POTĘGA MYŚLI - część 1

Dr John Goldthwait

Nota od wydawcy

     Wybrane do tego opracowania cytaty dają czytelnikowi klucz do umysłu wolnego od poruszeń. Taki umysł zapewnia szczęśliwość, a co ważniejsze, spokój. Udowodniono, że myśli są źródłem wszelkich ludzkich doświadczeń. Nie wolno ich odsuwać ani uważać za małoznaczące. Ta świadomość może wam pomóc w oczyszczaniu serca, ponieważ myśli wpływają na charakter.

    Bhagawan Baba zapewnia, że świat jest projekcją umysłu. To tylko ludzkie myśli tworzą upodobania i uprzedzenia. Znajdują one drogę do serca wpływając na nasze postępowanie. Wynika z tego, że każdy kreuje świat jakiego pragnie. Innymi słowy, umysł trzyma klucze do naszego szczęścia i niepowodzeń. Czym jest umysł? Jest produktem myśli. Jeśli chcemy mieć zdrowe i czyste umysły, musimy tworzyć wyłącznie dobre myśli, aby projektowany przez umysł świat sprzyjał nam. Dla aspirantów duchowych „Potęga myśli” jest przewodnikiem niosącym nadzieję, ponieważ autor daje w niej wiele praktycznych wskazówek, przydatnych zwłaszcza w życiu codziennym.

Przewodniczący Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthi Nilayam

Podziękowania

    Przede wszystkim pragnę wyjaśnić, że jestem na zawsze zobowiązany Śri Sathya Sai Babie za to, że otworzył mi serce i świadomość na opisaną w tej książce Rzeczywistość. Jestem także wdzięczny mojej żonie Barbarze, mojemu synowi Dawidowi, a także Corinn Codye, Gene Masseyowi, Klausowi J. Toelle i Branislawie Lagumdziji za przejrzenie rękopisu oraz cenne komentarze i sugestie.

Potęga myśli

   Przypuśćmy, że wszystko co zdarza się w życiu jest rezultatem wyłącznie twoich myśli i poczynań, które z nich wynikają. Wyobraźmy sobie skutki tej szczerej wiary. Gdyby okazała się prawdziwa, zmieniłaby zupełnie nasze rozumienie życia.

    Tak, to jest prawda. Oto co mówi Sai Baba:

  „Wibracja myśli jest przyczyną ludzkich radości i smutków, zdrowia i choroby, doli i niedoli, narodzin i śmierci. Życie ludzkie nabiera znaczenia, kiedy człowiek w pełni uświadamia sobie moc wibrujących myśli. W rzeczywistości, cały świat jest manifestacją wibracji mentalnych. Zatem wysyłanie myśli na szlachetne ścieżki jest koniecznością[1]”.

   „W rzeczywistości, umysł jest przyczyną wszystkich rzeczy. Pisma mówią:

  ‘Manomoolam idam dżagat’, co znaczy: Cały kosmos jest projekcją umysłu’”.[2]

   Zastanów się nad tym. Sai Baba mówi, że ‘umysł jest przyczyną wszystkich rzeczy’. W tej właśnie chwili twoje myśli kreują doświadczaną przez ciebie rzeczywistość – świadomość ja, poczucie szczęścia lub jego brak, stan twojego zdrowia, cały świat. W dodatku Sai Baba stwierdza, że natura jest twoim lustrem:

   „Wszystkie rzeczy, które widzisz dookoła siebie, są twoim lustrzanym odbiciem.[3]

   Być może wierzyłeś, że myśli są tylko myślami, nie mającymi dużego lub wręcz żadnego wpływu na cokolwiek. W rzeczywistości są przyczyną wszystkiego, czego właśnie doświadczasz.

   „Czegokolwiek doświadczasz, jest rezultatem twoich myśli i uczuć. Nie odpowiada za to żadna zewnętrzna siła.[4]

   Jak się przekonamy, wszystko czego doświadczasz jest wytworem i odbiciem twoich myśli. Ta świadomość sprawi, że o wiele łatwiej będzie ci oczyścić serce.

   Początkowo możesz mieć wątpliwości, czy twoje myśli tworzą świat, w którym żyjesz.

Zrozumienie i wykorzystanie potęgi myśli

Usunięcie wątpliwości

    „Wątpliwości pojawiają się tylko wtedy, gdy człowiek sądzi, że jest oddzielony od Boga[5]”.

  Sai Baba pokazuje mi, że moje myśli są źródłem doświadczanego przeze mnie świata, tak samo jak twoje myśli są źródłem twojego świata. Ponieważ Sai Baba mówi, że świat jest projekcją umysłu, zatem jest projekcją twojego umysłu. Wszystkie twoje dobre i złe myśli, cała twoja miłość lub jej brak, są wiernie odzwierciedlane jako świat, którego doświadczasz i w którym żyjesz.

   „Dobro i zło są tylko wytworami twojego umysłu[6]”.

  Możesz protestować, mówiąc, że to niemożliwe, aby umysł mógł tworzyć świat, radości i smutki, zdrowie i chorobę, biedę i dobrobyt, narodziny i śmierć. Jednak Sai Baba mówi :

  „Jesteś Bogiem tego wszechświata. Stwarzasz go i wchłaniasz”. [7]

  Czy prawdziwie wierzysz, że Sai Baba ma rację? Być może wahasz się przyjąć na siebie odpowiedzialność za stworzenie świata, ponieważ tego rodzaju perspektywa wydaje ci się w najwyższym stopniu zniechęcająca. A może wątpisz w to, że posiadasz taką moc tworzenia – bez względu na to, co mówi Sai Baba.

   Jednak Sai Baba nieustannie powtarza, że jesteśmy Bogiem, a będąc Bogiem mamy moc.

   „Jesteś boskim pierwiastkiem. Zostałeś wyposażony w niezmierzoną boską potęgę [8]. Moc ciała jest ograniczona, lecz twoja potęga jest bezgraniczna, ponieważ jesteś wiecznym, niezniszczalnym ‘Ja’[9].”

 Najtrudniej nam uwierzyć, że myśli kreują światy. Sądzimy, że to nieprawdopodobne, abyśmy stwarzali ludzi, drzewa, gwiazdy, góry i wszystko inne. Jednak Sai Baba zapewnia nas, że jesteśmy podstawą wszystkiego.

   „Wszystko, co widzisz w świecie zewnętrznym, jest obecne w tobie. Góry, oceany, miasta, wsie etc. są w twoim sercu. Wszystkie istoty są w tobie. Jesteś podstawą wszystkiego”[10]

   Jednak zmysły wydają się nam mówić, że świat rzeczywisty istnieje oddzielnie, w oderwaniu od nas, że góry, oceany, wsie i miasta znajdują się poza nami. Sai Baba mówi inaczej:

   „To umysł stwarza w sobie koncepcję wszechświata. Nadaje formę spostrzeżeniom płynącym do niego od zmysłów.”[11] „Zewnętrzny świat został stworzony przez ćittę (umysł lub wewnętrzną świadomość)... Wszystko to jest pozorem, adjasą, abhasą, czymś, co sprawia wrażenie, że istnieje, choć naprawdę tego nie ma.”[12]

   Zatem świat, o którym myślimy, że jest rzeczywisty i znajduje się poza nami, w istocie jest wytworem umysłu i istnieje jedynie w nim.

   „Zaprawdę, w tym świecie nic nie jest rzeczywiste.”[13]

   Kiedy zrozumiemy, że na zewnątrz nas nie istnieje fizyczna rzeczywistość, będzie nam o wiele łatwiej uwierzyć, że stwarzamy doświadczane przez nas światy.

   „Wszystkie imiona i formy wypełniające wszechświat i stanowiące jego naturę są stworzone przez umysł[14]. Jeśli chodzi o ścisłość, nie istnieje nic oprócz ciebie! To o czym myślisz, że jest na zewnątrz, stanowi odbicie twojej wewnętrznej istoty.[15]

  Jeśli wątpisz, że twój umysł mógłby stworzyć to, co wydaje się rzeczywistością materialną, zastanów się nad istotą snów. Świat doświadczany we śnie wydaje się równie realny jak rzeczywistość ze stanu jawy. A przecież oba te światy są wytworami umysłu:

   „Umysł jest odpowiedzialny za doświadczenia w stanie jawy i w stanie marzeń sennych.”[16]

  Mędrzec Ramana Mahariszi, często wspominany przez Sai Babę, wyjaśnia, dlaczego tak trudno nam uwierzyć, że umysł kreuje rzeczywistość:

    „Czyż umysł, który sam stworzył świat, może zaakceptować go jako nierzeczywisty? Dojdziemy do takiego wniosku przyrównując świat jawy do świata snu. Obydwa stworzył umysł i dopóki one go absorbują, nie zdolny jest zaprzeczyć ich realności.”[17]

  Gdy zrozumiemy, że doświadczana rzeczywistość jest kreacją umysłu, łatwiej uwierzymy Sai Babie, kiedy nas zapewnia:

   „Wszystko w tym świecie jest twoim własnym wytworem[18]. Co więcej, oprócz ciebie nie istnieje nikt inny! To, o czym myślisz, że znajduje się na zewnątrz, jest tylko odbiciem twojej wewnętrznej istoty.[19]

  Jeśli świat jest odbiciem naszej wewnętrznej istoty, to każda osoba powinna tworzyć własny świat. Jak to możliwe, skoro zwykle odnosimy wrażenie, że oglądamy te same rzeczy? Powód tych podobieństw wynika z faktu, że istnieje tylko jeden Stwórca, a tym Stwórcą jesteś ty.

    Jesteś Bogiem wszechświata. Stwarzasz cały wszechświat i wchłaniasz go[20]. We wszechświecie nie ma nikogo poza tobą, ani nikogo potężniejszego od ciebie.[21]

  I jest tylko jeden świat:

  „Istnieje tylko Jeden. Wszystko wyemanowało z tego Jednego. Całe stworzenie pochodzi od Jednego.[22]

   Skoro jest tylko jeden Stwórca i jedno stworzenie, nasuwa się pytanie, skąd biorą się różnice w postrzeganiu świata. Percepcje różnią się od siebie, ponieważ nie identyfikujemy się z Bogiem, będącym naszym prawdziwym ‘Ja’, lecz z ‘ja’ oddzielonym, z ego. Kiedy utożsamiamy się z ‘ego-jaźnią’, pojawiający się świat odzwierciedla myśli i wierzenia ’ja’ indywidualnego, ubarwiające lub przekształcające oblicze stworzenia.

   „Wszystkie formy są tworami umysłu.”[23]

  Gdyby nie stwarzane przez ego myśli, wpływające na odbiór świata, wszyscy widzieliby dokładnie to samo. Gdybyśmy nie identyfikowali się z ego, „widzielibyśmy” jedynie Boga.

   „Wszystko co widzimy w świecie przejawionym jest dziełem umysłu. Ale Prawdą jest to, czego nie możemy dostrzec oczami fizycznymi. Tą Prawdą jest atma.”[24]

   Dostrzegane przez nas różnice w światach biorą się z przekonania, że jesteśmy oddzielnymi istotami, a nie Bogiem. Ponieważ myśli definiujące ego różnią się od siebie, stworzone w wyobraźniach światy także są różne.

   „Wszystkie różnice odnajdywane w świecie są jedynie odbiciem waszych umysłów.”[25]

   Gdybyśmy przestali utożsamiać się i przywiązywać do myśli i wierzeń podsuwających nam iluzję bycia istotami indywidualnymi, a nie atmą, wówczas znikłyby wszystkie nieporozumienia.

   „Bez względu na to czy kogoś kochacie, nienawidzicie, czy wyszydzacie, wszystko jest tylko waszym odzwierciedleniem. Gdybyście zrezygnowali z reakcji, oddźwięków i odbić umysłu pojawiających się przed wami w świecie zjawiskowym i uchwycili się Serca nazywanego Rzeczywistością, wówczas znikłyby różnice w myślach, w uczuciach, w postępowaniu....” [26]

  Być może doświadczyłeś już prawdy nieustannie powtarzanej przez Sai Babę:

   „Czegokolwiek doświadczasz na zewnątrz, jest tylko odbiciem, reakcją i oddźwiękiem tego, co masz w sercu.[27]

   A jeśli nie, to może dlatego, że wierzysz w tak zwane świadectwo zmysłów, wskazujące, że świat rzeczywisty istnieje na zewnątrz. Jednakże Sai Baba ostrzega, że nie możemy polegać na rzeczywistości ukazywanej nam przez umysł i zmysły.

   „Wszystko, co ma związek z umysłem i zmysłami, jest po prostu niewiedzą[28]. To, co widzisz, jest w istocie nierzeczywiste. Prawdę mówiąc, człowiek za pomocą zmysłów nie jest w stanie zmierzyć głębi Boga.[29]

   Jedyny powód wiary w świadectwo zmysłów sprowadza się do tego, że świat jest projekcją i odzwierciedleniem ludzkich przekonań. Jeśli jesteś pewien, że istnieje niezależny świat fizyczny, to twoja wiara go wykreuje. Pozostanie on zgodny z twoimi przekonaniami, ponieważ jest ich manifestacją albo odbiciem. Ale jeśli wierzysz Sai Babie i podzielasz Jego pewność, że myśli kreują świat pozorny, to doświadczysz go w ten sposób.

   Ponieważ Sai Baba głosi, że ‘w dążeniu do odkrycia boskiej głębi’ nie możemy polegać ani na zmysłach ani na umyśle, zalecam, abyś przyjął, że Sai Baba mówi prawdę i odnalazł ją dla siebie. W „Oczyszczaniu serca” dowiodłem sobie, że to, co mówi Sai Baba jest prawdą. Byłem zdumiony odkrywając, że moje myśli skłaniały żonę do postępowania zgodnego z ich kształtem. Kształtowały rzeczywistość będącą reakcją na moje myśli. Jeśli myślałem krytycznie, generowały doświadczenia, w których żona potwierdzała mój osąd. Gdy nie miałem krytycznych myśli, żona była czuła jak zwykle. Ona się nie zmieniała, tylko moje myśli... Ciskałem w nią tym, co aktualnie było we mnie. Gdy przestałem krytykować siebie i ją, zacząłem inaczej ją odbierać.

  Zmiana świadomości pociąga za sobą zmianę rzeczywistości. Ta transformacja wydaje się cudem, ponieważ przyzwyczailiśmy się myśleć, że świat jest czymś odrębnym, oddzielonym od nas.

    „W świecie zewnętrznym człowiek ogląda jedynie własne odbicie... Zmień zapatrywania, a świat przedstawi ci się w inny sposób.” [30]

Ćwiczenia praktyczne

   Podane ćwiczenia pomogą ci potwierdzić własnym doświadczeniem, że to co mówi Sai Baba, jest prawdą:

   1. Przypomnij sobie incydent z przeszłości, na który zareagowałeś gniewem. Zauważ, że gdy o nim myślisz, od nowa zaczynasz być zły. Przypomnij sobie sytuację, gdy czegoś się bałeś lub czymś się martwiłeś. Co czujesz, myśląc o tym teraz? Przywołaj zdarzenie, gdy czułeś się zraniony, gdy było ci smutno i wpadłeś w przygnębienie. Sprawdź, czy twoje myśli nie kreują ponownie tych samych uczuć i wizji odzwierciedlającego je świata. Przypomnij sobie chwilę, w której przeżywałeś wielką radość, miłość lub współczucie i przyjrzyj się myślom wiernie odbijającym te uczucia. Jak mówi Sai Baba: „Umysł jest źródłem uczuć.” [31]

   2. Zacznij uspokajać umysł w znany ci sposób, aż poczujesz się zrelaksowany. Następnie skłoń go, żeby uwierzył w twoje wyobrażenie o sobie. Możesz zakończyć to stwierdzeniem: ’Jestem……’ i wypełnić lukę posiadanymi cechami. Na przykład: ‘jestem niespełniony’, ‘jestem radosny’, ‘jestem przerażony’, ‘jestem człowiekiem sukcesu’, ‘jestem kochany’. Następnie uwierz w to i obserwuj jak się z tym czujesz.

   „Człowiek staje się takim, jak o sobie myśli.” [32]

   3. Wykreowany świat odzwierciedla rzeczywiste myśli. Pomija sprawy, w które chciałbyś wierzyć lub udajesz, że w nie wierzysz. Odbija wszystkie cechy, nie tylko te, które pochwalasz. Jeśli myśli są bojaźliwe, osądzające i napastliwe, wówczas żyjesz w świecie pełnym strachu, oceniania i agresji. Jeśli myślisz z przekonaniem: „nie zasługuję na to”, doświadczasz tego. Jeśli stwierdzasz: „nie mogę tego zrozumieć”, to nie rozumiesz. Jeśli wierzysz prawdziwie, że jesteś szczęśliwy, to szczęście wróci do ciebie w twoim świecie. Jeśli myślisz: „jestem pełen współczucia” i tak jest, to świat odzwierciedla współczucie. Jeśli myśli są szlachetne i wyrażają miłość, otula cię miłość. Żeby sprawdzić, czy twoje myśli stwarzają świat, obserwuj aktualny stan świadomości. Dowiedz się, jak to jest być odzwierciedlonym w doświadczanym świecie. Jako przykład przytoczę incydent z mojego życia.

   W miejsce starej, trzydziestoletniej, psującej się pralki zamówiłem nową. Ponieważ zdarzyło się kiedyś, że otrzymałem niewłaściwy towar, owładnęła mną myśl, że oczekiwany model będzie uszkodzony lub inny od zamówionego. Rozumiałem, że te myśli mogą sprowadzić na mnie to, czego się obawiam. Byłem jednak przekonany, że zdołam pozbyć się lęku. Gdy dostarczono pralkę, byłem gotów ją przyjąć. W trakcie rozładunku zauważyłem jednak, że w obudowie brakuje połowy bolców zabezpieczających i że zainstalowano w niej elementy, których nie powinno tu być. Wciąż akceptując pralkę, stwierdziłem, że ma brudny tył. Wyglądało na to, że gdzieś ją zamontowano, wymontowano i odesłano do nas. Chociaż wydawało się, że pokonałem niepewność czy pralka będzie w dobrym stanie, zdałem sobie sprawę, że pragnąc się zabezpieczyć, nieustannie wszystko kontrolowałem. Przez cały czas okazywałem brak zaufania i oto miałem tego skutki. Odmówiłem przyjęcia pralki i po raz kolejny przekonałem się, jaką moc mają myśli.

   4. Moc iluzji jest bardzo silna, dlatego możesz wątpić czy świat, którego doświadczasz jest rzeczywiście odzwierciedleniem twoich myśli. Jak mówi Krishna w „Bhagawad Gicie”: „Zaprawdę, to moja iluzja i trudno ją przeniknąć”[33]. Aby sprawdzić czy myśli naprawdę kreują doświadczany świat, zdecyduj jaki powinien on być i odpowiednio do tego postępuj. Na przykład, jeśli chcesz, żeby świat był wolny od egoizmu, utożsamiaj się tylko z altruistycznymi myślami i z postępowaniem będącym ich następstwem. Praktykuj tak długo, aż wytrwasz w tym stanie cały dzień. Obserwuj, co się wydarzy. Jeśli wydaje ci się, że inni z tobą rywalizują lub występują przeciwko tobie, uznaj, że ten rodzaj postrzegania jest odbiciem i połóż kres przyjętej przez ciebie postawie współzawodnika lub opozycjonisty, identyfikując się z myślami i czynami wypełnionymi współpracą, uprzejmością, przyjaźnią i pragnieniem niesienia pomocy. Potem obserwuj co się będzie działo. Jeśli chcesz, żeby świat był współczujący i kochający, utożsamiaj się tylko z myślami i czynami wypełnionymi współczuciem i miłością oraz odkryj, że świat odsyła ci je z powrotem.

   5. Podobnie, jeśli chcesz, żeby ludzie byli inni niż są, postrzegaj ich takimi, jak pragniesz, żeby byli. Na przykład, jeśli chcesz, żeby ktoś był zdolny i pewny siebie, utożsamiaj się tylko z myślami i działaniami przedstawiającymi go w takim świetle. Jeśli skarżysz się, że niektórzy są niedelikatni, myśl, że są wyrozumiali, pełni względów i przebaczenia. Jeśli chcesz, żeby ktoś był wdzięczny i doceniał innych, identyfikuj się z myślami pełnymi wdzięczności i dopuść je do głosu. Jeśli chcesz, żeby ktoś był kochający, koncentruj się tylko na myślach nasyconych miłością, wyrażaj je, aż staną się miłością. Jeśli zrobisz to szczerze, będziesz zdumiony, że świat, o którym myślałeś, że jest oddzielony i niezależny od ciebie, staje się twoim zwierciadłem, zgodnie z tym, co mówi Sai Baba:

   „Kiedy traktujesz innych z miłością, oni także okazują ci miłość. Z drugiej strony, jeśli okazujesz im gniew, oni także odnoszą się do ciebie z gniewem.”[34]

    6. Myśli tworzą rzeczywistość. Jeśli myślisz: „Jestem Bogiem” i wierzysz w to całym sercem, to ta myśl kreuje świadomość bycia Bogiem. Jeżeli myślisz, że to nieprawdopodobne, pozwól, że opowiem o wydarzeniu z 1983 r., gdy powstała we mnie myśl „Jestem Bogiem”. Jej moc była przemożna. Moje ego-jaźń przestało istnieć. Świadomość, która przetrwała, wiedziała, że jest Bogiem. Cokolwiek „pomyślała”, stawało się. Była wszystkim, co istnieje oraz źródłem istnienia. Jeśli wierzycie, że myślenie z prawdziwą wiarą: „Jestem Bogiem” przyniesie niewielki efekt, przemyślcie to jeszcze raz. Spróbujcie. Zauważcie, co się stanie, jeśli rzeczywiście, prawdziwie uwierzycie, że jesteście Bogiem. Jak można było oczekiwać, zmieni się wasza świadomość.

   „Nie jesteś ludzką istotą. Jesteś Bogiem. Myśl, że jesteś Bogiem, a staniesz się Bogiem.” [35]

  Człowiek owładnięty przez ego nie może rozpoznać Boga. Gdy ego odchodzi, pojawia się Bóg.”[36]

tłum. E.A.


[1] Sai Baba, Summer Showers, 1993, str.48

[2] Sai Baba, Summer Showers, 1990, str.70

[3] Sai Baba, Summer Showers, 1990, str.180

[4] Sai Baba, Sanathana Sarathi, listopad 2004

[5] Sai Baba, Sanathana Sarathi, kwiecień 2006,

[6] Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XVI, str.149

[7] J. Hislop, My Baba and I, str.179

[8] Sai Baba, Sanathana Sarathi, sierpien 2006

[9] Sai Baba, Summer Showers 1993, str.5

[10] Sai Baba, Sanathana Sarathi, sierpień 2002

[11] Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXI, s.56

[12] Sai Baba, Upanishad Wahini, str.30

[13] Sai Baba, Sanathana Sarathi, styczeń 2004

[14] Sai Baba, Dżniana Wahini, str.38

[15] Sai Baba, Sanathana Sarathi, kwiecień 2002

[16] Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXIII, s.147

[17] Ramana Mahariszi, Be as you are. The Teachings of Sri Ramana Mahariszi, str.189

[18] Sai Baba, Sanathana Sarathi, styczeń 2004, s.5

[19] Sai Baba, Sanathana Sarathi, styczeń 2004, s. 5

[20] J. Hislop, My Baba and I, str. 179

[21] Sai Baba, Summer Showers 1990, str. 120

[22] Sai Baba,  Sathya Sai Speaks, tom XXVII

[23] Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXVII

[25] Sai Baba, Summer Showers 1990, str. 140

[26] Sai Baba, Summer Showers 1990, str.120

[27] Sai Baba, Sanathana Sarathi, styczeń 2002

[28] Sai Baba, Sanathana Sarathi, sierpień 1999

[29] Sai Baba, Sanathana Sarathi, sierpień 2005

[30] Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXVII, s.221

[31] Sai Baba, Sathya Sai Speaks, tom XXVI

[32] Sai Baba, Summer Showers 1990, str.70

[33] Rozdz. VII, wiersz 14

[34] Sai Baba, Sanathana Sarathi, maj 2007, s. 181

[35] Sai Baba, Sanathana Sarathi, październik 2007

[36] Sai Baba, Summer Showers,1990,str.148

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.