zarejestrowany w szpitalu 5.04.2011 r. o godz. 14:00

przez zespół Radia Sai w postaci nagrania wideo

 źródło: http://media.radiosai.org/www/Dr._Safaya_Speaks_on_Swami's_Health.html

Tekst raportu

      Bhagawan Śri Sathya Sai Baba został przyjęty do szpitala (Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram) w dniu 28 marca 2011 r. z powodu spowolnienia akcji serca i nieciągłego zatrzymania akcji serca. Natychmiast przeprowadzono zabieg wszczepienia stymulatora serca i wykonano angiografię.

     Po zakończeniu tej procedury Swami został przeniesiony na OIOM, gdzie znalazł się pod stałą obserwacją zespołu lekarzy szpitala. Później w ciągu dnia nastąpiło utrzymujące się dłużej obniżenie ciśnienia krwi. W związku z tym przeprowadzono zabieg balonikowania (IABP). Swami znosił ten zabieg dobrze, ciśnienie krwi i stan Jego serca znacznie się poprawiły. Wówczas znów przeniesiono Swamiego na OIOM, gdzie znalazł się pod stałą obserwacją zespołu lekarzy szpitala.

     W tym czasie lekarze zwrócili się o pomoc z zewnątrz i sprowadzono specjalistów z Bangalore. Tymczasem usunięto balonik. Swami dobrze znosił te procedury, ale z powodu osłabienia mięśni nie był w stanie pozbywać się flegmy gromadzącej się w płucach. Dlatego zastosowano respirator. Gromadzenie się flegmy w płucach mogłoby spowodować infekcję i szybko rozwijające się zapalenie płuc, co zagrażałoby życiu. W celu uniknięcia zagrożenia i ułatwienia pracy płuc Swami został poddany intubacji i podłączony do respiratora.

     W trakcie okazało się, że stopniowo spada odprowadzanie uryny z ciała, co wskazywało na zmniejszenie efektywności pracy nerek, więc trzeba było wspomóc ich funkcjonowanie. W przeciwnym razie we krwi gromadziłyby się toksyny; zadaniem nerek jest usuwanie z organizmu toksyn - produktów metabolizmu azotu. Dlatego wykonywano dializy. W trakcie okazało się, że wymagane jest stosowanie dializ przez dłuższy czas, ponieważ nerki nie wykazywały oczekiwanej odpowiedzi. W związku z tym rozpoczęliśmy proces ciągłej, powolnej dializy, który jest teraz stosowany przez większość zaawansowanych ośrodków intensywnej opieki medycznej i jest znany jako CRRT.

      Urządzenie CRRT wykonuje dializę bardzo powoli i w sposób ciągły przez dłuższy czas; i tym właśnie obecnie stosowana procedura różni się od hemodializy, którą wykonywano wcześniej. W celu całkowitego przywrócenia funkcjonowania nerek stosowano powolną dializę do dziś rano, kiedy to okazało się, że toksyny nie zostały usunięte całkowicie. W związku z tym wykonano hemodializę z użyciem pewnych filtrów, przez które przechodzi krew. W rezultacie część toksyn usunięto, przy czym na filtrach zgromadziły się stosowane przeciwko infekcji płuc antybiotyki specyficzne dla tego typu zakażeń. Infekcja została całkiem skutecznie powstrzymana, a poziom przytomności Swamiego uległ poprawie.

      Dziś rano Swami zadowalająco odpowiadał na bodźce zewnętrzne. Ze względu na respirator nie mógł mówić, ale odpowiadał na nasze pytania skinieniem głowy. To był bardzo dobry znak, który dodał lekarzom otuchy. Taki jest stan teraz - dość stabilny, ze stabilnym ciśnieniem krwi, stałą częstością oddechów. Analiza krwi - stan dotlenienia organizmu dobry i stabilny, poziom elektrolitów - sodu, potasu, itd. jest także całkiem dobry. Dlatego mamy nadzieję, że kryzys zostanie zażegnany. Chociaż chciałbym powiedzieć, że stan zdrowia Swamiego nadal jest krytyczny.

      Lekarze nie zaprzestają wysiłków, Swami jest w sposób ciągły - w każdej sekundzie, obserwowany przez lekarzy i monitorowany przez odpowiednie urządzenia. Nie ma mowy o jakimkolwiek zaniedbaniu tym zakresie.

(Pominięto w tłumaczeniu fragment, w którym dyr. Safaja wymienia wszystkich lekarzy szpitala w Puttaparthi, lekarzy z Bangalore, specjalistów powołanych przez rząd Andra Pradesh, a także najlepszych specjalistów z innych placówek medycznych w Indiach i za granicą, którzy cały czas zajmują się Swamim - bez przerwy, jak powiedział dyrektor: "z wielką miłością do Swamiego". Pominięto też fragment o tym, że nie wpuszcza się osób z zewnątrz na OIOM ze względu na zagrożenie infekcją, bo to chyba każdy wie. Powiedział, że nawet najważniejsze VIP-y wpuszczane do szpitala nie wchodzą na OIOM, tylko rozmawiają z lekarzami na terenie szpitala - ES.)

Prof. G. Venkataraman: Czy sądzisz, że stan zdrowia Swamiego jest teraz w lepszy, niż w chwili przyjęcia do szpitala?

Dr A. N. Safaya: Tak, takie jest moje odczucie.

Prof. G. Venkataraman: Z nadzieją oczekuję, że w niedalekiej przyszłości znów zobaczymy Swamiego w normalnym stanie zdrowia.

Dr A. N. Safaya: Reakcje Swamiego obserwowane od dzisiejszego ranka dodają otuchy, więc mam nadzieję, że tak się stanie.

Prof. G. Venkataraman: Dziękuję.

tłum.: Ewa Serwańska

źródło: www.sathyasai.org.pl

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.