Kliknij poniżej na wybrany dyskurs  Śri Sathya Sai

2010.11.22 - Jesteście dziećmi bożymi

2010.05.18 - Czystość jest znakiem rozpoznawczym kobiety  

2009.10.29 - Miłość to królweski trakt do Boga

2009.09.27 - Nikt nie pojmie tajemnicy Boskiego Stworzenia

2009.07.04 - Studenci powinni stanowić przykład dla innych. Skupiajcie umysł na pierwiastku Atmy - audytorium Uniwersytetu Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam

2009.02.21 - Wiara w siebie jest waszym największym atutem

2009.02.14 - Zdobywaj wiedzę o Jaźni - Muddenahalli (indyjski stan Karnataka)

2008.11.23 - Bharat najbardziej potrzebuje jedności - dyskurs z okazdji 83. urodzin Sathya Sai

2008.05.24 - Namasmarana stanowi najwyższą duchową praktykę

2008.05.06 - Szanujcie, czcijcie i uszczęśliwiajcie swoją matkę

2008.04.14 - Z wiarą w siebie osiągniecie wszystko

2007.12.26 - Wasze prawdziwe imię to Brahman - dyskurs na Boże Narodzenie

2007.09.02 - Moja Sankalpa jest wszechmocna - 35. rocznica powstania Sri Sathya Sai Central Trust

2007.08.24  -  Tematem książek powinny być wieczne prawdy

2007.03.20 - Rozwijajcie miłość i wiedźcie życie prawdziwego człowieka

2007.02.11 - Jednoczcie się w boskiej miłości

2007.01.15 - Sankranti uczy serdeczności


2006.12.05 - Dobrzy nauczyciele czynią dobrych uczniów

2006.10.01 - Pielęgnujcie święte i szlachetne myśli

2006.09.05 - Oman niesie przesłanie otwartego umysłu

2006- wyjątki z Dyskursów Bhagawana podczas maha jadźni Ati Rudram

2006.04.07 - Doświadczajcie słodyczy imienia Ramy

2006.03.30 - Atma jest bezimienną, bezpostaciową Boskością

2006.05.13 - Osiągnijcie oświecenie wyrzekając się pragnień - Budda Purnima

2006.05.06Miłość matki ma niezmierzoną moc

2006.02.26 - Trzeci Dyskurs Bhagwana Baby (fragmenty)

2006.02.24 - Swami wygłasza kolejny Dyskurs

2006.02.23 - Panowanie nad zmysłami to prawdziwa sadhana

2006.02.23 - Niespodziewany Dyskurs

2006.01.14 - Wypełniajcie swoje obowiązki w duchu oddania Bogu

2005.11.23 - Urzeczywistniajcie swoją wewnętrzną boskość i zdobądźcie spokój - dyskurs z okazji 80. urodzin Sathya Sai

2005.10.22 - Znaczenie karmy i czystości dla młodzieży

2005.08.17 - Prawdziwa edukacja rozwija pokorę i zdolność rozróżniania

2005.06.23 - Zrozumcie pierwiastek fundamentalnej prawdy

2005.05.06 - Zdobądź miłość matki, bo dzięki niej zyskasz miłość Boga

2005.02.10 - Ludzie starsi są źródłem mądrości i siły

2005.01.14 - Waszą prawdziwą naturą jest błogość
2004.07.02 - Formą Boga jest Miłość - Gurupurnima   

2004.12.25 - Miłość i szczere modlitwy przynoszą sukcesy w twoim życiu

2004.10.21 - Pielęgnujcie dobre obyczaje, by zasłużyć na szacunek innych

2004.09.06 - Bóg akceptuje tylko czyste serce

2004.08.21 - Moi studenci są Moim bogactwem

2004.03.21 - Urzeczywistnij Boga, który jest w tobie

18 i 19.02.2004 - W Wielką Noc Śiwy Bhagawan Baba mówił… (fragmenty)

2004.01.27 - Miłość królewską ścieżką do urzeczywistnienia Boga

2004.01.14 - Celem edukacji jest charakter

2004.01.12 - Szacunek dla rodziców najwyższą cnotą

2003.12.25 - Jesteś Bogiem

2003.11.23 - Rola matki w kształtowaniu wartości ludzkich

2003.10.21 i 28 - fragm. Wszystkie imiona i formy należą do Baby

2003.10.17 - Rozwijajcie ducha braterstwa

2003.07.13 - Odrzućcie przywiązanie do ciała i rozwińcie świadomość atmiczną

2003.05.06 - Kochajcie i szanujcie rodziców

2003.03.16 - Cały świat ciąży ku Stopom Bhagawana Baby - fragmenty  

2003.03.02 - Żyjcie w jedności i zgodzie -Mahaśiwarathi

2003.01.01 i 14 - Fragmenty z dyskursów Sathya Sai z Nowego Roku i ze święta Sankranti 

2002.12.25 - Miłość i Moralność wyzwaniem czasu

2002.11.22 - fragm. - Swami żegna absolwentów i chwali Prezydenta Indii

2002.11.19-23 - Fragmenty dyskursów Sathya Sai

2002.10.20 - WSPOMNIENIA BOSKOŚCI

2002.10.10-13 - fragmenty dyskursów ze święta Daśara

2002.08.31 - Tajemnicze manifestacje chwały Awatarów (Messing rozpoznaje boskość Swamiego)

2002.07.27 - Dyskurs Sathya Sai dla wielbicieli z USA

2002.07.22 - Unikajcie pragnień i osiągajcie bliskość Boga 

2002.05.17 - fragm. dyskursu - Swami jest Boski

2002.05.16 – fragm. dyskursu - Wigor Sai

2002.04.21 - Wyryjcie imię Ramy na sercu

2002.03.13 - Twoje ciało jest jak samochód - fragment z dyskursu 

2002.03.13 - Fragmenty Dyskursu Sathya Sai Baby z okazji Mahasivarathi

2002Dwunasty dyskurs Sri Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich kursów Summer Showers - Zdrowie jest bogactwem

2001.12.25Bożonarodzeniowy dyskurs Sathya Sai Baby

2001.11.18 Dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony z okazji pierwszej rocznicy otwarcia muzeum Ćajtania Dźjoti

2001.08.22 - Bezinteresowna służba zdobywa boską łaskę - dyskurs Śri Sathya Sai Baby z okazji święta Winajaka Ćaturthi

2001.08.11Nowe projekty Baby (fragm. dysk.) 

2001.07.16 - Miłość może zjednoczyć cały świat  

2000.05.22 - Uczyńcie Boga celem życia   

2000Moje życie jest moim przesłaniem – czternasty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers 

1-WDZIĘCZNOŚĆ   2-Wdzięczność   CIAŁO i UMYSŁ    CISZA    CIERPIENIE  

 Złoty wiek Sai   1-Bhagawan o Buddzie  2-Bhagawan o Buddzie  Sai o Krisznie              Czy wiesz?    CZYSTOŚĆ – PAWITRAM

DEPRESJAwybrane fragmenty z nauk            Serce i miłość      Dyscyplina     

Ograniczanie pragnień  Praktyka oczyszczania serca - część I, część II     

Obowiązek    Sathya Sai o śmierci    Choroby   Bhakta   Ego   EGO   WDZIĘCZNOŚĆ 

1994.11.23 - W obronie wegetarianizmu - pokarm, serce i umysł - jedenasty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony w holu Purnaćandra

1990 - MĄDROŚĆ WEDYJSKA - szesnasty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - WZNOSZENIE SIĘ CZŁOWIEKA - piętnasty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w  w Whitefield

1990 - Reguła i praktyka - czternasty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w  Whitefield

1990 - Wolność - trzynasty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w  w Whitefield

1990 - Samopoznanie - dwunasty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - Poznaj siebie - jedensty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - Kto jest sprawcą? - dziesiąty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - Trzy guny - dziesiąty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers)  w Whitefield

1990 - Egoizm i przywiązanie dziewiąty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers)  w Whitefield

1990 - Woźnica  buddhi - ósmy dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - KAPRYSY UMYSŁU - siódmy dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - TRZYMAJ   WODZE  -  szósty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w  w Whitefield

1990 - DROGA DO BOGA - piąty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers)  w Whitefield

1990 - OPANOWANIE ZMYSŁÓW - czwarty dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - RUCHOMA ŚWIĄTYNIA - trzeci dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1990 - UŚWIĘCAJCIE CIAŁO - drugi dyskurs Sathya Sai, wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield


1990 - CHWAŁA INDYJSKIEJ KULTURY- pierwszy dyskurs Sathya Sai, wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield

1084 - IX - 6 - Zazdrość i nienawiść to szkodniki, które burzą spokój umysłu – Dyskurs Śri Sathya Sai 

1979 - Obowiązek uczących się – pierwszy dyskurs wygłoszony przez Sathya Sai podczas letniego kursu Summer Showers w 1979 r.

1979 – Niszkama karma drugi dyskurs wygłoszony przez Sathya Sai podczas letniego kursu Summer Showers

1979 - Posłaniec Boga – trzeci dyskurs wygłoszony przez Sathya Sai podczas letniego kursu Summer Showers
1979  Dharmakszetra Kurukszetra – czwarty dyskurs Sathya Sai  Summer Showers 

 1979  Duchowość i społeczeństwo - piąty dyskurs Sathya Sai  Summer Showers

1979 Cechy sthitapradźni – szósty dyskurs Sathya Sai – Summer Showers

1979 - „Jestem Twój” – siódmy dyskurs Sathya Sai  Summer Showers

1979 - Słowo Boga – ósmy dyskurs Sathya Sai – Summer Showers  

1979 - Religia to ponowne duchowe połączenie  dziesiąty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich kursów Summer Showers  

1979 - Dźniana jadźnia  jedenasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich kursów Summer Showers

1979Wytrwała wiara prowadzi do mądrości – dwunasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich kursów Summer Showers 

1979 Karma joga – trzynasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas Summer Showers 

1979 - Buddhi joga – czternasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich wykładów Summer Showers

1979 -  Dhjana joga – piętnasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich wykładów Summer Showers

1979 - Anoranijan mahato mahijan – szesnasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich wykładów Summer Showers

1979 - Sattwiczne pożywienie – siedemnasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich wykładów Summer Showers

1979 - Cztery stany świadomości  osiemnasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich wykładów Summer Showers 

1979 - Śaranagati – dziewiętnasty dyskurs Sathya Sai Baby wygłoszony podczas letnich wykładów Summer Showers

1979 - Praktyka medytacji – dwudziesty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers

1979 - Panowanie nad umysłem – dwudziesty pierwszy dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers  

1979 - Akszara brahman – uniwersalny Bóg – dwudziesty drugi dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers 

1979 AUM to imię Boga – dwudziesty trzeci dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers

1979 - Odwieczna filozofia – dwudziesty czwarty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers  

1979 - Podróż ku śmierci – dwudziesty piąty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers 
1979 - Ananja bhakti  dwudziesty ósmy dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers 
1997 - Działanie, wielbienie i mądrość  – dwudziesty dziewiąty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers 
1979 - Wibhuti joga a praktyczne życie – trzydziesty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers 
1979 - Satjam wada, dharmam ćara – trzydziesty pierwszy dyskurs Sri Sathya Sai Baby – Summer Showers 
1976 - 1. - UMYSŁ I JEGO TAJEMNICE - Zbiór dyskursów wygłoszonych przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę podczas święta Daśara. Część 1- Przekonanie o swojej boskiej naturze – pierwszym krokiem w duchowej sadhanie - pierwszy dyskurs wygłoszony przez Śri Sathya Sai podczas obchodów święta Daśara w 1976 roku 

1976 - 2. - Umysł nie ma określonej formy - drugi Sathya Sai podczas obchodów święta Daśara  

1976 - 3. - Apeksza wiąże, upeksza wyzwala - trzeci dyskurs wygłoszony przez Śri Sathya Sai podczas obchodów święta Daśara

1976 - 4. Kultywowanie dobrych myśli, uczuć i pragnień – czwarty dyskurs wygłoszony przez Śri Sathya Sai podczas obchodów święta Daśara 

1976 - 5. Pozbądź się pragnień, a pozbędziesz się umysłu – piąty dyskurs Sathya Sai wygłoszony podczas obchodów święta Daśara w 1976 r.

1976 - 6.Szczęście i smutek są wytworem ludzkiego umysłu – szósty dyskurs Sathya Sai wygłoszony podczas obchodów święta Daśara.

1976 - 7.Satwiczna żywność… – siódmy dyskurs Sathya Sai wygłoszony podczas obchodów święta Daśara

1976 - 8. Celem religii jest właściwe ukierunkowanie umysłu - Ósmy dyskurs wygłoszony przez Śri Sathya Sai podczas obchodów święta Daśara 

1976 - 9. - Uwznioślajcie swój intelekt i rozwijajcie zdolność rozróżniania

- Dziewiąty dyskurs wygłoszony przez Śri Sathya Sai podczas obchodów święta Daśara

1973 -  Ludzkie życie jest święte, nie marnujcie go  – szósty dyskurs Sathya Sai Baby – Summer Showers

1972.12.24 - "Jezus: ... przyjdzie ponownie" - fragm. dyskursu 

1972 - pierwszy dyskurs Sathya Sai wygłoszony podczas letnich kursów Summer Showers - Wezwanie do uczniów 

1972- drugi dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w  w Whitefield - Wedyjskie prawdy należą do całego świata

1972 - trzeci dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony podczas letniego kursu (Summer Showers) w Whitefield - Natura ludzkiego umysłu 

1972  – czwarty dyskurs wgłoszony przez Sathya Sai podczas letniego kursu Summer Showers w  w Whitefield - Czego uczą nas Upaniszady

1960.11.23 - Fundament  widji 

1959.02.07 - Cel Mahaśiwaratri – fragm. dyskursu   

1953 - Manasa Bhadźore  


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.