numer 44 - październik-listopad-grudzień 2008

 Złota Era

Lucas Ralli

Gdy nadejdzie Złota Era, w świecie nastanie harmonia, a miłość popłynie wszędzie. Wszystkie myśli nienawiści znikną. Dzisiaj nie możecie wyobrazić sobie takiego stanu, ponieważ wszędzie jest chaos, wojny, intrygi, nienawiść.

    Wszystkie te negatywne emocje przeważają. Ale zmiany nastąpią. Przybycie Złotej Ery będzie zwiastowane zarówno przez nowe przyjście, jak i przewroty, wystarczające by wykorzenić zło, które dzisiaj dominuje. Chociaż Złota Era nastąpi w przyszłości, człowiek może przygotować się powracając do Boga i prowadząc życie w całkowitej harmonii z Nieskończonym. Jest to możliwe także teraz, jeżeli oddasz swoją wolę Bogu i Jemu poświęcisz swoje życie. Twoja wola stanie się Jego instrumentem i w ten sposób, znajdziesz spełnienie poprzez służbę ludzkości. Życie jest zmienne i zmiana ma miejsce przez cały czas. Tylko Bóg nigdy się nie zmienia, jako że Bóg jest fundamentem wszechświata i On wszystko podtrzymuje. Jeżeli idealnie zestroisz się z Bogiem, staniesz się częścią Boskiego fundamentu; wtedy nic nie będzie miało na ciebie wpływu. Wtedy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zleją się w jedną całość, a ta jedność jest Wszechobecnym Bogiem.

    Złota Era jest tworzona przez człowieka, nie przez Boga! Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz. Wewnątrz człowieka jest Boska moc, ukryta w sercu. Lecz człowiek, w swojej ignorancji, wybrał co innego i pozwolił zmysłom oraz ego wziąć siebie pod kontrolę, zamiast powierzyć się Boskiej mocy, która jest tam cały czas. Przejście ze stanu nieszczęśliwości do stanu błogości nie może być osiągnięte w ciągu jednej doby, ale zmiany są rozpoczęte i nasiona zasiane. Człowiek żyje w dobie świtu Złotej Ery i on sam, poprzez swoje własne myśli i czyny, zadecyduje o czasie przejścia. Dzisiaj nasiona ciągle są w ziemi powoli kiełkując, ponieważ nauki Boga zaczęły rozprzestrzeniać się w świecie i przenikają do umysłów ludzi. Wkrótce te nasiona zaczną wzrastać, a to, co się pojawi, oświetli świat i jako piękno absolutnej Prawdy, będzie docierać do wielu ludzi. Jest to proces, który trwa, i nowa Złota Era rozwinie się stopniowo. Zatem powinniśmy żyć w nadziei, żyć w miłości, żyć w czystości serca i myśli, a przede wszystkim być prawdą dla siebie samych. Niech boskość z wnętrza świeci na zewnątrz i stanie się jednym wielkim drogowskazem dla oświetlenia świata i przyspieszenia nadejścia nowej Złotej Ery. Ona jest już teraz dla niektórych, tych oświeconych dusz, które już osiągnęły stan urzeczywistnionej Boskości. Jest to stan przebudzenia, który prowadzi do Nowej Ery.

Z tomu I Lucasa Ralli „Message for me and you”  tłum. Alicja Sakowicz

Kontrola umysłu i pomyślność

Lucas Ralli

          Ważne jest, abyś zmieniał swoją postawę wobec życia i swoje reakcje na wszystko, co przynosi ten niepokojący świat. W takich przypadkach pokój umysłu jest warunkiem wstępnym dla uzdrowienia. Jakiekolwiek cień gniewu, lub urazu jest jak ogień, który niszczy, lub powstrzymuje proces uzdrawiania.

          Rzymu nie zbudowano w ciągu jednego dnia, wyzdrowienie też nie nastąpi w ciągu nocy. Okres przejściowy jest zatem konieczny, gdy całe podejście do życia musi zostać zmienione, aby przywrócić równowagę duszy, ciała i umysłu.

          To jest jak rzeka, która płynie i wije się na swój sposób, swoim własnym biegiem. W niektórych miejscach woda jest spokojna a ruch trudno dostrzegalny. W innych punktach rzeka przepływa przez nierówne progi i woda jest wzburzona tworząc wiry właściwe dla miejscowych warunków.

          W życiu musicie nauczyć się wznosić ponad to wszystko i pozostawać spokojnym przez cały czas, niezależnie od tego, co się wydarzy. W każdym życiu są urazy, niepokoje i okresy trudności. Rozwinięta dusza jednak będzie się uśmiechać i przyjmować to, co przychodzi, jako świadectwo wyczerpującej się karmy, doświadczeń na długiej drodze, która prowadzi z powrotem do Boga. Tak samo rzeka wije się swoim brzegiem do morza, skąd jej wody wzięły początek.

          Lekarstwa mogą pomagać, lecz prawdziwy lek przychodzi z wnętrza, w postaci mentalnej przemiany i przebudzenia ku prawdzie. Nie ma prostych rozwiązań w życiu. Ścieżka jest tu, dokładnie przed tobą przez cały czas i jest to jedyna droga naprzód.

          Pomagaj innym, jeśli możesz, ale nie bierz na siebie ich problemów. Oni mają własną podróż życia i w końcu muszą znaleźć swoją własną drogę.

          Potęga umysłu może pokonać wszelkie problemy, bowiem czysty umysł staje się pomocą dla zamieszkującego w nas boskiego Ducha. Kiedy ten Duch odwiąże się od spraw materialnych, pogrąża się w Bogu i staje się z Nim jednym. Wówczas nie ma już umysłu.

          Moc jest wewnątrz każdego z was, bowiem wszyscy są boscy. Ty jesteś tym boskim Duchem i możesz użyć swojej ukrytej boskości, aby pomóc sobie w przezwyciężaniu swoich problemów.

          Ja pomogę. Jestem tu zawsze, aby cię prowadzić i pomagać.

          Posyłam ci Moją Miłość i błogosławieństwa.

Z tomu III Lucasa Ralli „Message for me and you” tłum. W.

powrót do spisu treściu numeru 44 - październik-listopad-grudzień 2008

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.