WDZIĘCZNOŚĆ  numer 46 - kwiecień-maj-czerwiec 2009

Życie w radosnej wdzięczności

      Wdzięczność jest jedną z największych pozytywnych mocy w realnym świecie. Nadaje energię życiową istnieniu i znaczenie życiu. Wdzięczność pomaga nam realizować piękno takich społecznych relacji jak: rodzic – dziecko, mistrz – uczeń, mąż – żona, Bóg – wielbiciel. Wdzięczność dla Boga uzmysławia nam, że Pan przez cały czas otacza nas Swoim niewidzialnym ramieniem. Ukryte błogosławieństwa pomagają nam poczuć Jego stałą obecność. Ten artykuł traktuje o postawie wdzięczności, zmieniającej nasz sposób patrzenia na związki. Prowadzi nas ku życiu wypełnionemu radością.

A teraz posłuchaj Bhagawana....

Wdzięczność jest wielką cnotą. Kiedy człowiek dostrzeże moc wdzięczności, przekona się, że płynące z niej korzyści są większe niż sobie wyobrażał. Niewdzięcznicy mają ograniczone horyzonty i bardzo cierpią. Skoro tak to wygląda w przypadku czysto ludzkich relacji, to o ile większa czeka nas nagroda, jeśli okażemy wdzięczność Bogu.

Karna (wielki wojownik z „Mahabharaty”), stanowi przykład najwyższej wdzięczności. Pokazał jak należy wyrazić wdzięczność człowiekowi, który nam pomaga - nawet, jeśli okaże się, że jest on nikczemnikiem.

SSS.Vol.XXV p.137

Karna był bardzo hojnym człowiekiem. Dawał ludziom wszystko, o co go poprosili. Okazał bezgraniczną lojalność swemu mistrzowi, królowi Durjodhanie[1]. W każdej chwili gotów był oddać za niego życie.

SSS.Vol.XXV p.131

Słuchaj głosu Boga rozbrzmiewającego w sercach wszystkich istot żywych. Służ im z uwielbieniem, nie oczekując niczego w zamian. Nie przyjmuj nawet wyrazów wdzięczności, poświęcając wszystkie swoje czyny wewnętrznemu mieszkańcowi, Bogu.

SSS. Vol. XIV p.64

Doprawdy masz szczęście, że tak wykształceni i doświadczeni pandici[2] dzielą się z tobą swoją wiedzą i radością. Kontempluj (manam) ich słowa. W ten sposób najlepiej okażesz im wdzięczność.

SSS. Vol. III p.133

Sądzicie, że na oddanie składa się kilka minut przeznaczonych na wielbienie Boga oraz chodzenie do świątyni. Jednak prawdziwe oddanie polega na okazywaniu Panu wdzięczności za wszystko, co nam daje: za ludzkie ciało wyposażone w liczne możliwości, za inteligencję, którą nas obdarował oraz za wiele naturalnych udogodnień, które nam oddał do dyspozycji - za powietrze, wodę i światło słońca. Osoba niewdzięczna ma niższą świadomość niż zwierzę.

SSB. Vol. III p.8

Karib 

Kabir[3] jest przykładem człowieka pobożnego. Jego żona była pełną wiary, szczerze oddaną niewiastą, służącą mężowi z poświęceniem. Pewnego razu Kabir pracował na warsztacie tkackim, przez cały czas śpiewając imię Ramy. W pewnej chwili przywołał żonę, powiedział jej, że zerwał nić i poprosił, żeby przyniosła lampę. Było południe. Kiedy żona wróciła z zapaloną lampą, polecił, żeby odniosła ją z powrotem, bo była niepotrzebna. Żona wycofała się po cichutku, bez komentarzy. Mając tak posłuszną żonę Kabir mógł umacniać w sobie poświęcenie i wyrażać Bogu wdzięczność za okazaną łaskę.

SSS. Vol. XXIII p.89

     Możliwość służenia ludziom jest prezentem od Boga. Służ im z wdzięcznością, ponieważ to Bóg przyjmuje od ciebie posługi.              S.p.39

    Bądź wdzięczny instytutowi, który cię wychowuje. Pamiętaj zawsze o Sai, bo kocha cię jak matka, opiekuje się tobą jak ojciec, doradza ci jak guru i zbawia cię jak Bóg.                                                                         B.A.p.21

Karib przy warsztacie tkackim 

    Idący drogą człowiek spostrzegł na drzewie dojrzały owoc. Umysł zapragnął owocu, ale samodzielnie nie mógł zaspokoić łaknienia. Stopy ruszyły w kierunku drzewa, tułów się pochylił, ręka podniosła kamień, cisnęła nim w owoc i zrzuciła na ziemię, palce go pochwyciły i wsunęły do ust. Zęby zmiażdżyły i przeżuły miąższ, a język przesłał go do żołądka. Etap jedzenia został zamknięty. Jednak pragnienie owocu nie może się na tym zakończyć. Wiele organów współpracowało ze sobą, żeby to pragnienie zaspokoić. Każdemu z nich należy się podziękowanie.

SSS. Vol. XI p.4

Poczuj, że w 100% polegasz na Bogu. On zatroszczy się o ciebie, osłoni cię przed krzywdą. Zanim pójdziesz spać, złóż Mu dziękczynny hołd, bo prowadził cię i ochraniał przez cały dzień. Kiedy przyjaciel częstuje cię papierosem lub gdy ktoś ci podaje szklankę wody, natychmiast mówisz „dziękuję”. O ile większą wdzięczność powinieneś okazywać Bogu, który się tobą opiekuje i odsuwa wszystkie zagrażające ci krzywdy i niebezpieczeństwa.

SSS. Vol. IX p.110

Edukacja która nie rozwija wdzięczności jest bezwartościowa. Rodzice zapewniają ci wykształcenie. Nauczyciel cię wychowuje. Pan obdarza cię umiejętnością przyswajania wiedzy. Dlatego czcij matkę, ojca i nauczyciela jak Boga. Tak nakazują Wedy. Okaż im wszystkim wdzięczność.

SSS. Vol. XXI p.160

Bóg ofiarował ci wielką szansę, ten cudowny świat, aby stał się twoim gimnazjum, w którym rozwiniesz spokój umysłu. Bóg także chciał, aby ten świat stał się kuźnicą, w której przeobrazisz metal twojego charakteru w wartościową walutę zalet. Okaż Mu wdzięczność za ten deszcz łask.

SSS. Vol. IX p.138

Nie próbuj uciekać od zadań wynikających z twojej pozycji i statusu. Pamiętaj, traktuj je jako wyraz uwielbienia, jako ofiarę z inteligencji, z umiejętności, z przymiotów oraz z myśli i uczuć. Złóż je z czcią u stóp Pana, w duchu wdzięczności za otrzymaną szansę, bez śladu egoizmu i przywiązania do owoców twoich działań.

SSS. Vol. II p.23

Ponieważ matka dała ci krew, jej życie i siła odpowiadają za twoje narodziny. Wyraź jej swoją wdzięczność, okazując szacunek. Okaż szacunek również ojcu, który wykłada pieniądze na twoje utrzymanie i wykształcenie. Mędrcy i święci wyposażyli cię w ludzkie przymioty. Im również należy się podziękowanie. Ponieważ za to wszystko ostatecznie odpowiada Bóg, podziękuj również i Jemu.

SSB. 1973 p.178

Każdy człowiek ma skłonność do popełniania błędów, rozmyślnie lub niechcący. Ale w żadnym wypadku nie wolno mu zapominać, co zawdzięcza matce. Miłość do matki może odkupić jego życie, bez względu na inne potknięcia. Największym darem otrzymanym od rodziców jest ciało napełnione mocami. Chociaż Pan włada całym życiem, to jednak w ciało wyposażyli nas rodzice. Glina i woda są darami przyrody. Ale to garncarz lepi z nich dzbanki. Dlatego naszym podstawowym obowiązkiem jest wdzięczność dla rodziców… W dzisiejszych czasach studenci pytają: „Dlaczego powinniśmy być wdzięczni rodzicom?” Muszą pamiętać, że gdyby teraz przysporzyli im cierpień, to nie powinni się później dziwić, gdy ich dzieci zasmucą ich w taki sam sposób.

BSSB. Vol.II p.46

Człowiek nie powinien umierać jak kot czy pies. Trzeba, żeby opuszczał ten świat czując się lepszym i radośniejszym niż wtedy, gdy w niego wstępował. Opuszczając Ziemię powinien być napełniony wdzięcznością, że dostał szansę dostrzegania Boga we wszystkim, co widział, słyszał, dotykał, odczuwał i smakował. Niechaj pamięta o Panu do ostatniego oddechu.

SSS. Vol. III p.95

Bez względu na to co posiadasz i jakimi cieszysz się wygodami, jedynie wiara w Boga zapewni ci rzeczywisty spokój umysłu. Klimatyzator ochładza ciało, ale tylko łaska Najwyższego orzeźwia gorące głowy i strapione serca. Spływa na tych, którzy okazują rodzicom wdzięczność i służą im z miłością. Zacznij od podziękowania matce. Potem rozszerz swą wdzięczność na ojca i na nauczyciela. Dzięki temu odkryjesz w nich trójosobowego Boga (Brahmę, Wisznu i Śiwę) i zbierzesz plon swojego uwielbienia.

BSSB. Vol.II p.46

Mocno uwierz w istnienie Boga. Żeby umożliwić ci życie Bóg napełnił atmosferę życiodajnym tlenem… Największe wentylatory zbudowane przez człowieka wprawiają w ruch zaledwie drobną część powietrza. Natomiast wzbudzony przez przyrodę wiatr obiega całą Ziemię. Co jest źródłem wiatru? W mandirze[4] są trzy rodzaje lamp. Oświetlają niewielką przestrzeń. Ale stworzone przez Boga słońce oświetla cały świat. Czerpiemy wodę za pomocą urządzeń pompujących. Czy ilość wody przesłana przez pompy może się równać z ilością wody przyniesioną przez ulewę zdolną wypełnić koryto Gangesu? Kto zapewnia powietrze, wodę i światło?

Dziękujemy osobom, które świadczą nam drobne przysługi. Ale czy okazujemy wdzięczność Bogu, który zapewnia nam środki niezbędne do życia? Czy takie postępowanie świadczy o prawości człowieka? Czy jest znakiem jego wykształcenia? Z pokorą i szczerością okazuj wdzięczność każdemu, kto uczynił dla ciebie coś dobrego.

SSEp.105

To bardzo źle, że niektórzy krzywdzą nawet tych, którzy im pomagają. Tacy ludzie są największymi grzesznikami. Trzeba pomagać osobom, które nas skrzywdziły. Oto oświadczenie złożone przez Sai: „Nawet gdy jacyś ludzie Mnie krytykują lub wyśmiewają, spoglądam na nich z życzliwością.”

SSS. Vol. XXXV p.137

Na uwagę zasługuje pierwsza wypowiedź Ramy, wygłoszona podczas Jego koronacji. Zapytał: „Kto najbardziej przyczynił się tego, że dzisiejsza uroczystość może mieć miejsce? Za poszukiwania Sity[5] odpowiadał wyłącznie Hanuman[6]. To on pomógł mi szczęśliwie odzyskać żonę. Dlatego najpierw wyrażam wdzięczność Hanumanowi.” Potem Rama podziękował Dżataju[7], który stracił życie walcząc z Rawaną, gdy ten porywał Sitę. Następnie podziękował Sugrwie[8] za pomoc w organizowaniu poszukiwań i za zaopatrywanie armii małp podczas wojny. Dalej wyraził wdzięczność Wibhiśanie, który został Jego sprzymierzeńcem, pomimo podejrzliwości towarzyszy Ramy. Wibhiśana wyjawił Ramie wiele tajemnic wroga. Rama podziękował też gorąco licznym zastępom małp, które choć nie stykały się z Nim bezpośrednio, to jednak zniosły wiele trudów, a nawet ginęły w Jego obronie. Rama podziękował wszystkim. Najważniejsza lekcja Ramajany, jaką musimy sobie przyswoić, sprowadza się do tego, że póki życia musimy być wdzięczni każdemu, kto pomógł nam przetrwać kryzys. Ludzką istotą jest tylko ten człowiek, który umie okazać wdzięczność. Niewdzięcznik jest demonem. Człowiek i demon nie różnią się wyglądem zewnętrznym. Jedynie czyny wskazują kogo możemy nazywać człowiekiem, kogo demonem, a kogo Bogiem.

SSS. Vol. XXIX p.151/152

Bądź wdzięczny Panu, że cię obdarował mocą rozróżniania, brakiem przywiązania i umiejętnością oceny.

SSS. Vol. IV p.70

Bądź wdzięczny Stwórcy, że wlał w ciebie nektar nieśmiertelności. Spodziewa się On, że nie ugniesz się w obliczu radości i smutku. Nawet zwierzęta potrafią okazywać wdzięczność – nie tylko domowe pupilki, lecz także zwierzęta żyjące na wolności.

 SSS. Vol.IV. p.70

Studenci!

Gdziekolwiek się znajdziecie po ukończeniu tej uczelni, dbajcie o swoje dobre imię oraz o dobre imię innych ludzi. Tego oczekuje od was Swami. Swami niczego więcej nie pragnie. Jest gotów dać wam wszystko o co poprosicie. Ja natomiast chcę tylko jednego - dobrego imienia.

W sposób okażecie wdzięczność Instytutowi.

M.p.186/187

Uczniowie muszą kultywować wdzięczność, współczucie i tolerancję. Fundamentalną ludzką cechą jest solidarność z cierpiącymi. Mają też rozwijać poczucie wdzięczności. Odczuwamy wdzięczność wobec osoby, która ofiarowała nam jedzenie gdy skręcaliśmy się z głodu; wobec przyjaciela, który wyciągnął nas z tarapatów; wobec urzędnika, który dał nam pracę w chwili, gdy była nam ona rozpaczliwie potrzebna. Czy jednak okazujemy wdzięczność Bogu, który wyposażył nas w cudowne ciało, obdarzył zaletami i umiejętnościami potrzebnymi do przeżycia? Aleksander podziękował matce za ciało. Dodał jednak, że goręcej dziękuje Bogu za to, że wyposażył ją w zdolność noszenia i urodzenia ciała.

SSS. Vol. XV p.89

Musicie dobrze zrozumieć jakim uczuciem obdarza was Swami. Otacza was, swoje kruche dzieci, troskliwą opieką. Zbudował wspaniałe domy i ofiarowuje wam wszelką konieczną pomoc. Nie proszę was, w rewanżu, o wdzięczność. Odczuwam ból, gdy zbaczacie na niewłaściwe ścieżki, zaniedbując królewską drogę prawdy, prawości, pokoju i miłości. Czuję się zraniony, gdy widzę, jak marnujecie najcenniejszą część życia. Ze względu na was martwię się o przyszłość. Nie dostaję pochwał gdy żyjecie godnie, ani zarzutów gdy wstępujecie na złą drogę. Nie przywiązuję wagi ani do jednego ani do drugiego. Miejcie na uwadze reputację tej uczelni i dobro, którego oczekuje od was świat. Zrównoważcie w sobie dwie cechy: wybaczanie (tjaga) i dobry charakter (sila).

SSS. Vol. XV p.93

Czynienie dobra jest bardzo ważne. Człowiek, który podejmuje święte działania, przewyższa innych. Dlatego tak często namawiam was do podejmowania czynów służebnych. Urodziliście się i wychowaliście w społeczeństwie. Społeczeństwu zawdzięczacie edukację, bogactwo i szczęście. Czyż nie macie obowiązku podziękować mu za to? Wyraźcie swoją wdzięczność służąc innym.

SSS. Vol. XXXIII p.113

Pies bywa zaniedbywany i traktowany obojętnie. Mimo to w żadnym innym zwierzęciu nie znajdziecie tak wielkiej wierności jak w nim. Za kilka kęsów pożywienia okaże wam wdzięczność i z czułością zamerda ogonem. Tej cechy brakuje uczniom. Są niewdzięczni wobec rodziców, chociaż to oni ich utrzymują, zapewniają im wykształcenie i wygodnie urządzają. Wielu uczniów nie odczuwa nawet cząstki wdzięczności okazywanej przez psa. Czy ich wykształcenie i inteligencja mają jakieś znaczenie?

SSS. Vol. XXX p.28

Indie są miejscem narodzin wielkich mędrców i uczonych, mężnych bohaterów, sławnych artystów, poetów, osób biegłych we wszelkich sztukach. Narodziny w tym kraju zobowiązują wielbicieli do podtrzymywania świętej dharmy Bharatu[9]. Ludzie nieustannie rozprawiają o oddaniu. Czym jest oddanie? Co robisz dla ziemi na której się urodziłeś? Wdzięczność wobec rodzinnego kraju jest prawdziwym wykładnikiem twojego oddania. Ciało i naród (deha i desa) są jednią. Dlatego bogactwo kraju jest twoim bogactwem. Zawsze o tym pamiętaj.

 SSS. Vol. XXII p.62

W królestwie Raghu[10] żył pewien uczeń. Gdy kończył naukę zapytał guru, jaką dakszinę[11] zgodzi się od niego przyjąć. Dakszina jest darem serca za wyświadczone dobro. Guru odpowiedział, że nie potrzebuje niczego oprócz wdzięczności. Wystarczy, jeśli uczeń będzie żył w zgodzie z otrzymanymi naukami, bo dzięki temu przyniesie zaszczyt swojemu nauczycielowi.

SSS. Vol. VIII p.61

Dzień i noc trudzisz się dla loki, dla tego świata. A ile minut ofiarowujesz Lokeszy, Panu całego stworzenia? Lokesza jest świadkiem wszystkich światów. Myśl o Nim z wdzięcznością, czcią i podziwem.

SSS. Vol. VII p.123

Muszę także potępić powszechny dzisiaj brak wdzięczności. Niewdzięczność cechuje dziką bestię, nie człowieka.

SSS. Vol.V p.161

Uczniowie!

Podtrzymujcie dobre imię swojej uczelni i stańcie się wzorem dla społeczeństwa. Instytut oczekuje, że będziecie wdzięczni za otrzymane w nim bezpłatne wykształcenie. Na innych uczelniach nie otrzymacie miejsca bez wpłaty czesnego, ale tutaj macie zapewnioną naukę za darmo. Pieniądze przychodzą i odchodzą, moralność przychodzi i wzrasta. Pielęgnujcie moralność. Każdą kroplę waszej krwi powinna wypełniać wdzięczność, ponieważ jesteście odbiorcami miłości Swamiego.

SSS. Vol. XXXV p.15

Rodzice dali ci ciało. Sprzyjali rozwojowi osadzonej w nim inteligencji i miłości, zatem należy się im podziękowanie. Jeśli nie szanujesz rodziców, którzy są stwórcami w ludzkiej formie, to czy możesz nauczyć się szacunku dla Stwórcy mającego boską postać?

SSS. Vol. VI p.64

Uczniowie mają zrozumieć, że podziękowanie należy się wszystkim osobom, które im w jakikolwiek sposób pomogły. Pacjentowi nie wolno zapominać o wdzięczności dla lekarza, który go wyleczył z poważnej choroby. Nie powinien uważać, że lekarz wykonał jedynie swoją powinność. Podobnie, jeśli matka przez dziewięć miesięcy nosiła w swoim łonie dziecko, jeśli je wychowywała z miłością i troską, to dziecku, gdy dorośnie, nie wolno myśleć, że zrobiła tylko to, co do niej należało. Musi być jej nieustannie wdzięczne za wszystkie te trudy, za opiekę i miłość.

SSS. Vol. XXIX p.133

Pracuj w duchu miłości, to doprowadzi cię do uwielbienia. Innymi słowy, pracuj nie zwracając uwagi na stosunek zapłaty do wkładu pracy. Pracuj, bo to jest twoim obowiązkiem. Pracuj, bo kochasz pracę. W ten sposób podziękujesz Bogu za umiejętności, jakimi cię obdarzył.

SSS. Vol. XI p.7

Człowiek powinien starać się wykorzystać każdy otrzymany talent i umiejętność nie tylko dla własnych celów, ale dla dobra całego świata. Człowiek zawdzięcza wszystko społeczeństwu, ponieważ wszystko otrzymał od niego. Wyrażanie wdzięczności jest najważniejszym obowiązkiem człowieka. Taką wdzięczność określa się jako oddanie. Jednym ze sposobów wyrażania wdzięczności jest śpiewanie imienia Boga. Wdzięczność można wyrażać przez wszystkie dziewięć form wielbienia.

 SSS. Vol. XXII p.60

Pierwszą lekcją nauczaną przez dharmę jest szacunek dla rodziców. Poczęli cię i wychowali, żebyś mógł gromadzić wielkie i różnorodne skarby doświadczeń. Wdzięczność jest źródłem szacunku.

SSS. Vol. IV p.18

Pierwszym krokiem na drodze dharmy jest wdzięczność. Pierwszym obowiązkiem dziecka jest szacunek dla rodziców. Bez postawienia tego pierwszego kroku nie możemy wzrastać.

SSS. Vol. VI p.52

Nie bądź niewdzięczny (kritagna). Niewdzięczność jest najgorszym okrucieństwem. ‘Kritagnagnaja namaha’. Co to znaczy? Przytoczone wyrażenie podkreśla, że za otrzymaną pomoc należy gorąco podziękować. Krzywdzenie kogoś, kto nam pomógł, prowadzi do utraty wzroku. Do oczu człowieka wpada światło słońca. Ten odbity blask umożliwia mu widzenie. Słońce wycofuje swoje promienie z oczu osób popełniających grzech niewdzięczności. Niektórzy mówią, że to tylko katarakta (kata). W rzeczywistości nie jest to kata lecz wjata (cierpienie), spadające na niewdzięcznika. Dlatego powinniśmy zawsze być wdzięczni.

SSS. Vol. XXXV p.138/139

tłum. E.A.

powrót do spisu treści numeru 46 - kwiecień-maj-czerwiec 2009


[1] Durjodhana – „Trudny do pokonania”. Pierworodny syn ślepego króla Dritarasztry.

[2] pandit – tytuł nadawany zarówno erudytom kultury sanskryckiej, jak i tym, którzy studiują teksty święte. Tybetański pan-czen.

[3] Kabir –(1440 - 1518) - średniowieczny, indyjski mistyk i święty sikhizmu  oraz sufizmu, guru zaliczany do hinduistycznej   tradycji santów (nirgunistycznej odmiany bhakti).

Urodził się w Benares w rodzinie muzułmańskiego tkacza. Otrzymawszy widzenie (darśan) w Maghar (rejon Gorakpuru  w północnych Indiach), przeniósł się do Varanasi, gdzie silnie zdeterminowany zabiegał o nauki u Ramanandy, stając się z czasem jego najbardziej znanym uczniem.

Skupiał się na jednoczeniu religii hinduistycznej i islamskiej. Surowo sprzeciwiał się nietolerancji i konfliktom na tle  religijnym. Wśród zwolenników miał zarówno hinduistów jak i muzułmanów.

Przez część wyznawców, zwolenników i uczniów Śirdi Sai Baby, jest uważany za poprzednie wcielenie Sai baby z Śirdi.

Reformator religijny, propagator nowej drogi w hinduizmie - bhakti, poeta. Słynny uczeń Ramanandy zamieszkały w Benaresie, odbywający dalekie wędrówki. Organizator ruchu monoteistycznego, dążącego do pogodzenia głównie hinduizmu z islamem, autor utworów religijnych i liryków pisanych w języku hindi, zawartych w zbiorach: Bidżak i Bani.

Paramahansa Jogananda w swej książce "Autobiografia Jogina" napisał, że Kabir znał tajną technikę medytacji - krija jogę.    Pozostawał pod wpływem sufizmu i filozofii bhakti. Napisał 541 hymnów. (źródło: Wikipedia)

[4] mandir - świątynia

[5] Sita – małżonka Pana Ramy. Wcielenie bogini Lakszmi. Porwana przez demona, króla Rawanę z Lanki

[6] Hanuman – niezwykle silny, obdarzony nieśmiertelnością wódz małp z „Ramajany”.

[7] Dżataju – syn ptaka Garudy, śmiertelnie zraniony przez Rawanę

[8] Sugriwa – król łabędzi panujący w Kiszkinda, syn Surji. Dowodził armią zwierząt, który budowały dla Ramy most przez ocean

[9] Bharat – kraj, w którym ludzie kochają Boga, Indie

[10] Raghu – W Ramajanie, hinduski władca z linii słonecznej. Przodek Ramy.

[11] dakszina – dar serca

 
 

Stwórz darmową stronę używając Yola.