numer 50 - kwiecień-maj-czerwiec 2010

OBCHODY ŚWIĄT W PRAŚANTHI NILAYAM 

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY AUSTRALIJSKIEJ

Aby doświadczyć błogości znalezienia się blisko Bhagawana, 175. przedstawicieli młodzieży, tak dziewcząt jak i chłopców, przybyło z Australii na pielgrzymkę do Praśanthi Nilayam – byli tu od 14 do 27 lutego 2010 roku i otrzymali miłość i błogosławieństwa Bhagawana.

25 lutego 2010 roku młodzież ta wystąpiła z programem kulturalno-muzycznym, obejmującym sztukę teatralną „Moja Matka – Boska Matka” oraz pieśni oddania. W sztuce, która rozpoczęła się o 19:30 w sali Sai Kulwant, artyści pokazali poprzez prostą opowieść o matce i jej dwóch synach, jak czysta, bezinteresowna i pierwotna jest więź miłości pomiędzy matką a jej dziećmi. Matka chora na raka, ukrywała swoją chorobę przed synami, aby nie zakłócać ich jasnej przyszłości, gdyż obaj mieli wyjechać za granicę na studia, zdobywszy tam stypendia. Boska interwencja Bhagawana we śnie matki ocaliła jej życie. Pełne uczuć przedstawienie zakończyło się szczęśliwym ponownym połączeniem się matki z synami i ustaleniem, że jedynie ci, co zdobywają miłość swej matki, pozyskują miłość Boga.

 Na zakończenie młodzi śpiewacy z Australii zaprezentowali barwny program muzyki religijnej. Rozpoczęli swój program przez wyrażenie wdzięczności Bhagawanowi pieśnią w telugu Enta Hai Enta Hai IInadu (cóż za szczęśliwy dzień dziś mamy!), zaśpiewali następnie pieśń po angielsku, poświęconą matce, potem zaś utwór Bhagawana Śiwa Śiwa Śiwa Śiwa Dźanaraada

Zamknęli program pieśnią po angielsku, We love you Swami (kochamy Cię Swami). Na zakończenie Bhagawan pobłogosławił młodych, dał im upragnioną sposobność do zdjęć ze Sobą i rozdzielił wśród nich ubrania. Całość zwieńczyło arathi ofiarowane Bhagawanowi o 20:15.

 PIELGRZYMKA WIELBICIELI Z OKRĘGU ADILABAD

          Ponad 3300 wielbicieli przyjechało z okręgu Adilabad w Andhra Pradeś na pielgrzymkę do Praśanthi Nilayam, gdzie przebywali od 24 do 26 lutego 2010 roku. Pragnęli doznać błogości darśanu Bhagawana oraz szukać Jego łaski i błogosławieństw. 26 lutego grupa tych wielbicieli wystawiła przed boskim obliczem Bhagawana sztukę teatralną pod tytułem „Kawim Kawinam” (Poeta poetów). Poza  boską chwałą Bhagawana, przedstawienie ukazało Jego talent poetycki i literacki.

 wielbiciele z okręgu Adilabad w Andhra Pradeś prezentują Swamiemu przygotowaną przez siebie kartę

Bhagawan ułożył bowiem setki doskonałych literacko wierszy oraz napisał 16 książek i wygłosił tysiące dyskursów. Scenerią tej sztuki był dwór Pana Indry w niebie, gdzie trzy wielkie znakomitości – prof. N. Kasturi, Ghantasala i Karuna Srii recytowały wiersze Bhagawana i rozmawiały  o głębi Jego myśli w obecności Matki Iswarammy, Peddy Wenkamy Radźu i różnych bóstw z niebios. Występ, który rozpoczął się o 17:45 po darśanie Bhagawana, dobiegł końca o 18:40.

 reżyser z Adilabad w rozmowie z Sathya Sai

złoty łańcuch dla Krishnadevaraya

Po zakończeniu przedstawienia Bhagawan pobłogosławił aktorów i pozował z nimi do zbiorowego zdjęcia. Rozdzielono też pomiędzy nich prasadam, paczuszki wibhuti i ubrania. Bhagawan stworzył złoty łańcuszek dla wielbiciela, który odtwarzał rolę prof. Kasturiego. Potem śpiewacy z Adilabad, kobiety i mężczyźni śpiewali pieśni duchowe.

Program zakończył się ofiarowaniem Bhagawanowi arathi co nastąpiło o godz. 19:20.

 ŚWIĘTO HOLI W PRAŚANTHI NILAYAM

          Radosne święto Holi obchodzone było w świętym obrębie Praśanthi Nilayam 2 marca 2010 roku. Ponad tysiąc wielbicieli, w tym dzieci z Bal Wikas przyjechało ze stanów Bihar i Dźharkhand, aby świętować je przed Boskim Obliczem Bhagawana. Uroczystości obejmowały śpiewanie pieśni oddania, w tym pieśni związanych z Holi, którym towarzyszyły tańce dzieci i przedstawienie pod nazwą „Sita Kaljanam”.

 obchody święta Holi

        Obchody przygotowała Organizacja Sewy Śri Sathya Sai z Biharu i Dźharkhandu. Program rozpoczął się o 18:40 zaśpiewaną z głębi duszy pieśnią Prema Bina Sansar Mein... (Żaden czyn na tym świecie nie przyniesie owoców bez boskiej miłości), do której tańczyły dzieci z Bal Wikas. Następnie popłynęły pieśni dotyczące Holi, którym towarzyszyły tańce dzieci, między innymi dynamiczny taniec Bhangra.

          Po owych zachwycających przedstawieniach muzyki, pieśni i tańca, wystawiona została sztuka teatralna „Sita Kaljanam”, w której wzięło udział 57 dzieci z Bal Wikas, wszystkie z Mithili, miasta rodzinnego Sity. Przedstawienie opowiadało o tym, jak Rama i Lakszmana ochronili jadźnię mędrca Wiśwamitry, który polecił im następnie towarzyszyć sobie do Mithili, gdzie Rama napiął łuk Śiwy i zdobył rękę Sity. Ukoronowaniem tego była uroczystość Sita Kaljanam (małżeństwo Sity z Ramą). Ponieważ Bhagawan udał się wówczas do pokoju interview, nie zobaczył  tej uroczystości. Powróciwszy na podium, Bhagawan polecił, aby całe zaślubiny zostały wykonana raz jeszcze, z drobiazgowymi obrzędami, do wtóru świętych mantr wedyjskich. Wprawiło to całe zgromadzenie wielbicieli w uniesienie. Zostali rzeczywiście przeniesieni na boską płaszczyznę i czuli się tak, jakby byli świadkami nie przedstawienia, ale prawdziwych boskich zaślubin Sity z Ramą. Po zakończeniu sztuki Bhagawan pobłogosławił aktorów, udzielił im padnamaskaru i dał rzadką sposobność do długiej sesji zdjęć z Sobą. Następnie rozdzielono wśród nich ubrania, zaś każdy z obecnych na sali otrzymał prasadam. Obchody święta Holi w Praśanthi Nilayam dobiegły szczęśliwego końca poprzez ofiarowanie Bhagawanowi arathi  o godzinie 18:35.


ŚWIĘTO UGADI W PRAŚANTHI NILAYAM

          Radosne święto Ugadi, oznaczające nastanie Nowego Roku obchodzone było w Praśanthi Nilajam z wielką świętością i zapałem 16 marca 2010 roku. Miejscem uroczystości była sala Sai Kulwant, ozdobiona  na tę świąteczną okoliczność świeżymi owocami mango i kokosami, liśćmi bananowców, kwiatami różnorodnych odcieni i rozmaitymi dekoracjami zawieszonymi w całej sali. Podwyższenie z pięknymi, barwnymi ozdobami przyciągało wzrok. Linia przejazdu Bhagawana w sali Sai Kulwant została specjalnie przystrojona rzędami świateł,  kalaś (świętych naczyń) i dekoracjami  roślinnymi.

          W wigilię Ugadi grupa wielbicieli z Andhra Pradeś wystąpiła z pieśniami przed boskim obliczem Bhagawana. Rozpoczęli po wieczornym darśanie  w Sai Kulwant. Kiedy Bhagawan przybył do sali o 18:15 powitały Go słodkie dźwięki muzyki Nadaswaram oraz śpiewy wedyjskie w wykonaniu studentów. Na początek o godz. 18:30 krótką mowę wygłosił jeden z członków Organizacji Sai ze stanu Andhra Pradeś. Mówił o działaniach służebnych podejmowanych przez Organizację Sai w różnych wioskach tego stanu. Po tym nastąpiły podnoszące duchowo, grupowe pieśni, które oczarowały zgromadzenie na prawie 45 minut. Melodyjne pieśni w telugu, połączone z przejmującą muzyką zostały znakomicie zaśpiewane przez śpiewaków – kobiety i mężczyzn. Po zakończeniu występu Bhagawan obdarzył artystów błogosławieństwami, pozował do zdjęć grupowych i rozdzielił wśród nich ubrania. Całość zakończyła się ofiarowaniem Bhagawanowi arathi o godzinie 19:45.

          W pomyślny dzień Ugadi, 16 marca, Bhagawan przybył do sali Sai Kulwant o 9:40 rano w jaśniejącej, kasztanowej szacie, pośród śpiewu bhadźanów, jakie płynęły z ust ogromnego zgromadzenia wielbicieli. Po obdarzeniu spragnionych wielbicieli błogością Swego boskiego darśanu, Bhagawan wszedł na świątecznie ozdobione podwyższenie, co dało sygnał do rozpoczęcia programu, którego główną częścią był pełen słodyczy dyskurs Bhagawana. Przedtem przed zgromadzeniem wystąpiło trzech wybitnych mówców.

Pierwszy przemówił P.N. Bhagwati, były Sędzia Najwyższy Indii, który przedstawił kilka ważnych sugestii odnośnie rozszerzenia pracy Śri Sathya Sai Central Trustu oraz utworzenia różnych podkomisji, które zajmowałyby się jego strukturą pieniężną, organizacyjną i administracyjną oraz działaniami służebnymi na rzecz szerokich rzesz społecznych, zwłaszcza ludzi ubogich i potrzebujących.

P.N. Bhagwati, były Sędzia Najwyższy Indii

        Sędzia Bhagwati podsunął też myśl, żeby z pracą Trustu związać studentów Sai. Śri Indulal Szah, międzynarodowy doradca Organizacji Śri Sathya Sai, który przemawiał jako następny, poparł propozycje sędziego Bhagwati. Kolejnym mówcą był Śri W. Sriniwasan, ogólnoindyjski przewodniczący Organizacji Sewy Śri Sathya Sai. Pozdrawiając wszystkich na okoliczność Ugadi, Śri Sriniwasan wyraził nadzieję, że ten Nowy Rok przyniesie światu pokój, szczęście i pobożność. Jak powiedział, cały świat jest rodziną Bhagawana, który dla pomyślności ludzkości utworzył różne Trusty. Nawiązując do nauk Bhagawana takich jak: „Kochaj wszystkich, służ wszystkim”, „Zawsze pomagaj, nigdy nie rań”, ten wybitny mówca wezwał wszystkich aby dążyli do uświadomienia sobie Boga poprzez bezinteresowną miłość i służbę wobec ludzkości, jak naucza tego Bhagawan.

          Następnie Bhagawan pobłogosławił to ogromne zgromadzenie wielbicieli Swoim dyskursem  związanym z Ugadi, wzywając wszystkich, aby widzieli Boga we wszelkich stworzeniach na świecie i aby uświadomili sobie własną, wrodzoną boskość. Bhagawan pobłogosławił zebranych życząc im aby wiedli szczęśliwe życie i zapewnił, że jest zawsze z nimi, gdziekolwiek by byli.

          Po dyskursie Śri Anil Kumar, członek wydziału Uniwersytetu Śri Sathya Sai, przemówił do zebranych, opisując w swoim poetyckim wykładzie chwałę Bhagawana.  Odnosząc się do radości obchodzenia Ugadi przed boskim obliczem,  uczony mówca zauważył, że prawdziwe znaczenie świąt można uświadomić sobie wówczas, kiedy świętuje się je w bliskości Bhagawana. Cały program poranny dobiegł końca wraz z arathi ofiarowanym Bhagawanowi o 11:45.

      Po południu Bhagawan przybył do Sai Kulwant o 17:30 pośród śpiewów świętych mantr wedyjskich w wykonaniu studentów. Kiedy spoczął już na podwyższeniu, pracownicy i studenci z Wyższej Szkoły Muzycznej Mirpuri Sathya Sai wystąpili z przejmującym programem muzyczno-wokalnym i instrumentalnym, ku zachwytowi wszystkich obecnych.

      Program rozpoczął się o 17:50 od utworu Muthuswamiego Dikszitara, zanoszącego modlitwę do Pana Ganeszy.

     Następnie popłynęła różnorodność muzyki wokalnej i instrumentalnej, obejmująca pieśń suficką, utwór Thjagaradźy i fragment muzyki perkusyjnej. Po zakończeniu występu, Bhagawan pobłogosławił studentów-uczestników, udzielił im upragnionej sposobności do zdjęć grupowych z Sobą i rozdzielił wśród nich ubrania.

Stworzył również jednemu ze śpiewaków złoty pierścień. Program dobiegł końca, kiedy o 19:15 ofiarowane zostało Bhagawanowi arathi.

OBCHODY ŚWIĘTA ŚRI RAMA NAWAMI

          Święta uroczystość Śri Rama Nawami, urodzin Pana Ramy, obchodzona była w Praśanthi Nilayam 24 marca 2010 roku. Rano od godziny 9 do 11:45 odbyły się przedłużone śpiewy bhadźanów, obejmujące najpiękniejsze pieśni o Panu Ramie. Boska obecność Bhagawana na podwyższeniu podczas tego podnoszącego duchowo spotkania bhadźanowego napełniła serca wielbicieli  szczęśliwością. Ten poranny program skończył się ofiarowaniem Bhagawanowi arathi o 11:45.

          Po południu śpiewacy i muzycy wystąpili z wyśmienitym programem muzyki wychwalającej boskość Bhagawana. Obejmował on znaną pieśń Sai Naath Tere Hazaron Haath (O Panie Sai! Ty masz tysiące rąk), wykonaną z pełną doskonałością. Po tym nastąpił krótki koncert w wykonaniu studentów. Rozpoczęli go utworem świętego Tulsidasa Śri Ramaćandra Kripalu Bhadźa Mana (O umyśle! Rozmyślaj o chwale Ramy, Współczującego). Studenci zaśpiewali inną pieśń Ramadźi Ki Mahima Apaar (chwała Ramy jest bezgraniczna), opisującą wspaniałość Pana Ramy. Utwór ten zakończył ich występ. Arathi zostało ofiarowane Bhagawanowi o 18:05, co zamknęło obchody święta Śri Rama Nawami w Praśanthi Nilayam. Każdy ze zgromadzonych na sali otrzymał prasadam, pobłogosławione przez Bhagawana.

--------------------------

          Poziom równowagi, tak konieczny dla postępu duchowego, może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy intelekt jest oczyszczony ze zwodniczych uwikłań i przywiązań. Pozbawiony spokoju intelekt, czyli Buddhi, nie może posuwać się naprzód szlakiem Brahmana.             - Baba

Z Sanathana Sarathi-IV 2010, tłum. Grzegorz Leończuk

powrót do spisu treści numeru 50 - kwiecień-maj-czerwiec 2010

MYŚL DNIA 16.03.2010 r. Ugadi

Prawdziwe Święto Ugadi to dzień, w którym człowiek porzuca złe cechy, wypełnia swe serce miłością i wkracza na ścieżkę poświęcenia. Nie ograniczaj świętowania Ugadi jedynie do włożenia nowego ubrania i pokrzepiania się smacznymi potrawami. Dzisiaj nosisz nową koszulę, lecz jak długo pozostanie nowa? Jutro stanie się stara. Dzisiejsza gazeta, jutro stanie się makulaturą. Nasze życie jest niczym ta gazeta. Gdy już raz ją przeczytasz, nie chcesz tego powtarzać wielokrotnie. Otrzymałeś ten dar życia, który jest jak gazeta i przeszedłeś przez różne przyjemne i bolesne doświadczenia. Co za dużo, to niezdrowo. Powinieneś modlić się: „Boże, dałeś mi tę 'gazetę' i przeszedłem przez doświadczenia tego życia. Nie chcę rodzić się ponownie”.                

 –BABA   z www.sathyasai.org.pl

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.