SAI JAŚNIEJE W NAS I POPRZEZ NAS  


Referat wygłoszony przez pana Narendranath Reddy w Sai Kulwant Hall 4 maja 2011 r. w dniu Aradhana Mahotsawam 

       Rankiem 4 maja 2011 r. – jedenaście dni po porzuceniu przez Bhagawana Babę śmiertelnego ciała – odprawiono w Sai Kulwant Hall Aradhanę Mahotsawam – uroczystą modlitwę przebłagalną do Pana Sai, aby ponownie się inkarnował. Wieczorem tego samego dnia w Sai Kulwant Hall zebrała się kongregacja wielbicieli, do której przemówiło czterech starszych, szanowanych członków rodziny Sai. Trzecim mówcą był pan Narendranath Reddy, przedstawiony zgromadzeniu przez pana G. S. Srirangarajana. Poniżej zamieszczamy zapis jego wystąpienia wraz z wprowadzeniem.  

        Dr Narendranath Reddy ukończył z wyróżnieniem Śri Venkateswara Medical College w Tirupati. W The New Jersey College of Medicine and Dentistry przeszedł szkolenie w zakresie chorób wewnętrznych. W Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku uzyskał specjalizację z endokrynologii i metabolizmu. Od trzydziestu lat pracuje w południowej Kalifornii jako internista i endokrynolog. Jest członkiem The American College of Physicians i The American College of Endocrinologists, jak również The Keck School of Medicine, University of Southern California. 

 Po raz pierwszy odwiedził Babę jako pięciolatek. Cztery pokolenia jego rodziny są wielbicielami Bhagawana. W ich domu znajdował się Ośrodek Sathya Sai, który przez ponad 25 lat prowadził energiczną działalność duchową, służebną i edukacyjną. 

 Dr Narendranath Reddy jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Medycznego Śri Sathya Sai, przewodniczącym Amerykańskiego Stowarzyszenia Sathya Sai, członkiem Rady Prasanthi i dyrektorem Światowej Fundacji Śri Sathya Sai, zarządzającej Międzynarodową Organizacją Sathya Sai. 

Parthi pawana punjabumi gamanam prarabdha karma kszajam 

Drisztwa soudha praszanti szirsza kalaszam naszjanti sarwapadaha

Ćitra nirmala wari binduraniszam papagni nirwapanam

Śri Sajiszwara darszanam sakala szrejotkruszta mokszapradam.

Pobyt na świętej ziemi Puttaparthi niszczy negatywne skutki czynów

Widok najwyższego minaretu świątyni w Prasanthi usuwa wszelkie smutki. 

Kropla przejrzystej wody z rzeki Ćitrawathi tłumi ogień grzechów.  

Darszan Pana Śri Sai przynosi wszelkie błogosławieństwa oraz wyzwolenie.   

Sarwarupapadharam szantam

Sarwanamadharam Śiwam

Satćidanandam adwaitam

Sathyam Śiwam Sundaram.

Jestem Tym, który manifestuje się we wszystkich formach. 

Jestem spokojem.

Jestem Tym, który nosi wszelkie imiona. 

Jestem dobrą wróżbą.  

Jestem Istnieniem – Świadomością – Błogością. 

Jestem Jednym bez drugiego. 

Jestem Prawdą, Dobrocią i Pięknem. 

      Z miłością, czcią i pokorą ofiarowuję siebie boskim lotosowym stopom naszego najdroższego i ukochanego Pana Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. 

    Szanowna starszyzno, drodzy studenci, kochane siostry i bracia, pozdrawiam Was wszystkich pełnym miłości Sai Ram.

       Otrzymaliśmy błogosławieństwo i szczęście uczestniczenia w wielkim święcie uwielbienia i adoracji, nazwanym Aradhana mahotsawam. To jedynie dzięki łasce i woli Pana stąpamy po świętej ziemi Puttaparthi. Jak powiedział prof. Anil Kumar: „Mogą tu dotrzeć tylko wybrani.” Jesteśmy wdzięczni Bhagawanowi za sposobność przebywania w tym miejscu. To święta ziemia. Dla wielbicieli Wisznu jest ona Bhuloką Wajkuntą, siedzibą Pana Wisznu na Ziemi, dla wielbicieli Śiwy jest Bhukajlasą, ziemską siedzibą Pana Śiwy, dla Żydów Jeruzalem, dla chrześcijan Watykanem, dla sikhów Gurudwarą, dla muzułmanów Mekką. Słuchaliście poprzednich mówców, opowiadających, jak Swami ofiarował wielbicielom z Iranu doświadczenie Mekki, a chrześcijanom i buddystom doświadczenie Najwyższego Boga.

W Prasanthi miłość przyjęła piękną postać 

     Ziemia święta jest tam, gdzie przebywa wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmocny Bóg, wieczny i niezmienny, wznoszący się ponad imionami, atrybutami i formami, przekraczający czas i związki przyczynowe, nie mający początku ani końca – Bóg, który przyjął piękną formę Śri Sathya Sai Baby, żeby nas odkupić i ukazać nam cel życia. Spacerował wśród nas, błogosławił nas swoim boskim, słodkim przesłaniem, pocieszał i pokrzepiał, śmiał się, śpiewał i bawił się z nami. Każdy tutejszy kamień, każdy pyłek kurzu, ba, każdy atom i komórka napełnione są boską miłością i błogosławieństwem Śri Sathya Sai Baby. 

    Mamy szczęście, że mogliśmy się tu zgromadzić. Tak, tęsknimy za Jego pięknym, czarującym uśmiechem. Tak, tęsknimy za Jego słodkimi słowami. Ale On jest z nami i pozostanie z nami. Upewniał nas o tym wielokrotnie: „Jestem z wami, nad wami, pod wami, za wami, przed wami, w was i wokół was. Będę z wami.” – Me intane, wentane, dżantane, kantane untanu. Wielu z nas doświadczyło Jego wszechwiedzy i wszechobecności. 

Niewzruszone prawo karmy? 

   Jakieś piętnaście lat temu przeżywaliśmy kryzys rodzinny. Swami nas wtedy ocalił i osłonił. Rozmawiałem o tym z córką w naszym domu w Los Angeles. Powiedziałem do niej: „Prawo karmy jest nieugięte. Mamy łaskę Swamiego, ale musimy się modlić o dobrą karmę.” Po kilku tygodniach przyjechaliśmy do Prasanthi Nilayam. Nasz ukochany Pan zaprosił nas na audiencję. Wyraziliśmy Mu wdzięczność za ocalenie i ochranianie nas w tamtych trudnych chwilach. Swami odparł: „Nie musicie dziękować Boskiej Matce i Ojcu.” Potem dodał: „Popełniłeś jeden błąd.” Zapytałem: „Jaki błąd, Swami?” „Powiedziałeś, że prawo karmy jest niewzruszone. To nieprawda. Moja łaska może w jednej chwili wymazać całą górę karmy.” Jego łaska jest wielka. Bhagawan jest wszechwiedzącą, wszechobecną Boską Matką Sai, napełnioną bezgraniczną łaską. On nie jest naczyniem, On jest wypełnieniem... Niezniszczalną Esencją. Bhagawan Kriszna mówi w Bhagawad Gicie: „Ignoranci i głupcy myślą, że jestem wcieloną ludzką istotą. Ja jestem Transcendentalną Rzeczywistością, wszechobecną, wieczną i niezmienną.” – Awadżananti mam mudha manusim tanum aszritam param bhawam adżananto mama bhutamaheszwaram. Swami wielokrotnie podkreślał, że jest mieszkańcem ciała, a nie ciałem. Pozostanie więc z nami. Jest nauczycielem prawdy, Satjabodaką. Musimy wierzyć Jego słowom. Swami mówi: „Człowiek wierzący osiąga mądrość” – Sraddhawan labhate dżńanam. Wierząc Jego słowom dostąpimy oświecenia. Lecz jeśli pozwolimy dojść do głosu wątpliwościom, przepadniemy, jak zapowiedziane jest w Gicie: „Ten, kto wątpi, przepadnie” – Samszajatma winaszjati. Wierzmy mocno, że On jest z nami, że prowadzi nas i ochrania, że opiekuje się nami, kocha nas i błogosławi. 

Praca Swamiego będzie kontynuowana 

   Niektórzy wyznawcy pytają: „Czy będą kontynuowane dotychczasowe programy? Czy praca Swamiego będzie przebiegała jak dotąd? Odpowiadam: „Tak. Wszystko będzie tak samo, z jedną tylko różnicą – będzie bardziej intensywne, bardziej entuzjastyczne, wypełnione większą miłością. Będziemy pracowali dla Niego w jedności. To nasze posłannictwo. Nikt, żadna moc we wszechświecie nie przeszkodzi misji Swamiego. Złóżmy zobowiązanie, że będziemy kontynuowali Jego pracę. Przed Guru Purnima, 13 i 14 lipca, w Prasanthi Nilayam odbędzie się Światowa Konferencja Młodzieży Śri Sathya Sai, pod hasłem: „Idealne przywództwo Sathya Sai”. Po Guru Purnima, 23 i 24 lipca w Instytucie Wyższych Nauk Medycznych Śri Sathya Sai w Puttaparthi odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Ortopedów, która skupi się na najnowocześniejszych technologiach i na zasadach idealnej opieki zdrowotnej Sai. Programy wspierające misję Sai będą kontynuowane. W jedności i miłości dokończymy to, co rozpoczął Bhagawan. Takie pozostawił nam przesłanie. 

Mamy bezgraniczne szczęście 

     Otrzymaliśmy błogosławieństwo i szczęście przebywania na Ziemi wspólnie z pełną inkarnacją Boga, z Paripurna Awatarem. Pozwólcie, że wam przypomnę słowa Swamiego. Są mi bardzo drogie. Podczas Pierwszej Światowej Konferencji Organizacji Śri Sathya Sai w Dharmakszetrze w Bombaju, 17 maja 1968 r., Swami złożył deklarację o bardzo głębokim znaczeniu: „W tej ludzkiej formie manifestują się wszystkie boskie istoty, wszystkie boskie zasady. Innymi słowy, wszystkie imiona i formy przypisywane Bogu przez człowieka. Nie dopuszczajcie do siebie żadnych wątpliwości. To jest Sarwadewataswarupa, ucieleśnienie wszystkich boskich form.” Lecz Swami jest kimś więcej niż Sarwadewataswarupą. Pewien święty, swami Abhedananda, doświadczył Swamiego jako bezforemnej, pozbawionej atrybutów, absolutnej Rzeczywistości – jako Najwyższego Parabrahmy. Swami jest źródłem wszystkich Awatarów. Doprawdy, jest Boskością wznoszącą się ponad wszelkie imiona i formy, Sarwadewatą atetaswarupą. Jest Jednością wszystkiego, jest Wszystkim w każdym, jest Wszystkim we wszystkim, jest Tym, który wznosi się ponad Swoje stworzenie

„Nie próbujcie Mnie zrozumieć” – Baba  

    Ludzie zadają mnóstwo pytań: „Dlaczego Swami to zrobił? Dlaczego Swami tego nie zrobił? Próbujemy wesprzeć się logiką. Lecz święte pisma mówią: „Bóg jest poza zasięgiem umysłu, słowa nie mogą Go wyrazić” – Jatho waćo niwartante aprapja manasa saha. Rzeczywista Prawda, Boska Prawda wznosi się ponad logikę, ponad rozsądek i intelekt. Trzeba Jej doświadczyć. W tamtym dyskursie Swami wyjaśnił to bardo prosto. Przypomnijmy sobie, co powiedział: „Nikt nie zrozumie Mojej rzeczywistości ani dzisiaj ani nawet po tysiącu lat surowych wyrzeczeń i gorliwych poszukiwań. Nawet połączony wysiłek całej ludzkości nie przyczyni się do zrozumienia mnie.” Więc nie próbujmy Go rozumieć. 

Podążaj za Mistrzem, aby poznać Jego i siebie  

    Kiedyś zapytałem: „Swami, co powinniśmy robić?” Odrzekł: „Wystarczy, że będziecie wypełniali Moje polecenia. Jeśli bez zastrzeżeń i bez najmniejszego wahania będziecie wypełniali boskie rozkazy, zyskacie więcej, niż gdybyście praktykowali surowe wyrzeczenia.” Więc bez wątpliwości, dokładnie, natychmiast i bez wahania wypełnijmy boski rozkaz. Co rozkazuje nam Baba? Swami zwracał się do nas tak: „Ucieleśnienia Boskiej Duszy” – Diwjatmaswarupulara i „Ucieleśnienia Miłości” – Premeswarupulara”. Pragnie, abyśmy zrealizowali naszą prawdziwą naturę, to znaczy naszą atmiczną rzeczywistość i miłość duchową. Określał to przepięknie w telugu: Sarwa Wedanta granthala saramella okka wakjana ćeppudu nakkasari akhila butamulonunna atma newu okkatenani manasuna undawalaju – „Przekażę wam w jednym zdaniu kwintesencję wszystkich wedyjskich tekstów: ‘Uświadom sobie, że ta sama Atma egzystuje w tobie i we wszystkich innych istotach.’” W ten sposób Swami ukazał nam istotę pism świętych i Wedanty. Jesteśmy nie tylko Rzeczywistością Duchową, ale wszystkim wokół nas – każdym atomem, każdą komórką. Wszystko jest nasycone Rzeczywistością Duchową. Przyszliśmy do Swamiego poznać cel życia. Osiągnięcie tego celu jest dążeniem wszystkich duchowych praktyk – służeniem innym, adoracją i wielbieniem Boga. Jak osiągnąć ten cel? Swami mówi: dzięki miłości, miłości, miłości. 

Miłość jest drogą, miłość jest celem 

    Swami uważał, że w tej epoce najlepszym rodzajem jogi jest prema joga, podążanie ścieżką miłości. Życie Swamiego, Jego przesłanie, Jego ideały i Jego prace filantropijne można wyrazić jednym słowem: miłość. Swami mówi: „Bóg jest miłością. Miłość jest Bogiem. Żyj w miłości.” Często powtarza: „Zacznij dzień z miłością. Napełnij dzień miłością. Zakończ dzień miłością.” Takie jest Jego przesłanie. Czym ono jest? Kiedyś zapytałem Swamiego: „Co mogę zrobić? Co powinienem robić?” Swami dał mi prostą odpowiedź w telugu: Premanu panćuko penćuko – „Dziel się miłością i w ten sposób rozprzestrzeniaj miłość”. Wszyscy otrzymujemy Jego boską miłość. Dzielmy się nią z każdą istotą. Im więcej dostajemy, tym bardziej się ona rozszerza. Ponieważ jesteśmy wielbicielami otrzymującymi miłość i błogosławieństwo Bhagawana, naszym obowiązkiem jest dzielenie tej miłości ze wszystkimi. Tak brzmi Jego boski rozkaz. 

Spontaniczne źródło prawdziwego oddania 

     Kiedyś, gdy jechałem ze Swamim samochodem, zapytał mnie: Jeme samaćaram – „Co powiesz? To znaczy, czy jest coś, o co chciałbyś Mnie zapytać?” Powtórzył to kilkakrotnie. Więc odparłem: „Swami, skąd mam wiedzieć, że jest we mnie prawdziwe oddanie?” Swami odrzekł pięknie w telugu: Neku tewra paritapam unte bakti unnatle – „Jeśli odczuwasz boleść tęsknoty za Bogiem, oznacza to, że jesteś Mu oddany, że Go kochasz”. W ostatnim miesiącu (w kwietniu 2011 r.) miliony wielbicieli na całym świecie myślały jedynie o Swamim. Zastanawiali się: „Czy Swami poczuje się lepiej?” Modlili się o to mieszkańcy wiosek i członkowie najwyższej elity. Śpiewali przez całe doby bhadżany, mantrę Gajatri, składali ofiary w świętym ogniu, umartwiali się myśląc o Bogu, o Swamim. To miłość dla samej miłości. To prawdziwe bhakti. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy postępować w tym duchu. Swami pragnie, żebyśmy zawsze i wszędzie intonowali Jego imię –Sarwada Sarwatra Sarwakaleszu Hari Ćintanam.  

Prawdziwa miłość do Boga przemienia się we współczucie 

     Swami mówi: „Powinieneś nie tylko kochać Boga, ale również dzielić się tą miłością ze wszystkimi ludźmi. Odczuwaj ich radość i ból, jak gdyby były twoje.” Oto dlaczego Jego serce obejmuje ludzi, których dotknęła powódź w Orissie, tsunami na Sri Lance, trzęsienie ziemi na Haiti, w Japonii i Indonezji. Z pomocą i miłością Bhagawana, wyznawcy spieszą na miejsca katastrof i służą potrzebującym. Za każdym razem gdy ktoś woła o pomoc, wielbiciele Sai się tam pojawiają – czy chodzi o powódź w Orissie, czy o tsunami na Śri Lance, czy o nawałnicę na Haiti. Swami mówi, że służenie jest miłością w działaniu. Bhagawan Kriszna w ten oto sposób opisuje największego z joginów: – „Największym joginem jest ten, kto odczuwa jedność z innymi w ich radościach i smutkach” – Atmaupamjena sarwatra samam pasjati jo Ardżuna sukham wa jadi we dukham sa jogi paramo matah. Starajmy się osiągnąć taką jedność. Swami mówi, że czystość jest oświeceniem. Czystość jest boskością. Oczyszczajmy się, służąc innym. Dostrzegajmy tylko jedność. Wtedy dostąpimy oświecenia. 

Co możemy zrobić dla Ciebie, Swami? 

      Powiedziałem: „Swami, tak dużo dla nas robisz. Dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy. Ochraniasz nas i prowadzisz. Co możemy zrobić dla Ciebie?” Swami odparł: „Czy możecie zrobić dla mnie jedną rzecz?” „Jaką, Swami?”. Odparł: „Bądźcie szczęśliwi. Bądźcie szczęśliwi. Bądźcie szczęśliwi.” Swami tłumaczy nam podstawowe zasady życia: „Bądźcie zawsze pogodni. Pamiętajcie o alfabecie Swamiego – ABCDEFG: Always Be Cheerful. Don’t Ever Forget God – Bądźcie zawsze pogodni, nigdy, przenigdy nie zapominajcie o Bogu” Jeśli nieustannie pamiętamy o Bogu, jesteśmy radośni i szczęśliwi. Początkowo myślałem, że łatwo jest być szczęśliwym, dopóki nie poznałem definicji Swamiego. Swami mówi: „Szczęściem jest jedność z Bogiem”. To oznacza, że powinienem nieustannie utrzymywać z Nim łączność na poziomie myśli, słów i uczynków. To jest prawdziwe szczęście. Zwykle mylimy szczęśliwość z przyjemnością. Gdy jemy coś dobrego lub słuchamy pięknej muzyki, sądzimy, że jesteśmy szczęśliwi – lecz odczuwamy jedynie przyjemność. Swami twierdzi, że przyjemność jest przerwą pomiędzy dwoma cierpieniami. Szczęśliwość jest doskonałą i niezakłóconą błogością. Tłumaczy, że naszym celem powinna być bezgraniczna błogość, niratisaja ananda prapthi. Osiągamy tę doskonałą błogość pamiętając nieustannie o Bogu. Modlę się do Bhagawana, aby pobłogosławił nas wytrwałością, poświęceniem i oddaniem, abyśmy Go kochali i służyli Mu całym sercem, całym umysłem, całą duszą i mocą, aż do ostatniego oddechu.

     Dziękuję Wam za cierpliwość i łaskawą uwagę.  

Dżej Sai Ram

z H2H tłum. J.C.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.