numer 47  -  lipiec-sierpień-wrzesień 2009

Wiara w siebie jest waszym największym atutem

Boski Dyskurs Bhagawana Baby wygłoszony w holu Sai Kulwant dnia 21 lutego 2009 r.


      Wyrozumiałość jest prawdziwym pięknem w tym świętym kraju Bharat. Spośród wszystkich rytuałów największą ofiarą jest trzymanie się Prawdy. W tym kraju najsłodszym uczuciem jest miłość do własnej matki. Charakter ceni się tutaj wyżej niż samo życie. Ludzie jednak zapomnieli podstawowej zasady tej wielkiej kultury i naśladują kulturę Zachodu. Niestety, Bharatijowie nie są świadomi wielkości swojego dziedzictwa kulturowego, tak jak potężny słoń nie jest świadomy własnej siły. 

(Wiersz w języku telugu)


     Samo urodzenie się w Bharacie (Indiach) jest wielkim błogosławieństwem

Słoń, nieświadomy swojej olbrzymiej siły, potulnie poddaje się poleceniom zwykłego kornaka (poganiacza słoni), który pracuje za marne grosze. Siada, gdy kornak każe mu siąść i wstaje, gdy każe mu wstać, tak jak został przez niego wyćwiczony. W takiej samej sytuacji znajdują się Bharatijowie, którzy zapomnieli o wielkości swojej świętej kultury i naśladują obce kultury. Kultura Bharatijów jest najświętsza, potężna i wieczna. Skoro o niej zapominamy, cóż takiego jest w obcych kulturach, co moglibyśmy naśladować? Matru Dewo bhawa, pitru Dewo bhawa, aćarja Dewo bhawa, atithi Dewo bhawa (czcij matkę, ojca, nauczyciela i gościa jak Boga). Są to kardynalne zasady kultury Bharatijów. Nasza matka jest naszym pierwszym nauczycielem. Jeśli zapomnimy o poleceniu matki, jaki jest sens stosowania się do czegokolwiek innego?

     Pierwiastek Atmy jest jedyną rzeczywistością

    Ucieleśnienia miłości! Cały świat jest odbiciem waszych myśli. Wszystko, co widzimy w tym świecie jest nierzeczywiste i negatywne. Nic nie jest rzeczywiste i pozytywne. Wszystkie materialne istoty i obiekty, takie jak góry, lasy itd., są projekcją waszego umysłu. Jedyną rzeczywistością w tym świecie jest Atma. Nie istnieje nic oprócz niej. Gdzie znajduje się Atma? Pan Kriszna oświadczył: Mamajwamśo dźiwaloke dźiwabhuta sanatana (wieczna Atma we wszystkich istotach jest częścią Mojego Jestestwa). Ta sama Atma jest obecna we wszystkich. Nie ma niczego takiego jak wasza Atma i Moja Atma. Ekamewa adwitijam Brahma (Bóg jest jeden bez drugiego). Widzenie dwoistości jest waszym wyobrażeniem. Człowiek z dwoistym umysłem jest na poły ślepy. Tak więc, wszyscy są jednym. Sahasra śirsza Purusza sahasraksza sahasra pad (Kosmiczna Istota ma tysiące głów, oczu i stóp). Zapominając o tej kosmicznej postaci boskości, dajemy się zwodzić pozornej różnorodności. Człowiek stał się ofiarą wszelkiego rodzaju problemów i cierpień, gdyż zapomniał o pierwiastku jedności. Powinien on zatem rozwinąć jedność, bowiem ona może doprowadzić go do czystości. Gdy łączymy czystość z jednością, osiągamy boskość. Tylko wtedy możemy urzeczywistnić Atmatattwę (pierwiastek Jaźni). Atmatattwa jest głównym tematem Upaniszad. W szczególności, temat ten wyczerpująco omawia Upaniszada Tajtrija. Gdy rozwiniemy pełną wiarę w Atmę, będziemy każdego traktować jak siebie samego. Istnieje tylko jeden pierwiastek atmiczny, który przenika cały wszechświat. W rzeczy samej, jest to jedyna rzeczywistość, która istnieje; nie istnieje nic oprócz niej. Wszystko inne we wszechświecie jest jej odbiciem. Nigdy nie zapominajmy o pierwiastku Atmy i starajmy się urzeczywistnić tę fundamentalną jedność całego stworzenia. Ludzie mogą należeć do różnych krajów, religii, kast i wyznań, ale we wszystkich jest ten sam pierwiastek Atmy.

          Wszystko podlega zmianom. Tylko pierwiastek Atmiczny jest niezmienny. Awatarzy, tacy jak Rama i Kriszna, inkarnowali się na ziemi w ludzkiej postaci. Także oni porzucili swoją śmiertelną powłokę po wypełnieniu boskiej misji, gdy ich czasowy pobyt na ziemi dobiegł końca. Zatem, nikt nie jest tutaj na stałe bez względu na to jak jest wielki. Taki jest pierwiastek Atmy. Wszystko na tej ziemi ma początek i koniec. Wszystko zmienia się z upływem czasu. Tylko pierwiastek Atmiczny jest prawdziwy i wieczny. Nie ma narodzin ani śmierci. Powinniście więc pokładać wiarę tylko w Atmie i w niczym innym. Gdziekolwiek byście się udali, zawsze powinniście być świadomi, że jesteście Atmą i że każdy inny także jest ucieleśnieniem Atmy. Człowiek zapomina o swojej atmicznej rzeczywistości i jest zwodzony przez wszelkiego rodzaju wymyślone pojęcia. Kreuje wiele rzeczy dzięki wyobraźni. Umysł jest przyczyną wszystkiego – tak samo przyjemności jak i bólu, radości i smutku, narodzin i śmierci. Człowiek przechodzi przez różne stadia, takie jak dzieciństwo, wiek młodzieńczy, starość itd. Zmianom podlega tylko ciało, jednostka pozostaje ta sama. Całe stworzenie wyłoniło się z pierwiastka Atmy, który jest niezmienny. Powinniśmy mieć pełną wiarę w ten niezmienny pierwiastek Atmy. Dzisiaj wielu ludzi jest chwiejnych i zmienia się z chwili na chwilę. Takie osoby nie mogą być nazywane prawdziwymi ludzkimi istotami. Kto jest prawdziwą ludzką istotą? Prawdziwą istotą ludzką jest ten, kto jest stały i niezachwiany. Niezależnie co się stanie, on powinien mieć mocną wiarę w Jaźń. Tylko wiara w siebie może uczynić człowieka nieśmiertelnym. (W tym miejscu Swami przytoczył historię Abrahama Lincolna. Opowiedział jak jego matka w dzieciństwie wpoiła mu wiarę w siebie, dzięki której osiągnął pozycję prezydenta Ameryki).

        Zawsze bądźcie posłuszni poleceniom matki

          Ludzie prowadzą rozmaite praktyki duchowe. Istnieje też wiele form oddania, takich jak śrawanam (słuchanie), kirtanam (śpiewanie), Wisznusmaranam (kontemplacja Wisznu), Padasewanam (służenie Jego Lotosowym Stopom), wandanam (pozdrawianie), arćanam (oddawanie czci), dasjam (służenie), sneham (przyjaźń), atmaniwedanam (całkowite poddanie się). Ale wszystkie te praktyki na niewiele się zdadzą, jeśli brakuje wam wiary w siebie. Dlatego wszyscy powinniście rozwinąć wiarę w siebie. Uczniowie i studenci powinni pisać swoje egzaminy z wiarą. Możecie mieć licznych przyjaciół, ale żaden może nie przyjść wam z pomocą, gdy będziecie jej potrzebować. Największą waszą pomocą są nauki matki. Właśnie dlatego nasi przodkowie darzyli matkę wielkim szacunkiem. Możecie zignorować polecenie każdego, ale nigdy nie powinniście być nieposłuszni własnej matce. Błogosławieństwa matki pozostają przy was na zawsze. Lincoln zdołał osiągnąć tę wysoką pozycję, ponieważ słuchał poleceń matki. Ale dzisiaj wiele ludzi okazuje brak szacunku dla własnej matki, gdy osiągną oni wysokie stanowisko w życiu.

Kiedy jakiś urzędnik przyjdzie do ich domu i spyta: „Kto to jest?,” wahają się nazwać ją matką. Na przykładzie matki Lincolna widzieliśmy jak wielkim ona jest nauczycielem! Dlatego nigdy nie powinniście ignorować poleceń matki. Cokolwiek powie, powinniście to bezwarunkowo wykonać. 

        Matka jest waszym prawdziwym guru. Inni mogą zrobić dla was coś dobrego, ale prawdziwej pomocy udziela wam tylko matka. Ludzie prowadzą rozmaite praktyki duchowe. Istnieje też wiele form oddania, takich jak śrawanam (słuchanie), kirtanam (śpiewanie), Wisznusmaranam (kontemplacja Wisznu), Padasewanam (służenie Jego Lotosowym Stopom), wandanam (pozdrawianie), arćanam (oddawanie czci), dasjam (służenie), sneham (przyjaźń), atmaniwedanam (całkowite poddanie się). Ale wszystkie te praktyki na niewiele się zdadzą, jeśli brakuje wam wiary w siebie. Dlatego wszyscy powinniście rozwinąć wiarę w siebie. Uczniowie i studenci powinni pisać swoje egzaminy z wiarą. Możecie mieć licznych przyjaciół, ale żaden może nie przyjść wam z pomocą, gdy będziecie jej potrzebować. Największą waszą pomocą są nauki matki. Właśnie dlatego nasi przodkowie darzyli matkę wielkim szacunkiem. Możecie zignorować polecenie każdego, ale nigdy nie powinniście być nieposłuszni własnej matce. Błogosławieństwa matki pozostają przy was na zawsze. Lincoln zdołał osiągnąć tę wysoką pozycję, ponieważ słuchał poleceń matki. Ale dzisiaj wiele ludzi okazuje brak szacunku dla własnej matki, gdy osiągną oni wysokie stanowisko w życiu. Kiedy jakiś urzędnik przyjdzie do ich domu i spyta: „Kto to jest?,” wahają się nazwać ją matką. Na przykładzie matki Lincolna widzieliśmy jak wielkim ona jest nauczycielem! Dlatego nigdy nie powinniście ignorować poleceń matki. Cokolwiek powie, powinniście to bezwarunkowo wykonać. Matka jest waszym prawdziwym guru. Inni mogą zrobić dla was coś dobrego, ale prawdziwej pomocy udziela wam tylko matka.

Ten, kto jest nieposłuszny własnej matce nigdy nie odniesie sukcesu w żadnym ze swoich przedsięwzięć. Nawet po objęciu prezydentury Ameryki Lincoln wiódł skromne życie i zyskał wielką reputację. Wy też powinniście zdobyć dobre imię. Nic wielkiego nie ma w posiadaniu wysokich zarobków. Lincoln nigdy nie aspirował do wysokich zarobków. Zadowalał się tym, co otrzymywał. Także nie gustował w wykwintnym jedzeniu. Jadał tylko proste posiłki. Wiele innych ludzi z innych krajów prowadziło przykładne życie i doświadczało błogości tak jak Lincoln. Niektórzy myślą, że tylko ludzie z innych krajów są wielcy, jednakże w rzeczywistości wielkimi są tylko ci, którzy są posłuszni swojej matce. Niech matka ma dla was w życiu największe znaczenie. Gdy będziecie lekceważyć polecenia matki, wystawicie się na wielkie cierpienia. Faktycznie, całe wasze życie stanie się totalnym niepowodzeniem. Powinniście bezwarunkowo słuchać tego, co mówi matka, bez zastanawiania się, czy praca jest trudna, czy łatwa. Pierwszorzędne znaczenie powinno mieć dla was posłuszeństwo matce. Nie traktujcie tego jako zwykły rutynowy obowiązek. Jej poleceniom poddawajcie się całym sercem. Doświadczycie pokoju tylko wtedy, gdy w taki sposób będziecie postępować.

          Możecie osiągnąć ważne stanowiska we władzach, ale one wszystkie są tymczasowe. Tylko wiara w siebie zawsze będzie wam pomocna. Mieć wiarę w siebie znaczy mieć wszystko. To tak jakby mieć w ręce cały świat. Dlatego, nie traćcie wiary w siebie w żadnych okolicznościach, niezależnie od tego, co powiedzą inni. W sercu zachowujcie tylko słowa matki.

          Bharat to kraj słynący z kobiet wielkiej cnoty. Nikt nie może przecenić wielkości kobiet Bharatu. Jedną z takich kobiet była Sawitri, która przywróciła do życia swego nieżyjącego męża. Sita to inna wspaniała kobieta Bharatu, która dowiodła swej czystości przez wyjście nietkniętą z buchających płomieni. Kobiety tego kraju ustanowiły wielkie ideały. Ponadto, Bharat osiągnął wielkość w wielu dziedzinach życia. Wiele krajów świata boryka się z wielkimi problemami. A Bharat z powodzeniem pokonał swoje problemy. Właśnie dlatego Bharat uznaje się za kraj wielkich zasług, świętości i znaczenia. Jakże wielce zostaliście pobłogosławieni, że urodziliście się w tak świętym kraju! Samo urodzenie się w Bharacie jest wielkim błogosławieństwem. Nic wielkiego nie ma w podróżach samolotem i korzystaniu z innych wygód w życiu. Wystarczy, że będziecie przestrzegać kultury Bharatu. Wtedy osiągniecie powodzenie we wszystkich życiowych przedsięwzięciach.

          Bharat to kraj świętości, poświęcenia i wielkoduszności a jego kultura jest także w najwyższym stopniu święta. Wiele krajów świata mogło uczynić znacznie większy materialny postęp niż Bharat, ale pokoju i szczęścia, które panują w Bharacie nie znajdziecie gdzie indziej. Postępy, jakie uczynił Bharat na polu duchowości są niezrównane. Jest to znacznie wartościowsze, niż jakikolwiek postęp materialny. To właśnie z tego powodu mieszkańcy Bharatu mogą wieść szczęśliwe i błogie życie. Ponieważ ludziom innych krajów brakuje pokoju i szczęścia, szukają go w Bharacie. Człowiek może osiągnąć spokój jedynie poprzez duchowość. Dlatego, powinniście pójść drogą duchowości.

          Gdy spytamy kogoś, jakie prowadzi praktyki duchowe, może odpowiedzieć: „Ćwiczę koncentrację.” Koncentracja to skupienie uwagi na jakimś szczególnym obiekcie. Ale wyższa od koncentracji jest kontemplacja, która oznacza skupienie uwagi bez przerwy przez dłuższy czas. Jednak wyższym stanem od kontemplacji jest medytacja; wykracza ona ponad koncentrację i kontemplację. Medytacja nie oznacza więc zwykłego siedzenia z zamkniętymi oczami. Medytacją możemy nazwać stan, kiedy nasz umysł jest stały i nie ma zachwiań. Niektórzy myślą, że koncentracja to coś bardzo wielkiego. Ale jest to w rzeczywistości tylko pierwszy krok. Następnym jest kontemplacja, a szczytowy poziom osiąga się dopiero w medytacji. To właśnie medytację winniście praktykować. Dzisiaj ludzie przykładają wagę tylko do koncentracji. Ale z samej koncentracji pożytku jest niewiele. To tak jak nauka w podstawówce. Kontemplacja jest jak nauka w szkole średniej, zaś medytacja – jak studiowanie. Tytuł uzyskujecie dopiero dochodząc do studiów. Zatem nie powinniście poprzestawać na koncentracji i kontemplacji. Starajcie się osiągnąć poziom medytacji, który jest etapem najwyższym. Właśnie dlatego nasi starożytni riszi (mędrcy) praktykowali medytację. W stanie medytacji umysł całkowicie uwalnia się od chwiejności, jest nieporuszony. To powinniście starać się osiągnąć. Tylko wtedy będziecie mogli być nazywani studentami w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Gdy to osiągniecie, będzie to równoznaczne z osiągnięciem wszystkiego. Czytając książki możecie nauczyć się wielu przedmiotów i zdać wiele egzaminów. Bóg jednak uzna, że zdaliście egzaminy dopiero wtedy, gdy przejdziecie test medytacji.

          Uczniowie i studenci! Nie czujcie się dumni ze zdobycia pierwszego miejsca czy najlepszego wyniku na egzaminach. Nie jest to tak ważne, jak zasłużenie na dobrą opinię. Zważajcie, by nie otrzymywać złych uwag. Takie uwagi dostajecie tylko wtedy, gdy brakuje wam wiary w siebie. Prawdziwie dobre oceny dostaniecie tylko wtedy, gdy rozwiniecie wiarę w siebie. (Bhagawan zaśpiewał bhadźan „Hari bhadźan bina...” i kontynuował Dyskurs.)

          Ucieleśnienia miłości! Stale powinniście recytować imię Boga i medytować na Jego formie. Nie jest ważne które imię Boga powtarzacie. Bóg jest tylko jeden. Jest On ucieleśnieniem Atmy i przyjmuje wszystkie imiona i formy. Ten sam Bóg spełnia aspiracje wszystkich swoich wielbicieli. To On obdarza was wysokimi stanowiskami i pozycją. Nie możecie osiągnąć żadnego stanowiska bez Jego łaski. Tylko osoba, która ma łaskę Boga jest prawdziwym bohaterem (ang. hero); wszyscy inni są zerami (ang. zero).

[z Sanathana Sarathi, kwiecień 2009, tłum. KMB]

powrót do spisu treści numeru 47  -  lipiec-sierpień-wrzesień 2009

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.