CZYSTOŚĆ – PAWITRAM

SŁOWO  WSTĘPNE

     Czystość, pawitram, jest jednym z trzech składników, których obecność, wg Bhagawana, przynosi człowiekowi życiowe spełnienie. Czystość jest dla nas ideałem. Umieszczamy ją z szacunkiem na piedestale wielbienia. Lecz jak osiągnąć ów przedmiot czci? Jak możemy praktykować czystość w codziennym życiu? Temu poświęcone jest to opracowanie, będące krótkim zestawieniem wypowiedzi Bhagawana na temat czystości  w życiu codziennym. Opowiada ono o egzystencji wypełnionej czystością, o czystych myślach, słowach i czynach. Posłuchajmy Bhagawana, gdy wprowadza nas w naturę czystości i wyjaśnia jak przejawia się ona w życiu.

    Czym jest czystość – pawitram? Scharakteryzowano ją jako moc, opisano jako bezpragnieniowy stan człowieka. Za pragnieniami, jak cień, podąża smutek. Smutkowi towarzyszy brak czystości. Umysł jest źródłem zarówno pragnień jak i czystości.

S.S.S. Vol. XXI p. 106

    Upaniszady głoszą, że Bóg mieszka w grocie serca. Biblia oświadcza, że Boga może doświadczyć tylko poprzez czyste serce. Także Koran deklaruje, że aby doświadczyć Boga niezbędne jest czyste serce. Guru Nanak głosi, że człowiek może urzeczywistnić Boga tylko dzięki dobrym myślom, właściwej mowie i dobrym uczynkom. Wszystkie religie zgadzają się, że czyste serce ma największe znaczenie.

B.S.S.B. Vol. I. p. 158

     Sekundnik w zegarku porusza się szybko po kole. Kiedy kończy pełen obrót, wskazówka minutowa odrobinę się przesuwa. Trudno dostrzec jej ruch. Gdy wskazówka minutowa powoli kończy jedną rundę, zauważasz, że wskazówka godzinowa przesunęła się do kolejnej liczby! Sekundnik symbolizuje karmę – działanie. Dzięki karmie wypełnianej przez grube ciało, a więc dzięki wszelkiego rodzaju dobrym uczynkom w które się ono angażuje, w subtelnym ciele, czyli w wewnętrznej świadomości, następuje powolny rozwój i ruch do przodu. W wyniku oczyszczania wewnętrznej świadomości, ciało przyczynowe zdąża do samorealizacji.

S.S.S. Vol. VIII p. 65

    Wewnętrzna czystość jest ważniejsza od zewnętrznej. Pan jest zawsze obecny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Dlatego każde miejsce, w którym odnajdujemy Boga, musi być czyste i uświęcone. Wówczas mieszkający w nim Pan ochroni cię, dokądkolwiek pójdziesz.

S.S.S. Vol. XX p. 94

   Gita Gowindam’, ‘Śpiewnik Gowindy’[1], napisany przez wielkiego mistyka i poetę Jayadevę z Orissy, jest nieśmiertelnym portretem oddania Radhy w jego różnorodnych przejawach. Jayadeva wyraził jej oddanie z takim wdziękiem i jasnością, że nawet człowiek za pługiem śpiewał jego pieśni i napełniał serce boskim zachwytem.

    Władcę tej krainy, Lakszmana Senę, ogarnęła zazdrość. Przygotował podobną księgę pieśni i rozkazał, aby śpiewano je zamiast pieśni Jayadevy we wszystkich świątyniach, nawet w najświętszej świątyni Dżagannathy[2] w Puri[3]. Kiedy następnego dnia rano otwarto drzwi świątyni, król ujrzał w rękach Pana ‘Gita Gowindę’ Jayadewa. Konkurencyjną książkę, napisaną pod wpływem pychy i zazdrości, odrzucił w odległy kąt. W ten sposób ogłosił, że obsypuje łaską wewnętrzną czystość, a nie zewnętrzną ostentację.

S.S.S. Vol. XVII p.110

    Jak zdobyć boską łaskę? Oto przykład: Ciężko pracowałeś, zarobiłeś pieniądze i złożyłeś je w banku, dla ochrony i bezpieczeństwa. Nie ma wątpliwości, pieniądze są twoje, ale kasjer nie wyda ich jedynie na twoją prośbę. Istnieją zasady regulujące wypłacanie pieniędzy z banku. Otrzymasz gotówkę, jeśli podpiszesz czek i wręczysz go urzędnikowi. U Boga, dyrektora boskiego banku, deponujesz „zyski” chwalebnych czynów. Składasz podpis miłości na czeku poświęcenia i oddajesz Mu go. Wtedy obdarza cię bogactwem łaski. To królewska ścieżka wiodąca do pokoju i czystości. Doprowadzi cię ostatecznie do nirwany (wyzwolenia).

S.S.S. Vol. XXXIV p.125

   Święta kultura tego starożytnego kraju została skażona przez nietolerancję dla powodzenia, dokonań i rozwoju innych. Jeśli nie możesz pomóc drugiemu, to przynajmniej nie krzywdź go i nie zadawaj mu bólu. Już samo to jest wielką służbą. Kto dał ci prawo szukania wad u innych lub wyrażania się o nich źle? Skoro mówisz, że na Ziemi nic nie dzieje się bez woli Boga, to dlaczego irytujesz się i złościsz? Twoim  obowiązkiem jest oczyszczenie siebie, zaangażowanie się we własne, wewnętrzne uzdrowienie.

S.S.S. Vol. 1 p.72

  Obecnie każda rzecz jest skażona. Woda, powietrze – zanieczyszczeniu uległo wszystkich pięć żywiołów. Jak osiągnąć czystość? Wypełniajcie umysły myślami o Bogu, dedykujcie Bogu swoje czyny i uważajcie Go za swoją wewnętrzną, motywującą siłę. Śpiewajcie imię Boga, śpiewajcie bhadżany, spełniajcie dobre uczynki, zaangażujcie się w służbę na rzecz współbraci. Wypełniajcie serca miłością. Miłość przepędza złe myśli. Pobudza ducha przebaczenia.

S.S.S. Vol. XXVI p.403/404

   Żeby posiąść szczęście i pokój musisz rozwijać czysty i szlachetny umysł, nieskażony egoizmem i jego skutkami – żądzą, chciwością, zazdrością, gniewem, nienawiścią i całą resztą. W tym celu szukaj dobrego towarzystwa, czyń dobro, pielęgnuj dobre myśli i czytaj tylko dobre książki.

S.S.S. Vol. VI p.42

 Czystość i świętość jakie rozwiniecie w sobie podczas studiów, zdeterminują stopień czystości pozostałych trzech etapów waszej egzystencji. Życie szkolne stanie się podstawą dla reszty życia. Osadźcie pierwszą kondygnację na mocnym fundamencie. Jeśli będzie ona słabsza i skruszy się, runie cały gmach.

S.S.S. Vol. XXI p.98

    Pan osądza wielbiciela po czystości serca, a nie po sposobie w jaki ten Go wielbi i powtarza Jego imię. Nawet jeśli nie praktykujesz uwielbienia i medytacji wystarczy, że masz czyste serce. Bóg w nim zamieszka.

B.S.S.B.Vol.1p.144

  Czyny miłosierdzia i prawości, pokuta i ceremonie rytualne sprzyjają oczyszczaniu serca. Czystość umysłu wspiera czystość serca. Można je  osiągnąć przez obcowanie ze szlachetnymi i świętymi ludźmi oraz przez studiowanie dzieł świątobliwych osób. Celem karmy jest oczyszczanie świadomości, co w rezultacie prowadzi do urzeczywistnienia jaźni.

S.S.S. Vol. XIX p. 160

   Dobre okazje zdarzają się rzadko. Raz stracone, mogą się nie powtórzyć. Dobrze wykorzystaj obecną szansę. Zobacz, że Organizacja Sai rozrasta się z dnia na dzień. Niech wszędzie rozbrzmiewa Imię Sai. Niech każde serce się oczyści.

S.S.S. Vol. XXVI p. 380

   W dzisiejszym świecie imię i osiągnięcia Sai zaczynają być powszechnie znane. Aby przeciwdziałać im i pomniejszać je w ten czy inny sposób, osoby zawistne uciekają się do pewnej propagandy. To w żaden sposób nie wpływa na Moją reputację. Przyczyną chwały Mojego imienia jest czystość. Jej źródłem jest wszechprzenikająca i bezinteresowna miłość. Nikt nie może splamić czystej miłości.

S.S.S. Vol. XXVI p. 257

   Z czystym sercem i całkowitym oddaniem można w tym świecie osiągnąć wszystko.

B.S.S.B. Vol. III p.206

  Obcokrajowcy często Mnie pytają: „Swami, jak to się dzieje, że pozostajesz taki młody i energiczny w wieku 75 lat?” Odpowiadam, że umożliwiają Mi to trzy cnoty – czystość, cierpliwość i wytrwałość. Jeśli je w sobie rozwiniecie, będziecie zawsze młodzi i pełni energii. Piękno nie ma związku z ciałem, bierze się z charakteru i czystości.

S.S.S. Vol. XIX p.02

  Uczucia, przywiązania i pragnienia są naturalne dla człowieka. Jeśli kierujesz je w stronę Boga i jesteś nieustannie zaangażowany w dobre działania, przyniosą ci czystość i świętość.

SSS. Vol. XIX p. 02

  Dzięki praktykowaniu czystości i rozpoznaniu wszechobecności Boga, człowiek reguluje swoje codzienne życie szerząc czystość i świętość. Czystość umysłu, czystość świadomości, czystość serca i czystość działania. Te cztery elementy czystości tworzą brahmaćarję[4]. Cokolwiek robisz, musisz działać z poczuciem, że jest to ofiara dla Boga. Jest to cecha prawdziwego brahmaćarji.

S.S.S. Vol. XXI p. 98

   Aby urzeczywistnić Boga nie potrzeba bogactwa, złota czy innych symboli dobrobytu, ani też wielkiej wiedzy. Potrzebne jest tylko czyste, bezinteresowne oddanie. Dzisiaj próbują wielbić Boga ludzie samolubni, ze skażonymi umysłami. Bez czystych myśli, słów i czynów doświadczenie boskości jest niemożliwe.

S.S.S. Vol. XIX p. 161

  Aby chronić intonującą ją osobę, wystarczy mantra Gajatri, ponieważ ucieleśnia ona boski potencjał. Jest niezbędnym narzędziem młodych, bo zapewnia im jasną, pomyślną przyszłość. Młodzi studenci są obywatelami i przywódcami jutra. Dlatego muszą rozwijać czyste myśli. Rodzice powinni wspierać ich rozwój.

S.S.S. Vol. XXVIII p. 243

    Przynieś Mi swoje serce i zdobądź Moje. Nikt z was nie jest Mi obcy. Przynieś Mi swoje obietnice, a Ja ofiaruję ci Moje. Ale najpierw sprawdź czy twoje obietnice są prawdziwe i szczere, upewnij się, że masz czyste serce. To wystarczy.

S.S.S. Vol. II p. 71

  Szczodra serdeczność, wrażliwość uczuć i czysty umysł dają prawdziwą wolność. Wolność nie oznacza, że możesz żyć jak ci się podoba.

S.S.S. Vol. XXI p.125

   Żeby zyskać boską łaskę nie trzeba szukać wiedzy, bogactwa, władzy czy pozycji. Wystarczy czystość umysłu. Każda komórka ludzkiego ciała wypełni się boskością, jeśli będziecie wielbić Boga z czystym oddaniem, skoncentrowanym na wyznaczonym celu.

S.S.S. Vol. XVI p.183

   Gdy twoje pobudki będą czyste, Bóg rozszerzy Swoją łaskę. Wszelka pełniona przez ciebie służba powinna być bez skazy. Forma działania nie ma znaczenia. Bez czystych intencji, czyny są splamione już u źródła.

S.S.S. Vol. XVII p.81

   Dobre intencje kiełkują jako czyny. Czyny owocują w praktyce duchowej. Z praktyki duchowej wyłania się cnotliwy charakter, sprowadzający deszcz łask. Wszystkie intencje mogą okazać się szlachetne, jeśli przebywacie w dobrym towarzystwie. Oczywiście, nie uzyskacie ich z zewnątrz. Muszą wyrastać z wnętrza, z serca wolnego od chwastów pychy i chciwości. Dobre towarzystwo pomaga oczyścić serce.

S.S.S. Vol. XIX p. 105

   Człowiek chwiejny, nieustannie się wahający, którego serce nie jest czyste nie zdobędzie boskiej łaski. Pan osądza wielbiciela po czystości serca, a nie po sposobie w jaki oddaje Mu cześć czy odmawia modlitwy. Nawet jeśli nie praktykujecie uwielbienia i medytacji, wystarczy, że macie czyste serca. Bóg w nich zamieszka.

S.S.S. Vol. XIX p.191

   Bądź prosty i szczery. Obciążanie obrazów i posągów w domowych świątyniach i ołtarzach ciężarem girland, afiszowanie się z drogimi przyborami i naczyniami, żeby pochwalić się oddaniem jest zwyczajnym marnotrawstwem pieniędzy. Aby obsypać cię łaską, proszę tylko o czyste serce.

S.S.S. Vol. X p. 102

   Świat można zbawić jedynie mocą atmy, wrodzonej każdemu. Uwalnia się ją poprzez indywidualną praktykę duchową i dzięki boskiej łasce, zyskanej dzięki miłości, czystości i służbie.

S.S.S. Vol. X Vol. 199

   Jedynie czystość upewni cię, że jest w tobie Boskość, że twoje ciało przenika jego Mieszkaniec. Kochaj wszystkich, okazuj wszystkim cześć, służ wszystkim. Oto praktyka uwielbienia, dzięki której osiągniesz czystość i zaskarbisz sobie Moją łaskę.

S.S.S. Vol. XIV p. 225

  Potrzebujesz rąk, żeby coś zrobić. Spełniane czyny powinny być święte, czyste i pomocne dla innych. Przez takie działanie ręce się uświęcają. A zatem pierwszy krok polega na oczyszczeniu i uświęceniu rąk. Czyste czyny oczyszczają umysł.

B.S.S.B. Vol. III p. 128

  Uczniowie! Praktykujcie prawość i medytację. Doświadczajcie ich rezultatów. Przenikająca was radość, czystość i światłość ogromnie się uwydatnią. Teraz wyglądacie  niezdrowo z powodu różnorodnych skażeń. Waszym twarzom brakuje promienności. To czystość dodaje im blasku. Jaśniejecie, gdy jesteście czyści. Mam 64 lata. Popatrzcie na Mnie i na siebie. Jesteście nastolatkami a sprawiacie wrażenie wyczerpanych. Wasz blask stłumiły nieczyste myśli. Im większą osiągniecie czystość, tym więcej będzie w was młodości. Nie dotknie was żadna choroba.

B.S.S.B. Vol. III p. 154

  Żeby mieć czysty umysł niezbędne jest czyste jedzenie. Jednak zapewnienie sobie takiej czystości nie zawsze jest możliwe. Żeby ominąć tę trudność, ofiarujcie pokarm Bogu i traktujcie go jak boski dar. Pożywienie ofiarowane Bogu przed jedzeniem staje się prasadam, darem Boga, wolnym od wszelkich zanieczyszczeń. Wzmacnia proces oczyszczania umysłu. Podtrzymujcie tę praktykę.

B.S.S.B. Vol. III p.247/248

   Drogi Mi jest ten wielbiciel, który nie oczekuje niczego, wyrzeka się wszelkiego działania, pozostaje czysty, beztroski i wolny od zmartwień.

B.S.S.SB. Vol. III p. 356

    Wszyscy powinni mieć czyste myśli. Czyste myśli mają jedynie ci, którzy rozwinęli czystość  postrzegania.

S.S.S. Vol. XXX p. 112

 Czystość cielesna wiąże się z fizycznością. Obejmuje ona takie oczyszczające działania jak mycie się, noszenie czystych rzeczy, jedzenie czystego pożywienia. Nawet książki, które studiujemy, powinny być zdrowe i budujące. Ale sama czystość zewnętrzna, bez czystości wewnętrznej, jest bezwartościowa. Wszyscy, od uczonego po przeciętnego człowieka, dbają  jedynie o czystość zewnętrzną, a nie o czystość serca. Pożywienie zepsuje się, choćby składniki były najczystsze, jeśli naczynie, w którym je gotowano, było brudne. Dla człowieka naczyniem jest serce, powinien więc pilnować, żeby było czyste, niesplamione. Do oczyszczenia serca przyczynia się bezinteresowna służba.

B.SSB. Vol. III p.357

  Czystość umysłu wymaga całkowitego wykluczenia przywiązań i niechęci. Nie ma tu miejsca na nienawiść i zazdrość. Człowiek powinien rozwinąć w sobie ogromną życzliwość, żeby odpłacać dobrem za zło i żeby nikomu, w żadnych okolicznościach, nie zadawać bólu. Jest to oznaką czystego umysłu.

  Czystość mowy. Trzeba mówić prawdę, wyrażać ją łagodnie i uprzejmie, rezygnować z szorstkich słów i gadulstwa. Czystość w mowie wymaga unikania fałszu, obraźliwych słów i oszczerczych plotek, ponieważ zadają innym ból. W dzisiejszych czasach, w mowie mało jest czystości.

   Czystość ciała. Ciało należy oczyszczać przez dopełnienie wodą rytuału aćamana[5]. Ten rytuał wymaga trzykrotnego wypowiedzenia imienia Boga i wypicia z dłoni trzech łyżeczek wody.

   Czystość otoczenia. Dotyczy używanych przez nas rzeczy, takich jak ubranie, pożywienie, przybory kuchenne i wszystko inne. Przedmioty codziennego użytku powinny być czyste.

S.S.S. Vol. XXI p. 5/6

   Człowiek musi kultywować szlachetne myśli. Złote serce, hridaja, jest świątynią Boga. Myśli, słowa i uczynki pozostają czyste, niezachwiane i bezinteresowne tylko wtedy, gdy serce człowieka jest czyste, a uczucia szlachetnie. Dla ludzkości niezbędna jest czystość, cierpliwość i wytrwałość.

S.S.S. Vol. XXX p.119

   Bądźcie Prahladami[6] w kraju cierpiącym z powodu obecności zbyt wielu Hiranjakaśipów. Imię Pana brzmi Narasimha, ono was ochroni i podtrzyma! Oczyśćcie siebie i atmosferę, w której przyszło wam żyć.

S.S.S. Vol. X p.47

   Ciało jest szkatułką przechowującą iskrę bożą. Troszczcie się o nie do chwili, gdy osiągnie cel samorealizacji. Ale odżywianie i dbanie o ciało nie powinny zaćmić uwagi należnej umysłowi, jego oczyszczaniu i uszlachetnianiu. Ciało wzmacnia się lekkim śniadaniem rano, obiadem w południe, herbatą o 16-ej i kolacją wieczorem. Ciało jest wozem, a umysł koniem, który go ciągnie. Koń, chociaż jest wartościowszy, nie dostaje posiłku. Nadaj umysłowi i pracy nad nim należne znaczenie. Tylko wtedy będzie warto żyć.

S.S.S. Vol. VI p. 131

   W krystalicznie czystym jeziorze ludzkiego serca rozkwita lotos boskich dążeń. Zamiast złożyć ten kwiat u stóp Boga, używasz podstępu i ofiarowujesz Mu kwiaty które więdną, owoce które gniją i liście które schną. Podaruj Mu serce wypełnione czcią i miłością, w jakie cię wyposażył.

S.S.S.Vol.VII.p.113

   Człowiek powinien starać się dostrzec jedność w wielości i dzięki temu osiągnąć boskość. Jedność prowadzi do czystości, a gdzie jest czystość, tam jest boskość. Tylko przez jedność, czystość i boskość człowiek może doświadczyć błogości.

S.S.S. Vol. XXXV p.21

   Pielgrzymka do tego miejsca jest tylko częścią długiego pielgrzymowania, rozpoczętego w chwili twoich narodzin. Może się ono nie zakończyć nawet w chwili twojej śmierci. Nie zapominaj o tym. Bądź czysty, czujny i skromny, jak przystało na pielgrzyma. Zachowuj w sercu dobre rzeczy, które dostrzegasz i podstawową prawdę, którą słyszysz. Używaj ich jako podpory i natchnienia w kolejnych etapach podróży.

S.S.S. Vol. VIII pp.244

   Każdy człowiek powinien uważać dociekanie natury atmy za najważniejszy cel życia. W tych poszukiwaniach niezbędna jest czystość myśli, słów i uczynków.

S.S.S. Vol. XVIII p.15

  Słowo „weda” pochodzi od źródłosłowia „wid”, co znaczy „wiedzieć”. Weda uczy jak osiągnąć czystość serca. Wedy zostały spisane przez mędrców, którym te mantry wyjawiono. Głoszą one prawdy transcendentalne, niezależne od miejsca i czasu. Wskazują mieszkańcom trzech światów sposoby zapewniania sobie pomyślności i bezpieczeństwa.

S.S.S. Vol. XXII p. 206

  Umysł jest przyczyną zarówno wolności jak i zniewolenia. Należy go kierować w stronę świętości i czystości. Wówczas życie jest wolne, radosne i błogie.

S.S.S. Vol. XXII p.270

   Czyste serce, czysty umysł, napełniona Bogiem świadomość pomogą ci słyszeć boski wewnętrzny głos.

S.S.S. Vol. XVI p.15

   Świątynie są użyteczne tylko jako przypomnienia. Prawdziwe uwielbienie zawiera się w odczuwanym w sercu oddaniu dla Boga obecnego w każdym człowieku. Oczyszczając świątynię serca, zaangażuj się w służbę.

S.S.S. Vol. XVI p.49

 Boskość może urzeczywistnić się tylko w czystym sercu. W sercu wypełnionym egoizmem, pychą i nienawiścią, dla Boga nie ma miejsca.

S.S.S. Vol. XVI p. 94

   W świątyni ciała przebywa boski duch. Tylko wtedy osiąga ono czystość i świętość, gdy jest oczyszczone wewnętrznie i zewnętrznie. Kąpiel w wodzie oczyszcza je zewnętrznie. Mówienie prawdy oczyszcza język. Wiedza i wyrzeczenie oczyszczają umysł. Wiedza duchowa oczyszcza intelekt. W ten sposób, dzięki czystym myślom, czystym uczynkom i medytacji, ciało staje sanktuarium boskości.

S.S.S. Vol. XVI p.146

   Istnieje w telugu takie przysłowie: „Sprawdzianem cnoty i prawości jest sposób w jaki umieramy”. Matka Iśwaramma wzywała przed śmiercią tylko Swamiego, chociaż były przy niej córka Wenkamma i wnuczka. W ostatecznej chwili, taka tęsknota jest owocem świętej czystości.

S.S.S. Vol. XVI p.61/62

 Czystość jest naszą naturą; samowystarczalność jest naturą jaźni. Nieczystość i niedostatek są obce człowiekowi.

V.V. p.81

   Dlaczego nie możemy urzeczywistnić w sobie boskości? Ponieważ nie zdajemy sobie sprawy jak zanieczyszczona jest powłoka, w którą jesteśmy owinięci. Kiedy brudzą się nasze ubrania, zmieniamy je, wstydząc się pokazywać w nieświeżych. Kiedy brud wkradnie się do domu, urządzamy sprzątanie, aby odwiedzający nie odnieśli złego wrażenia. Lecz kiedy nasze umysły i serca są zanieczyszczone, nie czujemy zawstydzenia.

   Aby oczyścić serca i umysły, musimy przede wszystkim prowadzić prawe życie i postępować moralnie. Obrażanie innych i zadawanie im bólu nie jest cechą natury ludzkiej. Wyrządzone zło ostatecznie powraca do nas.

S.S.S. Vol. XVII p. 55

  Miłosierdzie rodzi czystość, a przez czystość osiągamy jedność. Gdy posiadamy czystość i jedność, możemy urzeczywistnić boskość.

B.S.S.B. Vol. I .p.28

   Możemy wykonywać praktykę duchową ze skrupulatną uwagą i dbałością. Jednak nie uczynimy postępu, jeśli nasze intencje i postawa pozostaną nieczyste. Pragnę podkreślić, że dla wzrostu duchowego czystość serca, umysłu i świadomości są ważniejsze nawet od medytacji i modlitwy. Jedynie czystość upewni cię o przenikającej twoje ciało boskości, o jego wewnętrznym mieszkańcu. Kochaj wszystkich, oddawaj wszystkim cześć, służ wszystkim. To ścieżka uwielbienia, prowadząca do czystości i zdobycia łaski.

S.S.S. Vol. XIV p. 225

   Podążaj za wezwaniem boskości obecnej w sercach wszystkich istot. Służ im z uwielbieniem, nie oczekując niczego w zamian. Nie przyjmuj  nawet wdzięczności. Oddawaj swoje czyny wewnętrznemu mieszkańcowi, Bogu. To tak cię oczyści, że usłyszysz „Soham” (Jestem Nim), nieustannie powtarzane przez oddech.

S.S.S. Vol. XIV p.64

  Jak osiągnąć wewnętrzną czystość? Zewnętrzną czystość łatwo utrzymać dzięki kąpielom i sprzątaniu. Jak rozpoznać wewnętrzne zabrudzenia i jak je usunąć? Istnieje tylko jedna droga. Trzeba dostrzec Boga we wszystkich stworzeniach, od najmniejszego po największe. Ta świadomość oczyści umysł.

S.S.S. Vol. XXII p. 102

   Wszystkie czynności wykonywane jako ofiara dla Boga nazywane są sath karmami. Dzięki takim czynnościom umysł zostaje oczyszczony z nieczystości nagromadzonych w umyśle, wynikłych ze złych myśli i czynów, które miały miejsce w przeszłości. Celem karma kandy, według Wed, jest wskazanie jaki rodzaj czynów i rytuałów służy oczyszczaniu umysłu.

S.S.S. Vol. XXII p. 219

   Na płaskiej powierzchni rozrzucone jest złoto, srebro, miedź, wyroby z żelaza, diamenty, rubiny, jedwabie i inne wartościowe przedmioty. Magnes skoncentruje się tylko na rzeczach z żelaza, na pozostałe nie zwróci uwagi. Tak samo jest z wielbicielami. Bóg nie wybiera ich ze względu na bogactwo. Patrzy na czystość ich serc.

CWSSSB p. 100

   Niektórzy regularnie recytują mantry i poprawnie je wymawiają. Jeśli jednak nie pojmują ich znaczenia, to recytacja jest bezużyteczna. Śpiewanie mantr bez zrozumienia, odwiedzanie świątyń bez myślenia o Bogu i rozbijanie orzechów przed bóstwami bez czystości serca są duchowo bez znaczenia. Wykonując akt uwielbienia uświadomcie sobie ze szczerością i niewinnością jego wewnętrzne znaczenie i świętość.

S.S.S. Vol. XIX p. 62

 Przeznaczeniem wszystkich dziewięciu rodzajów uwielbienia jest osiągnięcie czystości umysłu i serca. Ale czystość powinna wyrażać się w działaniu, podobnie jak nosi się uprane rzeczy. Bez czystości w działaniu nie poznacie prawdziwej natury jaźni.

S.S. Vol. XX p. 120

   Jedynie przez odrzucenie przywiązania do ciała oraz oczyszczenie umysłu i intelektu można roztopić się w prawdzie i zasłużyć na wieczną błogość, na najwyższy pokój i najczystszą mądrość. W ten sposób człowiek może uwolnić się od więzów narodzin i śmierci.

U.V.p.83/84

   Grudki węgla nie da się wybielić ani przez namydlanie ani przez płukanie jej w mleku. W towarzystwie czarnego węgla mydło i mleko ciemnieją. Węgiel, który był niegdyś kawałkiem drewna, sczerniał w wyniku niepełnego oczyszczenia ogniem. Dlatego jest w pośrednim stanie, naznaczony nieczystościami. Zbieleje, jeśli wpadnie w płomienie i wystawi się na ich bezpośredni żar. Poddając się ciężkiej próbie ognia, zjaśnieje i zbieleje. Ostatecznie, jako biały popiół stanie się godny czci. Nałożymy go na czoła jako wibhuti[7].

S.S.B. 1993 p.12

 Święty popiół udziela nam ważnej lekcji i przekazuje mądrość. „O, człowieku! Rzeczy tego świata, poddane procesowi oczyszczania ogniem, zamieniają się w popiół.” Uczy nas również, że wszystko przemija. Jest to głos wiecznej atmy.

SSB. 1993 p.13

    Grzech nie jest prawdziwą naturą człowieka. Jest nabyty i można się go pozbyć. Człowiek jest czysty, dobry, kochający i mądry. Oto dlaczego w Nilayam zabroniłem recytować wersy głoszące, że człowiek jest grzeszny, że zrodził się z grzechu i w grzechu ma upodobanie. Niech czystość, którą jesteście, przejawi się. Starajcie się wyrazić ją w czynach. To zadowoli Mnie i zdobędziecie Moją łaskę.      

S.S.S. Vol. V P.245

tłum. E.A.


[1] Gowinda – jedno z imion Kriszny, ten który pokonuje w człowieku jego zwierzęcy aspekt.

[2] Dżagannatha – „Pan Świata”, jedno z imion Kriszny, dziewiątego awatara Wisznu 

[3] Puri – jedno ze świętych miast Indii; leży w Orissie nad Zatoką Bengalską

[4] Brahmaćarja – „ten, który studiował Brahmana” – młody wyznawca hinduizmu, który przeszedł inicjację dwidża – „podwójnych narodzin” i od tej chwili powinien się kształcić pod kierunkiem guru. Pierwszy etap w życiu bramina.

[5] Achamana – jeden z najważniejszych rytuałów w hinduskiej tradycji. Wierzy się, że leczy wszystkie umysłowe i fizyczne choroby.

[6] Prahlada – demon (Daitja), przywódca Asurów, który został ascetą i stał się gorliwym wyznawcą Wisznu. Prześladowany przez własnego ojca, Hiranjakaśipu, wyznawcę Śiwy.

[7] wibhuti – ostateczny, nie podlegający dalszym zmianom, stan wszystkiego co istnieje

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.