Otwórz serce

       Bóg przebywa w czystych, niesplamionych sercach. Kiedy serce wypełnione jest złośliwym, gniewnym poczuciem własności, wtedy Wewnętrzny Mieszkaniec, Bóg, pozostaje w ukryciu. Otwórzmy serca, wystrzegajmy się wszystkiego, co niewłaściwe i niepożądane. Znajdźmy w sobie to, co stanowi naszą wyłączną własność... Czystą Miłość – wewnętrzną Boskość. Jeden z dawnych edytorów Sanathana Sarathi, pan VK Narasimhan, pisze, cytując słowa Bhagawana wypowiedziane na jednej z sesji w Trayee Brindawan w Whitefield: „Shakespeare opisał zazdrość jako ‘zielonookiego potwora’”. W jednej ze Swoich nieformalnych rozmów z grupą wielbicieli i studentów zgromadzonych w Brindawanie, Bhagawan podkreślił jak wielkie szkody może nam wyrządzić zazdrość. „Zazdrość”, powiedział Swami, „ściąga ludzi w otchłań. Zamyka serca przed wszystkim, co w nich dobre i piękne.”
    Obecna w nas Boskość odsłania się jedynie wtedy, gdy otwieramy serca. Swami wskazuje, że istnieje dwoje drzwi, zagradzających wejście do serca – gniew i nienawiść. Klamką do drzwi jest egoizm, zamkiem zazdrość. Gdy ogarnia nas zazdrość, serce nie przyjmuje niczego dobrego i boskiego. Aby osiągnąć wyznaczone cele rozwijamy w sobie egoizm, gniew i nienawiść. Spadamy na najniższy poziom i angażujemy się w każdego rodzaju zło.
     Zazdrość działa na wiele subtelnych sposobów. Można ją odnaleźć nawet wśród uczonych i osób zajmujących wysokie i odpowiedzialne stanowiska. Dopóki nie nauczymy się powstrzymywać od zazdrości oraz kontrolować ego, gniew i nienawiść, dopóty nie możemy mieć nadziei na odkrycie Boskości przebywającej w każdym sercu. „Wyrwij zamek zazdrości, usuń blokadę ego, pozbądź się drzwi gniewu i nienawiści. Wtedy z twojego serca wypłynie Boska Miłość, Prema. To droga do anandy – błogości przekraczającej ludzkie rozumienie.”
   Swami wskazuje, że zazdrość Durjodhany wobec Pandawów skłoniła go do wyrządzenia im wielu krzywd i ostatecznie przyniosła Kaurawom całkowitą zagładę.
Źródło: http://www.theprasanthireporter.org/2013/12/unlock-your-heart/
tłum. J.C.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.