numer 48 - październik-listopad-grudzień 2009

Studenci powinni stanowić przykład dla innych

Skupiajcie umysł na pierwiastku Atmy

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony w audytorium Uniwersytetu Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam dnia 4 lipca 2009 r.

Kobiety od starożytnych czasów wykonywały swoje obowiązki, służąc swoim mężom, modląc się do Boga i przestrzegając w swoim życiu wzniosłych zasad moralnych. W kraju Bharat (Indie) honor uznaje się za cenniejszy niż samo życie. Obecnie jednak, w imię wolności, ludzie naśladują kulturę Zachodu. W kulturze Bharatijów przyzwoite ubranie, cynobrowy znak na czole i właściwe uczesanie są bardzo ważne dla kobiet, tymczasem porzuciły one swój kodeks ubierania się i zaczęły nosić spodnie i koszule, tak jak mężczyźni oraz obcinać włosy. Stoi to w całkowitej sprzeczności z kulturą Bharatijów. Od starożytności kultura Bharatijów była obdarzana wielkim szacunkiem i dla wszystkich stanowiła źródło radości. Ta tak święta kultura ulega dzisiaj zapomnieniu. Współczesne tendencje wpływają nie tylko na mężczyzn i kobiety, ale także na studentów. Od studentów oczekuje się, że będą się zachowywać z godnością, dbać o swoje dobre imię, uzyskiwać wysokie oceny i uszczęśliwiać rodziców. Ale nie tylko rodziców – powinni uszczęśliwiać także społeczeństwo.

Bóg nie ma formy

Jakie są przyczyny schorzeń współczesnego społeczeństwa? Te przyczyny, to brak miłości człowieka do Boga, brak bojaźni przed grzechem i brak moralności w społeczeństwie. Możecie zapomnieć o Bogu, ale Bóg nigdy nie zapomni o was, gdyż Bóg jest w was. Bardzo trudno jest poznać Boga. Nikt nie potrafi powiedzieć, czym jest Bóg ani gdzie On się znajduje. Myślicie, że Bóg ma postać, ale w rzeczywistości nie ma jej. Jeśli spytacie Boga: „Kim jesteś? Jak się nazywasz?”, On odpowie: „Aham Brahmasmi” (Jestem Brahmanem). Z powodu waszej ułudy pytacie Mnie, kim jestem. Jestem Brahmą (Bogiem) a wy jesteście w bhramie (ułudzie). Ponieważ utożsamiacie się z zewnętrzną postacią, nie jesteście w stanie urzeczywistnić prawdy zawartej w pewniku Dajwam manusza rupena (Bóg jest w ludzkiej postaci). Przywiązujecie wielką wagę do ciała, ale w rzeczywistości ciało jest tylko czymś podobnym do worka, który zawiera wiele subtelnych organów, takich jak umysł, intelekt, podświadomy umysł i ego. Wszystkie te organy są obecne w was. Myślicie, że wszystkie one są związane z ciałem, ale w rzeczywistości tak nie jest. Chociaż znajdują się w ciele, nie należą do ciała. Jednakże, kiedy wszystkie te organy opuszczą ciało, nie może ono przetrwać ani przez chwilę; staje się bezużyteczne i spala się je na stosie. Dlatego, nie pokładajcie swojej wiary w ciele.

      Wszyscy wielbicie Krisznę, Wisznu, Śiwę i wiele innych bóstw. Skąd te postacie się wzięły? To tylko wytwory artystów takich jak Ravi Varma[1]. Wszystkie dzieła takich artystów uważacie za obrazy Boga. Gdy widzicie obraz Kriszny, uważacie, że jest to forma Kriszny. Nie, nie. Jest to tylko symboliczne przedstawienie Kriszny. Kim jest Kriszna? Kriszna to boskość w ludzkiej postaci. Jakąkolwiek postać przypiszecie boskości, kontemplujcie tą formę. Kiedy oddajecie cześć takiej postaci, wasz umysł początkowo może być w znacznym stopniu rozbiegany. Skupienie umysłu na jednej, szczególnej postaci nazywa się koncentracją. Gdy praktykujecie koncentrację, rozbieganie umysłu może się nieco zmniejszyć. Jest to stan kontemplacji. Podczas kontemplacji też występuje pewne rozbieganie umysłu. Dopiero gdy umysł całkowicie się ustabilizuje, możecie nazwać to medytacją. Stopniowo zapominacie o sobie. Jest to stan samadhi (stan nadświadomości), w którym wykraczacie poza wszystkie postacie. Wtedy doświadczacie bezatrybutowej (bez cech) Atmy. Jeśli po prostu siedzicie z zamkniętymi oczami, nie jest to medytacja.

Postrzegajcie swoje odbicie we wszystkich istotach

Bóg jest jeden i jest On jedyną rzeczywistością. Nie ma drugiego. Gdy myślicie o Nim jako o Krisznie, przejawi się wam w postaci Kriszny. Gdy myślicie o Nim jako o Wisznu, przejawi się jako Wisznu. Ale wszystkie te formy są waszym wyobrażeniem. Nie odpowiadają rzeczywistości. Wszystko to jest wytworem umysłu. Myślicie, że Bóg objawi się wam, gdy podejmiecie duchowe praktyki (sadhany), takie jak oddawanie czci, rytuały, jadźnie i jagi (ofiary). To tylko wasze wyobrażenie. To wasz umysł jest źródłem tej imaginacji. Powinniście jednak kontynuować swoją sadhanę do czasu, aż wykroczycie poza umysł. Umysł stale pogrąża się w imaginacji. Powinniście wyjść poza umysł. Powinniście skupiać się wyłącznie na Atmie. Ona nie ma postaci. Powinniście zrozumieć, że bezpostaciowa i bezatrybutowa Atma jest jedyną prawdą. Przenika Ona cały wszechświat.

Stworzenie wyłania się z prawdy i w prawdzie się rozpływa,

Czy jest w kosmosie miejsce, gdzie nie ma prawdy?

Wizualizujcie tę czystą i nieskazitelną prawdę.       (Wiersz telugu)

Gdziekolwiek spojrzycie, tam jest obecna prawda. Boskość to siła życiowa, która tkwi immanentnie (jest wrodzona) we wszystkich istotach, włącznie z owadami, ptakami i zwierzętami. Dlatego, kogokolwiek spotkacie, powinniście go pozdrowić. Co to znaczy? Cześć oddajecie nie osobie, ale obecnemu w niej pierwiastkowi atmicznemu. Dlatego, nawet jeśli spotkacie osobę obłąkaną, powinniście pozdrowić obecną w niej Atmę. W świecie nie ma innej istoty prócz Boga. Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest jednym bez wtórego). Ekatma sarwa bhutantaratma (jedna Atma mieszka we wszystkich istotach). Jeśli napełnicie wodą tysiąc dzbanów, we wszystkich będzie widoczne odbicie słońca. Czy to znaczy, że w każdym dzbanie jest inne słońce? Nie. Słońce jest tylko jedno. Wszystkie ciała są niczym dzbany. W każdym z nich odbija się ta sama Atma. Wszystko jest reakcją, odbiciem i oddźwiękiem. Słyszycie echo swojego głosu. Widzicie swoje odbicie w lustrze. Dlatego powinniście widzieć swoje odbicie we wszystkich istotach. Jeśli kochacie kogoś, oznacza to, że kochacie siebie. Jeśli kogoś nienawidzicie, znaczy to, że nienawidzicie siebie. Myślicie, że za wszystko, co się zdarza odpowiada Bóg. Faktycznie to wy sami jesteście przyczyną wszystkiego. Jeśli nienawidzicie lub kochacie kogoś, Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg zawsze jest stały, nieskazitelny, bezinteresowny, niezmienny i bezatrybutowy. Jeśli wyobrażacie sobie, że Bóg ma atrybuty, oznacza to waszą ignorancję. Dlatego, aby Go wielbić, nie przypisujcie Mu żadnej szczególnej postaci. Skupcie umysł na obecnym w was pierwiastku Atmy i uważajcie go za Boga.

Moralność jest samym tchnieniem życia człowieka

Gdy wykonacie krok naprzód, jest w tym Bóg. Gdy spojrzycie na coś, jest w tym Bóg. Ten sam prąd sprawia, że żarówka świeci, wentylator kręci się a mikrofon działa. Bóg jest boską siłą, która sprawia, że wszystko działa. Jeśli wyłączycie główny przełącznik, wszystkie urządzenia elektryczne przestaną działać. Bóg jest jak ten główny przełącznik. Jeśli zapomnicie o Bogu, jest to równoznaczne z zapomnieniem o wszystkim. Dlatego, zawsze kochajcie Boga. Zabijcie demona swoich złych cech. Starajcie się o postęp w społeczeństwie. Kto może sprawić, że społeczeństwo będzie wzrastać? Tylko ci, którzy mają dobre cechy, mogą rozwijać społeczeństwo. Ci, którzy mają miłość do Boga, są wyposażeni w moralność. Moralność jest samym życiowym tchnieniem człowieka. Bez moralności jest on martwy. Bez niti (moralności) cała dźati (ludzka rasa) jest skazana na porażkę. Czym jest dźati? Ludzie myślą, że dźati to społeczność. Ale tak nie jest. Dźati oznacza ludzką rasę. Takie jest prawdziwe znaczenie tego słowa. Dźati nie odnosi się do żadnej szczególnej kasty. Odnosi się do ludzkości jako całości. Mówicie: „Ja jestem braminem, ty jesteś wajśją, on jest kszatriją, on śudrą.” Podział ludzi na rozmaite kasty jest waszym wytworem. Nie jest dany przez Boga. Bóg dał tylko jedną rzecz i jest to miłość. Jeśli rozwiniecie w sobie miłość, będziecie kochać każdego. Gdy nie ma w was miłości, nienawidzicie innych i dystansujecie się od nich. A to niedobrze. Kochaj wszystkich, pomagaj wszystkim. Osiągniecie wielki postęp, gdy zachowacie w sercu tę prawdę. Prawdziwie obdarzeni moralnością są tylko ci ludzie, którzy spełniają dobre uczynki, pomagają innym i nie czynią krzywdy biednym. Nie jest dobrze, jeśli jednych szanujecie a innych ignorujecie.  

Uważajcie wszystkich za jedno

Cały wszechświat jest stworzony przez Boga a każda istota jest ucieleśnieniem boskości, włącznie z małymi owadami. Nie czyńcie żadnej różnicy między ćimą (mrówką) a Brahmą. Tjagaradźa[2] głosił tę samą prawdę: „Ćimalo Brahmalo Śiwa Keśawadulako prema mira welasi unde birudhu wahinćina Rama nannu browara” (O Ramo! W czystej i nieskazitelnej postaci miłości mieszkasz we wszystkich istotach, od mrówki do Brahmy jak również Śiwy i Keśawy. Bądź też moim opiekunem, proszę). Zatem, Bóg jest obecny w każdej istocie. Nie nienawidźcie ani nie drwijcie z nikogo. Z nikim się nie kłóćcie. Gdy w taki sposób będziecie wieść swoje życie, będziecie mogli urzeczywistnić swoją Jaźń. Mówicie ‘ja, ja, ja.’ Co ‘ja’ oznacza? Oznacza ono ego. Dopóki będziecie mieć ego, dopóty nie będziecie w stanie zrozumieć swojej rzeczywistości.  Kiedy przekreślicie w środku literę I (ang. ‘ja’), stanie się ona krzyżem. Krzyż symbolizuje przecięcie ego. Gdy przetniecie ego, wzniesiecie się na poziom boskości. Jeśli jest w was poczucie ‘ja’, ‘moje’ i ‘twoje’, rozwinie to w was dwoistość. Dwoistość jest niewłaściwa. Upaniszady jej nie akceptują. Wszystkie Upaniszady nauczają jedności pierwiastka Atmy. W pierwiastku Atmy nie ma żadnych różnic. Ciało zostało wam dane, aby wieść życie na tym świecie i wypełnić wasz obowiązek. Obowiązek jest Bogiem. Wykonujcie swoje obowiązki. Po ślubie macie żonę. Żonę należy traktować jak żonę. Ale w królestwie Atmy wszyscy są kobietami. Powiadacie: „To jest mój syn, to jest mój zięć.” Takie związki są waszym wytworem. Mówiąc prawdę, nikt nie jest waszym synem ani zięciem. To wy czynicie różnice, ale w rzeczywistości różnic nie ma. Dlatego, uważajcie wszystkich za jedno. Także Ramajana głosi tę zasadę jedności.

Witajcie wszyscy na ślubie Ramy;

Będziemy razem świadkami radosnej sceny.

Wielu już się zebrało,

Wszyscy wytwornie wystrojeni.

Kobiety są przyozdobione w naszyjniki

Z klejnotów prawdziwych i lśniących.

Dzisiaj Rama zawiąże węzeł pięknej Sicie

Och, jaką świetną parę stanowią!

Ojciec Dźanaka przygotował obfite uczty.

Zebrali się wszyscy uczeni mędrcy z Wasiszthą na czele.

Och, jaka rzesza zebrała się, by się radować,

   Serca przepełnia radość!                         (Wiersz telugu)

Kim jest Rama? Ten, kto zadowala każdego jest Ramą. Kiedy od wewnętrznej Atmy otrzymujecie szczęście, stajecie się Ramą. Sita symbolizuje Atmę i Ramę, Paramatmę (Boga). Dlatego zaślubiny Sity i Ramy symbolizują zjednoczenie dźiwy (indywidualnej duszy) i Dewy (Boga). Gdy odbywał się ślub Sity i Ramy, wszyscy mieszkańcy Ajodhji przyszli, by go zobaczyć. Po odprawieniu ceremonii ślubnych Sity i Ramy, Wiśwamitra udał się do swojego miejsca zamieszkania. Jego imię, Wiśwamitra, oznacza ‘przyjaciel wszechświata,’ i był on taki w rzeczywistości. Przekazywał wiedzę wszystkim.

Tak wielu was zgromadziło się w tym audytorium. Dla jakiego powodu tutaj przyszliście? Przyszliście, by zobaczyć tę Postać. Przyjść może tutaj dowolnie dużo ludzi, ale ich wzrok skupiony jest tylko na tej Postaci. Cokolwiek robicie, róbcie to w celu osiągnięcia miłości Boga. W odniesieniu do tego, napisałem pieśń: Satja dharmamu śanti premalato ni nitja dźiwana jatra saginću (Odbywaj podróż swojego życia trzymając się zasad satji, dharmy, śanti i premy – prawdy, prawości, pokoju i miłości). Prawda jest stała. Prawda jest jedna, a nie dwie. Podobnie, dharma jest jedna; jest ona obrazem satji. Tam gdzie satja schodzi się z dharmą, tam pojawia się pokój. Pokój (ang. peace) to nie jest coś, co jest dostępne na zewnątrz, na bazarze. Na zewnątrz macie tylko kawałki (ang. pieces). Gdy jest w was pokój, nie nienawidzicie ani nie ranicie nikogo. Tylko wtedy rozwijacie miłość.

Pierwiastek miłości jest obecny w każdym. Kiedy ludzie rozwiną miłość, na świecie nie będzie konfliktów. Dlatego powinniście rozwijać miłość. Nigdy, pod żadnym pozorem nie uciekajcie się do nieprawdy. Jeśli pójdziecie za nieprawdą, nigdy nie zdołacie rozwinąć miłości. Dlatego zawsze trzymajcie się prawdy. Zawsze rozwijajcie miłość. Miłość możecie rozwinąć tylko podążając za prawdą i prawością. Te dwie cechy są dla człowieka najważniejsze. Taka jest esencja Upaniszad. Wszystkie Upaniszady uczą tej samej prawdy w różnoraki sposób. Całą istotą i sensem wszystkich nauk Upaniszad jest to, że pierwiastek boskości jest jeden. Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest jeden bez drugiego). Bóg jest jeden, nie dwóch. To na skutek własnej ułudy widzicie dwoistość. Nigdy nie powinniście ulegać takiej ułudzie. Prawdziwe oddanie będzie w was wtedy, gdy nie będzie w was ani śladu ułudy.

Ważny jest człowiek, a nie pieniądze

Do bogatego człowieka przychodzi wielu żebraków. Jedni proszą o pożywienie, drudzy o ubrania, inni o pieniądze a jeszcze inni o dom. Wszyscy oni są żebrakami. Podobnie, jeśli prosicie Boga o to, czy tamto, stajecie się żebrakami. Nie powinniście prosić Boga o nic. W istocie Bóg jest w was. Da wam wszystko, cokolwiek wam potrzeba. Nie musicie o nic żebrać. Dzisiaj każdy na tym świecie stał się żebrakiem. Politycy żebrzą o głosy. Dają banknoty za głosy. Wygrywają wybory dzięki kupionym głosom. Cały ten świat jest widowiskiem żebraków. Z powodu takich żebraków społeczeństwo zostało doprowadzone do upadku i splugawione.

Dzisiaj wszędzie są zanieczyszczenia, zanieczyszczenia i zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia są w wodzie, zanieczyszczenia są w pożywieniu, zanieczyszczenia są nawet w powietrzu. Chcecie kupić mleko – ono też jest zanieczyszczone. Tak więc, wszystko dzisiaj zostało zanieczyszczone. Nigdzie nie ma niczego czystego. Nie ma nawet czystej wody. Ona też została zanieczyszczona. Wiecie, że rzeka Ganga płynie od Rikshikesh. W naszym kraju Gangę czci się jak matkę. Ale ludzie zanieczyszczają także tę świętą rzekę. Gdy bramin stanie w Gandze, aby odprawić obrządki, może natknąć się nawet na ludzkie szczątki płynące z wodą. W taki sposób wszystko jest zanieczyszczane. Studenci powinni rozwinąć czysty umysł, aby pozbyć się tych zanieczyszczeń. Tylko wtedy staną się wyzwolicielami tego kraju. Czysty umysł to taki, w którym nie ma żadnych wątpliwości – niesplamiony, stały i bezinteresowny.

Jaki jest pożytek z samego zdobycia wielu stopni i tytułów? Jest bardzo wielu takich, którzy siedzą bezrobotni w domu po otrzymaniu stopni. W jaki sposób korzystają z tych stopni? Przedmioty, które studiowali  są całkowicie niezwiązane z ich życiem codziennym. Wielce się trudzą, by zarobić pieniądze dzięki tym stopniom. Nie czynią żadnych wysiłków w kierunku czegoś wyższego w życiu. Gdziekolwiek pójdziecie, pieniądze uznawane są za coś najważniejszego. Kiedy chcecie podróżować autobusem, potrzebujecie pieniędzy. Chcecie wypić kawę, na to też potrzebujecie pieniędzy. Nawet na wodę potrzebujecie pieniędzy. A nawet gdy chcecie pójść do kościoła, potrzebujecie pieniędzy. Cały ten świat stał się areną gry pieniądza. A ważny jest człowiek, nie pieniądze. Osiągniecie wszystko, jeśli będziecie chronić człowieczeństwo. Jeśli brakuje człowieczeństwa, pojawiają się wszelakie problemy. Sami jesteście odpowiedzialni za te problemy.

Skromność i posłuszeństwo są znakami rozpoznawczymi studenta

Będzie dobrze, jeśli nasi studenci wcielą w życie to, czego się nauczyli na tym uniwersytecie i będą wzorem dla innych. Wszyscy powinniście prowadzić życie ze skromnością i posłuszeństwem. Zniszczcie wszystkie swoje złe cechy, takie jak pycha, ego i niegodziwość. Gdy przepędzicie wszystkie te złe cechy, staniecie się czystymi ludzkimi istotami. Skąd przychodzi człowieczeństwo? Ono przychodzi z waszego serca. Chodzi tu nie o fizyczne serce, ale o serce duchowe, które nie ma żadnych skaz. Wasza czystość powinna rozchodzić się niczym pachnące powietrze. Powinniście dzielić z innymi czystymi myślami i uczuciami, które z was emanują. Cokolwiek robicie, powinno to być z pożytkiem dla innych. Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Jeśli przyjmiecie te dwie cechy, wszystko stanie się dla was dobre. I tylko wtedy staniecie się studentami w prawdziwym znaczeniu tego słowa.

Dzisiaj studenci nie wahają się krzywdzić innych. Nie jest dobrze, jeśli nie pomagacie sobie wzajemnie. Jeśli nie rozwiniecie skromności i posłuszeństwa, w ogóle nie jesteście studentami. Dla studentów są to bardzo ważne cechy. Ale dzisiaj wykształceni ludzie stali się bardzo egoistyczni. Są dumni ze swoich stopni Ph.D. (naukowy stopień doktora). Co oznacza skrót Ph.D.? Litera ‘p’ znaczy osoba (ang. person), ‘h’ – pomoc (ang. help) zaś ‘d’ – boskość (ang. divinity). Zatem, ktoś ze stopniem Ph.D. jest osobą, która pomaga innym i osiąga boskość. Z drugiej strony, jeśli nie pomaga ona innym, litera ‘p’ będzie znaczyła, że jest ona ‘papi’ (sanskr. grzesznik). Niezależnie jak wysokie wykształcenie osiągniecie, zawsze powinniście pozostać skromni i pokorni. Powinniście też szanować swoich rodziców i kochać ich nawet jeśli są zbyt biedni, by zapewnić wam w domu dwa solidne posiłki. Wasza matka wychowuje was, znosząc wiele trudności. Jeśli zapominacie o matce, jest to wielki grzech. Wasz ojciec także opiekuje się wami i pomaga na wszelkie sposoby. Dlatego nigdy nie zapominajcie i nie porzucajcie swoich rodziców. Kochajcie ich do ostatniego swojego oddechu. To prawdziwa cecha studenta. Służcie swoim rodzicom i zadowalajcie ich. W życiu znajdziecie spełnienie tylko wtedy, gdy wasi rodzice będą zadowoleni.

[z Sanathana Sarathi, sierpień 2009, tłum. KMB]

powrót do spisu treści numeru 48 - październik-listopad-grudzień 2009

[1] Ravi Varma (1848-1906) - rosyjski malarz, malował sceny z eposów Mahabharata i Ramajana.  

[2] Tjagarada - (1759-1847) poeta i muzyk tamilski i telugu. Stworzył ponad 800 kirtanów ku czci Wisznu i Ramy oraz muzyczne sztuki teatralne, oparte na tematach wisznuickich i krisznaickich. Muzyka układana przez niego do tych sztuk odegrała wielką rolę w rozwoju muzyki okręgu Karnataka. (Słownik Cywilizacji Indyjskiej) 

Ravi Varma 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.