Nadzwyczajna audiencja w Kodaikanal udzielona wielbicielom z Zachodu

Al Drucker 

    Al Drucker jest pisarzem oraz fizykiem, potrafiącym pisać o Sai Babie z perspektywy uczonego. O Sathya Sai Babie powiedziano sporo rzeczy – dobrych i złych. W samej Organizacji Sai zawsze było dużo godnego pożałowania szumu. Mimo to Jego prawdziwi naśladowcy nigdy w Niego nie wątpili. To, czego sami doświadczyli i zweryfikowali podczas wielu głębokich rozmów z Nauczycielem, zmieniło ich życie… Oto życiorys Ala i ciekawy opis jego rozmowy z Sai Babą w Kodaikanal w 1980 r.

Życiorys Ala Druckera
    Al Drucker jest absolwentem studiów licencjackich i magisterskich na wydziale elektroniki i fizyki. Po ukończeniu uniwersytetu został specjalistą od systemów naprowadzania rakiet międzykontynentalnych oraz rakiet typu powietrze–powietrze. Wszedł w skład zespołu odpowiedzialnego za obsługę techniczną programu budowy pocisków batalistycznych – Thor, Tytan, Minuteman (Najemnik), Polaris (Gwiazda Polarna). Jednocześnie uczestniczył w pracach wielu komitetów, pracując dla NASA, Narodowej Akademii Nauk, Federalnej Administracji Lotnictwa i innych organów rządowych. Przebywając przez wiele miesięcy w Waszyngtonie, od samego początku był aktywnym uczestnikiem ruchu na rzecz praw obywatelskich i rejestracji wyborców. To go skłoniło do ponownego przemyślenia własnych społecznych aspiracji i przesunęło jego uwagę z rozwijania systemów rakietowych na bardziej humanitarne cele. Po kilkuletnich studiach w USA i za granicą zmienił zawód i został akupunkturzystą, homeopatą, zielarzem, terapeutą grupowym i rolferem – masażystą stosującym techniki głębokiego masażu, łagodzącego chroniczne bóle i stres. Został pracownikiem Instytutu Esalen centrum rozwoju osobistego[1] w Big Sur w Kalifornii, gdzie prowadził klinikę stosującą naturalne terapie lecznicze oraz uczył pracowników służby zdrowia jak korzystać z alternatywnych metod naturalnego uzdrawiania.
    Pewnego dnia, pilotując samolot na górami Kalifornii, został porwany przez groźny front atmosferyczny. Po wielu godzinach w środku zdradliwej i gwałtownej burzy, zagubiony, bez paliwa, w rozpadającym się małym samolocie i po bezskutecznych wysiłkach uzyskania odzewu z ziemi na wezwanie o pomoc – jednym słowem, gdy stracił nadzieję na opatrznościowy ratunek, w radiu niespodziewanie pojawił się spokojny, wyraźny, niedający się wytłumaczyć głos, słyszalny ponad zgiełkiem burzy. Głos prowadził go z dala od najgorszych komórek burzowych[2] w stronę niewysokiego pasma górskiego, leżącego około 300 mil od zaplanowanego kursu. W cudowny sposób, w ciągu zaledwie kilku minut, nad polem zajaśniało czyste niebo, dzięki czemu Al mógł wylądować – dosłownie na ostatnich kroplach paliwa, ponieważ w chwili gdy koła samolotu dotknęły ziemi wyłączył się silnik.
    Szukając źródła zbawiennego lecz nigdy nie zidentyfikowanego głosu, który uratował mu życie, Al podążał różnymi tajemniczymi drogami, które doprowadziły go ostatecznie do metafizycznej podróży do Indii. Tam Sai Baba, wielki przewodnik duchowy, rozmawiając z Alem, sam przywołał wszystkie szczegóły dotyczące przygody z samolotem i stwierdził, że jest głosem, który się wtedy niespodziewanie pojawił. Oznajmił Alowi, że jest Tym, który wezwał go do Indii. (Dla kogoś, kto studiował wiedzę naukową, była to trudna pigułka do przełknięcia!)
   W rezultacie Al odbył ponad 25 podróży do Sai Baby. Ostatecznie zatrzymał się w Indiach na dziewięć lat i zanurzył w wiedzy duchowej. Jednocześnie powrócił do swoich wcześniejszych zainteresowań, prowadząc na pobliskim uniwersytecie wykłady i zajęcia na temat astrofizyki i przestrzeni kosmicznej jako profesor wizytujący. W aśramie wygłaszał prelekcje o duchowości dla gości zagranicznych i opublikował kilka książek, w tym nowe wersje starożytnych eposów hinduskich – Bhagawad Gity i Asztawakra Gity[3]. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych założył Instytut Duchowy, szkołę non-profit, opartą na zasadach duchowych.
Niepodzielność istnienia (wyjątki)
    Oto najbardziej istotne fragmenty wystąpienia Sai Baby, skierowanego do wielbicieli z Zachodu[4], którzy w ciągu pierwszych dni swojego pobytu w tej miejscowości odnaleźli drogę do domu Śriniwasana, gdzie Baba się zatrzymał i udzielał darszanów. Pochodzą one z moich własnych notatek. Działo się to podczas pierwszej wyprawy Baby do Kodaikanal w 1984 r.
    Uważam, że jest to jedna z najważniejszych wypowiedzi Baby na temat niepodzielności istnienia i wierzę, że okaże się szczególnie przydatna dla wielbicieli z Zachodu.
- Al Drucker
Wielbiciel: Swami, jaki jest najlepszy sposób odnoszenia się do spraw związanych ze światem?
Baba: Nie traćcie czasu na myślenie o świecie ani o relacjach z innymi ludźmi. Są nietrwałe. Odnoszą się jedynie do ciała. Ciało to tylko wodna bańka. Umysł przypomina szaloną małpę. Nie podążajcie ani za ciałem ani za umysłem. Podążajcie za Jaźnią, za Atmą. Ona jest ponad umysłem. Jest wieczna. Jest niezmienną prawdą wewnątrz was. A co najważniejsze, nie sądźcie nigdy, że wy i Bóg jesteście oddzieleni. Myślcie nieustannie: „Bóg jest ze mną. Jest we mnie. Jest wokół mnie. Wszystko tutaj jest Bogiem. Ja sam jestem Bogiem. Jestem bezkresny, wieczny. Nie jestem dwójnią. Jestem jeden, tylko jeden. Oprócz mnie nie ma nikogo. Ja i Bóg to jedno i to samo.” Aby osiągnąć tę jedność, trzeba najpierw uwierzyć w siebie. Nastąpi to wtedy, gdy uświadomicie sobie, że Bóg nie jest na zewnątrz was. Wiara w siebie oznacza, że przez cały czas myślicie: „Bóg jest we mnie… Bóg robi wszystko… Nie mogę istnieć bez Boga… Wszystko to jest Bogiem… Chcę myśleć jedynie o Bogu.” Gdzie jest wiara w siebie, tam jest miłość, tam jest pokój, tam jest prawda, tam jest Bóg. Zatem, na początek uwierzcie w siebie i pokochajcie Boga.
Wielbiciel: Jak możemy osiągnąć tak wysoki poziom?
Baba: Dzięki miłości. Jedynie dzięki miłości. Rozwijajcie w sobie boską miłość. Boska miłość jest zupełnie wolna od egoizmu. Ludzka miłość przeważnie jest egoistyczna. Przez cały czas myśli wyłącznie o tym małym ‘ja’. Egoizm to bardzo zła cecha. Egoizm widzi wszystko w oddzieleniu. Postrzega wszystko jako dualizm. Usuńcie ego i dostrzegajcie tylko jedność. Myślcie jedynie o jedności. Myślcie wyłącznie o Atmie, o Duszy. Atma jest jedną, niezmienną Prawdą, Jedyną Rzeczywistością stanowiącą podstawą wszystkiego.
Wielbiciel: Czy wszystko jest z góry określone?
Baba: Dla Atmy nie istnieje czas, Atma nie posiada kształtu. Wznosi się ponad czas i formę. W Atmie wszystko jest jednością. Pamiętajcie o tej jedności. Żyjcie w jedności. Niech stanie się ona celem waszego życia. Wszystko stanowi jedność…bądźcie tacy sami dla wszystkich.
Wielbiciel: Baba, jaki związek łączy Atmę i istotę indywidualną?
Baba: Atma jest wszędzie. Ale czy wiecie o tym? Nie, nie wiecie. Wszystko, co teraz mówicie, to dzieło waszej wyobraźni. Nie macie doświadczenia. Podążajcie ścieżką duchowości. Urzeczywistnijcie Atmę! Zawsze myślcie w taki sposób: „Jestem Atmą. Jestem wszystkim.” Istota indywidualna istnieje tylko w waszej wyobraźni. Jest po prostu złudzeniem. Skoro Atma jest jedna bez drugiego, skoro Atma jest wszędzie, to gdzie jest istota indywidualna? Jedynie w waszej wyobraźni. Tylko Atma jest rzeczywista. Uświadomcie to sobie dzięki medytacji.
Wielbiciel: Więc naprawdę nie ma żadnej innej wyższej istoty związanej z tym ciałem, osądzającej i prowadzącej mnie?
Baba: Widzisz, wciąż posiadasz w 100% świadomość cielesną. Nie pozostawaj w świadomości ciała. Usuń ją. Tym, co zostanie, będzie świadomość duchowa. Nie zaznasz gniewu, nienawiści, zawiści, zazdrości, głodu, pragnień… lecz jedynie doskonałej szczęśliwości i jedynie błogość, błogość, błogość!
Wielbiciel: Wyjaśnij mi Swami, co odradza się w nowym ciele?
Baba: Rodzi się nowe ciało. Narodziny i śmierć dotyczą jedynie ciała. Ego również ma związek jedynie z ciałem. Podobnie, reinkarnacja odnosi się tylko do ciała. Nie myśl o ciele. Myśl o Atmie. Atma jest jedna. Jest niezmienna. Dla Atmy inkarnacji nie ma, nie istnieje.
Wielbiciel: Swami, czy przebywam we wszystkim jako istota indywidualna?
Baba: Kiedy zrealizujesz Atmę, nie będzie istot indywidualnych. Możesz myśleć o istotach indywidualnych jak o żarówkach, różniących się mocą i kolorem. Będą miały odmienne kształty, ale prąd w każdej będzie taki sam. To wy jesteście tym prądem. Nie jesteście pojedynczymi żarówkami. Jesteście jednym prądem we wszystkim.
Wielbiciel: Czy istnieje różnica pomiędzy mną a Bogiem?
Baba: Jesteś Bogiem. Nie jesteś ego. Jesteś Bogiem!
Wielbiciel: Jestem Bogiem?
Baba: Tak. Jesteś Atmą. Jesteś wieczny. Fizyczność nie jest wieczna. Fizyczność nie jest Atmą. Jesteś Atmą, nie ciałem fizycznym. Zawsze myśl w ten sposób. Nie myśl o ciele. Ciało pojawia się i znika. To dla niego istnieją narodziny i śmierć. Ale ty nie jesteś ciałem. Ciało to tylko rdza i kurz. Myśl tylko o Bogu. Kochaj Boga.
Wielbiciel: Swami, jak możemy kochać coś, czego nie rozumiemy?
Baba: Uwierz w siebie, wtedy pojawi się miłość. Przybędzie z wnętrza w naturalny sposób. Dzięki temu będzie czysta. Najpierw pojawia się wiara w siebie, jest fundamentem. Potem przychodzi zadowolenie z siebie. Jest jak ściany. Następnie przybywa samo-poświęcenie, które jest dachem. Ostatecznie dom jest kompletny i znajduje się w nim Mieszkaniec. To urzeczywistnienie. Zaczyna się od wiary w siebie i kończy urzeczywistnieniem Jaźni. Ta Jaźń jest tobą. Jest wszystkim. Jest Bogiem. Tym, kim naprawdę jesteście.
Wielbiciel: Czy wiara w siebie jest wiarą w Jaźń?
Baba: Tak. Pewność siebie jest wyrazem wiary w Jaźń. To niezachwiana miłość do wewnętrznej Boskości. To bardzo ważne. Co pomoże wam rozwinąć taką pewność siebie? Miej zrównoważony umysł, ciesz się z tego, co masz. Bądź szczęśliwy. Tajemnica szczęścia nie polega na robieniu tego co chcesz, ale na lubieniu tego, co musisz zrobić. To wielka prawda. Miej zawsze niezachwianą wiarę w wewnętrznego Boga, który troszczy się o wszystko. Prawdziwa wielkość bierze się jedynie z wiary.
Wielbiciel: Panie, chcę bardzo szybko przyjść do Ciebie. Co muszę zrobić?
Baba: Kochaj, jedynie kochaj. Miłość jest wszystkim. Miłość jest Bogiem. Żyj w miłości. Zaczynaj dzień z miłością, spędzaj dzień z miłością, napełniaj dzień miłością i kończ dzień z miłością. To jest droga do Boga.
            http://sathyasaimemories.wordpress.com/
tłum. J.C.
[1] Esalen Institute koncentruje się na rozwoju duchowym, jodze, psychologii, duchowości, żywności ekologicznej
[2] Komórki burzowe – masy powietrza utworzone przez potężne prądy i zstępujące ruchome pętle konwekcyjne
[3] Asztawakra Gita – poemat sanskrycki opowiadający o nierealności świata zewnętrznego i absolutnej jedności bytu, mający formę nauk udzielonych Dżanace, królowi Mithili, przez risziego Asztawakrę.
[4] Było tam około 40-tu osób 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.