* MYŚL DNIA   6.05.2009 r. Dzień Iśwarammy

W tej krytycznej godzinie w historii świata, kiedy demoniczne siły lęku i niepokoju, niesprawiedliwości i nieuczciwości szaleją w dzikiej furii, obowiązkiem każdego człowieka jest pozyskać duchową moc w takim stopniu, aby nie mógł on być owładnięty przez to szaleństwo. Jest to pilne i istotne zadanie i muszę powiedzieć, że kobiety Indii mają swój udział w niesieniu pomocy i związaną z tym rolę do odegrania. Muszą umieścić Boga w sercach dzieci i pomóc Mu tam zamieszkać. Wiara w Boga to balsam, którego ludzie potrzebują, aby odzyskać zdrowie i szczęście.

-BABA  z  www.sathyasai.org.pl 
 

Stwórz darmową stronę używając Yola.