List doktora Michaela Goldsteina

przewodniczącego Światowej Organizacji Sathya Sai z 24.04.2011r.

Om Sri Sai Ram!

Drodzy Bracia i Siostry, Sai Ram!

          Tego ranka o godz. 7:40, 24 kwietnia 2011 r., nasz ukochany Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, nasz najdroższy Swami, postanowił opuścić fizyczną formę z powodu niewydolności krążeniowo – oddechowej. Tak brzmi raport opiekujących się Nim lekarzy. Smucimy się odejściem ukochanego Swamiego, będącego ucieleśnieniem boskiej miłości. Opuścił nas w wielkanocną niedzielę, w Dniu Zmartwychwstania. Opłakujemy największą stratę, jaka nas kiedykolwiek dotknęła. Żadne napisane ani wypowiedziane słowa nie potrafią do końca uśmierzyć naszego bólu ani przytłumić obaw o przyszłość. Jednak oddając się rozpaczy przez resztę życia, niczego nie osiągniemy. Możemy dokonać wszystkiego i wypełnić wyznaczone nam przeznaczenie ofiarowując się Bogu i boskiemu przesłaniu bezinteresownej miłości i służby. Przedtem Pan przebywał w duchowych sercach ludzi oraz w formie i tożsamości, które przybrał dla tego świata jako nasz ukochany Swami. Teraz mieszka tylko w duchowych sercach – jako Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Aby doświadczyć Jego Boskiej obecności i miłości, musimy zwrócić się do wewnątrz.

    Kapryśny i nieobliczalny umysł sieje w tych uroczystych chwilach jedynie spustoszenie. Nie przydaje się na nic, kłopocze nas i wzburza. Odpowiedź daje nam serce, pociesza nas i oświeca. Pytamy, dlaczego Swami odszedł teraz. Oczekiwaliśmy, że zostanie z nami przez kolejne dziesięć lat. Jednak zgodnie z kalendarzem księżycowym, używanym przez Hindusów oraz przez inne nacje, Swami przeżył 95 lat, nie 85. Być może opuścił nas wcześniej niż się tego spodziewaliśmy. Jednak ukochanego Bhagawana Śri Sathya Sai Baby nie ogranicza śmierć przyjętej osobowości i fizycznego ciała, nie krępują Go więzy czasu. Pozostanie z nami na zawsze. Cóż by się teraz z nami stało, gdybyśmy zdali się na łaskę myśli, pozbawieni świadomości, że wciąż tutaj jest? Czyż nie jest źródłem bezinteresownej miłości i mądrości, ucieczką od wszystkich trudów życia? JEST tutaj i będzie! Gdy byliśmy dziećmi, pieczę nad nami sprawowali rodzice. Swami jest Boskim Opiekunem wszystkich ludzi, młodych i starych. Owo „jest tutaj” oznacza, że jest dostępny dla nas kiedykolwiek i gdziekolwiek zachodzi potrzeba. Mieszka w naszych duchowych sercach. Jest tam osiągalny zawsze dla każdego z nas kiedykolwiek i gdziekolwiek Go potrzebujemy. Tuż przed ostatnią rozmową ze Swami byłem bardzo zajęty. Niespodziewanie Swami poprosił mnie, żebym się do Niego przysunął. Wychylił się, wziął mnie za rękę i pieszczotliwie ją pogłaskał. Potem uśmiechnął się z miłością i powiedział bardzo cicho: „Masz w sercu lęk”. Jego Boska miłość, miłość Boskiej Matki i Ojca, przyniosła mi ukojenie. Ucałowałem Jego ręce i stopy i poczułem ogromną, dziecinną radość. Na chwilę odzyskałem młodość i niewinność. Słodkie słowa i łagodne pieszczoty Bhagawana rozpędziły dręczące mnie obawy, przyniosły radość, odjęły mi lat. On jest i pozostanie naszą Boską Matką i Ojcem. Tak będzie. Ta święta prawda nie podlega zmianom, jest niezależna od czasu, nie niszczy jej odrzucenie ciała.

    Co czeka wielbicieli Baby, każdego indywidualnie i wszystkich razem? Co stanie się z Organizacją Śri Sathya Sai? Jak sobie poradzimy, skoro Swami nie przebywa już z nami, żeby nas inspirować i korygować? „Nie bójcie się, przecież jestem tutaj” – zwykł mówić ukochany Swami. On zawsze jest i pozostanie Boskim Mieszkańcem wszystkich duchowych serc. „Jest tutaj” odnosi się do Jego duchowej Obecności. To się nie zmieni. „Tutaj” oznacza, że jest dla nas nieustannie dostępny w naszych własnych sercach. Aby się o tym przekonać musimy wybrać nie strach, a wiarę. Swami przyszedł pokazać nam jak powinniśmy przeżyć życie. Przyszedł przebudzić sumienia i rozbudzić bezinteresowną miłość w umysłach i w sercach wszystkich ludzi. „Kochaj wszystkich i wszystkim służ”. „Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź”. Organizacja Śri Sathya Sai opiera się na wyznaczonych przez Niego duchowych zasadach. Z pewnością wytrwamy! Swami zatwierdził wszystkie decyzje Konferencji Światowej w przedstawionej Mu formie. Informowałem was o tym w wysłanym niedawno liście. Wszystko, co przedłożyłem Bhagawanowi, pochodziło z komentarzy i wniosków zawartych w raportach kółek studyjnych, towarzyszących Konferencji. Innymi słowy, Bhagawan uprawomocnił owoce naszych obrad oraz szczere pragnienie wprowadzenia w Organizacji pozytywnych zmian. Na pewno będziemy przestrzegać decyzji zaaprobowanych przez drogiego Swamiego z tak ufną lekkością. Powołaliśmy komisję, która przygotuje projekt wytycznych dla wszystkich krajów. Ułożyliśmy wstępny program Światowej Konferencji Młodzieży. Pozostałe decyzje są dyskutowane. Teraz naszym najświętszym obowiązkiem jest wspieranie całym sercem miłości, szczerej wiary i prawdziwego wysiłku. Dzięki temu będziemy pewni, że Międzynarodowa Organizacja Śri Sathya Sai pozostanie dla świata latarnią morską bezinteresownej miłości i służby. To nasz wkład do duchowego dziedzictwa ukochanego Bhagawana Baby, naszego najdroższego Swamiego. Dziedzictwo Bhagawana należy do całej ludzkości. Słuchajmy serca z duchową wiarą w siebie. Moje serce mówi mi, że lekcje Bhagawana dla ludzkości nie zostaną zapomniane i porzucone, że nasze duchowe życie, szlachetne czyny i bezinteresowna miłość staną się godnym świadectwem Jego Boskiej Obecności wśród nas.

     Bhagawanie Śri Sathya Sai Babo, Boska Matko i Ojcze, najdroższy Swami, pobłogosław nas, abyśmy niezachwianie Cię kochali, abyśmy podążali za Tobą z odwagą i znajdowali Cię zawsze w sercach.

Z miłością w służbie Sai

  Michael Goldstein

 tłum. J.C.

Apel do wielbicieli Bhagawana Śri Sathya Sai Baby

opublikowany 29 maja 2011 roku

     Chcemy wyrazić naszą wdzięczność i uznanie za wsparcie, które otrzymaliśmy od wielbicieli Bhagawana z całego świata, podczas trudnego okresu choroby fizycznego ciała Baby i później. Przesłania wiary w Bhagawana, które otrzymywaliśmy oraz doświadczanie Jego ciągłej obecności wzmocniły nas. Mogliśmy stawić czoło wyzwaniom przed którymi staliśmy.

    Bhagawan zawsze mówił, że nie jest ciałem, lecz manifestacją Najwyższej Świadomości, która przenika całe stworzenie i przekracza je. Wpajał nam również, że my także jesteśmy obrazem boskości. Jego misja na ziemi miała umożliwić ludzkości urzeczywistnienie jej wrodzonej boskości.

     Najwyższa Świadomość, którą uosabiał Bhagawan jest wieczna. Bhagawan jest zatem z nami teraz i zawsze. Prasanthi Nilayam jest miejscem, które Bóg wybrał na Swoją siedzibę i pozostanie ono nadal Jego siedzibą. Jest naszym obowiązkiem zapewnienie ciągłości wszystkich programów i wydarzeń, tak więc będą one kontynuowane. Poczynając od tegorocznego Guru Purnima, obchody wszystkich świąt, tak jak były one zaplanowane w corocznym kalendarzu wydarzeń, będą kontynuowane. Obejmie to również takie programy jak Grama Sewa, Daśara, Konwokacja Uniwersytetu, obchody Urodzin, Święto Sportu itd.

    Inne wydarzenia jak Prasanthi Sewa, Parthi Jatra, programy pielgrzymek, rozmaite konferencje i programy szkolne, Bal Vikas i programy kulturalne również będą kontynuowane.

    Codzienny plan darszanu jest wywieszony i skrupulatnie przestrzegany. Bhagawan jest z nami i zawsze będzie, nie tylko w Prasanthi Nilayam, ale wszędzie, w każdej chwili naszego życia. Musimy żyć swoim życiem pod ochroną Jego bezgranicznej miłości, świadomi opieki i ciągłego  przewodnictwa. Bhagawan pokazał nam drogę a my powinniśmy z oddaniem nią kroczyć aż do osiągnięcia ostatecznego zjednoczenia z Nim.

Dżej Sai Ram

Członkowie Trustu oraz Rada i Zarząd Sri Sathya Sai Central Trust


 tłum. J.R.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.