Bhagawan przebywa w nas jako Duch Boży

Przemówienie wygłoszone przez Prezydenta stanu Tamil Nadu, pana Konijeti Rosiah, rankiem, w dniu 86-tych urodzin Bhagawana, 23. XI. 2011

OM Sai Ram! 

          Z tej pomyślnej okazji przesyłam dobre życzenia wszystkim wielbicielom Sathya Sai, moim przyjaciołom, braciom i siostrom i całej szanownej starszyźnie.

  To pierwsze urodziny Bhagawana Baby obchodzone bez Jego fizycznej obecności. Choć nie jest z nami fizycznie, duchowo rezyduje w pełnym wymiarze we wszystkich sercach. Jest zawsze dostępny dla tych, którzy chcą Go zobaczyć i usłyszeć Jego głos. Jeśli ktoś myśli inaczej, traci czas, ponieważ Bhagawan nigdy mu się nie ukaże. Dzisiaj Puttaparthi zamieniło się w centrum pielgrzymkowe. Stało się tak, ponieważ Swami tu się urodził. Taka jest moc tego miejsca. Ze świętych pism wiemy, że Śri Kriszna przyszedł na świat w Mathurze. Jeździmy tam, zwiedzamy i czujemy się wspaniale. Święte pisma oznajmiają także, że Śri Rama urodził się w Ajodhii. Nawet współcześni ludzie, kierując się pragnieniem serca, udają się do Ajodhii i wracają stamtąd z nowymi doświadczeniami. Puttaparthi, miejsce narodzin Sai Bhagawana, jest dla nas równie święte. Ta ziemia jest święta, ponieważ narodził się na niej Bóg, przebywał tu wśród nas i udzielał nam boskich darszanów. Nie pragnąc niczego dla siebie, życzył sobie, żeby cała ludzkość żyła w harmonii i szczęściu. Ja sam czuję zawsze ogromną radość, nie dlatego, że zostałem ministrem, premierem czy gubernatorem, lecz, że znalazłem się w kręgu łaski Bhagawana i zostałem jednym z milionów Jego wielbicieli. Bhagawan z miłością nazywał wszystkich „Bangaru” – „złotko”. Teraz jesteśmy tego pozbawieni. Lecz jeśli wejdziemy w kontakt z naszą wewnętrzną świadomością i zastanowimy się przez chwilę, usłyszymy ten uspokajający dźwięk, nieprzerwanie brzmiący w naszych uszach. Taka jest wielkość Bhagawana. W epoce Puran także było wielu, którzy krytykowali, a w istocie odnosili się podejrzliwie do istnienia  Boga. Nie zwracajmy na nich uwagi. Przyjmujmy dobro gdziekolwiek je spotkamy. Nie zajmujmy się rzeczami trywialnymi. Niektórzy ludzie wciąż nie są pewni, czy Sai jest Bhagawanem czy nie. Taka postawa jest niestosowna. Zachowując Puttaparthi jako centrum Swojej działalności, Bhagawan pragnął, żeby ten stan, ten naród i wszystkie kraje w równym stopniu dostąpiły działalności służebnej. Jest to możliwe tylko dlatego, że Swami jest Bogiem. Dowodem na to i niezaprzeczalną prawdą jest fakt, że imię Bhagawana rozbrzmiewa w 151 krajach! Dzisiaj, pomimo braku Jego fizycznej obecności, uroczystości trwają. Zebrani tu tłumnie wielbiciele są przekonani, że „Bhagawan zasiada w każdym z nich jako Duch Boży”. Idźmy naprzód z tą wiarą i angażujmy się w pożyteczną działalność. Podążając jasną drogą, wskazaną nam przez Bhagawana, uświęcajmy siebie i dążmy ze wszystkich sił do poprawy sytuacji społeczeństwa. Z całą pokorą oświadczam, że wraz z wami wezmę udział w działalności służebnej. Odczuwałem ogromną przyjemność słuchając ważnych słów wypowiadanych podczas tego święta i odjeżdżam stąd z radosnym sercem. Sai Ram.             

tłum. J.C.

Pan K. Rosiah przed Samadhi Swamiego 

Konijeti Rosaiah (urodzony 1933) jest obecnie prezydentem stanu Tamil Nadu. Wcześniej pełnił funkcję premiera stanu Andra Pradesh. Przez ćwierć wieku był członkiem Narodowego Kongresu Indii. Jest najbardziej doświadczonym liderem politycznym. Został uznany za bardzo dobrego ministra finansów Indii. Rosaiah urodził się w rodzinie rolniczej w stanie Andhra Pradesh. Ukończył Andhra University in Commerce. Już w czasie studiów rozpoczął swoją działalność polityczną. Pełnił następujące obowiązki:

·        Minister transportu, dróg i budownictwa,

·        Minister spraw wewnętrznych,

·        Minister Finansów, transportu i elektryczności,

·        Minister Finansów, opieki medycznej i zdrowia, edukacji i Elektryczności,

·        Minister finansów i planowania  

·        Od 2011 Prezydent stanu Tamil Nadu.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.