Dziedzictwo Bhagawana Śri Sathya Sai Baby

Pan V. Srinivasan

 

     Pan V. Srinivasan jest wykwalifikowanym inżynierem i dobrze znanym przemysłowcem. Pełni funkcję przewodniczącego firmy W.S. Industries, zlokalizowanej w Madrasie w Indiach. Przedtem był szefem Confederation of Indian Industries, prezydentem Institute of Indian Plant Engineers, członkiem syndykatu Uniwersytetu Jawaharlala, członkiem zarządu Institute of Electronic and Electrical Engeeners, którego baza mieści się w Stanach Zjednoczonych – jest także założycielem i dyrektorem filii tego instytutu w Madrasie.
      Znalazł się u lotosowych stóp Bhagawana ponad czterdzieści lat temu i został przez Niego pobłogosławiony kilkoma ważnymi funkcjami. Jako szef Indyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai, pan B. Srinivasan przewodniczy i nadzoruje działalność Organizacji w całym kraju. Jest powiernikiem Centralnego Trustu Śri Sathya Sai, Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai oraz Trustu Medycznego Śri Sathya Sai.
    Dla milionów wielbicieli na całym świecie Bhagawan Baba jest wcielonym Bogiem. Wielbią Go i adorują. Modlą się do Niego w chwilach radości i smutku. Jest ich przyjacielem, przewodnikiem i filozofem. Wielu wciąż Go tak postrzega, a On nieustannie odpowiada na ich modlitwy – na Swój własny, nieporównywalny sposób, którego nie zaczęliśmy nawet ogarniać i rozumieć. Bhagawan wciąż manifestuje Swoje cuda na całym świecie. Każdy człowiek doświadcza boskości Baby na swój własny sposób. Największą radością wielbicieli Sai jest dzielenie się historiami o Jego lilach – nieprzebranymi opowieściami o Jego chwale. Dzięki tym rozmowom, które w rzeczywistości są satsangami, wzmacniają swoją wiarę i oddanie. Każdy z nas był ogromnie przywiązany do cudownej, fizycznej formy Bhagawana. Z entuzjazmem czekaliśmy na codzienny darszan, siedząc cierpliwie godzinami, nie zważając na niewygody i przeszkody fizyczne. Darszan był wszystkim i jeśli mieliśmy tyle szczęścia, że Baba spojrzał w naszą stronę, to czuliśmy się jak w niebie. Jeśli do nas mówił, ogarniała nas ekstatyczna radość. Baba wciąż nam powtarzał: „Nie jestem tym ciałem i wy również nie jesteście ciałami.” Pragnął, żebyśmy urzeczywistnili uniwersalną atmę, którą uosabiał i której naczyniem jest każdy z nas. Wielu wielbicieli czuje się dzisiaj zagubionych. Droga przed nimi jest nierówna i trapią ich doniesienia o różnego typu sporach. Pocieszają się nawzajem i zastanawiają czy nie powinni zacząć myśleć w nowy sposób i szukać innego typu informacji. Zastanawiają się, do kogo mogą się zwrócić o wskazówki na temat tego, co stanie się w przyszłości z instytucjami i ośrodkami Sai, ze stowarzyszeniami i grupami bhadżanowymi. Przyszedł czas, żebyśmy zrozumieli czym naprawdę jest dziedzictwo Bhagawana Śri Sathya Sai Baby! Według mnie, składa się ono z kilku elementów.

Instytucje stworzone przez Boga dla zainspirowania człowieka

    Pierwszym elementem są stworzone przez Niego instytucje, takie jak uniwersytet, szpitale, szkoły, aśramy, etc., zarządzane przeważnie przez Sri Sathya Sai Central Trust oraz przez University Trust. Dysponując wyobraźnią i zapobiegliwością, Bhagawan ustanowił odpowiednie środki pieniężne umożliwiające ich dalsze sprawne funkcjonowanie. Środki te pochodzą z oprocentowanych funduszy złożonych pod postacią stałych depozytów w państwowych bankach. Instytucje Bhagawana będą w dalszym ciągu oferowały bezpłatną edukację i leczenie, bez względu na religię, kastę, wiarę czy dochody korzystających. Bhagawan powołał je, żeby stały się wzorami przekonującymi każdego, że bez szukania pomocy rządowej można zapewniać młodzieży bezpłatne wykształcenie, a wszystkim najnowocześniejszą, całkowicie wolną od kosztów opiekę lekarską. Dowód na to leży w ponad dwudziestoletniej, uwieńczonej powodzeniem pracy tych instytucji. Skorzystały z nich setki tysięcy osób ubogich i wymagających wsparcia, będących żywym dowodem współczucia i miłości Baby. Instytucje Bhagawana powołane są dla tych, którzy ich potrzebują. Miejmy nadzieję, że będą nas motywować do tworzenia podobnych twierdz miłości i służby. Tego sobie życzył Bhagawan.
    To materialna część Jego dziedzictwa, przeznaczona dla całego świata – świat może ją poznać i doświadczyć.

Miłość – królewska droga do zbawienia

    Drugą część tworzy manifestacja celów, dla których Awatar Sai zstąpił na Ziemię. Był ucieleśnieniem miłości, miłości pokonującej wszelkie bariery i ograniczenia, miłości obejmującej całe stworzenie. Zapalił lampy miłości w milionach serc. Ich blask stał się inspiracją do zmiany życia i przejawiania miłości w codziennej egzystencji. Miłość skłania ludzi do opiekowania się otaczającymi ich istotami, dzielenia się z nimi, angażowania się w sprawy społeczne. Ich postępowanie motywuje innych do podobnych zachowań, a to prowadzi do ogólnej poprawy. Nawet jeśli ten proces przebiega wolno, to jego wpływ jest trwały. Miłość Baby stała się impulsem dla milionów osób na świecie do praktykowania miłości w działaniu. Ta miłość z każdą sekundą zmienia ich życie i nadaje mu wyższe znaczenie. Dla wielbicieli Sai jest to nowa ścieżka – prema joga, obejmująca wszystkie inne rodzaje jogi – jogę czynu, jogę miłości i oddania, jogę wiedzy. Bhagawan powiedział: „Żyjcie w miłości”. Dzięki temu pozostajemy z Nim w wiecznej komunii.
    Największym dziedzictwem Bhagawana jest miłość. Nie można jej dotknąć, ale jest rzeczywista i uniwersalna, doświadczają jej wszyscy. Należy do całej ludzkości, nie do wybrańców. Nikt nie może jej sobie przywłaszczyć, może ją jedynie dzielić i doświadczać dla odkupienia wszystkich.

Educare – właściwy sposób kształcenia

    Trzecią częścią Jego dziedzictwa jest kształcenie. Gdy wiele osób tylko o tym mówiło, Bhagawan wprowadził Wartości Ludzkie w Swoich szkołach, osadzając je w programach edukacyjnych. System zintegrowanego nauczania na Uniwersytecie Sai jest unikatowy i nieporównywalny z innymi. Wykształcenie w Wartościach Ludzkich zawiera w sobie wiele koncepcji Bhagawana, w tym Educare oraz trzy wartości – jedność myśli, słów i uczynków. Edukacja oparta na Wartościach służy życiu, a nie wyłącznie zarabianiu pieniędzy. Wprowadzono ją i udostępniono dzieciom w klasach Bal Vikas, działających w całych Indiach oraz w wielu krajach za granicą. Obowiązuje w szkołach Sai pracujących w pełnym wymiarze godzin i na Jego Uniwersytecie. To dziedzictwo kształcenia Sai oparte na Wartościach jest Jego bezcennym darem dla ludzkości, dla potomności.

Organizacja Śri Sathya Sai duchowym przedszkolem ludzkości

    Czwartym elementem Jego dziedzictwa jest Organizacja Śri Sathya Sai, aktywna we wszystkich stanach Indii oraz w 125 krajach na świecie. Organizacja jest instrumentem stworzonym przez Bhagawana. Ma umożliwiać praktykowanie duchowości, a dzięki temu, osiąganie duchowych celów. Organizacja posiada trzy gałęzie – duchowe, edukacyjne i służebne. Każdy może wybrać którąś z nich, służyć i podążać ścieżką duchowości. Obecnie w Indiach mamy 600 000 członków Organizacji, wykonujących służbę ochotniczo, z miłością i oddaniem. Są członkami rządu, urzędnikami, lekarzami, inżynierami, sędziami i adwokatami, profesorami i nauczycielami, ustawodawcami, rolnikami i studentami. Zainspirowani przesłaniem Bhagawana głoszącym, że służenie człowiekowi jest służeniem Bogu, pracują w ponad 2700 wsiach oraz w slumsach, szpitalach, domach starców, więzieniach, domach dziecka i na obszarach dotkniętych katastrofami. Wielu z nich nie miało nawet okazji porozmawiania ze Swamim, ale napełnieni Jego boskością poświęcili życie bezinteresownej służbie. Regularnie spotykamy ochotników sewadal w aszramie, w szpitalach, w każdym miejscu w Prasanthi Nilayam. Przyjeżdżają na własny koszt, z miłością poświęcając swój czas i wysiłek. Ofiarowanie tego rodzaju sewy jest dla nich równoznaczne z pozostawaniem w jedności z Bhagawanem Babą. Wiedzą, że Bhagawan jest zadowolony, gdy służą biednym i potrzebującym. Wierzą także, że Bhagawan jest tam, gdzie tętni Jego praca. Sewa zmieniła ich życie, będą ją wykonywali do końca swoich dni. Nikt im nie może odebrać Bhagawana, ponieważ Bhagawan jest z nimi zawsze. Nikt nie musi ich zmuszać do pracy, ponieważ służą z miłością i oddaniem. Praca ochotników wprowadza postać Bhagawana w życie tych, którym służą – transformuje je, skłaniając ich do miłości i pomagania.
    Działalność Organizacji trwa i w przyszłości jeszcze bardziej się rozszerzy. Młodzi ludzie wnoszą do niej dynamizm i energię, wprowadzają nowe narzędzia i technologie polepszające skuteczność ich pracy. Dziedzictwo Bhagawana, stworzone dla dobra i pomyślności ludzkości należy do Niego, nikt nikomu go nie odbierze. Można je dzielić i doświadczać jedynie dzięki osobistemu zaangażowaniu.
    Organizacja Sai jest aktywna w 125 krajach na świecie. Bhagawan nie należy jedynie do Indii i do Hindusów, lecz do wszystkich mieszkańców Ziemi. Przyjeżdżali milionami po Jego miłość i inspirację i będą to robili w dalszym ciągu, ponieważ Bhagawan stał się na zawsze częścią ich życia. To właśnie, drodzy bracia i siostry, jest dziedzictwo miłości Baby. Błogosławieni są ci, którzy Go poznali. Jeszcze większe błogosławieństwo zyskują osoby dzielące Jego dziedzictwo kochania wszystkich i służenia wszystkim.
Dżej Sai Ram!   z H2H tłum. J.C.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.