* MYŚL DNIA   11.05.2009

    Moralność nie oznacza jedynie przestrzegania określonych reguł w zwykłym świecie. Moralność oznacza stosowanie się do prostej i świętej ścieżki właściwego postępowania. Honor społeczeństwa opiera się na moralności. Społeczeństwo pozbawione zasad upada. Jedynie w jednostce, która jest moralnie silna, społeczeństwo odnajduje swój najlepszy wyraz. Termin ‘osobowość’ może odnosić się wyłącznie do tego człowieka, który przez swoje zachowanie manifestuje ukrytą w nim nieprzejawioną boskość. Sama ludzka postać nie nadaje każdemu ludzkiej osobowości. Tym co istotne jest zachowanie. Tylko ci, którzy prowadzą zdyscyplinowane życie i manifestują swoją prawdziwą boską naturę, mogą uważać się za rzeczywiste istoty ludzkie.

-BABA  z  www.sathysai.org.pl

* MYŚL DNIA   22.03.2006  

     Moralność i prawość w społeczeństwie są oparte na duchowej świadomości. Jedynie duchowość może doprowadzić człowieka do świętej drogi prowadzącej do jego przeznaczenia. Tylko duchowość może podnieść człowieka i wznieść na wyższe poziomy świadomości. Jest ona sposobem na osiągnięcie prawdziwego postępu i pomyślności narodu. Tylko dzięki duchowości może być zapewniony światowy pokój. Jest ona środkiem do zbawienia ludzkości. Zapominając o duchowości, człowiek wiedzie sztuczne życie, którego podstawą są doczesne przyjemności.

-BABA  z  www.sathysai.org.pl

* MYŚL DNIA   24.03.2006 

      Dla dokonania czegokolwiek w świecie, muszą być spełnione trzy warunki: po pierwsze, panowanie nad zmysłami; po drugie, kontrola nad umysłem; po trzecie, utrzymywanie doskonałego cielesnego zdrowia. Swoje cele można osiągnąć tylko wtedy, gdy te warunki zostaną spełnione. Jeżeli w dzisiejszych czasach, człowiek zawodzi nawet w drobnych sprawach, dzieje się tak, dlatego, że nie spełnia tych wszystkich trzech warunków. Aby je osiągnąć, należy w podany przez mędrców sposób, stosować w praktyce prawość (dharmę). Wedy oświadczają – „Jatho abhjudaja nisszrejas siddhih sa dharmah” (naszemu powodzeniu w tym życiu i w życiu przyszłym sprzyja dharma). Wymaga to jedności w myśli, słowie i czynie. To jest prawdziwa prawość. Jeżeli nie ma zgodności między tym co myślimy, mówimy i robimy, nasze życie nie ma znaczenia. Tylko przez harmonię myśli, mowy i czynu, manifestuje się prawdziwa wartość człowieka.

-BABA  z  www.sathysai.org.pl
 

* MYŚL DNIA   08.11.2004  

     Prawda i Prawość to dwie kolumny, na których spoczywa wszechświat. Jeśli będziecie o nie dbali, roztoczą nad wami opiekę, gdziekolwiek się znajdziecie. Prawda jest źródłem szczęścia. Jeśli nie mówicie prawdy, to czy możecie być szczęśliwi? Prawda jest podstawową zasadą życia. Ale myśli, słowa i czyny współczesnego człowieka są zanieczyszczone kłamstwem i niesprawiedliwością i dlatego nie może on cieszyć się szczęściem.

-BABA  z www.srisathysai.org.in  tłum. J.C.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.