jest, że złoty wiek będzie miał początek w latach 1998 – 2000.

Bądźcie pewni, że wszyscy zostaniecie wyzwoleni

To wielka szansa. Bądźcie pewni, że wszyscy zostaniecie wyzwoleni. Nie pominę nikogo. Wielu boi się uwierzyć w możliwość zamian na lepsze, w szczęśliwe i radosne życie, w nadejście złotego wieku. Pozwólcie, że was upewnię, że ta Dharmaswarupa[2], że to boskie ciało, nie przybyło na darmo. Ono powstrzyma kryzys, który ogarnął ludzkość.    (Baba w 1968 r. w HMAP, 1975, 91)

1970    Kwestia priorytetu

Niedawno odwiedziła Mnie grupa uczonych, którzy powiedzieli tak: „Swami! Mówisz o płomieniach niepokoju i strachu. Ale z pewnością wysoko oceniasz krok naprzód, jakim było lądowanie człowieka na księżycu?” Odpowiedziałem im, że błędem jest wydawać biliony dolarów i rubli na takie przedsięwzięcia… To kwestia priorytetu. Najpierw to, co najważniejsze. Skoro tak wiele narodów cierpi z powodu głodu, analfabetyzmu i braku dachu nad głową, to szaleństwem jest tracić czas, umiejętności i pieniądze na spektakularne przygody i współzawodnictwo. Pora na takie wyprawy przyjdzie później, kiedy Ziemia stanie się szczęśliwym domem rodzinnym wszystkich ludzi.                                           (SSS, VIII, 7, z dyskursu wygłoszonego 6. 03. 1970 r.)

Żyj w społeczeństwie

Społeczeństwo, w którym się znalazłeś, jest areną. Możesz na niej odnieść zwycięstwo. Jest jak gimnazjum, które uczy cię pokonywać przeszkody. Duchowa podróż wiedzie przez współczucie, sympatię, wzajemną pomoc i służbę – a te otrzymujesz od społeczeństwa i wykorzystujesz je na rzecz społeczeństwa.                                (SSS, VIII, 5, z dyskursu wygłoszonego 6. 03. 1970 r.)

1971   Misja Baby

Baba wielokrotnie ogłaszał, że przybył zbawić świat, że jest Bogiem. „Moim zadaniem jest ożywienie duchowe ludzkości, możliwe dzięki prawdzie i miłości. Przyszedłem wam pokazać, jak pożytecznie żyć i jak korzystnie umierać. Przyszedłem, aby poprowadzić i pobłogosławić tych, którzy przestrzegają dyscypliny i ćwiczeń prowadzących do jedności z Bogiem. Przyszedłem,…ponieważ tęsknili za Mną dobrzy, pobożni ludzie: święci, mędrcy, prorocy, poszukiwacze prawdy i przewodnicy. Kiedy rodzi się w was pragnienie spokoju umysłowego, spieszę wam go zapewnić. Gdy pojawia się melancholia, biegnę pocieszać serca. Gdy brakuje wzajemnego zaufania, odbudowuję go. Nieustannie jestem w ruchu, wypełniając zadania, dla których przybyłem”. Starania Baby dotyczące misji miłości dopiero się rozpoczęły i wszyscy, którzy o niej słyszeli, doskonale rozumieją znaczenie deklaracji zamieszczonej na pierwszej stronie miesięcznika Sanathana Sarathi[3], uroczyście inaugurowanego 16 lutego 1958 r., w 32 roku pobytu Pana na Ziemi. Tego dnia Sanathana Sarathi, Woźnica Rydwanu, rozpoczął kampanię skierowaną przeciwko nieprawdzie, niesprawiedliwości, niegodziwości i złu – narzędziom ducha egoizmu. Odniesione nad nimi zwycięstwo przyniesie dobro całemu światu. Kiedy zabrzmią surmy wiktorii, ludzkość zanurzy się w szczęściu i w spokoju, w pomyślności i w błogości. Słowo „Sarathi[4]” jest rękojmią, że Baba poprowadzi sadhakę, kiedy ten postawi pierwszy krok, zapraszając Pana do swego życia. Słowo „sanathana[5]” przypomina nam, że takie jest zadanie Baby od chwili narodzin kosmosu. „Nie podjąłem się jeszcze tej pracy, ponieważ musiałem najpierw przeprowadzić rekonesans. Kiedy rozpocznę swoją kampanię, dowie się o tym cały świat. Plan tej kampanii wyraźnie rysuje się na horyzoncie”.                   (LBSSSB, 1971)

To nie jest odpowiednia chwila na rozgłos

Dowiedzieliście się o tym [incydencie], ponieważ [ktoś] o nim napisał. Ale pamiętajcie, to tylko nieskończenie mała cząstka Moich starań, aby obdarzyć was łaską.                              (LBSSB, 1971, 186)

Baba podaje datę swojej śmierci

[Kasturi:] Baba upewnił nas, że pozostanie w tym ciele do 2020 r.   (LBSSB, 1971, 196)

Śirdi i Sathya Sai Baba

Matka zwykle się gniewa, kiedy dzieci wpadają do kuchni i przeszkadzają jej w gotowaniu. Jednak podając posiłek, jaśnieje radością i spokojem. Częstuję was teraz daniami, które przygotowałem wcześniej [gdy byłem Śirdi Sai Babą]. Bez względu na to, kim jesteście, jeśli odczuwacie łaknienie i macie talerze, podam wam posiłek i zaspokoję głód waszych serc.

(LBSSB, 1971, 170)

Postępowanie Baby jest pełne znaczenia

Nigdy nie wypowiadam słów, które są bez znaczenia, ani nie robię niczego, co mogłoby przynieść złe konsekwencje.                      (LBSSB, 1971, 196)

Baba pomaga szczeremu poszukiwaczowi

Jeśli postępujecie zgodnie z Moimi słowami i stosujecie je w codziennym życiu, chętnie przekazuję wam wiedzę. Po to przyszedłem na Ziemię.(LBSSB, 1971, 225)

Wyznawcy mogą na Nim polegać

Czemu się lękacie? Przecież jestem tutaj. Mocno we Mnie uwierzcie. Będę was prowadził i strzegł. Żarliwi wyznawcy Sai Baby chętnie pozostawiają Jego woli troskę o swoją fizyczną formę. Nic nie może zranić tego, kto skupia na Mnie swoją uwagę.                (Śirdi Sai Baba w LBSSB, 1971)

Nasz szczęśliwy los

Wasze pokolenie jest prawdziwie szczęśliwe, ponieważ ma okazję przebywać ze Mną i cieszyć się Moim przewodnictwem. Po to przybyłem na Ziemię. (LBSSSB, 1971)

Łaska dostępna dla wszystkich

Nigdzie nie jest powiedziane, że łaska jest dostępna tylko dla wyznaczonych klas, ras, lub grup. Wszyscy mają do niej prawo: od najmniejszych do największych, w każdym zakątku świata.      (LBSSSB, 1971)

Wyzwanie dla religii

Religiom i wiarom zostanie rzucone wyzwanie, płynące z czterech stron świata. Powinien je podjąć każdy szlachetny człowiek, pokazując krytykom, że świadomość nieustannej obecności Boga uczyniła z niego człowieka efektywniejszego, bardziej otwartego i odważniej odpowiadającego na wyzwania niesione przez życie.             (LBSSSB, 1971)

Postępowanie przywódców nowego świata

Świat napełni się pomyślnością i pokojem jedynie dzięki…ludziom o czystych sercach i umysłach wolnych od uprzedzeń, od pasji, żądzy, chciwości, gniewu i zazdrości.           (LBSSSB, 1971)

Służenie, niededykowane Bogu, jest bezużyteczne

Chociaż służenie ludzkości jest rzeczą świętą, to staje się bezużyteczne, jeśli nie jest nasycone wyższymi ideałami i świadomością, że Pan wypełnia każdą formę.

W pełni uwierz w boskość człowieka i ofiaruj mu swe służby, traktując je jako kontemplację Najwyższego. Cokolwiek będziesz robił i gdziekolwiek będziesz wykonywał zadania do których zostałeś wezwany, zawsze wykorzystuj moc, wiedzę i umiejętności w jakie wyposażył cię Bóg, ponieważ przez ciebie jaśnieje Jego chwała.                        (LBSSSB, 1971)

1974  Przygotuj się do wypełnienia zadania

Przygotuj się do wypełnienia przeznaczonego ci zadania. Stań się instrumentem oddanym boskiej misji.                          (SSS. IX)

Kali juga

Doskonale wiecie, czym się odznacza kali juga[6], w której obecnie żyjemy. Dostrzegamy wokół siebie demoniczną i okrutną niesprawiedliwość, rozwiązłość, niemoralność i nieprawdę. Pomimo tego wszystkiego, musimy podążać dalej, traktując życie ze spokojem, tolerancją i łagodnością. (BSSS,1975)

Główna przyczyna nieporządku leży w tym, że umysłami zawładnęły dwie diabelskie, bezwartościowe wady – egoizm i ambicja. Zagradzają one ludzkim istotom drogę do wrodzonych im cnót. Człowiekowi nie przystoi tracić na nie swojego życia, bezcennego jak klejnot. Nieśmiertelności nie zapewnią mu ani czyny, ani potomstwo, ani bogactwo. Dlatego powinien starać się żyć z pożytkiem, rezygnując z osobistych wygód na rzecz społeczeństwa i otaczających go istot.  (BSSS, 1975)

Misja Baby

Pragnę uczynić wszystkich szczęśliwymi. Na tym polega Moja misja. (BSSSB,1975)

Obietnica Baby

Naszym krajem poruszają obecnie wstrząsy i niepokoje. Ludzie przez cały czas obawiają się, że wkroczą tu obcokrajowcy i zawładną ich życiem… Nie ma powodu lękać się takiej katastrofy. Nie martwcie się, to się nie zdarzy. Doskonalcie ducha poświęcenia i czepcie z niego radość. Niech broń miłości, którą władacie, będzie zawsze ostra i błyszcząca. Bomba atomowa może zniszczyć miliony istnień, natomiast bomba miłości łączy ze sobą kilka serc i wypełnia je sobą. Dlatego rozwijajmy i gromadźmy miłość do wszystkich ludzi. (BSSS, 1975)

Dlaczego Baba unika rozgłosu

[Cuda] manifestują się w wielu domach. Jednak nie nadszedł jeszcze czas, by o tym publicznie rozmawiać. Czekam, aż przyjdą do Mnie wszyscy wyznawcy.                                                                          (BSSSB, 1975)

Informacje o złotym wieku

[dr V.K. Gokak:] Istnieje prawdopodobieństwo, że około 1980 r. będzie miał miejsce światowy kryzys, po którym nastąpi zdecydowany zwrot w kierunku tzw. złotego wieku. Człowiek przekona się, że wszelkie gry wojenne grożą światu zagładą. Dlatego z nich zrezygnuje. Wraz z tą świadomością spłynie na niego łaska i przybliży „godzinę Boga”. „Godzina Boga” nie wypełni proroctw mówiących o zatopieniu Kalifornii. „Godzina Boga” będzie pełna niespodzianek. Rzeczy okażą się inne, niż się spodziewamy. Możemy nagle odkryć, że przywódcze stanowiska zajmują ludzie uczciwi i dobrzy, kierując przemysłem i służąc społeczeństwu. Jednym ze znaków zbliżania się złotego wieku będzie wielka zmiana w atmosferze.            (BSSSBm 1975)

Oczekuj Boga

Ludzie zajmujący wysokie pozycje w społeczeństwie i wielcy przywódcy polityczni…są bohaterami trybun, lecz zerami w życiu prywatnym. Poleganie na nich nie przynosi nikomu korzyści. Jedynym przewodnikiem ludzkości jest Pan wszechświata, stworzyciel i obrońca wszystkich istot. Jedynie On obdarza nas trwałym szczęściem i spokojem.                  (BSSS, 1975)

Odkryj Boga we wszystkim

Musimy rozwinąć w sobie boską umiejętność dostrzegania jedności w różnorodności, zamiast różnorodności w jedności. Bóg jest wszędzie i w każdym, mieszka w całym wszechświecie. Odkryjcie Go we wszystkim. Taki ideał zawierają nasze święte pisma.                                          (BSSS, 1975)

Zachód zgubił drogę

To dziwne, że ludzie na Zachodzie… w ciągu minionych 200 lat… robili wszystko, żeby uzyskać kontrolę nad mocami natury. W tym celu wybudowali przerażające urządzenia. Ale… okazało się, że chociaż człowiek potrafi podbić cały świat… to jednak nie jest w stanie kierować samym sobą. Najważniejszym obowiązkiem człowieka jest podbicie i kontrola umysłu. Droga, która do tego wiedzie, jest drogą duchową.                          (BSSS, 1975)

Służ społeczeństwu

Ten materialny dobrobyt, potęga i stanowiska są tylko chwilowe. W zaświaty towarzyszy nam jedynie dobry charakter. Dlatego powinniśmy się starać zrobić coś pożytecznego dla społeczeństwa i wykorzystać posiadany czas na szlachetne przedsięwzięcia. Jedynie dzięki temu nasze życie nabierze znaczenia i zostanie obdarzone świętą miłością Boga. Bądźcie dobrzy dla innych. Okażcie jak największe współczucie ludziom bezradnym.  (BSSS, 1975)

Spokój jest w nas

Jeśli twierdzimy, że na świecie nie można znaleźć spokoju, to mijamy się z prawdą. Nie należy tak twierdzić. Brak spokoju jest sprawą indywidualną… W świecie jest tyle spokoju ile go pragniemy.                                  (BSSS, 1975)

Zebrał  Nirmal

z   www.saidevotees_worldnet  tłum. J.C.


powrót do spisu treści numeru 33 - maj-czerwiec 2006


[1] rozmowa miała miejsce w grudniu 1968 r.

[2] Dharmaswarupa – Ucieleśnienie dharmy, prawości

[3] Sanathana Sarathi – nazwa ta oznacza „starożytnego woźnicę rydwanu” i odnosi się do Kriszny, który powoził rydwanem Ardżuny podczas bitwy na polu Kurukszetry. Kriszna jest Bogiem, wiecznym przewodnikiem i autorem Bhagawadgity

[4] Sarathi - woźnica

[5] Sanathana – odwieczny, starożytny

[6] kali juga – epoka zła i przemocy

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.