Moja Sankalpa jest wszechmocna     nr 39 lipiec-sierpień-wrzesień 2007

Boski dyskurs wygłoszony przez Bhagawana Babę w holu Sai Kulwant 2 września 2007r. z okazji 35 rocznicy powstania Sri Sathya Sai Central Trust.

  Ucieleśnienia Miłości – studenci!

      Nasi studenci mają czyste i święte serca. Nie dotyka ich pycha czy samolubstwo. Są absolutnie nieskazitelni.

Przykładna bezinteresowność i pilność studentów Swamiego

     Czasami może im się zdarzyć popełnić błąd, ale sami go naprawiają. Dlatego nasi studenci stanowią faktycznie nasz Central Trust. To oni wykonują całą pracę Central Trustu. Starsi są tam tylko po to, by nimi kierować i udzielać rad, ale właściwą pracę wykonują studenci. Zatem nikt nie może niedoceniać ich możliwości z tego tylko powodu, że są młodzi. Jestem tutaj tylko po to, by powiedzieć o bezinteresownej pracy wykonywanej przez naszych studentów. Gdyby nie to, nie miałem zamiaru wygłaszać Dyskursu. Nasi studenci wykonują nadzwyczaj wspaniałą pracę i wszystko robią właściwie. Nie można powiedzieć, że są to zwykli studenci; ich przeznaczeniem jest być główną podporą Central Trustu w przyszłości. Central Trust zależy zasadniczo od studentów. Pracują dniem i nocą. Nie można powiedzieć, że konkretnie ten i ten ciężko pracuje; oni wszyscy pracują jednakowo ciężko. Nikt nie jest w stanie opisać energii i możliwości tych studentów.

    Szczerze pragnę, abyście prowadzili Central Trust, podążali ścieżką prawości i stanowili przykład dla całego świata. Przyszłość Central Trustu spoczywa w waszych rękach. Cokolwiek się stanie, niezależnie czy dobrze czy źle, będzie skutkiem waszego prowadzenia się. Zatem, Trust może się rozwijać tylko dzięki waszemu przykładnemu zachowaniu się. Nie pieniądze są ważne. Powinniście przypisywać wagę dobrej pracy. Dzisiaj w świecie, na zewnętrz, gdziekolwiek spojrzeć, ludzie łakną pieniędzy i pieniędzy! Pieniądze przychodzą i odchodzą; moralność przychodzi i wzrasta. W życiu możecie robić postępy tylko, gdy przestrzegacie moralności. Zatem, czyńcie wszystko, by pielęgnować moralność. Skoro urodziliście się jako ludzkie istoty, całkowicie naturalną rzeczą jest, że macie wiele pragnień i tęsknot. Ale one nie są trwałe; to tylko przelotne chmury. Nie dajcie się im zwieść. Powinniście odsuwać je na bok i utrzymywać wysoki standard swojego charakteru.

Rozwijajcie miłość i prawdę

Studenci!

     Wasza praca i zachowanie powinny stanowić świetlany przykład dla innych. Przykład, jaki dacie, będzie ożywczym źródłem dla całego świata. Obecnie widzimy ogromny postęp w nauce i technice. Jednakże wszystko to jest faktycznie tylko ‘trik-ologią’, a nie prawdziwą technologią. Prawdziwe i wieczne są uczucia, które przychodzą z waszych serc. Rozwijajcie zdolność rozróżniania, by wiedzieć, co jest prawdziwe a co fałszywe. Odsuwajcie od siebie to, co nie jest potrzebne. Idźcie za tym, co jest prawdziwe i wieczne. Odpowiadacie za całą pracę Central Trustu. Poświęcajcie swój cały czas tej świętej pracy. Wykorzystujcie właściwie czas i zdobądźcie dobre imię. Od waszego zachowania zależy nie tylko praca Central Trustu, lecz także stowarzyszonych z nim trustów.

    Nie polegajcie na nikim. Polegajcie tylko na swojej Atma śakti (mocy Jaźni). Rozwijajcie wiarę w siebie. Gdy ją posiądziecie, osiągniecie wszystko. W waszych sercach zakorzeni się prawdziwa wiara, gdy rozwiniecie wiarę w siebie. Dopiero wtedy osiągniecie prawdziwą moc. To także wzmocni waszą miłość. Miłość jest Bogiem. To właśnie miłość darzy was wszelkimi mocami. Wiara umacnia miłość. Bez wiary nie ma miłości. Każde zadanie, małe czy duże, można wykonać jedynie poprzez miłość. Wasza wiara jest podstawą waszej miłości. Ale dzisiaj ludzie stali się naprawdę ślepi, straciwszy oboje oczu wiary. Prawda jest Bogiem; Miłość jest Bogiem; żyj w Miłości. Rozwijajcie więc i miłość i prawdę. Gdy macie miłość i prawdę, możecie osiągnąć wszystko w tym świecie. W rzeczywistości są one niczym Moje dwie stopy. Dzięki nim osiągam wszystko.

Aspirujcie do guny (cnoty) a nie dhany (pieniądza)

     Jakiś czas temu zapewniłem pitną wodę mieszkańcom Chennai (Madrasu). Problem wody nękał Chennai od czasu Brytyjczyków, którzy panowali nad Indiami. Obiecali oni zapewnić wodę dla Chennai, ale nie spełnili swojej obietnicy. Widząc trudności, jakie dotykają tych ludzi, zapewniłem wodę dla Chennai. Aby zaradzić niedostatkowi wody w Chennai, zorganizowaliśmy dostarczanie jej z rzeki Krishna. Obecnie każda chata w Chennai ma dostęp do wody pitnej. Nawet dzieci skaczą z radości mówiąc: ‘Sai Baba dał nam ambrozję wody.’ W ten sposób wszystkich w Chennai uszczęśliwiłem. Wszyscy bardzo dobrze wiecie, że na tak zdumiewająco wielki projekt potrzeba ogromnych pieniędzy. Ale nikogo nie prosiłem nawet o grosz. Moja Sankalpa (Wola) jest wszechmocna. Nie łakniemy pieniędzy. Interesuje nas guna (cnota), a nie dhana (pieniądze). Możecie nie wierzyć, ale muszę wam powiedzieć, że co miesiąc wydaję krory (dziesiątki milionów) rupii. Fakt ten dobrze zna Chakravarthi, ponieważ to on dokonuje tych wpłat. Musi być ktoś, kto wykona tę pracę. Swami osobiście może zrobić wszystko, ale mimo to potrzebna jest jakaś pomoc. Dlatego właśnie utworzyliśmy Central Trust i odpowiedzialnością za jego funkcjonowanie obarczyliśmy jego członków.

     Możecie osiągnąć wszystko, jeśli macie miłość. Nie ma bogactwa większego od miłości. Zatem, rozwijajcie miłość. Nie musicie prosić nikogo o nic. Miłość da wam wszystko i niczego wam nie zabraknie. Rozwijajcie miłość właściwymi środkami. Nie idźcie w złą drogę. Nie uciekajcie się do fałszu lub niesprawiedliwości. Nie odrzucajcie wyrozumiałości, gdyż ona jest najważniejsza. Niestety, dzisiaj wśród Bharatijów (Hindusów) brak jest jedności. Możecie mieć wszystko, ale jeśli nie macie jedności, nie możecie mieć czystości. Kto nie ma czystości, nie może osiągnąć boskości. Czystość dla boskości jest niezbędna. Spełnią się wszystkie wasze pragnienia i aspiracje, jeśli będziecie mieli czystość i boskość.

Saha nawawatu, saha nau bhunaktu,

Saha wirjam karawawahaj,

Tedźaswi nawadhitamastu,

Ma widwiszawahaj.

[O Panie! Chroń nas obu razem (nauczyciela i ucznia). Obyśmy razem mogli osiągnąć energię i blask z naszej nauki. Obyśmy nie poczuli wzajemnej wrogości.]

     Studenci! Mój umysł jest zawsze skupiony tylko na was. W rzeczywistości nie mogę bez was istnieć. Jestem tutaj ze względu na was; wy tu jesteście ze względu na Mnie. Wy i Ja to jedno. Nie jesteśmy oddzieleni od siebie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani myśląc: ‘Swami nie rozmawia ze mną.’ Bądźcie szczęśliwi i wykonujcie swoją pracę z oddaniem.

[z Sanathana Sarathi, październik-2007, tłum. KMB]

powrót do spisu treści numeru 39 lipiec-sierpień-wrzesień 2007

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.