* MYŚL DNIA  31.05.2009

   Gdzie jest prawość? Jest ona w twoim postępowaniu, myślach, słowach i czynach. Prawość mieszka w twoim sercu. Kiedy impulsy powstające w sercu są wyrażane słowami, wtedy jest to satja (prawda). Przekładanie tych słów na działanie jest dharmą (prawością). Dla wszystkich głównym warunkiem jest miłość. Miłość w działaniu to prawość. Miłość w mowie to prawda. Miłość w myślach to pokój. Miłość jako zrozumienie to niekrzywdzenie. Kiedy uświadomisz sobie, że Bóg jest obecny w każdym z nas, będziesz praktykował zasadę niekrzywdzenia. Bóg jest jeden, chociaż można Go wielbić pod różnymi postaciami i imionami - Rama lub Kriszna, Allach lub Jezus, Hari albo Sai.

-BABA  z www.sathysai.org.pl

* MYŚL DNIA  14.03.2006 

        Najważniejszą sprawą, którą ludzie dzisiaj muszą rozpoznać i zrozumieć, są wartości ludzkie. Bez względu na pozycję, jaką ktoś może osiągnąć, bez względu na czyjeś wykształcenie lub status, podstawowym warunkiem jest zrozumienie, co to znaczy być człowiekiem. Ludzkość może się rozwinąć tylko przy pomocy duchowości. Jeżeli nasienie włożymy do puszki, to ono zgnije. Ale jeżeli to samo nasienie posadzimy w ziemi, to wyrośnie z niego drzewo. Ludzkość nie rozwinie się w atmosferze trosk tego świata. Będzie wzrastać tylko w duchowej, etycznej i prawej atmosferze. 

-BABA  z www.sathysai.org.pl

* MYŚL DNIA  22.11.2004 

      Instytucje edukacyjne powinny uczyć młodzież poszanowania prawdy i traktowania obowiązków jak świętości. Studenci nie powinni pozwolić, aby ich umysł przesadnie ekscytował się sukcesami i porażkami. Niech rozwijają w sobie odwagę i pewność siebie. Kształtowanie charakteru i wpajanie wartości ludzkich należy rozpocząć w bardzo wczesnym wieku. Wszystko, co wykonujecie jako ofiarę dla  Pana, wynika z wartości ludzkich. Bez względu na rodzaj studiów, nie odrzucajcie wiary w Boga, bo jest to równoznaczne z odrzuceniem życia.

-BABA  z www.sathysai.org.pl


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.