Premaswarupalara – ucieleśnienia miłości

   Bhagawan, nieopisywalny, nieprzejawiony Brahman, źródło i podpora stworzenia, które się z Niego wyłoniło i które ukochał, zwraca się do ludzi jako do ucieleśnień miłości, premaswarupalary. „Na czym polega doniosłość tego boskiego nazwania, jakie jest jego wewnętrzne znaczenie?”, pyta Jullie Chaudhuri, pisząc o Premie, miłości. Prema jest duchową miłością, stałą towarzyszką Atmy. To przeświadczenie, że narodziliśmy się wszyscy wraz z nią. Prema jest wewnętrznym aspektem każdej duszy. Dusza, wcielając się w formę i nieustannie tęskniąc za aromatem wolności, wprowadza w nią tę esencję.
   Iśwara sarwa bhutanam. Dżag main sarwam Wisznu majam. Gdy ukochany Bhagawan przenika cały wszechświat, kiedy Bóg jest wewnętrznym mieszkańcem wszystkich serc i miłością, wtedy boska miłość, Prema, będąca naszą bazą, podstawą, naszym prawdziwym dziedzictwem, płynie w sposób naturalny.
    Jeśli się tylko zatrzymamy i zastanowimy, jeśli tylko przystaniemy i zbadamy swoje myśli, zamiast poddawać się szybkiemu rytmowi życia, to zobaczymy jak wiele możemy w sobie odkryć. Wyruszymy w rejs statkiem, który, czekając żebyśmy weszli na pokład, zwiększa obroty silników. Gra toczona pomiędzy zmysłami a obiektami materialnymi wabi umysł, monopolizuje go, angażuje, zajmuje i odciąga od wspaniałych treści ukrytych w centrum duchowego serca – od miejsca, gdzie można odpocząć. To miejsce spotkań Atmy i Paramatmy, miejsce ponownego połączenia i śpiewania mistycznej pieśni o kosmicznej harmonii
   Jeśli znajdziemy kilka chwil, czas i chęci by delektować się tym doświadczeniem, wzmacniać je i rozbudzać, to wynik będzie nadzwyczajny, fantastyczny.
    Prema odnajduje spełnienie jedynie w dawaniu. Pozostaje intensywna, bezwarunkowa, nieograniczona, zawsze akceptująca, doskonale dostrojona, sprawiająca, że ’żyjemy i pozwalamy żyć innym’ – boska w swoim zamyśle.
Tę miłość od zarania czasów otrzymujemy w obfitości i nieustannie od ukochanego Bhagawana.
   Świadomość, zrozumienie, wiedza mają nam pomóc zbliżyć się do Premy, do duchowej miłości – do miłości płynącej z Atmy.
   Jeśli świadomie wejdziemy w przestrzeń Premy, pragnąc doświadczyć miłości ekspansywnej, nie znającej granic ani nie potrzebującej obrony, wtedy radość przeniknie każdą komórkę naszej istoty i rozszerzy się na otoczenie, obejmując zarówno nasz osobisty wszechświat jak i kosmos. Prema nadaje wartość ziemskiej egzystencji, walczącemu i rozdartemu światu, uduchowia go i przynosi mu pokój. Prema to coś większego niż miłość, to także współczucie, tolerancja, cierpliwość, wytrzymałość, wiara, pewność siebie, odpowiedzialność, ufność, pomaganie innym, nasza opoka, nasza niebiańska pieśń, to otwieranie się  na jedynego, pokrewnego, wszechobecnego i wszechogarniającego Ducha. To coś, co zawiera w sobie porywy duszy, co wciąga wszystko w swoją powiększającą się sferę. Prema wypływa bezpośrednio z nas, ze świętej przestrzeni, czekającej, żeby ją odkryć, z tego wewnętrznego stukania, pragnącego, żeby je usłyszeć, z obszaru, który tęskni, żeby wybuchnąć, ogarnąć wszystko i przytulić nas jak najbliższych.
  Prema jest adoracją jaką Ziemia otacza Słońce, tą bezinteresowną miłością skierowaną do wszelkich form życia szukających na niej pokarmu – do drzew rosnących na jej glebie, do płynących przez nią rzek, do wznoszących się wysoko gór, do otulającego ją powietrza, do jaśniejącego na niej ognia i eteru, który ją w sobie zamyka.
    Prema jest miłością jaką Pan Surja obdarza wszystko, na co padną jego promienie, nie czyniący różnic, nie oczekujący niczego w zamian.
Jest uczuciem, jakim rzeki darzą istoty czerpiące pokarm z ich ożywczych wód.
Jest odpowiedzią kwiatu dla pszczoły zbierającej nektar.
Jest namacalnym uczuciem psa do jego pana.
Jest sposobem w jaki świeca wyraża siebie wobec płomienia, roztapiając się w nim.
To najwyższe uczucie jakie ocean odczuwa wobec każdej fali, a pustynia wobec każdego ziarnka piasku. 
To porozumienie pomiędzy muzykiem, instrumentem muzycznym i zrodzoną z nich melodią. To związek artysty z jego wypowiedzią na płótnie. To harmonia łącząca rzeźbiarza z kamieniem, który sobie podporządkował.
Prema jest tym czego doświadcza drzewo wraz ze wszystkim w przyrodzie, dając siebie nieustannie.
To najczystsze porozumienie łączące guru i jego ucznia, Boga i wielbiciela.
To coś, co sprawia, że serce nieustannie się uśmiecha.
  Prema jest czułą miłością matek, ludzkich i zwierzęcych, do ich dzieci trzymanych blisko piersi. Każdy trud jest dla nich przyjemnością. Korygują błędy swojego potomstwa, zbywają je milczeniem i zapominają o nich, budując  wieź ze swoim największym skarbem. 
  Prema jest, jak podkreśla Bhagawan, tym co powinniśmy przyjąć za własną prawdę, tożsamość, wrodzoną cechę, naszą niepowtarzalną indywidualność.
Jak się do nas zwraca?
Premaswarupalara”.  
  Chodźmy, niech Prema nam ukaże kwintesencję naszej duchowej istoty.
   Przyszedł czas, abyśmy zaakceptowali i celebrowali siebie jako prawdziwe ucieleśnienia miłości, znające Premę – duchową miłość, będącą naszą bazą, naszym centrum, naszym celem, Premę, która nas wypełnia i łączy w całość.
    Prema jest katalizatorem nakłaniającym nas, żebyśmy stali się jednością z naszym ukochanym Bhagawanem.
http://www.youtube.com/channel/UCUY-Mzyw3R8ZM7MEMIxvzIg?feature=watch.   tłum. J.C.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.