Rola kobiet

w społeczeństwie 

Niedzielny wykład

prof. Anila Kumara – 19 grudnia 2010

OM...OM...OM... Sai Ram.  Z czcią u Lotosowych Stóp Bhagawana  

Drodzy Bracia i Siostry,

Sai Ram! 

    Pozdrowienia dla wszystkich, włącznie z tymi, którzy korzystają ze strony internetowej www.saiwisdom.com! Tematem dzisiejszego wykładu jest „Rola kobiety w społeczeństwie.” Co Baba mówi o kobietach i czego od nich oczekuje? Powinniśmy to studiować i często przypominać, abyśmy tworzyli idealną rodzinę Sai. Zatem tematem dzisiejszego wykładu jest to, co Baba mówi o roli kobiet w społeczeństwie.

Trzy w jednym to „sthri” czyli kobieta 

   Po pierwsze, Swami wyjaśnia znaczenie wyrazu „sthri”, który w sanskrycie znaczy „kobieta”. Wyraz sanskrycki posiada trzy człony: „sa”, „tha” i „ra”. Razem tworzą one wyraz „sthri” czyli „kobieta”. Jakie jest więc znaczenie tych członów? „Sa” symbolizuje naturę satwiczną – świętą cechę, która oznacza macierzyństwo kobiety. 

    „Ra” symbolizuje naturę radżasową, emocjonalną – kobiecą miłość, poświęcenie i oddanie. 

   „Tha” symbolizuje naturę tamasową – powściągliwość, wstydliwość, przywiązanie i szacunek

    Zatem „sa”, „tha” i „ra” oznaczają satwiczne, radżasowe i tamasowe cechy w kobiecie. 

„Sthri”, czyli kobieta, ma wielką moc 

    Po drugie, sthri, czyli kobieta, to – prawdę powiedziawszy –  devi (bogini) – mająca wszelkie moce, wszelkie energie. Jakie jest znaczenie tej potężnej natury kobiety?  

   Baba wyjaśnia to w następujący sposób: „Ona posiada tak wielką moc, że użyje radżasowych czyli uczuciowych cech, jakie ma w sobie, aby skorygować swego męża i dzieci oraz usunąć wszystko, co jest złe lub niewłaściwe wokół niej. 

    W tym sensie kobieta to devi, czyli śakti swarupini, uosobienie wszelkich energii. Posiadając radżasową energię, gotowa jest dokonać transformacji wszelkiego zła, jakie istnieje wokół niej. Oto  jedna z cech sthri czyli kobiety.  

   Kobieta, czyli sthri, jest jeszcze potężniejsza jeśli chodzi o współczucie. Pod tym względem żaden mężczyzna nie może się z nią równać!  Współczucie, zrozumienie oraz miłość – te wszystkie najdoskonalsze zalety ucieleśnione są w kobiecie. Kobiety nie są więc słabe; przeciwnie mają wielką moc – jak wyjaśnił Bhagawan Baba.  

   Baba przestrzegł mężczyzn, aby nigdy nie traktowali kobiet jak osoby bezwartościowe. Mężczyzna nigdy nie powinien myśleć, że kobieta jest zabawką lub lalką, którą może bawić się, jak chce. Nie! Mężczyzna powinien być świadom, że kobieta ma wielką moc i powinna być szanowana. Jest to polecenie Bhagawana.  

   Swami następnie wyjaśnia, że żadna kobieta nie omieszka skorzystać ze swoich zalet, gdy skonfrontowana zostanie z problemami. W życiu pojawia się wiele trudności i kobieta stawia czoła licznym wyzwaniom, przeszkodom i kłopotom. Będzie ona odważna i stawi czoła wyzwaniom nie dopuszczając kompromisu. Na tym według Bhagawana polega wielkość kobiet.  

Matka Sita symbolizuje idealną kobietę 

   Swami podaje przykład z Ramayany. W świętej księdze Ramayana Hanuman udał się na Lankę, aby odnaleźć Matkę Sitę. Gdy ją odnalazł, powiedział: „Och Matko! Cierpisz tu na Lance, porwana przez króla demonów Rawanę. Jeżeli mi pozwolisz, zabiję wszystkie demony na Lance i oswobodzę cię. Udziel mi pozwolenia” – prosił.  

   Matka Sita, idealna kobieta, odpowiedziała następująco: „Hanumanie, jesteś wspaniałym wielbicielem! Masz dla mnie miłość, troskę i szacunek i jesteś bardzo oddany Ramie. Lecz Hanumanie zrozum, że wszystkie demony, które zadają mi cierpienie, nie mają osobiście nic przeciw mnie. Nie ma żadnych porachunków między nami, nie ma o co kruszyć kopii! Demony torturują mnie nie dlatego, że czują do mnie wrogość, lecz dlatego, że są posłuszne poleceniom Rawany, króla demonów. Czy wobec tego powinieneś je zabijać? Nie! Nie byłoby właściwe, gdybyś zabił. Co więcej, Hanumanie, wiedz, że jestem małżonką Śri Ramy, a będąc żoną Śri Ramy nie mogę być mściwa, karząca albo czyniąca szkodę. Nie! Hanumanie, nie chcę byś zabijał te demony z jakiegokolwiek powodu.”  

    I jak podał Bhagawan, Sita rzekła: „Posłuchaj Hanumanie! Opowiem ci teraz o zdarzeniu.” 

Matka Sita opowiada Hanumanowi o zdarzeniu  

    Myśliwy, idąc lasem, nagle zobaczył zbliżającego się tygrysa. Przestraszył się i szybko wspiął się na najbliższe drzewo, aby czuć się bezpiecznie. Jednak na drzewie siedział niedźwiedź! Teraz myśliwy bał się nie tylko niedźwiedzia na górze, ale również tygrysa na dole, ponieważ każde z tych zwierząt mogłoby go zabić. Co miał począć? 

    Tygrys powiedział niedźwiedziowi: „Och, kochany! Myśliwy wspiął się na drzewo i siedzi obok ciebie. Zepchnij go, a ja go zabiję i zjem.” 

   Ale niedźwiedź odparł: „Nie! Człowiek ten jest moim gościem. Nie zdradzę go, niech siedzi.” 

    Po chwili, gdy niedźwiedź odpoczywał, człowiek zauważył, że jest okazja, by zeskoczyć. Zepchnął niedźwiedzia z gałęzi, mając nadzieję, że tygrys zabije go zamiast niego. Jednak niedźwiedź zdołał schwycić gałąź i zawisł na niej w bezpiecznej odległości od tygrysa. 

    Tygrys zauważył: „Och niedźwiedziu, gdy chciałem, abyś strącił człowieka, powiedziałeś, że jest twoim gościem; popatrz jednak na to, co się stało. On cię zdradził. A teraz, skoro jesteś już bezpieczny, zepchnij go, a ja go wykończę!”  

   A niedźwiedź na to: „Och tygrysie, człowiek może zdradzić i może być podły, ale ja taki nie jestem. Nie zepchnę go. Człowiek ma swoją naturę, a wyrozumiałość jest moją naturą. Dlaczego miałbym zrezygnować z tej szlachetnej cechy?”  

   O takim zdarzeniu opowiedziała Sita Hanumanowi wyjaśniając, że chociaż demony mogą postępować w sposób demoniczny, ona nie postąpi w ten sposób.  

  Baba stwierdza: „Sita symbolizuje ideał kobiety Indii ze swoim wybaczaniem, dobrocią, współczuciem, rozwagą, opanowaniem oraz charakterem. Takich cech oczekuje się od kobiety.” 

Matka jest pierwszym guru 

    Baba następnie wyjaśnia, że z kulturowego punktu widzenia kobiety są niezwykłe. Zachowują one i kultywują tradycje. To matka kieruje dziećmi w ten sposób, że stosują się one do tradycji danego regionu. Dom jest zalążkiem kultury każdego narodu, zaś kobiety są sercem każdego domu. Jeśli zatem jakiś naród dumny jest ze swojej kultury, dziedzictwa oraz wartości, zawdzięcza to kobietom. Oto jak bardzo Swami ceni kobiety. 

   Ludzie mawiają: „Nauczyłem się tego od mojej matki” albo „To moja żona współdziałała ze mną przez całe życie.” Tak więc za każdym wielkim mężczyzną kryje się jeszcze wspanialsza kobieta. Na tym polega wielkość kobiet. 

   Baba również mówi, że każdy kraj liczy na to, że przyszłe pokolenie obywateli przyczyni się do  zachowania kultury swojej ojczyzny oraz będzie bronić jej czci i suwerenności. Wszyscy przyszli obywatele nauczani są przez kobiety w domu. To kobieta uczy każde dziecko, aby wyrosło ono na wzorowego obywatela. Kobiety niosą kaganek wiedzy w tym kraju. Kobieta jest więc pierwszym nauczycielem i guru, przekazującym wiedzę oraz słowa mądrości swoim potomkom w okresie  ich niemowlęctwa i dzieciństwa. 

Baba jest zwolennikiem emancypacji kobiet

    Swami wyjaśnia, że w okresie średniowiecza w kraju przyjęto pewne negatywne praktyki. Dlatego w jego historię wkradły się pewne choroby społeczne.     

  Co się dokładnie wydarzyło? W wyraźny sposób zabroniono kobietom zarówno czytania Wed, jak i recytowania Mantry Gajatri. A teraz Śri Sathya Sai Baba, reformator, stwierdza: „Były to złe praktyki. Kto powiedział, że kobiety nie powinny czytać Wed? Święte Pisma to Matka! Veda Mata! Weda jest twoją matką.” Wszystkie kobiety powinny czytać Wedy. 

   Dziewczęta z kampusu Anantapur potrafią biegle recytować Wedy, stosując prawidłową intonację, dykcję i wymowę. Mogą one śpiewać Wedy godzinami, tak jak chłopcy. Baba, reformator społeczny, jest za emancypacją kobiet.  

          Baba wyjaśnia, że Mantra Gajatri jest rodzaju żeńskiego: 

Om Bhur Bhuwa Swaha

Tat Sawitur Warenjam

Bhargo Dewasja Dhimahi

Dhijo Jo Nah Praćodajat”

   Gajatri sama jest kobietą, dlaczego inne kobiety nie miałyby powtarzać swobodnie Jej imienia? Niedorzeczne! Paradoksalne postępowanie! Tak więc Baba chce, aby kobiety na całym świecie recytowały zakazane swego czasu Wedy oraz śpiewały Gajatri bez ograniczeń. 

W dawnych czasach kobiety też miały ceremonię świętej nici 

    Następnie Baba mówi o dominacji mężczyzn. Żaden mężczyzna nie może dominować nad kobietą. Podał przykład: Istnieje hinduski rytuał, jakiemu poddawany jest każdy chłopiec, który nazywa się „Upanajanam” czyli ceremonią „świętej nici.” Kiedy chłopcy mają inicjację w Mantrę Gajatri, przeprowadza się specjalną ceremonię, zwaną Upanajanam. Upa znaczy „dodatkowa”, podczas gdy najanam znaczy „oko”, co razem oznacza: dodatkowe oko mądrości. Dwoje oczu (Anil Kumar wskazuje na swoje oczy) są oczyma tego świata, ale trzecie oko czyli upanajana, oko mądrości, umożliwia nam uzyskiwanie z literatury duchowej mądrości, która pomaga zdobywać duchowe doświadczenia tu, na Ziemi. 

    Baba mówi, że w dawnych czasach kobiety również miały ceremonię świętej nici. W okresie średniowiecza jednak, ze względu na dominację mężczyzn, praktyki tej zaniechano. Zwyczaj zmieniono tak, że jedynie chłopcy mogli poddawać się ceremonii Upanajanam.  

   Zatem również i panie miały dawniej Upanajanam, ponieważ taka była wcześniejsza praktyka. Jednakże człowiek ze względu na swoją zaborczość i dominację, zmienił Upanajanam (oryginalną świętą nić) na święty węzeł zwany Mangala Sutra, który wiąże się wokół szyi każdej kobiety w dniu zaślubin. Podsumowując, Baba powiedział, że kobiety tak samo jak mężczyźni, kwalifikują się do ceremonii Upanajanam, czyli ceremonii świętej nici.  

Dwa ważne miejsca dla kobiet   

   Swami mówi, że każda kobieta posiada dwa ważne miejsca w życiu: po pierwsze – miejsce, w którym kobieta mieszkała z rodzicami, a po drugie – miejsce, w którym żyła z teściami. Są to dwa ważne ośrodki życia dla każdej kobiety. Jest więc jej obowiązkiem utrzymywanie prestiżu obu rodzin – rodziny swoich rodziców oraz rodziny teściów.  

    Swami również mówi, że kobieta może wznieść się do roli guru. Tak! Nie tylko mężczyźni mogą być guru i mistrzami. 

Bóg jest energią, a kobieta materią 

   Baba powiada, że w rzeczywistości WSZYSCY są kobietami i że istnieje tylko jeden mężczyzna, bohater. Kim on jest? Jest to Sam Bóg! Bóg jest tym bohaterem, On jest jedynym mężczyzną, wszyscy pozostali to kobiety. Co Swami  przez to rozumie? 

  Kobieta w tym kontekście, oznacza wszystko we Wszechświecie, wszystko, co jest materią. Bóg natomiast jest energią. Bóg jest pierwiastkiem  życia, Bóg jest świadomością. Bóg jest stanem świadomości. Zatem Bóg, który jest świadomością, boskość, energia i stan świadomości są rodzaju męskiego, podczas gdy my wszyscy jesteśmy materią, która jest rodzaju żeńskiego.  

    Tylko Baba może wyjaśnić tak dobrze kombinację natury żeńskiej i męskiej, która obecna jest w każdym. Kim więc jesteś? Stwierdzenie „Jestem mężczyzną” może nie być do końca prawidłowe. Stwierdzenie „Jestem kobietą” też nie zawsze może być prawidłowe. Jesteśmy bowiem zarówno kobietami, jak i mężczyznami, jesteśmy zatem „androgeniczni”. 

    Jesteś mężczyzną, ponieważ życie w tobie oraz świadomość w tobie są męskie. Jednak jesteś kobietą, ponieważ ciało czyli materia jest kobietą. 

    Inna kwestia: dlaczego mężczyzna pragnie kobiety? Ponieważ kobieta w nim przyciąga kobietę z zewnątrz. Kobieta chce mężczyzny. Dlaczego? Mężczyzna w niej przyciąga mężczyznę z zewnątrz. Zatem ten rodzaj przyciągania mówi o kombinacji cech męskich i żeńskich w każdym z nas. Jesteśmy zbudowani androgenicznie, taka jest nasza konstrukcja, nasza natura. 

Rama zniszczył tamasowe cechy u Tataki 

    Swami stwierdza w Ramayanie: Pan Rama zabił demona rodzaju żeńskiego o imieniu Tataki. Rama również dokonał transformacji innego ciała, kobiety o imieniu Ahalya, przywracając jej życie. Mamy też trzecią kobietę, Sitę, którą poślubił. W Ramayanie są trzy istoty rodzaju żeńskiego, związane z Ramą. 

   Baba pięknie wyjaśnia: Rama zabił pierwszą z kobiet – demonicę Tataki. Zabił Tataki, która reprezentowała animalizm czyli zwierzęce skłonności, a zatem naturę tamasową. Zawarta tu lekcja wskazuje, że należy zabić w sobie cechy tamasowe, aby uwolnić się od apatii i bezwładu.  

Rama dokonał transformacji cech radżasowych u Ahalii 

   Rama uratował Ahalyę, drugą z kobiet, która niestety była w niezgodzie z dyscypliną i dlatego jej mąż (nazywał się on Gautama i był świętym) przeklął ją i zamienił w kamień. Jednak z głębi swego współczucia mąż powiedział do niej: „Ze względu na twój brak dyscypliny i posłuszeństwa staniesz się kamieniem. Ale nadejdzie dzień, gdy Pan Rama będzie przechodził przez las i nastąpi na ten kamień.” 

Imię Boga może przemienić serce z kamienia w serce łagodne  

    Baba wyjaśnia wewnętrzne znaczenie wspomnianej historii. W obecnym wieku nauki i technologii kobieta jest jak kamień. Kamień w tym wypadku uosabia obojętność, impertynencję oraz brak wrażliwości na cierpienie innych. Większość z nas jest jak kamienie – jesteśmy obojętni, aroganccy i niewrażliwi na cierpienie ludzi z naszego sąsiedztwa.  

    Jednak dotyk Ramy sprawia, że kamień zmienia się w postać Ahalyi. Co to oznacza? 

    Dzięki powtarzaniu imienia Boga oraz medytacji nasze serce, które jest twarde, jak kamień, zmieni się w serce kobiety, miękkie jak masło. Serce kobiety jest łagodne, delikatne, czułe i żywo reagujące. Kobiety nie są w stanie znieść żadnego cierpienia.

    Jeżeli kobieta zobaczy na ulicy cierpiącego człowieka, zacznie płakać. Jeżeli powiesz jej coś smutnego, zacznie płakać, ponieważ kobiety żywo reagują. „Kobieta” znaczy „reagująca”, podczas gdy kamień oznacza „obojętność”. Dzięki powtarzaniu imienia Boga, umysł obojętny stanie się umysłem żywo reagującym, umysłem pobożnym, umysłem wrażliwym. Takie znaczenie posiada Ahalya, której imię uosabia cechy radżasowe. 

   Tataki, uosobienie cech tamasowych, jest unicestwiona, podczas gdy Ahalya reprezentująca cechy radżasowe, zostaje poddana transformacji przez Ramę i zmienia się na korzyść. 

Rama zaakceptował cechy satwiczne – Sitę 

   Trzecią kobietą jest Sita, która uosabia cechy satwiczne, czyli pobożność, świętość, opanowanie, zrównoważoną naturę, niezłomność, cierpliwość i wyrozumiałość. Miała ona w sobie wszystkie wspomniane cechy i dlatego Rama zaakceptował ją jako swoją małżonkę.  

   Zatem satwiczna guna jest przez Boga akceptowana, guna radżasowa jest przez Niego transformowana, a guna tamasowa niszczona. Cóż za wspaniałe wyjaśnienie podał Bhagawan Śri Sathya Sai Baba! 

Charakter jest prawdziwym pięknem kobiety 

    Co rozumiemy przez stwierdzenie „kobieta jest piękna”? Na czym polega prawdziwe piękno kobiety? Bhagawan powiada: „Jej charakter!” Charakter jest prawdziwym pięknem kobiety. 

    Czystość moralna i lojalność są oddechem kobiety. Delikatna, powściągliwa i wstydliwa natura jest istotą kobiety.  

    Trzymanie się prawdy jest jej codziennym obowiązkiem. Kobiece serce posiada głębię miłości do Boga, zdrowy lęk przed grzechem, jest także mocnym oparciem dla moralności w społeczeństwie.

Dhaiwa Priti – Miłość do Boga 

Papa Biti - Lęk przed grzechem 

Sangha Niti – Moralność w społeczeństwie 

      Wspomniane cechy rozwijają się w sercu każdej kobiety. Baba powiada, że cokolwiek kobieta mówi, jest to moralne i naznaczone wielką prawością. Jej słowa będą pomocne w trakcie pobytu na Ziemi i później. To kobiety nakierowują każdego na ścieżkę prawdy i prawości. Kobieta gotowa jest umrzeć, by zachować swoją reputację. Nigdy nie narazi na szwank swojej szlachetności. Na tym polega wielkość każdej kobiety.  

     Swami wyjaśnia, że kobieta nazywana jest gruhini czyli kontrolerem w domu. Jako gospodyni domowa ponosi całą odpowiedzialność. Kobieta znana jest również jako saha dharma ćarini, to znaczy ta, która prowadzi męża ścieżką prawości.

Koledże Baby kształcą kobiety, aby były idealnymi matkami narodu 

    Bhagawan Śri Sathya Sai Baba zbudował pięć koledżów dla kobiet w Indiach. Pierwszy z nich znajduje się w Anantapur. Oddając do użytku ten obiekt, powiedział: „Koledż ten ma przygotowywać kobiety do roli idealnych matek narodu.”

    Swami wyznaczył 19 listopada jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. Mamy również Fundację Kobiet im. Iaśwarammy, zajmującą się organizowaniem wielu obozów medycznych w okolicach Prasanthi Nilayam.

    Co więcej, powiedziane zostało w Wedach, że jeżeli kobieta roni łzy smutku, wówczas dana rodzina nigdy nie zazna pomyślności, szczęścia i błogości. Zatem żaden mężczyzna nie powinien być powodem łez smutku kobiety. Powinien opiekować się nią wszelkimi sposobami.

   I taka jest rola kobiet w społeczeństwie – jak wyjaśnił Bhagawan Śri Sathya Sai Baba. Przekonany jestem, że wszyscy wielbiciele rozumieją rolę kobiet w społeczeństwie, wyjaśnioną przez Bhagawana Śri Sathya Sai Babę, Awatara Złotego Wieku, darzącego kobiety wielkim szacunkiem.

Niech Baba was błogosławi! 

Jai Sai Ram! OM...OM...OM...

źródło:  www.saiwisdom.com

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.