numeru 49 - styczeń-luty-marzec 2010 

Miłość to królewski trakt do Boga

Dyskurs Bhagawana Śri Sathya Sai wygłoszony w Sathya Sai Panduranga Kshetra w Hadshi (stan Maharasztra) dnia 29 października 2009 r.

Wyrozumiałość jest prawdziwym pięknem w tym świętym kraju Bharat (Indie).

Słodkie jak nektar uczucie w tym kraju to uczucie miłości do własnej matki.

(Wiersz w języku telugu)

            Bez względu na to czego się już nauczyliście, jest ciągle tak wiele rzeczy do poznania w tym świętym kraju Bharat. Ten kraj jest pobożny, boski, pełen chwały i zawsze nowy. Ktokolwiek narodził się w tym świętym kraju jest błogosławiony.

Człowiek sam odpowiada za wszystkie swoje cierpienia

            Jaki jest cel ludzkich narodzin? Jest nim doświadczenie miłości Boga. Tylko ci, którzy otrzymują miłość Boga, mogą spowodować przemianę świata. Dzisiaj społeczeństwo jest pełne niepokojów i cierpienia. Gdziekolwiek spojrzycie, wszędzie panuje smutek. Klęski żywiołowe, takie jak powodzie, przynoszą wielkie zniszczenia. Nie są one czymś sprowadzonym przez Boga. Sam człowiek jest przyczyną wszystkich swoich cierpień. Bóg zawsze uczy człowieka ścieżki prawości, a nie bezprawia, niesprawiedliwości czy nieprzyzwoitości. Wedy głoszą: Satjam wada, dharmam ćara (mów prawdę, przestrzegaj prawości).

            Bóg jest jeden, ale ludzie nazywają go różnymi imionami, takimi jak Rama, Kriszna, Gowinda, Narajana. Jedynie złudzenie sprawia, że człowiek dostrzega różnice za tymi imionami. Boga możecie nazwać Allachem czy Jezusem – to wszystko jedno. Faktycznie, na tym świecie jest tylko jedność. Ekatma sarwa bhutantaratma (jedna atma mieszka we wszystkich istotach). Ekam sat wiprah bahudha wadanti (prawda jest jedna, ale mędrcy nazywają ją rozmaicie). Człowiek sam jest źródłem całej swojej ułudy. Myślicie, że jesteście opanowani przez smutek. Jednak ten smutek jest waszym własnym wytworem; nie daje go Bóg. Wszystko jest wytworem waszych własnych myśli; Bóg nie jest za to odpowiedzialny. Nie myślcie, że Bóg odpowiada za jakiekolwiek z waszych cierpień. Bóg daje tylko szczęście. Nitjanandam, param sukhadam, kewalam dźńanamurtim, dwandwatitam gagana sadriśam, tattwamasjadi lakszjam, ekam, nitjam, wimalam, aćalam, sarwadhi sakszibhutam, bhawatitam, trigunarahitam (Bóg jest ucieleśnieniem wiecznej błogości, absolutnej mądrości, jest ponad parami przeciwieństw, jest rozległy jak niebo, jest celem wskazywanym przez mahawakję Tattwamasi[1], jest jednym bez drugiego, jest wieczny, czysty, niezmienny, jest świadkiem wszystkich działań intelektu, stoi ponad wszystkimi stanami mentalnymi i ponad trzema atrybutami - sattwą, radźasem i tamasem).

            Jeśli wgłębicie się w nauki wedanty, zrozumiecie, że Bóg nie ma nic wspólnego z waszymi cierpieniami i trudnościami. Bóg zawsze pomaga. O waszym szczęściu i smutku stanowią wasze myśli. Jest wielkim błędem sądzić, że to ktoś inny jest powodem waszych trudności i cierpień. Powinniście kochać wszystkich i wszystkim służyć. Miłość jest obecna nie tylko w istotach ludzkich, ale także w ptakach i zwierzętach. Wszyscy mogą doświadczać miłości, włącznie z ptakami, zwierzętami i owadami. Kogokolwiek widzicie, jest w nim Bóg w postaci atmy. Jeśli kogoś nienawidzicie, jest to równoznaczne z nienawidzeniem Boga. Dlatego nie żywcie nienawiści w stosunku do nikogo. Nie gniewajcie się na nikogo. Jeśli kogoś nie znosicie, w rzeczywistości nie znosicie siebie. Podobnie, jeśli kogoś obrażacie, obrażacie siebie. Każda ludzka istota jest lustrem. W tym lustrze widzicie siebie. Może być wiele luster, ale we wszystkich widzicie siebie. Wszystko jest reakcją, odbiciem i oddźwiękiem. Nie myślcie, że ktoś inny was obraził. Jedynie wy sami obrażacie siebie. Ale dzisiejszy człowiek nie rozumie tej prawdy. Powinniście rozwinąć wiarę, że Bóg jest obecny w postaci atmy w każdym, kogo widzicie. Dlatego, nie jest dobrze nienawidzić lub wyśmiewać kogokolwiek. Kochajcie wszystkich. Miłość to królewski trakt prowadzący do osiągnięcia Boga. Żadna inna ścieżka poza ścieżką miłości nie zaprowadzi was do Boga. Wszyscy sadhakowie (praktykujący duchowość), którzy osiągnęli Boga, mogli osiągnąć Go tylko poprzez miłość.

Podążajcie ścieżką miłości

            Sakkubai zawsze recytowała ‘Ranga, Ranga, Ranga.’ Ale inni naśmiewali się z niej. Jej teściowa i jej mąż zgotowali jej gehennę. Ostatecznie, Pan Panduranga przyszedł jej z pomocą i zdołała dotrzeć do Pandharpur[2]. W ten sposób dla całego świata stała się godnym naśladowania wzorem oddania i poświęcenia i dlatego też przychodziło do niej wiele ludzi. Nigdy nie myślała, że Panduranga jest kimś oddzielnym od niej. Kontemplowała o Nim we wszystkich trzech stanach: dźagat (jawa), wapna (sen) i suszupti (głęboki sen). Ale współczesny człowiek nie wie, kim jest Bóg i gdzie się znajduje. W rzeczywistości, Bóg jest obecny wszędzie, gdziekolwiek spojrzycie. Wielu ludzi, którzy wcześniej nie wierzyli w Boga, a nawet okazywali brak szacunku figurom bogów, stało się wielbicielami Swamiego. Ludzie mogą nieświadomie popełniać błędy, ale kiedy już zrozumieją swój błąd, żałują tego. Skrucha to prawdziwa pokuta. Bóg przenika cały świat. Ludzie, na skutek swojej ignorancji, mogą mówić różne rzeczy o Bogu. Ale gdy raz urzeczywistnią prawdę, poznają, że Bóg jest jeden.

            Spotykamy się z wieloma jadowitymi stworzeniami, takimi jak węże i skorpiony. Bóg obdarzył je tą mocą, aby mogły się bronić. Gdy skorpion żądli, nie robi tego w celu wyrządzenia wam krzywdy. Żądli ze strachu, że wy możecie go skrzywdzić. Nawet tygrys w lesie nie zrobi wam krzywdy. Rzuci się na was tylko wtedy, gdy go sprowokujecie. W taki właśnie sposób wszystkiemu odpowiada reakcja, odbicie i oddźwięk. Cokolwiek robicie, na pewno zbierzecie tego konsekwencje. Jeśli zrobicie coś złego, otrzymacie tylko złe skutki. Nie myślcie, że to Bóg dał wam ten zły skutek. Z drugiej strony, jeśli zrobicie coś dobrego, będziecie mieli tylko dobre skutki. Myśli człowieka odpowiadają za jego szczęście i cierpienie. Dlatego, powinny być w was tylko dobre myśli.

             Ludzka istota powinna mieć ludzkie cechy. Ale, niestety, u dzisiejszego człowieka nie widać ludzkich przymiotów. Człowiek zachowuje się jak zwierzę. Dlatego też, błąd tkwi w człowieku, a nie w kimś innym. Należy uznawać własne błędy zamiast doszukiwać się ich u innych. Dzisiaj jest niewielu takich, którzy czynią dobro, natomiast wszędzie widzimy ludzi oddających się złym postępkom. Niedawno w kilku częściach kraju wystąpiły poważne powodzie. Ofiarom przyszło z pomocą wiele ludzi. Ale byli tacy, którzy nie tylko nie pomagali, ale krytykowali tych, którzy wspierali powodzian. Także dawniej wielu krytykowało nawet takie wielbicielki jak Radha i Sakkubai, które zawsze recytowały imię Boga. W końcu Kriszna dał im nauczkę. Zatem, nigdy nie krytykujcie nikogo. Jeśli jacyś ludzie rozwiną w sobie dobre myśli, powinniście cieszyć się z tego i ich naśladować.

            Bóg jest oceanem błogości. Ale czasami, z powodu swoich złych cech, niesprawiedliwie krytykujecie Go. Cokolwiek dobrego lub złego was spotyka, pochodzi to wyłącznie od was, a nie od Boga. Dlatego starajcie się poprawić. Przede wszystkim musicie unicestwić swoje ego, co oznacza przekreślenie małego ‘ja’ (ang. ‘I’). Tworzy to święty symbol krzyża czczony przez chrześcijan. Swoją Jaźń (aham) możecie zrealizować tylko wtedy, gdy wykorzenicie własne ego. Gdy poznacie siebie, wtedy będziecie wiedzieli wszystko. Dzisiejszy człowiek próbuje poznać wszystko oprócz pierwiastka atmy. Potrafi latać po niebie, zliczać gwiazdy, ale nie potrafi wykonać ‘zadania domowego’ – poznania siebie, zadanego mu przez Boga. Idzie ścieżką zła, gdyż nie próbuje poznać swojej prawdziwej Jaźni.

Poznaj siebie

            Miłość Boga jest wrodzona w każdej istocie. Przyrządzacie liczne słodycze, takie jak Mysore pak, gulab jamoon, burfi, palakova, jilebi itd. We wszystkich jest ten sam cukier. Podobnie, Bóg przenika wszystkie istoty. Sarwa dźiwa namaskaram Keśawam pratigaććati (komukolwiek oddajesz cześć, dosięga to Boga), Sarwa dźiwa tiraskaram Keśawam pratigaććati (kogokolwiek krytykujesz, dosięga to Boga). Wszystko dzieje się z Woli Boga. Ten, kto rozumie tę prawdę, ten jest prawdziwą ludzką istotą. Co dzisiaj powinniście poznać? Powinniście poznać swoje błędy i naprawić je. To wystarczy. Zawsze pomagaj, nigdy nie krzywdź. Stajecie się prawdziwymi istotami ludzkimi, gdy znacie tę prawdę. Co oznacza pojęcie ‘ludzka istota’? Ludzką istotą jest ta, która posiada moralność i charakter. Gdy ludzie trzymają się ścieżki moralności, nie doznają cierpień. Bóg inkarnuje się na ziemi właśnie w celu uczenia ludzi takich prawd. Człowiek powinien rozpoznać jedność w różnorodności. Możecie opisywać chwałę Boga pod dowolnym imieniem, ale Bóg jest jeden. Jest On obecny w każdym jako atma, która nie posiada ani imienia, ani formy. Ta sama atma jest obecna we wszystkich istotach. Widzicie tutaj wiele świateł. Różnią się jedne od drugich, ale prąd elektryczny we wszystkich jest ten sam. Gdy przestawicie główny wyłącznik, wszystko stanie się ciemne. Rozmaite imiona i postacie, takie jak Rama, Kriszna, Gowinda, Narajana, są niczym żarówki. Ta sama boskość znajduje się we wszystkich tych imionach i formach.

            Przede wszystkim powinniście zrozumieć naturę swojego umysłu. Musicie panować nad własnym umysłem. Wtedy wszystko stanie się dla was dobre. Co oznaczają wszystkie wedyjskie mantry? Oznaczają one jedność atmy. Nie ma wyższej praktyki duchowej nad urzeczywistnienie jedności atmy. Jest to cel wszystkich praktyk, takich jak dźapa, tapa, jadźnia (recytacja, wyrzeczenie, ofiara) itd. Zatem, rozwijajcie wiarę w jedność, a nie w różnorodność. Gdy rozwiniecie wiarę w jedność, doświadczycie pokoju i szczęścia.

Poznajcie swoje prawdziwe imię

            Gdy spytacie Boga „Kim jesteś?,” On odpowie „Jestem atmą.” Nie powie „Jestem Ramą, jestem Kriszną, jestem Wenkateśwarą, jestem Sai Babą.” Bóg jest tylko jeden. Jest to odwieczna prawda. Jest tym samym we wszystkich trzech czasach – w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ta sama boskość jest obecna we wjaszti, samaszti, sriszti i Parameszti (jednostce, społeczeństwie, stworzeniu i Stwórcy). Dlatego, nie pokładajcie wiary w różnorodności.

            W razie trudności, recytujecie imię Wenkateśwara, Rama lub Kriszna. Ale nie pamiętacie o nich, kiedy wszystko idzie dobrze. Jednakże, od samego urodzenia, z każdym wdechem i wydechem recytujecie mantrę Soham (jestem Bogiem). W końcu powinniście urzeczywistnić prawdę „Jestem Bogiem.” Wasi rodzice mogli dać wam jakieś imię. Jeśli spytam „Kim jesteś?,” ktoś odpowie „Jestem Ramaiah,” a ktoś inny „Jestem Krishnaiah.” Są to imiona nadane wam przez rodziców, a nie przez Boga. Soham, Soham, Soham (Jestem Bogiem, jestem Bogiem, jestem Bogiem) – oto imię dane wam przez Boga. To imię zostało nadane każdemu, niezależnie z jakiego kraju czy społeczności się wywodzi. Ci, którzy rozumieją tę boską zasadę i postępują zgodnie z nią są prawdziwie błogosławieni. Możecie uczestniczyć w dowolnie wielu spotkaniach i wysłuchać wielu dyskursów, ale ostatecznie musicie poznać tylko jedną rzecz – aham (Jaźń).

            Wielu ludzi próbuje opisać chwałę Swamiego na rozmaite sposoby. Ale wszystko to tylko ich złudzenie; nie znają Mojej Rzeczywistości. Jak mam na imię? Nie jest nim Sathya Sai Baba, chociaż świat zna Mnie pod tym imieniem. Ludzie powinni pozbyć się złudzenia, że znają Moją Rzeczywistość. Dzisiaj wszyscy oprócz polityków próbują poznać prawdę. Gdyby tak oni urzeczywistnili prawdę, wiodłoby się dobrze całemu narodowi. Polityka jest przyczyną wszystkich konfliktów, które dzisiaj widzimy wszędzie. Polityka dotyczy nie tylko społeczeństwa, ale także policji, wojska i całej administracji. Iluż to ludzi jest zabijanych z powodów politycznych! Dlatego nie pokładajcie swojej wiary w polityce i nie podążajcie za polityką. Jeśli ktokolwiek powie wam coś dobrego, powinniście to przyjąć i naśladować. Samasta lokah sukhino bhawantu (niech wszystkie istoty wszystkich światów będą szczęśliwe!). Oto Moje przesłanie. Wszystkie żywe istoty powinny być szczęśliwe. Skąd możecie czerpać szczęście? Możecie czerpać je jedynie z Atmy. Ludzie chcą pokoju. Ale gdzie jest pokój (ang. peace)? Na zewnątrz znajdziecie tylko rozgardiasz (w ang. oryg. pieces). Pokój znajduje się tylko w miłości. Jeśli rozwiniecie miłość, będziecie mieli wszystko. Bardzo szczęśliwy!

 [z Sanathana Sarathi, grudzień 2009, tłum. KMB]

Mówiąc o tym samym, Swami nie powtarza się

       Za każdym razem, gdy powtarzam coś, jest w tym coś nowego. Powinniście zrozumieć tę prawdę. Wielokrotnie mówiłem wam o znaczeniu mantry Gajatri. Jednak za każdym razem, gdy o niej mówię, jest w tym nowe znaczenie mantry. Jest to znamię wielkości Sai. Interpretacja, jaką daję, jest zawsze nowa. Ale nie chodzi tylko o Moje słowa, nawet Moja forma jest zawsze nowa. Jest to oznaką boskości. Boskość jest zawsze nowa. Nigdy nie powinniście dopuszczać obecności starych i zepsutych uczuć w swoim sercu. Zawsze powinniście być szczęśliwi. Taka jest korzyść z przebywania w obecności Boga.

[z dyskursu 21 czerwca 1996 r. (Sanathana Sarathi, wrzesień 2009), tłum. KMB]

MYŚL DNIA   4.02.2010 r.

     Bóg jest słodyczą i ucieleśnieniem błogości. Jest nawet przyczyną tej odrobiny słodyczy, którą dają przedmioty materialne. Bez Jego słodyczy nawet chwilowa rozkosz i radość odnalezione w doczesnych dobrach i materialnych dążeniach będą miały gorzki smak. Mądrzy ludzie rozumieją to i przyłączają się do tych wszystkich wielkich postaci, które zasmakowały boskiej słodyczy w duchu pokory i szacunku. Rozwijaj w sobie niezachwianą miłość do Boga i bądź nieporuszony wobec szyderstw czy pochwał, wiatru, słońca czy deszczu, zaszczytu czy hańby. Ta zmierzająca do jednego celu podróż uczyni cię wolnym.

-BABA    z www.sathyasai.org.pl

Powrót do spisu treści numeru 49 - styczeń-luty-marzec 2010

[1] Mahawakja, dosł. „wielkie zdanie”; najważniejsze sentencje wedyjskie, w których mówi się, że brahman i prawdziwe ‘ja’ człowieka są identyczne. (Encyklopedia Mądrości Wschodu)

Tat-twam-asi, „Ty jesteś tym” – sanskr. formuła hinduizmu wskazująca na identyczność duszy ludzkiej (atmana) z Bogiem (Brahmanem). (Słownik cywilizacji indyjskiej)

[2] Miejsce pielgrzymek

 
 

Stwórz darmową stronę używając Yola.