Złoty wiek Sai - część I

Zebrane przez Nirmala z Vancouver

Wprowadzenie

30. III. 1996

     Śri Sathya Sai Baba obiecał, że ustanowi wkrótce erę miłości, prawości i prawdy. Ów „Złoty Wiek”, jak go nazywa, rozpocznie się wydarzeniem lub serią wydarzeń, które zwrócą uwagę świata na Jego boskość. Wielu wyznawców Baby zastanawia się, co to będą za wydarzenia, czym wyróżni się Złoty Wiek i jakie wyznaczy nam obowiązki wobec Bhagawana i nas samych. Prezentowana tutaj księga cytatów, przedstawia odnalezione przez mnie dokumenty mówiące o naturze i cechach charakterystycznych Złotego Wieku oraz o oczekujących nas zadaniach. Księgę opracowali wielbiciele Baby.

Baba powtarza, że mamy szczęście żyjąc obecnie na Ziemi. Ta planeta nigdy nie była świadkiem pełnej inkarnacji Boga. Boga starającego się wznieść umysł ludzki na poziom pokoju i zadośćuczynienia. Wszystkie moce mieszczą się w dłoniach Swamiego, a mimo to Swami nie zamierza rozwiązywać ziemskich problemów jednym ruchem ręki. Zamiast tego zaproponował nam współpracę, która owocuje rozszerzeniem świadomości, obdarza nas samodzielnością i wskazuje, jak sobie radzić z zagadnieniami globalnymi. Swami obiecał, że przyspieszy nasz rozwój duchowy, a tym, którzy będą do końca podążali drogą sadhany, nawet wyzwolenie. Nie pomińmy okazji, w jakie obfitują te czasy.

Baba jest żywą ewangelią. Każdego dnia dodaje do swego objawienia nowe słowo. A my, jak widzowie, siedzimy i czekamy na nadejście tej bezcennej chwili, kiedy ukaże się tym, którzy dotychczas nie wiedzieli, że jest wśród nas.

Mówi się, że światu zagraża głęboki kryzys ekonomiczny. Sprawi on, że przywódcy narodów zwrócą się do Baby, bo tylko On będzie wiedział jak go pokonać. Wydarzają się cuda: posąg Ganeszy[1] pije mleko. Z ziemskich oceanów znikają ławice łososi, dorszy i innych spożywanych przez człowieka ryb. Nieuleczalne choroby skazują na zagładę całe stada bydła. W jakim stopniu są to dowody na działalność Baby, popychającego świat w kierunku nieznanego spełnienia? Nie dowiemy się, dopóki On sam nie odsłoni nam swych planów.

Jeśli chodzi o mnie, to, jako badacz i pisarz Sai, czerpałem wielką satysfakcję przyglądając się i biorąc udział w wielu zdarzeniach. Dziękuję Bhagawanowi, że zechciał odpowiedzieć na modlitwy i błagania świętych i proroków, bo przywiodły Go one na Ziemię. Jestem szczęśliwy, że pozwolił mi Sobie służyć. Traktuję to jako znak Jego łaski.

Om dżej Sai Ram!     -    Nirmal

PRZEPOWIEDNIE MÓWIĄCE O BABIE

Aurobindo[2] o Śri Sathya Sai Babie

24 listopada 1926 w świat fizyczny zstąpił Kriszna. Niezawodna moc ukształtuje myśli ziemskich serc, rozpali płomień nieśmiertelności, jej głos usłyszą miliony!

Mahomet o Sai

[Sanjay Kant:] Według artykułu opublikowanego w londyńskim czasopiśmie „Dwa Światy”, irańskiego pisarza nieodparcie przyciągała wielka księga z Teheranu. Ta księga, nazwana „Oceanem Blasku”, składa się z 25 woluminów i zawiera przemówienia Proroka Mahometa. Tom 13 nosi arabski tytuł „Mehedi Moud”, co znaczy: „Wielki, przyrzeczony nam nauczyciel”. Nazywa Go ona również „Królem czasu”, „Przedstawicielem Boga” oraz „Przemawiającym i doradzającym Bogiem”. Peggy Mason przytoczyła słowa Proroka Mahometa, ponieważ Mahomet wymienia znaki, dzięki którym rozpoznamy Pana. Najważniejsze z nich bez wątpienia wskazują na Sathya Sai Babę – korona włosów, szerokie i wklęsłe czoło, mały nos z niewielką wypukłością na grzbiecie, rozstawione przednie zęby, niewielki pieprzyk na policzku. Nie zapuści brody, będzie się gładko golił. Obydwie Jego szaty (wierzchnia i spodnia) będą przypominały płomień. Czasami Jego twarz będzie żółta jak złoto, innym razem bardzo ciemna lub pełna blasku jak księżyc. Będzie miał drobne ciało i nogi młodej dziewczyny. Od chwili narodzin będzie przechowywał w sercu nauki wszystkich wiar oraz wiedzę o świecie, poczynając od początku czasów. Pan Świata udzieli nam odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zapragniemy zadać Bogu. Pod Jego stopami spoczywać będą wszelkie skarby, lecz Jego dary będą lekkie. Będzie chodził pomiędzy wyznawcami i dotykał dłonią ich głów. Każde oko, które Go dostrzeże, napełni się radością – nie tylko ludzkie, lecz także istot uwolnionych od ciała. Będzie żył 95 lat. (Sai Baba oświadczył, że pozostanie w obecnym ciele przez 96 lat, co oznacza, że porzuci je około 2022r.). W ciągu ostatnich dwudziestu lat swojego życia będzie „Królem całego świata”, jednak w tym czasie uwierzy w Niego tylko 2/3 ludzkości… (Ten okres rozpocznie się około 2000 r. Jak przekonacie się dalej, to samo głosił Edgar Cayce). Muzułmanie rozpoznają Go dopiero na dziewięć lat przed Jego odejściem z Ziemi. Napełni świat światłem i pokojem. Nie pozwólmy się oszukać i zapamiętajmy, że Pan Świata będzie materializował rzeczy w swoim ciele i wydobywał je z ust.

Według wszystkich przepowiedni i twierdzeń, pod koniec tej dekady Sathya Sai Baba objawi się światu jako Mesjasz i Zbawiciel. Proroctwa wskazują także na wielkie zmiany ekonomiczne, geograficzne i polityczne około 2000r.

[Swami Maheśwaranand:] Irani Ma, jedna z najstarszych wyznawczyń Bhagawana, pragnęła opublikować słowa Proroka Mahometa… zapisane w księdze „Oceanu Światła”. Prorok wymienia i dokładnie opisuje 27 cech charakterystycznych dla Awatara. Baba jednak nie zgodził się na to.

 Nostradamus[3] o Sai

[Sanjay Kant:] Według Nostradamusa, który czterysta lat temu zapisał swoje przepowiednie w „Centuriach”, na południu Indii narodzi się wielki przywódca… Będzie posiadał bezgraniczną mądrość i moc. Stanie się największym historycznym zdobywcą i nieśmiertelnym władcą. Jego starania zapobiegną wojnie światowej, a duchowe przesłanie z Indii ogarnie cały świat. Świętym dniem wyznaczy czwartek. (GDOE, 36-7).

      Sai Baba jest apokaliptycznym Zdobywcą i Kalki Awatarem[4].

„I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, I dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać[5]”. (Objawienie świętego Jana, 6:2.)

„Potem ujrzałem niebo otwarte: oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę w krwi skąpanej, a imię jego nazwano: Słowo Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW i PAN PANÓW. (Objawienie świętego Jana 19: 11-13 + 16).

[Howart Murphet:] Niektórzy zachodni wyznawcy Sai są przekonani, że Sathya Sai Awatar jest przyrzeczonym nam Zdobywcą, opisanym w Apokalipsie św. Jana w Księdze Objawień Nowego Testamentu. Jak wszystkie wizje wykraczające poza granice przestrzeni i czasu, Apokalipsa posługuje się językiem symboli. Dlatego każdy interpretuje ją na swój własny sposób. Zasadniczo, mówi ona o powrocie Boga – człowieka, Awatara, który przybędzie jako pogromca sił zła i ustanowi królestwo boże na Ziemi. W pewnym miejscu św. Jan pisze: „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wielkim i Sprawiedliwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy.” W książce „Ukryta manna[6]” Patrizia Norelli – Backlet stara się interpretować Apokalipsę z punktu widzenia astrologii kosmicznej. W tym celu wykorzystuje język zodiakalny, którym, jak twierdzi, posługiwali się niegdyś wtajemniczeni. Jest przekonana, że Zdobywca jest prawdziwym Kalki Awatarem, przedstawionym w Puranach[7] pod postacią jeźdźca na białym koniu. Chociaż Swami nie ogłosił się Kalki Awatarem, to jednak w Jego obecności możemy doświadczyć wizji Awatara, jadącego na białym koniu i przemieniającego świat.

[Kasturi:] Pewien nieżyjący już gentelmen otrzymał wizję dziesięciu inkarnacji [Wisznu]… Baba zabrał go nad rzekę i kazał mu patrzeć na Swoje odbicie w wodzie. Ów człowiek zwierzył się później, że najpierw zobaczył Sathya Sai Babę, potem tylko otaczającą Jego głowę aureolę włosów, a następnie dziesięć postaci, w kolejności zachowanej w legendach hinduskich. Ostatnią, dziesiątą postacią, był sam Baba siedzący na białym koniu!

[Hilda Charlton:] Kiedy siedziałam w sali badźanowej w Prashanthi Nilayam, słuchając radosnych pieśni wyznawców i patrząc na Sai Babę siedzącego w fotelu postawionym na podwyższeniu, nagle zobaczyłam nad Jego głową niezwykle piękną postać jadącą na białym koniu. Wówczas nie znałam znaczenia tego symbolu. Zapytałam, czy święte pisma hinduskie wspominają kogoś takiego. W odpowiedzi usłyszałam, że na białym koniu przyjedzie Kalki Awatar i że ludzie czekają na niego.

[Murphet:] Norelli – Backet wierzy, że hinduskie Purany są kosmicznym objawieniem, zawierającym obraz cykli czasu i podstawy boskich prawd oraz że opowiadania zawarte w Puranach potwierdzają Apokalipsę św. Jana.

…Niektórzy zachodni studenci Ruchu Sai… przyrównują Go do apokaliptycznego Zdobywcy i do Kalki Awatara. Jeśli mają rację, to zgodnie z Apokalipsą i Puranami, możemy się spodziewać gwałtownych starć pomiędzy mocami dobra i zła oraz wielkich kataklizmów. Awatar Rama poprowadził armie sprawiedliwych do wielkiej wojny przeciwko potędze nieprawości. Awatar Kriszna brał udział w masakrze na polu Kurukszetry. Na czas Kalki Awatara i Zdobywcy św. Jana proroctwa przepowiadają jeszcze straszliwsze potyczki.

[Murphet:] Krążyło wiele pogłosek na temat wypowiedzi Swamiego dotyczących przerażających, wielkich wydarzeń mających zaistnieć w niedalekiej przyszłości. Ale kiedy ja i moi towarzysze pytaliśmy Go o to, nigdy nie potwierdził, by groziły nam katastrofalne wojny i totalna zagłada.

[Murphet:] W rozmowie [z mędrcem Markandeją],mającą miejsce na kilka lat przed nastaniem epoki kali [co upamiętnia Mahabharata], Pan Wisznu powiedział, że kiedy zło epoki [kali] osiągnie poziom wymagający bezpośredniego działania Boga, wtedy na Ziemię spłynie Światłość. Pan Wisznu rzekł do Markandeji: „Kiedy na Ziemi szerzy się nieprawość, rodzę się w domu prawych ludzi i przyjmuję ciało, aby zniweczyć zło i przywrócić pokój. Ponieważ pragnę podtrzymać uczciwość i moralność, to gdy nadchodzi czas działania, nakładam na siebie tajemniczą ludzką formę. W grzesznej epoce kali przyjmę ciało ciemnoskórego Awatara. Ten Awatar urodzi się na południu Indii. Będzie dysponował ogromną energią, głęboką inteligencją i wielkimi mocami. Materialne przedmioty, potrzebne Mu podczas misji, będą do Jego dyspozycji, w chwili gdy o nich pomyśli. Będzie zwyciężał mocą prawości. Odbuduje porządek i pokój na świecie. Ten Awatar zainauguruje nową epokę prawdy i będzie otoczony uduchowionymi ludźmi. Przemierzy Ziemię, wielbiony przez wyznawców.”

„Ludzie na Ziemi będą naśladowali postępowanie Awatara, bo przyniesie im ono dobrobyt i pokój. Człowiek kolejny raz powróci do praktykowania obrzędów religijnych. Na całym świecie ponownie powstaną centra kultywujące wiedzę bramińską, wszędzie pojawią się świątynie. Aśramy zapełnią się ludźmi ceniącymi prawdę. Ziemscy władcy będą rządzili swoimi krajami, kierowani szlachetnymi ideałami. Ten Awatar zdobędzie znakomitą reputację.”

Przepowiednia dotycząca Kalki Awatara, zapisana w Mahabharacie, pokrywa się ze starożytnym tekstem klasycznym, z Wisznupuraną, która również wspomina o Awatarze wykorzystującym nadludzkie moce dla stworzenia nowej ery prawdy. Ponadto dodaje: „Jego rodzice będą wyznawcami Wisznu, mieszkającymi w wiosce składającej cześć Śri Krisznie pod postacią pasterza.”

Baba jest wymieniany w starożytnych świętych pismach hinduskich i w manuskryptach z liści palmowych[8].

    [Swami Maheśwaranand:] W [eposie Dżajmini Mahabharata] szczególne jest to, że zawiera on drobiazgowy i pełny opis Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, inkarnacji Pana Śiwy. Wspomina Jego imię, dokładnie przedstawia pochodzenie i wymienia uczynione przez Pana nadzwyczajne cuda, ogłaszające świt nowej ery… zapowiada, że epokę prawdy[9] poprzedzi panowanie prawdziwej religii. Mędrcy, którzy odwiedzili aśram Gufa, mieli szczęście przeczytać tę świętą księgę. Zdumieli się widząc ją, czytając i słuchając. Uświadomili sobie, że ponad pięć tysięcy lat temu wielki muni[10] Dżajmini, bardziej uduchowiony niż oni, przewidział zstąpienie na Ziemię Pana Sainath[11].

[Swami Maheśwaranand:] Kiedy sadhowie przebywający w aśramie Gufa zwrócili się do Bhagawana Baby o wyrażenie zgody na opublikowanie informacji zawartych w Dżajmini Mahabharacie, Baba im odmówił.

[Swami Maheśwaranand:] Aćaria[12] Ganjur Narayana z Bangalore jest w posiadaniu cennego rękopisu zatytułowanego „Sai Charitamrutum”. Napisał go Shuka Muni 5 000 lat temu. Jest to dokładny opis inkarnacji Pana Sai w epoce kali. Pewni wielbiciele Sai podeszli do Bhagawana i poprosili Go o zgodę na publikację tego ważnego dokumentu. Jednak ich prośba nie została spełniona.    C.d.n. - częć II,  - część III.

Zebrane przez Nirmala z Vancouver

Z   saidevotees_worldnet   tłum. J.C.

[1] Ganesza – bóg mądrości, niszczyciel przeszkód

[2] Aurobindo Ghose – (1872-1950) filozof poszukujący uniwersalnego systemu religijnego. Założył aśram w Pondichery. Autor licznych dzieł pisanych po angielsku i bengalsku.

[3] Nostradamus (1503-1566) – lekarz franc. króla Karola IX.; autor „Centurii” zawierających 700 proroczych  czterowierszy

[4] Kalki Awatar [Kalkin] – imię 10 i ostatniego Awatara Wisznu, który pojawi się na końcu naszej ery [kali jugi],  by zaprowadzić na Ziemi czas cnoty i dobrobytu. Przybędzie na białym koniu.

[5] Słowa św. Jana cytowane za „BibliąTysiąclecia”

[6] Patrizia Norelli – Backlet „The Hidden Manna". Aeon Books: 1976

[7] Purany – „Dawne” – grupa tekstów tradycyjnej literatury sanskryckiej, licząca 18 dzieł o różnorodnej tematyce, mówiących o stworzeniu świata, genealogii mitycznych władców, przytaczających mity legendy, rozważania o kastach, etc.

[8] księga zapisana na liściach palmowych - naadi

[9] epoka prawdy - sathya juga

[10] muni - asceta

[11] Sainath- Pan Sai

[12] aćaria – guru, nauczyciel duchowy

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.