Sathya Sai Baba - Boska Legenda

"Hindustan Times"22. 04. 2011 r.

dr A.P.J. Abdul Kalam - były prezydent Indii

 

        Podziwiam Bhagawana Sathya Sai Babę za Jego bezinteresowną pracę i dążenie do pomyślności społeczeństwa. Podziwiam Go za zapewnienie wody pitnej wiejskiej społeczności, za udostępnienie najbiedniejszym mieszkańcom wiosek bezpłatnej opieki medycznej oraz za zapewnienie młodzieży bezpłatnych studiów wyższych.

   Głównym czynnikiem rozwoju społecznego jest wykształcenie oparte na wartościach oraz wysoka jakość opieki lekarskiej. Ważne są również warunki infrastrukturalne, takie jak dostęp do wody. Rząd stara się je zapewnić mieszkańcom miast, natomiast Baba od ponad 40-tu lat jest uwrażliwiony na podstawowe potrzeby populacji wiejskiej, szczególnie ludzi żyjących w Andhra Pradesh i w Karnatace. Mając je na uwadze, stworzył bazę materialną zapewniającą solidne, oparte na wartościach wykształcenie od poziomu podstawowego po uniwersytecki, wybudował super-specjalistyczne szpitale w rejonach rolniczych – aż do 1991r. w tak odległych miejscach nie było ich wcale i doprowadził czystą wodę pitną do okręgu Anantapur w stanie Andhra Pradesh. Chciałbym przedstawić pewne niezwykłe cechy tych przedsięwzięć.

Wykształcenie oparte na Wartościach Ludzkich 

  Dzieciństwo spędzone w szkole jest najwspanialszą częścią ludzkiej egzystencji. Najlepsze godziny dnia, od 8:00 do 16:00, poświęcone są nauce. Odnosi się to do osób od 5-go do 20-go roku życia, mieszkających w miastach i w wioskach. Baba rozumie problemy wiejskich biedaków. Dlatego postanowił, że w założonych przez Sathya Sai Trust szkołach i koledżach wykształcenie będzie całkowicie bezpłatne. Instytucje edukacyjne Sathya Sai dbają w równym stopniu o rozwój umysłu, jak serca i ciała. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi nauczania, kładącemu taki sam nacisk na zdrowe ciało, jak na inteligentny umysł i czyste serce. Baba, będąc Rektorem uczelni, spędza ze studentami bardzo dużo czasu i wychowuje ich na idealnych obywateli. Śri Sathya Sai Baba mówi: „Uczniowie są podstawą narodu i jedynym dobrem o jakie się troszczę. Wszyscy uczniowie należą do Mnie. Stanowią całe Moje bogactwo. Jestem im całkowicie oddany.” Mówi również: „Uwieńczeniem wykształcenia i wiedzy jest miłość.” Oto powód dla którego Uniwersytet Śri Sathya Sai stawia na rozwój charakterów, uważając je za ważny składnik edukacji i osiągnięć w nauce. Chodzi o szlachetność postępowania, o szczodrość, współczucie, chęć niesienia pomocy i o szacunek dla wartości moralnych. Nicią wiążącą wszystkie prace Uniwersytetu – tzn. program nauczania, programy towarzyszące i zajęcia pozalekcyjne – jest przekonanie, że wykształcenie służy życiu, a nie zarabianiu. Jego absolwenci zatrudniani są w najlepszych firmach krajowych, ponieważ spokojnie i bez rozgłosu podnoszą etykę zawodową i wzmacniają ducha współpracy, odnosząc się do wszelkich aspektów działalności firmy z punktu widzenia Wartości Ludzkich.

Misja dostarczania wody 

   W 1994 r. Baba zajął się trudnościami ludzi z regionu Rayalaseema, pozbawionymi dostępu do wody pitnej. Oznajmił, że ten ciągnący się od stu lat problem wymaga szybkiego rozwiązania. W 1995 r. nadał nowy wymiar swojej misji służenia społeczeństwu. Sathya Sai Trust postanowił w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć czystą wodę pitną do jak największej liczby mieszkańców regionu Anantapur, nie bacząc na spodziewane trudności i koszty. Jedną z opcji branych pod uwagę było czerpanie wód gruntowych. Odrzucono ją jednak ze względu na fluorek. Ostatecznie postanowiono wykorzystać deszcze monsunowe i gromadzić ich wodę w przygotowanych zbiornikach. Główne źródła wody znajdują się w północnej części Anantapur. Tereny południowe leżą wyżej. Dlatego dostarczenie tam wody wymagało zainstalowania dużej liczby stacji pomp tłoczących strumień wody do góry, wbrew prawu grawitacji. Konieczna była wytężona praca wielu projektantów i inżynierów. Pomimo przeszkód, zadanie to wykonano w ciągu 18 miesięcy. Po roku prawidłowego działania system wodociągów i kanalizacji został przekazany w darze korzystającym z niego ludziom. Program objął 750 wiosek i zapewnia wodę ponad milionowi osób. Aby zapewnić tanie, przenośne ujęcia wody pitnej dla milionów ludzi w innych częściach kraju, Indie potrzebują tysiąca takich organizacji.

Opieka zdrowotna 

    W latach 80-tych powstało w miastach sporo szpitali specjalistycznych. Ze względów komercyjnych zaspokajały one potrzeby wyłącznie ludzi zamożnych. Dostęp do opieki zdrowotnej stworzył przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, pomiędzy populacją miejską i wiejską. Mając to na uwadze, Baba oznajmił 23 listopada 1990 r. – w swoje urodziny – że za dwanaście miesięcy powstanie w Puttaparthi światowej klasy szpital, zapewniający wszystkim, a zwłaszcza ludziom ubogim, bezpłatną opiekę zdrowotną. Szpital został otwarty 22 listopada 1991 r. Wykonuje się w nim wiele poważnych operacji serca oraz zabiegów cewnikowania. Wyspecjalizowani chirurdzy z renomowanych szpitali krajowych i zagranicznych przyjeżdżają do Puttaparthi w czasie urlopów i przeprowadzają tam zabiegi. To samo dotyczy opieki pielęgniarskiej. Myślę także, że osoby wracające do zdrowia chętnie pomagają nowym pacjentom. W szpitalu panuje spokojna, pogodna i boska atmosfera, napełniona pragnieniem niesienia pomocy.

Zarządzanie projektami 

   Bez względu na to, czy chodzi o super specjalistyczny szpital w Puttaparthi, czy o dostarczenie czystej wody pitnej do Anantapur i do Madrasu – tu dzięki rozwiązaniu problemów związanych ze zbiornikiem w Kandaleru – wszystkie projekty zostały ukończone i osiągnęły swój cel w wyznaczonym terminie oraz w ramach założonych kosztów. Zastanawiałem się, jak to możliwe. Sądzę, że głównym powodem było powierzenie prac projektantom, wykonawcom i podwykonawcom działającym w duchu współpracy, poświęcenia i oddania, zaangażowanym społecznie. Kierownicy projektów przestrzegali pięciu Wartości Ludzkich, to znaczy prawdy, właściwego postępowania, niekrzywdzenia, miłości i spokoju. Czy może istnieć lepszy przykład do promowania w kraju bezinteresownej, społecznej transformacji?

tłum. J.C.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.