Sathya Sai Baba, Boski Alchemik 

Artykuł autorstwa Tiny Sadhwani opublikowany dnia 19 kwietnia 2011 r. w witrynie

The Chakra (http://www.chakranews.com/sathya-sai-baba-the-divine-alchemist/1213)

          Mówi się, że w czasie każdego punktu zwrotnego i we wszystkich wielkich epokach istnienia Ziemi na krawędzi światła pojawia się nadzwyczajna istota, która przyjmuje postać fizyczną.  Kosmiczny puls wszechświata skupia się do punktu, do osobliwości, która jest jednocześnie człowiekiem z jego przejawionymi ograniczeniami i istotą nadludzką, pokazującą swoje nieskończone możliwości. Niebo i Ziemia współdziałają w świętej alchemii takiej nadzwyczajnej istoty i jej boskich narodzinach. Taką świętą istotę Hindusi nazywają Awatarem. Jest on bezpośrednim, nad-świadomym zstąpieniem tej samej siły, która kształtuje wszechświat i nadaje mu harmonię i równowagę. Symbolizuje jedność całego stworzenia oraz szczyt boskiej inteligencji, która przenika  wszystkie rzeczy.  

     Dla wielu na całym świecie, którzy go doświadczyli, Śri Sathya Sai Baba jest żywym ucieleśnieniem takiej siły i duchowego zstąpienia, które jednoczy wszystkie płaszczyzny istnienia – od kosmicznych do planetarnych, a w końcu do indywidualnych – prowadząc ludzkość ku następnemu etapowi ewolucji, oznaczającemu ostateczną przemianę i alchemię Ducha i otwierając nas na możliwości wyższej dynamiki, wyższego pierwiastka, dzięki któremu możemy urzeczywistniać własne najwyższe potencjały. W tym procesie wskazuje nam boskość w naszych własnych głębiach, która, jako Jego rozszerzenie, tkwi w każdym z nas. Jak Sam mówi, wszyscy jesteśmy integralnymi cząstkami tej samej wszechobecnej rzeczywistości, w której wszyscy jesteśmy nierozerwalnie połączeni, z której wszyscy się wyłaniamy i do której wszyscy wracamy. Aby rozpoznać, że jesteśmy wibracjami tej samej świętej esencji, potrzeba jednak pewnego rodzaju niezależności postrzegania, która wznosi nas z wąskich ograniczeń naszego własnego umysłu. 

     Praca Sathya Sai Baby na tej planecie ma na celu podtrzymanie harmonii i równowagi, które prowadzą do przemiany ziemskiej świadomości do stanu bardziej szanującego życie. Oświadczył On, że jest tu po to, by przywrócić Indiom ich dawną duchową chwałę i by głosić całemu światu przesłanie i słać światło duchowości. Praca ta obejmuje zarówno dziedzinę ducha jak i materii, zapewniając środki i narzędzia, dzięki którym mogą zostać przywrócone satja (prawda bytu) i dharma (uniwersalna równowaga i kosmiczny porządek). To ewolucyjne zadanie, przed jakim stoi Sai Baba, wymaga skierowania jego aktywnych energii wprost w globalne oko sztormu, w uniwersalne centrum, gdzie nieustannie trwa ścieranie się sił światła i ciemności. Howard Murphet, pisarz, który głęboko przestudiował fenomen, jakim jest Sai Baba i osobiście Go doświadczał, w książce Walking the path with Sai Baba (Podążając ścieżką z Sai Babą) napisał: „oczywiście, nie ma wątpliwości, że Sathya Sai Baba jest bardzo aktywny i niesłychanie dynamiczny w świecie ludzi. Nie jest pustelniczym joginem, spędzającym czas na medytacji. On zasadniczo jest wykonawcą – kimś, kto włącza się w bitwę z siłami ciemności, które ostro występują przeciwko potędze światła, jakie przynosi.” 

       Oświecające nauki i bezinteresowna służba Sathya Sai Baby w istocie dosięgły i pozytywnie wpłynęły na miliony ludzi na świecie. Jego wielbiciele na całym świecie gorliwie angażują się w wolontariacką służbę nastawioną na naprawę ludzkości. Jego dobroczynne organizacje założyły szpitale superspecjalistyczne, posiadające najnowocześniejsze technologie i zapewniające wszelkiego rodzaju leczenie, włącznie z operacjami na otwartym sercu, za darmo. Szpitale te stały się dobrodziejstwem i jedyną ucieczką dla lakhów (setek tysięcy) ludzi z ponad 500 wiosek i biedą dotkniętych obszarów Indii. Programy opieki społecznej Baby stale zapewniają darmowe najwyższej jakości leczenie dostępne dla wszystkich. Ustanowił On także szkoły zapewniające pełne kształcenie bez opłat od przedszkola do poziomów ponad-maturalnych. Corocznie szkoły te dostarczają najlepszych absolwentów Indii, którzy przodują nie tylko w akademickiej wiedzy, ale też są mocno osadzeni w wartościach takich jak samodyscyplina, prawość i duchowa mądrość. Istnieje też wiele szkół Sathya Sai Baby w innych krajach. Ponad pięćset szkół na świecie stosuje program Baby Wychowania w Wartościach Ludzkich. Ponadto Sathya Sai Baba stworzył ogromny system dostarczania milionom ludzi wody pitnej. Jego przedsięwzięcia jako całość stanowią trwałe świadectwa potęgi miłości Sathya Sai Baby, podkreślające Jego dobroczynną wizję uczynienia opieki zdrowotnej, kształcenia i wody dostępnych za darmo dla wszystkich.  

     Poza tym, Baba przywrócił do naszego życia starożytną oświecającą mądrość ery wedyjskiej, o czym przypomina nam Swoimi własnymi słowami: „Moje umiłowanie Wed można porównać tylko z Moją miłością do ludzkości… Każdy człowiek musi czcić Wedy. Są one samym fundamentem życia. Dobrobyt narodu i pomyślność świata zależą od Wed… Wedy stanowią środek łączności z Boskością.” W istocie, Sai Baba był ciągłym źródłem miłości, mądrości i inspiracji dla milionów ludzi na świecie, kierując nimi świadomie i podświadomie w trudnych czasach. Niemniej, są to tylko niektóre z widzialnych i namacalnych aspektów Jego bezinteresownej pracy, podczas gdy większość Jego boskich działań skierowana jest na przemianę głębszych obszarów światowej duszy. 

      Pomimo to, nie bacząc na Jego dalekosiężne pozytywne wpływy, Sathya Sai Babę często krytykowały organizacje racjonalistów, cynicy i inni jako fałszywego cudotwórcę, który zbija kapitał na przesądach i ślepej ignorancji mas. Tymczasem owe niedorzeczne ‘ślepe masy’ obejmują cały przekrój społeczeństw – od zwykłych ludzi po światowej sławy graczy krykieta, takich jak Sachin Tendulkar i Sunil Gavaskar, po wybitnych nagradzanych lekarzy, jak Devi Prasad Shetty i dr N. Rangabashyam, po świetnych przedsiębiorców, jak Noah Samara (CEO Worldspace) i Sunil Bharti Mittal (Przewodniczący i Dyrektor Zarządu Bharti Telecom), po byłych prezydentów, jak Francisco Flores (Salwador) i A.P.J. Abdul Kalam (Indie), po najwyższe autorytety światowej finansjery, jak Duvvuri Subbarao (Naczelnik RBI) i K.R. Ramamoorthy (Prezes Banku ING VYSYA), po rodziny królewskie, jak król i królowa Nepalu, księżna Astrid z Belgii i radża Venkatagiri, po byłego Przewodniczącego Sądu Najwyższego Indii – Ranganatha Mishrę, po Ministra Lotnictwa Cywilnego – Prafula Patela, po założyciela Hard Rock Cafe – Isaaca Tigretta i wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić. Wszyscy oni (przez ponad sześćdziesiąt lat) zostali przyciągnięci z rozmaitych części świata i z rozmaitych środowisk przez tego tak zwanego ‘kontrowersyjnego magika.’ Oczekiwanie, że tak wybitne osobowości będą podróżowały poprzez kontynenty i rozległe przestrzenie po to tylko, żeby zobaczyć człowieka, który pokazuje sztuczki magiczne, wydaje się postępowaniem raczej irracjonalnym i niepraktycznym. Przy tym, większość ludzi, którzy są teraz wielbicielami Baby doświadczyło Jego cudów i transformujących błogosławieństw na długo zanim w ogóle usłyszeli Jego imię.  

      Moc Sathya Sai Baby jest w istocie mocą boskości, a Jego magia jest po prostu magią miłości, która wiąże i jednoczy. Jednakże, alchemiczne procesy, w które Baba się angażuje, czy będzie to oczarowująca magia, moce materializacji, bezwarunkowa miłość czy bezinteresowna służba, można ogarnąć jedynie umysłem, który wzniósł się na tyle wysoko, by pojąć tajemnicze działanie Kosmicznego Umysłu. Mistyk i mędrzec Śri Aurobindo w swoim rozumieniu działania najwyższej rzeczywistości stwierdza, że „to, co jest magią dla naszego skończonego rozumu, jest logiczne u Nieskończonego. Jest to wyższy rozum, ponieważ jest rozleglejszy, subtelniejszy, bardziej złożony w swoich działaniach; ogarnia wszystkie dane, których nasze obserwacje nie są zdolne dosięgnąć, wnioskuje w oparciu o wyniki, których nie możemy przewidzieć ani za pomocą bezpośredniego wnioskowania, ani na drodze indukcji, gdyż nasze wnioski mają zbyt mierne podstawy… Gdy obserwujemy zdarzenie, osądzamy je i wyjaśniamy w oparciu o skutki i fragmenty jego najbardziej zewnętrznych składników, okoliczności i przyczyn. Każde jednak zdarzenie jest wynikiem złożonego kompleksu sił, których nie widzimy i nie możemy obserwować, gdyż wszystkie siły są dla nas niewidzialne – ale nie są niewidzialne dla duchowej wizji Nieskończonego.”  

       Podzielony umysł, który w konsekwencji dzieli życie i świat na naturalne i nadprzyrodzone, na rozum i wiarę, na Boga i stworzenie lub na duchowe i materialne, przyjmuje swoje ograniczenia postrzegania i dwudzielność własnych myśli za ograniczenia życia. Na skutek ostrego sprzeciwu racjonalnego rozumu wobec tego, czego nie może pomieścić w swojej skończonej wizji, odrzuca on to jako ułudę innego umysłu. Ale, „najbardziej rażącym mankamentem racjonalistów” – jak mówi Bill Aitken – „jest ich nałóg odrzucania miłości z równania. Ich podejście jest intelektualne i traci z pola widzenia zwykłe ludzkie emocje. Racjonaliści wykorzystują Sai Babę do atakowania tego, co jest faktycznie ich największym wrogiem – wolności do pielęgnowania świata Ducha.”  

     Ten wszechświat zawierający przestrzeń, czas, galaktyki, gwiazdy, umysł, materialne przedmioty i miriady istot, rzeczywiście może być pomyślany jako wzór matematyczny czy skonstruowany na podstawie takiego wzoru, stanowiąc wynik mechanicznego działania zwykłych sił fizycznych opisywalnych dobrze zdefiniowanymi równaniami. Ale równie dobrze może być pomyślany jako boska symfonia, pojedyncza wspaniałomyślna żywa istota, magiczne zjawisko i synergia w kosmicznej skali, którą można poznać tak gruntownie i w tak niewytłumaczalny sposób jak kochający poznaje uniesienie miłości, tancerz poznaje ekstazę tańca, muzyk poznaje potęgę uniwersalnych harmonii lub matka poznaje radość dawania życia. Taką jest też mistyczna natura mocy i miłości Sathya Sai Baby, w objęciach której jesteśmy nieodwracalnie i na zawsze przemieniani.  

    „Przybyłem, by odbudować starożytną drogę do Boga; przekazać wszystkim esencję Wed, obsypać wszystkich tym drogocennym darem; ochronić sanatana dharmę, tę Starożytną Mądrość i zachować ją. Moją Misją jest dawanie szczęścia, dlatego zawsze z radością chodzę pomiędzy wami – nie jeden raz, lecz dwa razy, trzy razy i tyle razy, ile mnie chcecie. Aby wyprostować ścieżki tych, którzy poszli złą drogą i aby chronić dobrych ludzi, będę rodził się wciąż na nowo. Przybyłem, aby w waszych sercach zapalić lampę Miłości, dopilnować, by świeciła z dnia na dzień jaśniej.” – Sathya Sai Baba 

 [tłum. KMB; 2011.10.19]

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.