* MYŚL DNIA    4.02.2010  

     Bóg jest słodyczą i ucieleśnieniem błogości. Jest nawet przyczyną tej odrobiny słodyczy, którą dają przedmioty materialne. Bez Jego słodyczy nawet chwilowa rozkosz i radość odnalezione w doczesnych dobrach i materialnych dążeniach będą miały gorzki smak. Mądrzy ludzie rozumieją to i przyłączają się do tych wszystkich wielkich postaci, które zasmakowały boskiej słodyczy w duchu pokory i szacunku. Rozwijaj w sobie niezachwianą miłość do Boga i bądź nieporuszony wobec szyderstw czy pochwał, wiatru, słońca czy deszczu, zaszczytu czy hańby. Ta zmierzająca do jednego celu podróż uczyni cię wolnym.                                                         

-BABA  z www.sathyasai.org.pl

* MYŚL DNIA    26.05.2009

Od starożytnych czasów używano różnych słów na określenie Boga, ale nikt nie mógł przedstawić Jego prawdziwej natury. Bóg jest obecny we wszystkich przedmiotach i wszelkie formy są Nim. W jaki sposób taka wszechobecność Boga może zostać określona lub przedstawiona? Czy ktoś może oświadczyć, że coś jest brahmanem (Bogiem), a coś innego nim nie jest? Jaka jest forma Boga? Jeśli chcesz zobaczyć Boga, forma, którą sobie wyobrażasz, będzie tylko jego karykaturą. Zastanów się nad swoją własną formą jako manifestacją Boga. Szanuj siebie jak Boga. Poważaj innych. Kochaj siebie i obdarzaj innych miłością. Oto prawdziwe wielbienie Boga.

-BABA  z www.sathyasai.org.pl

* MYŚL DNIA    9.02.2006   

    Bóg obecny w człowieku podobny jest do niewidocznej nici utrzymującej razem girlandę. Bóg przenika cały kosmos, który jest Jego widzialną manifestacją. Uważajcie siebie za dzieci jednej matki, należące do rodziny ludzkości. Niech nie będzie w was miejsca na różnice rasowe, wyznaniowe i narodowościowe. Wierzcie mocno, że wszyscy należycie do kasty ludzkości, podążajcie za religią miłości i mówcie językiem serca. W różnych językach woda jest nazywana różnymi nazwami. Podobnie Bóg jest jeden, bez względu na imię, którym Go wzywacie; czy będzie to Allach, Jezus, Budda czy Rama - wierzcie w nie. Rozwińcie uniwersalne widzenie i nie krytykujcie żadnej religii.      

-BABA  z www.sathyasai.org.pl

* MYŚL DNIA    11.02.2006    

    Dzisiaj ludzkość jest torturowana niezliczonymi problemami i troskami. Żaden urząd ani władza nie może rozwiązać tych problemów. Jedynie Bóg może ocalić ludzkość. Człowiek musi rozwijać wiarę w jaźń i w ten sposób zdobyć łaskę Boga. Ludzkość jako całość potrzebuje boskiej łaski. Aby ją otrzymać, każdy człowiek musi wypełnić swoje serce miłością i służyć swoim bliźnim, by w ten sposób uświęcić swoje życie.

-BABA  z www.sathyasai.org.pl

* MYŚL DNIA    28.12.2005  

     Bóg jest w harmonii z wszystkimi kształtami i imionami, które nadaje mu człowiek. Tylko ludzie nieświadomi Jego chwały uważają, że należy Go adorować jednym imieniem i w jednej formie a co jest jeszcze gorsze, potępiają używanie innych Jego imion i form. Wystrzegajcie się takiej niemądrej zatwardziałości. Nie chodźcie wokół ogłaszając, że należycie do odrębnego wyznania i różnicie się od tych, którzy wielbią Boga pod innymi postaciami i imionami; przez to ograniczacie właśnie tego Boga, którego wychwalacie.

-BABA  z www.sathyasai.org.pl

* MYŚL DNIA    30.11.2004  

      Z początku Bóg stoi z boku i przygląda się waszym wysiłkom. Przypomina nauczyciela obserwującego studentów odpowiadających na pytania postawione w teście. Kiedy strząsacie z siebie ziemskie przywiązanie i poświęcacie się dobru, Bóg podchodzi bliżej i dodaje wam odwagi. Jest jak słońce jaśniejące przed zamkniętymi drzwiami. Nie ogłasza swojego przybycia, nie puka. Po prostu czeka, by drzwi uchyliły się choćby na cal. Wówczas natychmiast je przekracza i rozprasza ciemności. Kiedy prosicie o coś Boga, On w tej samej chwili staje u waszego boku i wyciąga swoją pomocną dłoń. Potrzebna jest wam jedynie chęć modlenia się do Boga i mądrość, aby o Nim pamiętać.

-BABA  z www.srisathyasai.org.in  tłum. J.C.


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.