Złoty wiek Sai - część II      numer 32 - marzec-kwiecień 2006

Zebrane przez Nirmala z Vancouver, po kliknieciu - część I, - część III

      [Shakuntala Balu:] Doskonale znany profesor astrologii z Bangalore, Śri Ganjur Narayana Shastry, wpadł niedawno na trop palmowego manuskryptu Shuka Naadi Grantha[1]. Odnosi się on do Śri Sathya Sai Baby, nazywanego tutaj „Ćaritamrita Grantham”. Księga składa się z setek liści palmowych zapisanych 5 000 lat temu.

Dokładnie i szczegółowo przedstawia drzewo genealogiczne Śri Sathya Sai Baby i wiele dotyczących Go faktów…

 Jego chwała będzie promieniować coraz dalej i dalej, przyciągając wielu ludzi… On sam będzie jaśnieć spokojem… Nie będzie dbał o opinię publiczną i uczyni tylko to, co dobre… Jego życie przyniesie wszystkim pożytek… Astrolog liści palmowych mówi, że nieprawość[2]

trzykrotnie zyska na sile.

 drzewo genealogiczne rodziny Ratnakaram

 Kiedy wzrośnie jeszcze o jedną czwartą, to znaczy, kiedy wszystko przemieni się w zło, wówczas objawi się niezmierzona potęga Śri Sathya Sai Baby i pozna ją cały świat. Innymi słowy, aby ludzie mogli uświadomić sobie Jego boskość, musi zapanować zło.

Obecnie Śri Sathya Sai Baba odsłania tylko jedną dziesiątą swojej prawdziwej istoty. Już wkrótce Jego wysiłek, aby zbawić świat, niepomiernie wzrośnie… Udowodni, że tylko On potrafi kontrolować siły natury… Jego wielkość jeszcze się pogłębi i wszyscy będą Go wielbić…

Kiedy ludzie poznają prawdę o Śri Sathya Sai Babie, przyjdzie zbawienie… Shuka Naadi podkreśla, że Pan Sai jest Mahawisznu Swarupą, formą Wielkiego Pana Wisznu. Patrzenie na Niego jest patrzeniem na Pana Wisznu…

Wkrótce, obserwując Jego potęgę, coraz więcej osób zaakceptuje Jego boskość. Kiedy przeminie wiosna 1979r., nurt zawróci, ponownie utwierdzi się prawość, ateizm powoli zaniknie. Również dla Indii nadejdą lepsze dni. Rozstrzygająca rola po raz kolejny przypadnie Najwyższej Istocie[3], Najwyższej Potędze[4]. Śri Sathya Sai Baba dokona jeszcze większych cudów, wspanialszych od uczynionych dotychczas. Shuka Naadi wspomina o jednym z nich… Jego wola utrzyma w powietrzu samolot, w którym zabraknie paliwa… Dzień Jego wielkiej chwały nie jest odległy.

      W lutym 1961 r. w Sanathana Sarathi[5] ukazał się artykuł zatytułowany „Pięćsetletni horoskop Bhagawana Sathya Sai Baby”. Jest w nim napisane: „W New Delhi mieści się instytucja znana jako Indyjskie Towarzystwo Badań Astro - okultystycznych. Należący do niego powszechnie znany dr E.V. Sastry [ewidentnie niebędący tą samą osobą, co wcześniej wymieniany Śri Sanjur Narayana Shastry] przeczytał książkę „Sathyam – Śiwam – Sundaram[6]” i postanowił odnaleźć horoskopy dotyczące Bhagawana, zapisane na liściach palmowych przechowywanych w regionie tamilskim… W tej kolekcji liczącej sobie ponad 5000 lat, uważanej za jeden z cudów świata, natknął się na teksty opisujące Babę, nie różniące się nawet w najmniejszym stopniu od dokumentów zamieszczonych w przeczytanej przez niego książce o życiu Baby. Ta prawda go ogłuszyła… Dr Sastry… [piszący pod pseudonimem Leo]… przyjechał do Puttaparthi na urodziny Baby w listopadzie 1960r. Z tej okazji zabrał ze sobą liść palmowy wyjęty z Naadi Grandham, zawierający informacje o Bhagawanie, zapisane przez… starego, znanego i bardzo wykształconego pandita[7].

 … W jednej z ksiąg palmowych powiedziano: „Osoba, do której odnosi się ten horoskop, była w poprzednim życiu Sai Babą, wielkim mędrcem, znanym jako Sad Guru[8]. Inna głosi: „jestem awatarą Sai.”…We wszystkich trzech Naadis [Agastheja, Budha i Sukra Naadis] podane są dokładne imiona rodziców Pana. Mówią one wyraźnie, że „osoba, do której odnosi się horoskop, nosząca imię Sathyanarayana Raju, wyrzeknie się w dzieciństwie świata, wzniesie szkoły i szpitale, opublikuje książki służące powszechnemu dobru i poświęci każdy dzień swojego życia na umocnienie dharmy[9], stanowiącej ideał i cel.

W„Budha Naadi” zapisany jest kolejny fakt. „Osoba, o której mówi horoskop, będzie przez całe życie cieszyła się błogością płynącą z połączenia duszy osobowej z Duszą Najwyższą.” W „Aagastheya Naadi wspomina się, że Baba będzie miłosiernym Awatarem Boga, a także Akkilathara pita - autorytetem w genealogii człowieka[10], nauczycielem, obrońcą i ojcem świata. W „Sukra Naadi” napisano, że „Baba posiądzie wszelkie moce jogiczne, którymi władał Sai Baba. Jego miłość, dobroć i wiedza przyniosą światu wieczne błogosławieństwo. Zbuduje świątynię[11], w której ludzie będą praktykować wyrzeczenie[12], etc. W „Sukra Naadi” najważniejszy jest następujący wiersz: „Ten, do którego odnosi się horoskop, będzie największym z Awatarów.” Kolejne zdanie brzmi: „Będzie odczuwał wielką radość mogąc służyć ludzkości.”

…Fakty dotyczące zstąpienia [Baby] w ludzkim ciele, zarejestrowane przez niezwykłych astrologów na kilka wieków przed Jego przyjściem, są cudowną niespodzianką - opisują charakter Pana, nie różniący się niczym o tego, jaki w Nim dostrzegamy.

WYPOWIEDZI BABY

1955. Misja Baby

Podczas tej boskiej awatary, grzesznicy nie zostaną zgładzeni, lecz skarceni i nawróceni. Otrzymają wiedzę i powrócą na drogę, z której zeszli. 

(SSS, I, 22, z dyskursu wygł. podczas Mahaśiwaratri, 1955r.)

Słuchajcie Moich rad

Możecie zdobyć anandę, boską błogość, jedynie słuchając Moich rad. Dlatego powinniście Mnie uważnie słuchać i brać sobie do serca wszystko, co mówię.

(SSS, I, 15, Mahaśiwaratri, 1955 r.)

1956. Misja Awatara

Kiedy człowiek zbacza ze ścieżki i błąka się po bezdrożach, wierząc, że jest ciałem, gunami [iluzorycznymi własnościami kosmicznymi] lub przedmiotem – wtedy przybywa Awatar, by go ostrzec i poprowadzić.                                                                   (SSS, I, 25, dyskurs wygłoszony 1. 08. 1956 r.)

Obecna sytuacja na świecie przypomina tajfun szerzący wzburzenie i chaos. Nikt nie cieszy się spokojem umysłu. Grasuje lęk i niepokój, rośnie przerażenie - mimo fanfar towarzyszących zdobywaniu przestrzeni kosmicznej i tworzeniu się nowych planet.

(SSS,I, dyskurs z 2. 02. 1958 r.)

     Tornado nienawiści i kłamstwa zapędza dzisiaj chmury dharmy [prawości], dźńjaji [mądrości] i satji [prawdy] w najdalszy zakątek nieba. Ludzie czują, że sanathana dharma [odwieczna mądrość, zwłaszcza hinduizm] staje przed obliczem zagłady. Jednak może do niej dojść tylko za zgodą Pana. Pan, który ustanowił dharmę [prawo, porządek] nie pozwoli jej zniszczyć.

(SSS, I, 51, 24. 03. 1958 r.)

Współczesny świat bardziej cierpi z powodu radżobuddhi [niepokoju umysłowego] niż tamasu [lenistwa]. Ludzie, wstrząsani silnymi upodobaniami i uprzedzeniami, stali się fanatyczni i sztuczni. Unosi ich wystawność i wrzawa, pozory i reklama. Oto dlaczego niezbędne jest im rozróżnianie. Muszą koniecznie dotrzeć do celu, do sathwabuddhi [do równowagi umysłowej]. Będą śmiało szukali prawdy i przywrą do niej, bez względu na konsekwencje.          (SSS, I, 66, 25. 07. 1958 r.)

Misja Baby

Człowiek zgubił drogę opisaną w pismach świętych. Droga ta pomaga mu doskonalić własną naturę, a tym samym łagodzi wszelkie jego cierpienia. Dlatego przyszedłem.                                     (SSS, I, 25. 07. 1958 r.)

     Oczywiście, ofiaruję ci dar zdrowia i pomyślności, ale tylko po to, abyś mógł z większym entuzjazmem i z rzadszymi przerwami kroczyć ścieżką duchowości.         (SSS, I, 25.07. 1958 r.)

Pan jest wszechpotężny

Martwią się, że nie będę mógł przekroczyć zalanych terenów i nie udam się na południe, by wypełnić zadanie. Ponieważ pozwoliłem im ogłosić swoje przybycie, mogliby się domyślić, że woda opadnie i znajdę się wśród nich. Przecież dałem im słowo, a zatem go dotrzymam. Nie wątpcie w to.  (SSS, I, 94, 9. 09. 1958 r.)

Uwierzcie Mi, nic nie może Mnie powstrzymać. Moja wola przeważy. Ci, którzy szerzą pogłoski, że powstrzymała Mnie powódź, nie pojmują Mojej rzeczywistości.

Zapewniam was, że kiedy przebywam w ludzkiej formie nic jest w stanie zagrodzić Mi drogi, nakłonić do zmiany zdania, ani rzucić na Mnie cienia. Potęga potwarzy, nieufności ani ignorancji nie tknie nawet Mojego włosa. Moja wola zwycięży. Moje zadanie zostanie spełnione. Moja misja zakończy się sukcesem. Przyszedłem, by boskim blaskiem rozjaśnić serca i uwolnić je od iluzji, które ściągają człowieka z drogi pokoju, z drogi doskonałej ciszy samorealizacji.   (SSS, I, 94-5, 9. 09. 1958 r.)

Pan jest nieodgadniony

Nikt nie może zrozumieć Mojego misterium. Najlepsze, co możecie zrobić, to zanurzyć się w Panu. Nie ma sensu o tym dyskutować. Skoczcie i poznajcie głębię, skosztujcie i poczujcie smak.   (SSS, I, 71, 25. 07. 1958 r.)

Daję wam to, o co prosicie

Jestem podobny do właściciela sklepu, wypełnionego wszelkimi potrzebnymi człowiekowi rzeczami. Tak jak sprzedawca za kontuarem, daję wam tylko to, o co prosicie. Jeśli ktoś pyta o ręcznik, to nie podsuwam mu dothi[13]. Rzeczy materialne nie mają żadnego znaczenia. Prosząc o bhakti (miłość do Boga) i dźńanę (mądrość) czynicie Mnie szczęśliwym. Niewielu o to obecnie zabiega. Oto źródło nieszczęścia. Ludzie marnują swoją szansę. (SSS, I, 54, 24. 03. 1958 r.)

Pan jest Kalpataru, Boskim Drzewem, które daje wam wszystko, o co poprosicie. Ale musicie zbliżyć się do Niego i wyrazić życzenie. (SSS, I, 59, 25. 03. 1958 r.)

Zdobądź prawo zbliżenia się do Pana bez lęku. Poproś Go o swoje dziedzictwo.  (SSS, I, 59, 25. 03. 1958 r.)

Miłość jest bogactwem, którym was obdarzam.

Możecie Mnie nazywać Pramaswarupą [Ucieleśnieniem Boskiej Miłości]! Nie pomylicie się! Prema [boska miłość] jest Moim skarbem, którym obdarowuję nieszczęśliwych i cierpiących.   (SSS, I, 22. 07. 1958 r.)

Co jest najważniejsze

Nawet bhakti nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość, prawda, cnota, chęć rozwijania się, służenia innym, rozszerzania serca tak bardzo, by ogarnęło całą ludzkość, dostrzegania wszystkich jako form boskiej świadomości.   (SSS, I, 55, 24. 03. 1958 r.)

Dzisiaj jestem prawdziwie szczęśliwy, ponieważ obok Mnie znaleźli się ludzie, którzy ogromnie się trudzą i poświęcają swoje osobiste wygody, aby uczynić szczęśliwymi innych. Światu potrzebna jest praca wykonywana w tym duchu. (SSS, I, 83; 2 09. 1958 r.)

Przywiążcie się do Pana

Przywiązanie do natury ma swoje granice, ale przywiązanie do Pana, pogłębiające się z chwilą otwarcia wewnętrznego oka, jest bezkresne.   (SSS, I, 43, 2. 02. 1958 r.)

Skieruj swoje myśli w stronę Pana. Przywiodą cię one wówczas do dobrych ludzi i twoje zdolności ulegną przemianie.  (SSS, I, 67, 25. 07. 1958 r.)

Zacznij teraz

Zawdzięczasz swe narodziny Bogu, egzystujesz w Bogu i zanurzasz się w Bogu. Każda istota ożywiona i nieożywiona osiągnie spełnienie. Zatem zrób to teraz - postaw pierwszy krok, oczyść serce, wyostrz intelekt i zacznij powtarzać imię Pana. A wtedy, w odpowiednim czasie, otrzymasz wszystko pozostałe.    (SSS, I, 79, 2. 09, 1958 r.)

1959 Misja Awatara

Awatar przybył, aby oczyścić drogę duchowego rozwoju człowieka. Pragnie zniszczyć niepokój, w którym pogrążyła się ludzkość… pomóc indywidualnym duszom odzyskać harmonię i radość. Oto misja, dla której Awatar wciąż powraca na Ziemię. Wybiera miejsce przepełnione świętością i boskością, a potem przyjmuje ludzką postać, abyście mogli Go spotkać i z Nim rozmawiać, rozumieć Go i wysoko cenić, słuchać Go i podążać za Nim, doświadczać Jego obecności i czerpać z niej pożytek.

Tragedia polega na tym, że kiedy Bóg jest niewidoczny i bezforemny zaczynacie Go sobie wyobrażać. Potem modlicie się do tego wyobrażenia, rozmawiacie z nim i sprzeciwiacie mu się.   (SSS, I, 127, z dyskursu wygłoszonego 10 07. 1959 r.)

Pan przyrzekł, że będzie powracał na Ziemię, aby odnowić dharmę[14]. Przyjmie ludzką postać, abyście mogli Go otoczyć kołem, wzruszyć się Jego obecnością i rozmową. Pan przybył, tak jak obiecał.   (SSS, I, 22. 01. 1960 r.)

Pan jest nieodgadniony

Nie traćcie czasu próbując zrozumieć Mnie i Moją naturę. Starajcie się raczej zgłębiać naukę, niż ustalać tożsamość nauczyciela - gdyż Ja przekraczam wasz intelekt i moc. Możecie Mnie pojąć tylko dzięki Moim pracom. Pragnąc odsłonić tajemnicę, pokazuję wam „karty wizytowe”, nazywane przez was cudami. Poznajcie ‘marmę[15]' i wypełniajcie obowiązki, jakie wam wyznaczyłem.   (SSS, I, 114, 2 02. 1959 r.)

Jak najlepiej wykorzystać obecność Awatara

Żeby znaleźć perłę, trzeba głęboko zanurkować w morzu… Podobnie, jeśli chcecie otrzymać dojrzały owoc Awatara, musicie pogrążyć się w bezkresie Sai Baby. Brak entuzjazmu, wahania, wątpliwości, cynizm i słuchanie plotek nie będą tu przydatne. Zwycięstwo może wam przynieść jedynie szczera ufność. Prawda ta odnosi się do wszystkich ziemskich działań. O ileż jest skuteczniejsza na polu duchowym!   (SSS, I, 128, 10 07. 1959 r.)

Przeszłość i przyszłość Indii

Nauka o kulturze duchowej i kontrolowaniu umysłu rozwijała się i jest praktykowana w tym kraju od tysięcy lat. Dzięki temu cywilizacja indyjska oparła się upływowi wieków i atakom groźnych burz. Indie, kierowane antycznymi ideałami, stoją na progu nowej ery wciąż zielone i świeże.  (SSS, I, 135, 11. 07. 1959 r.)

Następne pokolenie

W ciągu następnych piętnastu lat wyrośnie młode pokolenie, jaśniejące oddaniem dla duchowości. Będą wiedzieli, że każde z nich jest nieśmiertelnym [nitjam], napełnionym prawdą [satjam] i świętym [pawitram] dzieckiem wieczności [amritaputra]. Będą wzrastali w rozróżnianiu [wiwece] i wyrzeczeniu [wajragji]. Oczyszczą się powtarzaniem boskiego imienia [namasmaraną].   (SSS, I, 114, 7 02. 1959 r.)

Niechaj nastąpi jedność myśli, słów i uczynków

Wy, którzy dziś wychwalacie Pana, jutro z równym entuzjazmem przyłączycie się do zgromadzeń honorujących kłamstwo i niesprawiedliwość! Nie jesteście konsekwentni. To, co uważacie za słuszne i to, co czynicie, to dwie różne rzeczy. Bhakta tak nie postępuje.  (SSS, I, 124, 12. 04. 1959 r.)

Podstawą bhakti [oddania] jest karma [czyn]. Karma jest skałą, na której wznosimy bhakti. Dharma to działania umysłowe będące podstawą czynów: prawda, miłość i pokój… Ci, których zdominowała zdolność od równowagi, dobroci i czystości, wypełniają karmę nie bacząc na jej owoce, pozostawiając rezultaty swego postępowania Bogu, nie martwiąc się, czy przyniosą im one sukces czy porażkę. Są świadomi swoich obowiązków, a nie praw.   (SSS, I, 125, 12. 04. 1959 r.)

Przestańcie gonić za bogactwem

Dźiwa [dusza indywidualna] narodziła się, aby odsłonić splendor iskry bożej, którą jest. Ciało to knot lampy, tęsknota za Bogiem to podsycające ogień ghi[16]. Jednak człowiek pomija swoją prawdziwą istotę i marnuje życie w poszukiwaniu ziemskich bogactw. Postępuje jak szczur przyciągany zapachem taniego sera leżącego w pułapce. Odrzuca inne jedzenie przechowywane w spichlerzu i wpada w potrzask własnej nierozwagi.   (SSS, I, 125, 12. 04. 1959 r.)

Wyzwolenie nie jest sprawą pojedynczego wysiłku

Świat zmysłowy jest chmurą, która przysłania Atmę, jaśniejącą stale na firmamencie waszych serc… Nauczcie umysł rozpędzać chmury, nie pozwólcie im się gromadzić. Tak postępują sadhakowie, poddając się stałej dyscyplinie. Szczytu nie zdobywa się jednym skokiem. Odrzucanie dowodów dostarczanych przez zmysły jest ciężką pracą. Trzeba pokonać skłonności umacniane podczas setek wcieleń.    (SSS, I, 121, 12. 04. 1959 r.)

1960 Misja Baby

Przybyłem, aby uzdrowić świat. Dlatego muszę zebrać chorych i uleczyć ich w Moim „szpitalu” - przywrócić im prawdziwą naturę, dać siłę i mądrość. Potem odeślę ich na wyznaczone pozycje. Muszę wzmocnić ich oddanie, potęgę wiary i fundamenty moralności, aby z większą śmiałością odrzucali pokusy.  (SSS, I, 183, 29 09. 1960 r.)

Obecnie wszystkie te [duchowe skarby] szybko tracą swą moc, więc przybyłem, by przywrócić im ich pierwotną czystość i siłę.     (SSS, I, 175, 27.09. 1960 r.)

Moją misją jest danie wam anandy [boskiej błogości]. Zawsze jestem gotów to zrobić.   (SSS, I, 155, z dyskursu wygłoszonego 25. 06. 1960 r.)

Moim zadaniem jest obdarzenie was nanandą.      (SSS, I, 180, 28. 09. 1960 r.)

Jesteście Moim bogactwem, nawet, gdy Mnie odrzucacie. A Ja jestem waszym skarbem, choćbyście temu zaprzeczali. Będę dla was czuły i przywiążę was do Siebie. Ponieważ jesteście tak cenni, zabiorę wszystkie wasze troski, abyście byli przy Mnie bezpieczni. Abyście byli bezpieczni pod troskliwym okiem Pana, bez względu na to, jak Go nazywacie. Służę wam całą Moją potęgą. Jestem jak właściciel sklepu pełnego towarów. Poproście o nie. Moja boska miłość ofiaruje je wam nawet wtedy, jeśli nie wyrazicie żadnego życzenia, bo macie prawo dzielić je ze Mną.  (SSS, I, 28. 09. 1960 r.)

Pan jest nieodgadniony

Nikt nie odkryje misterium Pana. (SSS,I, 27. 09, 1960)

Nie zrozumiecie Mnie i Moich tajemnic… jeśli przedtem nie zrozumiecie siebie. Jeśli jesteście zbyt słabi, by uchwycić własną naturę, to czy możecie mieć nadzieję zbadać o wiele głębszą rzeczywistość Mojego przybycia? Aby pojąć Moje znaczenie, musicie porwać na strzępy wszelkie wątpliwości i teorie i doskonalić miłość. Gdyż Pana, będącego Ucieleśnieniem Miłości, można zrozumieć jedynie dzięki miłości.    (SSS, I, 22. 01. 1969 r)

Nie mam do odrobienia żadnej karmy! Karma Mnie nie dotyka… Mahaśakti, boska energia, nakłada na siebie szatę iluzorycznej energii i tworzonych przez nią form, aby wypełnić zadanie wejścia w styczność z ludzkością i ochronienia jej. Nie mam pragnień, nie wiąże Mnie działanie. To wy macie pragnienia, cele i życzenia wiodące was po różnorodnych drogach. Wasze szczęście jest Moim pożywieniem, wasza działalność jest Moim placem zabaw, wasze uniesienie jest huśtawką, na której się kołyszę. (SSS, I, 179, 28. 09. 1960 r.)

Pan się nie zmieni

Pan nigdy nie ulegnie gruntownej przemianie. Zmieni się jedynie Jego zewnętrzna forma, istota pozostanie ta sama… Będzie jaśniał miłością wolną od przywiązania i czystą słodyczą. (SSS, I, 180, 28. 09. 1960 r.)

Moja wola zwycięży

Najwyższa potęga nigdy się nie zaangażuje w bezowocne działania.  (SSS, I, 180, 28, 09. 1960r.)

Nikt, nawet w najmniejszej mierze, nie może zmienić Mojej drogi ani wpłynąć na Moje postępowanie. Jestem Panem wszystkiego. (SSS, I,182, 28. 09. 1960r.)

Pozostanę w tym ciele jeszcze 59 lat i na pewno osiągnę swój cel. Nie wątpcie w to. Wykorzystam posiadany czas na wypełnienie planu, jaki dla was nakreśliłem. Nie muszę się spieszyć, dlatego że wy się spieszycie. Czasami czekam do chwili, gdy mogę jednym strzałem trafić w dziesięć celów… Nigdy nie cofam danego słowa. Wszystko się dzieje zgodnie z Moją wolą.  (SSS, I, 189, 29. 09. 1960r.)

Świat jest Moim domem

Cierpienie w tym zakątku świata obchodzi Pana w takim samy stopniu jak cierpienie w każdym innym miejscu… Świat jest świątynią, świątynią Boga, ciałem, w którym On rezyduje. (SSS, I, 156, 25. 07. 1960 r.)

Mówię z autorytetem miłości.

Dzisiaj nie rozkazuję wam z pozycji posiadanego autorytetu. Mówię do was z głębi Mojej miłości. To ona daje Mi prawo karania was i kierowania na właściwą drogę.   (SSS, I, 152, 22. 01. 1960 r.)

Nie przyszedłem dla poklasku i reklamy, ani nie po to, by zdobyć uczniów i wyznawców. Jestem wasz, a wy jesteście Moi, więc gdzież tu miejsce na reklamę? Nie wygłaszam wykładów, lecz podaję wam lekarstwo przynoszące rozkwit umysłowy i ożywienie moralne. Traktujcie moje słowa jak specyfik, niezbędny dla zdrowia. (SSS, I, 25. 06. 1960 r.)

Nie chcę nagrody

Nie chcę, byście Mnie wysławiali. Będę usatysfakcjonowany, jeśli Mi zaufacie.   (SSS, I, 180, 28. 09. 1060r.)

Jedynie On wie, co nas czeka

Jedynie Pan zna plan, ponieważ to On go nakreślił. Wy widzicie jedynie część sztuki i dlatego wydaje się wam taka pogmatwana. Dopóki nie poznacie całej historii, nie zaakceptujecie planu.

(SSS, I, 181, 28. 09. 1960r.)

Nasza rola

Jeśli grając rolę pogłębicie w sobie boską miłość do towarzyszących wam aktorów, będzie to ważniejsze od oddania dla Boga. Jeśli osiągniecie spokój, będzie to cenniejsze od zdobycia mądrości. Gdyż oddanie jest nasieniem boskiej miłości, a mądrość jest nasieniem spokoju. W końcu bhaktowie powinni być jedną rodziną.  (SSS, I, 28. 09. 1960r.)

Niech każdy maszeruje we własnym rytmie. Jedynie kierunek i droga muszą prowadzić do Boga.   (SSS, I, 183, 28. 09. 1960 r.)

Nie zmarnujcie okazji

Muszę powiedzieć, że macie więcej szczęścia niż minione pokolenia. Dotarliście do Mnie dzięki dobru zgromadzonemu podczas wielu wcieleń. Teraz musicie rozwinąć naszą relację, stanowiącą wspaniały dar losu. W ciągu najbliższych czterech lub pięciu lat zobaczycie przybywających tu joginów[17], mahariszich[18] i munich[19]. Nie będziecie wtedy mieli okazji, by zadawać Mi pytania i otrzymywać odpowiedzi. Nie podejdziecie i nie porozmawiacie ze Mną. (SSS, I, 174-5, 27. 09. 1960 r.)

Teraz wpadłem w wasze ręce. Jestem skarbem, którego szukaliście.   (SSS, I, 186, 29. 09. 1960 r.)

Obok was znalazła się niezgłębiona, nieopisana, Najwyższa Potęga… Przynoszę waszym oczom łzy radości i zabieram łzy smutku… Sprawiam, że szalejecie na punkcie Boga i praktyki duchowej, niezbędnej, aby dotrzeć do Pana. Leczę obłąkanie zmuszające ludzi do bezładnej pogoni za krótkotrwałymi przyjemnościami, skuwającymi ich okowami radości i smutków.   (SSS, I, 180, 28. 09. 1960 r.)

Powinniście wiedzieć jak wykorzystać szansę zbliżenia się do Boga… Dużo będzie zależało od waszego przeznaczenia, szczęścia i ilości otrzymanej łaski. Umacniajcie swą wiarę, pogłębiajcie oddanie – a dostaniecie wszystko…

Rozkazuję wam: nie niszczcie innych nienawiścią, nikomu nie życzcie zła, o nikim nie mówcie niepochlebnie. Jedynie w ten sposób możecie stać się ucieleśnieniem radości i spokoju.   (SSS, I, 28. 09. 1960 r.)

To jest daleka droga

Aby dotrzeć na najwyższy poziom…. musicie przejść długą drogę. Ale nie upadajcie na duchu… Jestem tutaj, gotowy nieść wam pomoc od pierwszej lekcji do ostatniej. Nie uginajcie się pod ciężarem przekonania, że karma zebrana w poprzednich żywotach powstrzyma wasz rozwój. Efekty przeszłej karmy są zmagazynowane w innym miejscu niż to, z którego teraz korzystacie. Tu przechowywane są owoce słodkie, przyjemne w smaku i zdrowe. Pamiętajcie, łaska Pana może zniszczyć efekty dawnych czynów lub zmniejszyć ich ciężar. Nigdy w to nie wątpcie. Gdyby prawo karmy było niepodważalne, nie zalecałbym by wam ćwiczeń duchowych, szlachetnego postępowania i rozwijania cnót. Jeśli zdobędziecie łaskę Boga, to prarabdha, karmiczne konsekwencje, które trzeba przeżyć, rozpuszczą się jak mgła w promieniach słońca!     (SSS, I, 196, 30 09. 1960 r.)

1966   Baba odmawia audiencji zaawansowanym sadhakom

[Swami Maheśwaranand:] Bhagawan Baba nie pozwala riszim i siddhom[20] spotkać się ze Sobą. Lecz niedaleki jest czas, kiedy ludzką formę nałożą na siebie wszyscy chorzy i…przybędą do Puttaparthi wraz z riszimi i siddhami, by ofiarować Panu pełne czci pokłony i prosić Go o błogosławieństwo.

Dwadzieścia lat temu[21] Pan jadł śniadanie z kilkoma oddanymi wyznawcami. Zwrócili się oni do Bhagawana z następującą propozycją: „Swami! Twoje lile[22] i cuda są przedmiotem rozmów w domach niemal wszystkich krajów świata. Dlatego chcielibyśmy zorganizować międzynarodowe spotkanie dla wszelkiego typu poszukiwaczy duchowości i powiedzieć im, że Pan, Stwórca wszechświata, jest na Ziemi. Dzięki temu cała ludzkość będzie mogła czerpać korzyści z obecności Boga.” Bhagawan wysłuchał ich z uśmiechem i odpowiedział współczująco: „Wasze uczucia wobec innych istot są godne pochwały i szanuję je. To jednak odległa przyszłość. Najpierw muszę przywołać do Siebie te osoby, które w poprzednich żywotach poddawały się surowym wyrzeczeniom i wytrwale starały się do Mnie dotrzeć. Nadejdzie czas, gdy dzięki publicznemu oświadczeniu świat dowie się o Awatarze. Oczywiście, jeśli czujecie się zobowiązani, możecie przedstawić tę prawdę swoim współwyznawcom i przyjaciołom.”     (SSBNNGA, 1990, książka napisana w 1986 r., 38)

1968   Kali juga

W dzisiejszych czasach niesnaski i waśnie wypędziły spokój i zgodę z domów i ze szkół, ze społeczeństwa i z religii, z miast i z państw.   (Baba w 1968 r. w HNAP, 1975, 86)

Nieustannie maleje szacunek dla zgrupowań duchowych, dla świątyń, dla świętych miejsc, dla świętych ksiąg i dla starszych. Szybko natomiast wzrasta duma z bogactwa materialnego i ze współzawodnictwa w ich zdobywaniu. To tragedia naszych czasów.     (SSS, VI, z dyskursu wygłoszonego 26. 03. 1968 r.)

Ludzie zbyt intensywnie myślą o świecie. Za dużo czasu i energii poświęcają swym żołądkom. Tak szybko mnożą pragnienia i życzenia, że nie sposób ich zaspokoić. Mają nazbyt realne marzenia, wiodące ich do fałszywych zwycięstw i niedorzecznych przygód. Pochłonięci analizowaniem fizycznego świata, zagubili sens grzechu, słodycz i wzniosłość. Zdegradowali prawo do wyrazu w słowniku, współczucie przekształcili w parodię. Skromność, cierpliwość i szacunek uważają za rzeczy bez wartości – traktują je jak wygaszoną, odstawioną do lamusa lampę. W tej przerażającej ciemności jedynym oparciem pozostaje imię Pana. Jest ono tratwą, która przewiezie ludzkość przez wzburzone morze, pokryte falami pociemniałymi od nienawiści i obaw, zasnute pianą niepokoju i lęku.   (SSS, VI, 163, 26. 02. 1968 r.)

Misja Baby

Bóg inkarnuje się, by ożywić dharmę. Na dharmę składa się moralność, prawda, cnotliwość, miłość oraz zastęp wielu wartości, które podtrzymują narody i jednostki. Inne, zwykle wymieniane cele, takie jak służenie wyznawcom, zagłada niegodziwców i odbudowa świętej tradycji, mają znaczenie drugorzędne, ponieważ ludzi prawych będzie chroniła ich dobroć, natomiast ludzie źli popadną w nieszczęścia na skutek popełnionych grzechów. Jedno zadanie nie wyklucza drugiego. Spełnię Moją powinność, bez względu na komentarze. Komentarze są rzeczą naturalną, nie zwracam na nie uwagi. Powinniście je traktować tak samo jak Ja. Im wyższa góra, tym głębsza dolina. Pochwały i nagany nie mają na Mnie najmniejszego wpływu. Ananda jest niewzruszoną bazą, na której wznoszę fundamenty mych prac. Nikt nigdy nie zabierze Mnie stamtąd. (SSS. VI, 167, z dyskursu wygłoszonego 26. 02. 1968 r.)

Inkarnuję się wiek po wieku, aby osłaniać ludzi cnotliwych, niszczyć złych i wzmacniać dharmę. Za każdym razem, gdy panowanie nad światem przejmuje niepokój i bezład, Pan zstępuje na Ziemię w ludzkim ciele i nuci melodię, która przywraca harmonię i wprowadza ludzkość na drogę spokoju.   (Baba w 1968 r w MAP, 1975, 86)

Przybyłem, aby pod wieloma względami skorygować buddhi, inteligencję. Będę udzielał wam rad, pomagał, rozkazywał, potępiał i stał przy was jak życzliwy przyjaciel, abyście porzucili złe skłonności, odnaleźli źródło czystości i napili się z niego.  (Baba w 1968 r. w HMAP, 1975, 87)

Przybyłem, by wręczyć wam klucze do skarbca błogości i wskazać prowadzącą do niego zapomnianą drogę. Jeśli zmarnujecie czas i nie zdołacie się uratować, będzie to tylko wasza wina. Bierzecie ode Mnie błyskotki: nieważne małe uzdrowienia i awanse, ziemskie radości i wygody. Tylko niewielu z was pragnie dostać to, co wam przyniosłem, czyli wyzwolenie. Spośród tych, którzy kroczą drogą sadhany i praktykują duchowość, cel osiągnie zaledwie kilku.   (Baba w 1968 r. w MAP, 1975, 88)

Kogo można nazwać wyznawcą?

Dopiero wtedy możecie nazwać się wyznawcami, gdy zaufacie Mi całkowicie i do końca, bez śladu egoizmu. (Baba w 1968 r. w HMAP, 1975, 86)

Przyrzeczenie Baby

Pielęgnujcie w sercach bliskość ze Mną, a zostaniecie nagrodzeni. Otrzymacie cząstkę najwyższej miłości.  (Baba w 1968 r. w MAP, 1975, 91)

    Możecie cieszyć się błogością dzięki doświadczeniom zsyłanym przez Awatara.      (Baba w 1968 w MAP, 1975, 86)

Zachód dąży na manowce

Obecnie w krajach zachodnich zaprzecza się istnieniu Boga i człowiek polega tylko na sobie. Wyolbrzymia swoją inteligencję i potrzebę przygodny, jest dumny z uzyskanych osiągnięć naukowych i z technologii. Nie pamięta, że szpitale psychiatryczne wypełnione są inteligentami cierpiącymi na brak spokoju umysłowego. Gdyż spokój opuścił serca kobiet i mężczyzn. Harmonia społeczna jest odległym snem. Międzynarodowa zgoda stała się mirażem, za którym podąża niewielu. Człowiek podróżuje na księżyc, ale nie stara się zbadać poziomów swej wewnętrznej świadomości. (SSS, VII, 16. 03. 1968, 12)

Kiedy rozpoczną się zmiany?

[dr Jon Hislop:] Według starożytnej astrologii, zmiany na świecie wywołane wpływem Swamiego wystąpią za jakieś piętnaście lat[23]. Tak głoszą Upaniszady, powstałe 5600 lat temu. Wyraźnie zapowiadają trzykrotną Awatara Sai Baby. Ludzie narodzeni w tej epoce mogą uważać się za szczęśliwych. Zmiany rozpoczną się w 1985 r. od wspomnianego już „wielkiego przebudzenia”. Powiedziane jest, że złoty wiek będzie miał początek w latach 1998 – 2000.

Bądźcie pewni, że wszyscy zostaniecie wyzwoleni

To wielka szansa. Bądźcie pewni, że wszyscy zostaniecie wyzwoleni. Nie pominę nikogo. Wielu boi się uwierzyć w możliwość zamian na lepsze, w szczęśliwe i radosne życie, w nadejście złotego wieku. Pozwólcie, że was upewnię, że ta Dharmaswarupa[24], że to boskie ciało, nie przybyło na darmo. Ono powstrzyma kryzys, który ogarnął ludzkość.    (Baba w 1968 r. w HMAP, 1975, 91)

1970  Kwestia priorytetu

Niedawno odwiedziła Mnie grupa uczonych, którzy powiedzieli tak: „Swami! Mówisz o płomieniach niepokoju i strachu. Ale z pewnością wysoko oceniasz krok naprzód, jakim było lądowanie człowieka na księżycu?” Odpowiedziałem im, że błędem jest wydawać biliony dolarów i rubli na takie przedsięwzięcia… To kwestia priorytetu. Najpierw to, co najważniejsze. Skoro tak wiele narodów cierpi z powodu głodu, analfabetyzmu i braku dachu nad głową, to szaleństwem jest tracić czas, umiejętności i pieniądze na spektakularne przygody i współzawodnictwo. Pora na takie wyprawy przyjdzie później, kiedy Ziemia stanie się szczęśliwym domem rodzinnym wszystkich ludzi.      (SSS, VIII, 7, z dyskursu wygłoszonego 6. 03. 1970 r.)

Żyj w społeczeństwie

Społeczeństwo, w którym się znalazłeś, jest areną. Możesz na niej odnieść zwycięstwo. Jest jak gimnazjum, które uczy cię pokonywać przeszkody. Duchowa podróż wiedzie przez współczucie, sympatię, wzajemną pomoc i służbę – a te otrzymujesz od społeczeństwa i wykorzystujesz je na rzecz społeczeństwa.   (SSS, VIII, 5, z dyskursu wygłoszonego 6. 03. 1970 r.)

1971  Misja Baby

Baba wielokrotnie ogłaszał, że przybył zbawić świat, że jest Bogiem. „Moim zadaniem jest ożywienie duchowe ludzkości, możliwe dzięki prawdzie i miłości. Przyszedłem wam pokazać, jak pożytecznie żyć i jak korzystnie umierać. Przyszedłem, aby poprowadzić i pobłogosławić tych, którzy przestrzegają dyscypliny i ćwiczeń prowadzących do jedności z Bogiem. Przyszedłem,…ponieważ tęsknili za Mną dobrzy, pobożni ludzie: święci, mędrcy, prorocy, poszukiwacze prawdy i przewodnicy. Kiedy rodzi się w was pragnienie spokoju umysłowego, spieszę wam go zapewnić. Gdy pojawia się melancholia, biegnę pocieszać serca. Gdy brakuje wzajemnego zaufania, odbudowuję go. Nieustannie jestem w ruchu, wypełniając zadania, dla których przybyłem”. Starania Baby dotyczące misji miłości dopiero się rozpoczęły i wszyscy, którzy o niej słyszeli, doskonale rozumieją znaczenie deklaracji zamieszczonej na pierwszej stronie miesięcznika Sanathana Sarathi[25], uroczyście inaugurowanego 16 lutego 1958 r., w 32 roku pobytu Pana na Ziemi. Tego dnia Sanathana Sarathi, Woźnica Rydwanu, rozpoczął kampanię skierowaną przeciwko nieprawdzie, niesprawiedliwości, niegodziwości i złu – narzędziom ducha egoizmu. Odniesione nad nimi zwycięstwo przyniesie dobro całemu światu. Kiedy zabrzmią surmy wiktorii, ludzkość zanurzy się w szczęściu i w spokoju, w pomyślności i w błogości. Słowo „Sarathi[26]” jest rękojmią, że Baba poprowadzi sadhakę, kiedy ten postawi pierwszy krok, zapraszając Pana do swego życia. Słowo „sanathana[27]” przypomina nam, że takie jest zadanie Baby od chwili narodzin kosmosu. „Nie podjąłem się jeszcze tej pracy, ponieważ musiałem najpierw przeprowadzić rekonesans. Kiedy rozpocznę swoją kampanię, dowie się o tym cały świat. Plan tej kampanii wyraźnie rysuje się na horyzoncie”.     (LBSSSB, 1971)

To nie jest odpowiednia chwila na rozgłos

Dowiedzieliście się o tym [incydencie], ponieważ [ktoś] o nim napisał. Ale pamiętajcie, to tylko nieskończenie mała cząstka Moich starań, aby obdarzyć was łaską.    (LBSSB, 1971, 186)

Baba podaje datę swojej śmierci

[Kasturi:] Baba upewnił nas, że pozostanie w tym ciele do 2020 r.   (LBSSB, 1971, 196)

Śirdi i Sathya Sai Baba

Matka zwykle się gniewa, kiedy dzieci wpadają do kuchni i przeszkadzają jej w gotowaniu. Jednak podając posiłek, jaśnieje radością i spokojem. Częstuję was teraz daniami, które przygotowałem wcześniej [gdy byłem Śirdi Sai Babą]. Bez względu na to, kim jesteście, jeśli odczuwacie łaknienie i macie talerze, podam wam posiłek i zaspokoję głód waszych serc.   (LBSSB, 1971, 170)

Postępowanie Baby jest pełne znaczenia

Nigdy nie wypowiadam słów, które są bez znaczenia, ani nie robię niczego, co mogłoby przynieść złe konsekwencje.        (LBSSB, 1971, 196)

Baba pomaga szczeremu poszukiwaczowi

     Jeśli postępujecie zgodnie z Moimi słowami i stosujecie je w codziennym życiu, chętnie przekazuję wam wiedzę. Po to przyszedłem na Ziemię.  (LBSSB, 1971)

Wyznawcy mogą na Nim polegać

Czemu się lękacie? Przecież jestem tutaj. Mocno we Mnie uwierzcie. Będę was prowadził i strzegł. Żarliwi wyznawcy Sai Baby chętnie pozostawiają Jego woli troskę o swoją fizyczną formę. Nic nie może zranić tego, kto skupia na Mnie swoją uwagę.    (Śirdi Sai Baba w LBSSB, 1971)

Nasz szczęśliwy los

Wasze pokolenie jest prawdziwie szczęśliwe, ponieważ ma okazję przebywać ze Mną i cieszyć się Moim przewodnictwem. Po to przybyłem na Ziemię.    (LBSSSB, 1971)

Łaska dostępna dla wszystkich

Nigdzie nie jest powiedziane, że łaska jest dostępna tylko dla wyznaczonych klas, ras, lub grup. Wszyscy mają do niej prawo: od najmniejszych do największych, w każdym zakątku świata.     (LBSSSB, 1971)

Wyzwanie dla religii

Religiom i wiarom zostanie rzucone wyzwanie, płynące z czterech stron świata. Powinien je podjąć każdy szlachetny człowiek, pokazując krytykom, że świadomość nieustannej obecności Boga uczyniła z niego człowieka efektywniejszego, bardziej otwartego i odważniej odpowiadającego na wyzwania niesione przez życie.     (LBSSSB, 1971)

Postępowanie przywódców nowego świata

     Świat napełni się pomyślnością i pokojem jedynie dzięki…ludziom o czystych sercach i umysłach wolnych od uprzedzeń, od pasji, żądzy, chciwości, gniewu i zazdrości.  (LBSSSB, 1971)

Służenie, niededykowane Bogu, jest bezużyteczne

Chociaż służenie ludzkości jest rzeczą świętą, to staje się bezużyteczne, jeśli nie jest nasycone wyższymi ideałami i świadomością, że Pan wypełnia każdą formę.

W pełni uwierz w boskość człowieka i ofiaruj mu swe służby, traktując je jako kontemplację Najwyższego. Cokolwiek będziesz robił i gdziekolwiek będziesz wykonywał zadania do których zostałeś wezwany, zawsze wykorzystuj moc, wiedzę i umiejętności w jakie wyposażył cię Bóg, ponieważ przez ciebie jaśnieje Jego chwała. (LBSSSB, 1971)

1974  Przygotuj się do wypełnienia zadania

Przygotuj się do wypełnienia przeznaczonego ci zadania. Stań się instrumentem oddanym boskiej misji. (SSS. IX)

Kali juga

Doskonale wiecie, czym się odznacza kali juga[28], w której obecnie żyjemy. Dostrzegamy wokół siebie demoniczną i okrutną niesprawiedliwość, rozwiązłość, niemoralność i nieprawdę. Pomimo tego wszystkiego, musimy podążać dalej, traktując życie ze spokojem, tolerancją i łagodnością. (BSSS, 1975)

Główna przyczyna nieporządku leży w tym, że umysłami zawładnęły dwie diabelskie, bezwartościowe wady – egoizm i ambicja. Zagradzają one ludzkim istotom drogę do wrodzonych im cnót. Człowiekowi nie przystoi tracić na nie swojego życia, bezcennego jak klejnot. Nieśmiertelności nie zapewnią mu ani czyny, ani potomstwo, ani bogactwo. Dlatego powinien starać się żyć z pożytkiem, rezygnując z osobistych wygód na rzecz społeczeństwa i otaczających go istot.      (BSSS, 1975)

Misja Baby

Pragnę uczynić wszystkich szczęśliwymi. Na tym polega Moja misja. (BSSSB, 1975)

Obietnica Baby

Naszym krajem poruszają obecnie wstrząsy i niepokoje. Ludzie przez cały czas obawiają się, że wkroczą tu obcokrajowcy i zawładną ich życiem…Nie ma powodu lękać się takiej katastrofy. Nie martwcie się, to się nie zdarzy. Doskonalcie ducha poświęcenia i czepcie z niego radość. Niech broń miłości, którą władacie, będzie zawsze ostra i błyszcząca. Bomba atomowa może zniszczyć miliony istnień, natomiast bomba miłości łączy ze sobą kilka serc i wypełnia je sobą. Dlatego rozwijajmy i gromadźmy miłość do wszystkich ludzi.   (BSSS, 1975)

Dlaczego Baba unika rozgłosu

[Cuda] manifestują się w wielu domach. Jednak nie nadszedł jeszcze czas, by o tym publicznie rozmawiać. Czekam, aż przyjdą do Mnie wszyscy wyznawcy.    (BSSSB, 1975)

Informacje o złotym wieku

[dr V.K. Gokak:] Istnieje prawdopodobieństwo, że około 1980 r. będzie miał miejsce światowy kryzys, po którym nastąpi zdecydowany zwrot w kierunku tzw. złotego wieku. Człowiek przekona się, że wszelkie gry wojenne grożą światu zagładą. Dlatego z nich zrezygnuje. Wraz z tą świadomością spłynie na niego łaska i przybliży „godzinę Boga”. „Godzina Boga” nie wypełni proroctw mówiących o zatopieniu Kalifornii. „Godzina Boga” będzie pełna niespodzianek. Rzeczy okażą się inne, niż się spodziewamy. Możemy nagle odkryć, że przywódcze stanowiska zajmują ludzie uczciwi i dobrzy, kierując przemysłem i służąc społeczeństwu. Jednym ze znaków zbliżania się złotego wieku będzie wielka zmiana w atmosferze.   (BSSSBm 1975)

Oczekuj Boga

Ludzie zajmujący wysokie pozycje w społeczeństwie i wielcy przywódcy polityczni… są bohaterami trybun, lecz zerami w życiu prywatnym. Poleganie na nich nie przynosi nikomu korzyści. Jedynym przewodnikiem ludzkości jest Pan wszechświata, stworzyciel i obrońca wszystkich istot. Jedynie On obdarza nas trwałym szczęściem i spokojem.         (BSSS, 1975)

Odkryj Boga we wszystkim

Musimy rozwinąć w sobie boską umiejętność dostrzegania jedności w różnorodności, zamiast różnorodności w jedności. Bóg jest wszędzie i w każdym, mieszka w całym wszechświecie. Odkryjcie Go we wszystkim. Taki ideał zawierają nasze święte pisma.    (BSSS, 1975)

Zachód zgubił drogę

To dziwne, że ludzie na Zachodzie… w ciągu minionych 200 lat… robili wszystko, żeby uzyskać kontrolę nad mocami natury. W tym celu wybudowali przerażające urządzenia. Ale… okazało się, że chociaż człowiek potrafi podbić cały świat… to jednak nie jest w stanie kierować samym sobą. Najważniejszym obowiązkiem człowieka jest podbicie i kontrola umysłu. Droga, która do tego wiedzie, jest drogą duchową.    (BSSS, 1975)

Służ społeczeństwu

Ten materialny dobrobyt, potęga i stanowiska są tylko chwilowe. W zaświaty towarzyszy nam jedynie dobry charakter. Dlatego powinniśmy się starać zrobić coś pożytecznego dla społeczeństwa i wykorzystać posiadany czas na szlachetne przedsięwzięcia. Jedynie dzięki temu nasze życie nabierze znaczenia i zostanie obdarzone świętą miłością Boga. Bądźcie dobrzy dla innych. Okażcie jak największe współczucie ludziom bezradnym.  (BSSS, 1975)

Spokój jest w nas

Jeśli twierdzimy, że na świecie nie można znaleźć spokoju, to mijamy się z prawdą. Nie należy tak twierdzić. Brak spokoju jest sprawą indywidualną… W świecie jest tyle spokoju ile go pragniemy.     (BSSS, 1975)

z   saidevotees_worldnet     tłum. J.C.

powrót do spisu treści numeru 32 - marzec-kwiecień 2006

[1] Shuka Naadi Grantha - księga zapisana na liściach palmowych przez mędrca Shuka

[2] nieprawość – adharma

[3] Najwyższa Istota – Maha Purusza

[4] Najwyższa Potęga – Maha Śakti

[5]  Sanathana Sarathi – „Woźnica Duszy” - tytuł czasopisma wydawanego w Prashanthi Nilayam

[6] książka „Sathyam – Śiwam – Sundaram” [Prawda – Dobro – Piękno] została napisana przez prof. Kasturiego i jest biografią Bhagawana Baby

[7] pandit – człowiek badający wiedzę duchową

[8] Sad Guru – przyjaciel, przewodnik i nauczyciel

[9] dharma – właściwe postępowanie, prawe życie

[10] genealogia człowieka – Manava vamsam

[11] świątynia - mandir

[12] wyrzeczenie - tapas

[13] dothi  dolna część męskiego ubioru, noszona w Indiach zamiast spodni

[14] dharma – prawe postępowanie

[15] marma – misterium, tajemnica

[16] ghi – topione masło

[17] jogin – człowiek związany z Bogiem

[18] mahariszi – wielki prorok

[19] munis – milczący mędrcy

[20] siddhowie – ludzie dysponujący jogicznymi mocami

[21] 20 lat temu – w 1966 r.

[22] lile – boskie zabawy

[23] rozmowa miała miejsce w grudniu 1968 r.

[24] Dharmaswarupa – Ucieleśnienie dharmy, prawości

[25] Sanathana Sarathi – nazwa ta oznacza „starożytnego woźnicę rydwanu” i odnosi się do Kriszny, który powoził rydwanem Ardżuny podczas bitwy na polu Kurukszetry. Kriszna jest Bogiem, wiecznym przewodnikiem i autorem Bhagawadgity

[26] Sarathi - wożnica

[27] Sanathana – odwieczny, starożytny

[28] kali juga – epoka zła i przemocy

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.