Spotkania poprzedzające 8-mą Światową Konferencję

zorganizowane przez Prasanthi Council of the Overseas Sri Sathya Sai Organisations

 (Radę Centralną zagranicznych Organizacji Sathya Sai w Prasanthi)

numer 22 - lipiec-sierpień 2004     Boskość zstąpiła pomiędzy nas w postaci naszego ukochanego Bhagawana Sri Sathya Sai Baby.

     Powinniśmy docenić to i korzystać z błogosławieństwa Boskiego daru – Jego Obecności na świecie w czasie trwania naszego życia. Mając to na uwadze Rada zagranicznych Organizacji Sathya Sai w Prasanthi Nilayam zorganizowała na całym świecie szereg spotkań poprzedzających obchody 80-tych urodzin Bhagawana i 8-mą Światową Konferencję.

Tematem Pra-Konferencji są: Jedność, Czystość, Boskość. Podczas poszczególnych spotkań wielbiciele Sai wnikają głęboko w boskie przesłanie Pana: nauczanie, doświadczanie i transformację. Temat publicznych spotkań brzmi: Sathya Sai  Baba – Jego uniwersalne przesłanie i humanitarna działalność jako inspiracja dla ludzkości. Podczas tych publicznych spotkań dajemy świadectwo prawdzie. Dzielimy się bezinteresowną miłością i wiedzą o wiecznej prawdzie, której doświadczamy jako wielbiciele Swamiego. Takie spotkania odbyły się już wcześniej w Londynie, Rzymie i Buenos Aires. Trzy następne spotkania poprzedzające Guru Purnima odbędą się w Singapurze, Los Angeles i w Nowym Jorku.

LONDYN

          Pra-Konferencja Światowa dla wielbicieli odbyła się 7 lutego 2004. Wzięło w niej udział ponad 400 delegatów i osób funkcyjnych. Multimedialna prezentacja ukazywała osiągnięcia w Wielkiej Brytanii w zakresie ochrony zdrowia i pomocy socjalnej dla potrzebujących, nauczania obejmującego 1500 studentów Duchowej Edukacji Sai i 250 nauczycieli oraz programu nauczania Sai w Wartościach Ludzkich, obejmującego 10 szkół wakacyjnych (holiday) oraz 100 regularnych szkół (mainstream schools).

          Dr Michael Goldstein, przewodniczący Rady Prasanthi wygłosił inspirujące przemówienie o pogłębianiu duchowego zrozumienia. Publiczne spotkanie odbyło się w Teatrze Becka w Hayes niedaleko Londynu 8 lutego 2004. Przybyło ponad 600 osób, wśród nich kilku oficjalnych gości. Były obecne ekipy krajowej telewizji, filmując to inspirujące wydarzenia. Przewodniczący Organizacji Sathya Sai Wielkiej Brytanii wygłosił powitalne przemówienie, po którym nastąpił występ chóru młodzieży śpiewającej piękne angielskie pieśni.

          Dr Michael Goldstein przedstawił prezentację na temat nauk Bhagawana, ilustrując ją prostymi przykładami. Po nim wystąpił Victor Kanu z Zambii dzieląc się anegdotami i opowieściami z czasów, które spędził z Sai Babą. Wysoki urzędnik z Indii dał krótki komentarz, w którym wysoko ocenił pracę Śri Sai Baby. Pokazano film „His Work” (Jego Praca) na temat humanitarnej działalności Sathya Sai Baby obejmującej budowę szpitali, szkół, zrealizowanych projektów dostarczania wody pitnej i pomocy dla ludności wiejskiej.

RZYM

          21 lat temu w 1983 roku w Rzymie odbyła się historyczna Sai Konferencja. Bhagawan Baba przesłał na nią Swoje boskie orędzie zaczynające się od następujących słów:

          „Ucieleśnienia boskiej Atmy!

Wiele ludzi z wielu różnych krajów spotkało się dzisiaj w tym historycznym mieście. Sprawiło to, że starożytne powiedzenie ‘Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu’ stało się dzisiaj prawdą. Ludzie ci przybyli tu z daleka ponosząc wielkie koszty, nie po to, aby poznać kilka nowych osób, albo spędzić dwa przyjemne dni w Rzymie.

          Musicie zrozumieć, że przybyliście tutaj, by dowiedzieć się rzeczy, o których nigdy przedtem nie słyszeliście i aby czerpać natchnienie z nowych ideałów, kierując się nimi w przeżywaniu przygody życia.”

          Historia powtórzyła się 17 kwietnia 2004, kiedy ponad 1100 delegatów z 27 europejskich krajów zebrało się w hotelu Ergife Palace w Rzymie, by wziąć udział w Światowej Pra-Konferencji. Biorąc pod uwagę skromne środki finansowe większości obywateli ze wschodnich krajów Europy i trudności w uzyskiwaniu wiz, uczestnictwo było zadziwiająco liczne. Oprócz Włoch, z których przyjechało ponad 600 delegatów najwięcej uczestników przyjechało z Chorwacji (170), Hiszpanii (130) i Niemiec ( ponad 70). Inne reprezentowane kraje to Francja, Słowenia, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Grecja, Macedonia, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Dania, Finlandia, Szwecja, Austria, Belgia, Luksemburg, Holandia, Estonia, Litwa, Czechy, Węgry, Polska, Rosja i Gruzja. Wszystkie przemówienia były tłumaczone symultanicznie.

     Pre-Konferencja zaczęła się powitaniem skierowanym do wielbicieli przez Marco Pesce, krajowego koordynatora Organizacji Sathya Sai we Włoszech. Pierwszym mówcą był Thorbjörn Meyer, koordynator naszej strefy, który przedstawił porządek dnia i krótko wyjaśnił znaczenie i przedmiot konferencji. Następnie przedstawił Dr Michaela Goldsteina, przewodniczącego Rady Prasanthi, który przed swoją prezentacją zaprosił na scenę Pietro Marena, głównego koordynatora południowej Europy, który przez wiele lat pełnił służbę jako krajowy przewodniczący głównej Rady Organizacji Sathya Sai we Włoszech, dziękując mu za długie lata służby i poświęcenie. Później odbyły się warsztaty dotyczące służby, oddania i edukacji. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi z dr Goldsteinem.

       Publiczne spotkanie 18 kwietnia 2004 przyciągnęło setki ludzi (delegatów i publiczności), oczekujących w wejściowym holu blisko dwie godziny, zanim program się zaczął. Przybyło około 1700 uczestników spotkania. Najpierw powitalne słowa skierował do nich Marco Pesce.

 Zgromadzenie delegatów w Hotelu Ergife Palace w Rzymie

     Przemówienie dr Goldsteina przyjęto spontaniczną owacją na stojąco. Następnym mówcą był prof. Antonio Rigopoulos, ekspert w dziedzinie indyjskiej filozofii i religii. Mówił na temat duchowego znaczenia obecności Swamiego i Jego przesłania. Pokazano również film o Swamim pt. „His Work” (Jego Praca). Dr Goldstein podsumował spotkanie czytając orędzie Swamiego do zachodnich wielbicieli.

Z „Sanathana Sarathi” tłum. J.R.

powrót do spisu treści numeru 22 - lipiec-sierpień 2004

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.