numer 39 lipiec-sierpień-wrzesień 2007

SANATHANA SARATHI - 50 WSPANIAŁYCH LAT

BHAGAWAN SRI SATHYA SAI BABA oświadczył: „Czegokolwiek zapragnę, musi się urzeczywistnić, cokolwiek zaplanuję, musi zakończyć się sukcesem”. Przed pięćdziesięcioma laty Bhagawan założył miesięcznik Sanathana Sarathi. Sam wybrał na to odpowiedni czas. Sam ustalił tytuł i Sam mianował redaktora naczelnego. Sam pojechał kupić maszynę o napędzie nożnym, aby uruchomić małą drukarnię w Prashanti Nilayam i także On napisał swój pierwszy artykuł do pierwszego wydania i pisywał teksty przez 26 długich lat, tj. w okresie 1958-1984. Czasopismo Sanathana Sarathi zrodziło się z Boskiej woli Bhagawana; jest ono - jak Sam oznajmił - „Wynikiem Jego woli (Sankalpa), zapału (Utsaha) i radości (Ananda).”

Pięćdziesiąt lat publikowania Sanathana Sarathi stanowi dowód urzeczywistniania się woli Bhagawana. Percepcja człowieka jest bardzo ograniczona; nie jest on w stanie pojąć boskich zjawisk. Przed pięćdziesięcioma laty nikt nie potrafił uzmysłowić sobie, że to małe czasopismo, drukowane na maszynie o napędzie nożnym, w odległym i trudno dostępnym zakątku Indii, które pojawiło się bez specjalnych, dodatkowych zapowiedzi, będzie miało prenumeratorów na całym świecie i że będzie tłumaczone na 25 języków, zaspokajając duchowe potrzeby ludzi wszystkich ras, narodowości i wyznań.

Ale to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe i każdy może przekonać się o tym na własne oczy. Nie ulega wątpliwości, że Sanathana Sarathi jest obecnie jednym z najpopularniejszych czasopism duchowych na świecie.

Jednakże szerokie grono czytelników i ogromny zasięg nie są zasadniczym kryterium sukcesu wydawniczego. Podstawowym kryterium sukcesu jest to, że miesięcznik przez siłę swego przesłania - Sathyi, Dharmy, Shanti, Premy i Ahimsy (Prawdy, Prawości, Pokoju, Miłości i Niekrzywdzenia), przyczynił się do duchowego wzrostu, zbawienia i transformacji milionów ludzi we wszystkich częściach globu i przyniósł pokój, szczęście, jedność, czystość i boskość w życiu tych ludzi. Nie jest to zwykłe czasopismo.

egzemplarz w jezyku hindu 

egzemplarz z 1958 roku 

tylna strona okladki pierwszego egzemplarza z 1958 

    Jest ono potężną duchową latarnią, oświetlającą ścieżki ludzkości, prowadzące do odkupienia, wyzwolenia i nieśmiertelności. Jest ono łącznikiem między człowiekiem i Bogiem. Oto dlaczego Bhagawan powiedział: „Sanathana Sarathi jest mostem, który prowadzi was do Mnie i przyprowadza Mnie do was.” 

Swami przy pierwszych maszynach drukarskich 

 Czytelnicy

 Sanathana Sarathi przyjmują to czasopismo z szacunkiem i czytają je z wiarą, ponieważ zawiera ono przekazy samego Boga dla człowieka. Prawdę powiedziawszy, traktują pojawienie się kolejnego numeru czasopisma jak nadejście samego Boga.

Po raz pierwszy w dziejach ludzkości Awatar wybrał czasopismo jako środek publikowania Boskich przekazów dla ludzkości. Nie ulega wątpliwości, że jest to przejaw ogromnej łaski Bhagawana. Złoty jubileusz Sanathana Sarathi jest okazją dla nas wszystkich, by wyrazić naszą szczerą, płynącą z serca wdzięczność Bhagawanowi za ofiarowanie nam duchowego czasopisma, przyczyniającego się do wzrostu duchowego dusz.

Wydawca

(Wstęp do jubileuszowego, 50. numeru Sanathana Sarathi)

tłum. hb

 Zbawcza misja Sanathana Sarathi

Powołanie do życia czasopisma Sanathana Sarathi (odwieczny woźnica – przyp. hb.) stanowiło ważny krok w boskiej misji Bhagawana. W jednym ze Swoich przesłań, przekazanych temu periodykowi, Baba obwieścił: „Jestem Sathyasya Sathya, Prawda wszystkich prawd! Dlaczego boska Prawda pojawiła się na Ziemi w ludzkiej postaci? Zasianie w sercu człowieka tęsknoty za tą Prawdą, zaprowadzenie go na ścieżkę Prawdy, udzielenie mu pomocy w osiągnięciu Prawdy poprzez nauki pełne miłości i wreszcie - obdarzenie go ostatecznym skarbem, którym jest oświecenie – stanowi odpowiedź na powyższe pytanie.

Kasturi - pierwszy naczelny redaktor 

Narasimha Murthy - drugi naczelny redaktor 

 A zatem Sanathana Sarathi jest podarunkiem Bhagawana dla ludzkości, zawierającym nauki oraz wiodącym ku wyzwoleniu. Sam tytuł czasopisma –Sanathana Sarathi jest znaczący, ponieważ objawia światu, kim jest Śri Sathya Sai: odwiecznym mieszkańcem serca każdej istoty; objawiony w ludzkiej postaci wiedzie całą ludzkość ku wiecznej chwale Boga.

Promień Boskiej Chwały

Czasopismo jest wyrazem apelu Awatara Sai do ludzkości, aby przez wkroczenie na ścieżkę duchowości wydobyła się z bagna cierpienia i przemocy, w jakim obecnie się znajduje.

     Awatar zstąpił na scenę tego świata w czasie, kiedy człowiek pozostaje w niezgodzie z samym sobą, swoimi bliźnimi oraz Matką Naturą. Ten konflikt jest spowodowany przez jego fatalny wybór: przedkładanie rzeczy materialnych nad człowieka i Boga. Człowiek jest zahipnotyzowany przez pułapki przyjemności zmysłowych, łatwo dostępnych, dzięki szybkiemu rozwojowi nauki i technologii, w obecnych czasach. Grubiaństwo i prostactwo sprawiły, że człowiek zapomniał o tym, co jest subtelne. Tak więc problemem współczesnego człowieka nie są sprawy materialne lecz duchowe; wobec tego rozwiązanie też musi być duchowe. Orędzie Awatara - Sanathana Sarathi - stanowi panaceum na wszystkie dolegliwości, jakie nękają obecnie ludzkość. 

ofsetowa, nowoczesna maszyna drukarska 

wczesna drukarska maszyna cylindryczna 

     Sanathana Sarathi nie tylko przekazuje zbawienne przesłania Awatara dla ludzkości, ale również ukazuje Jego czarujący splendor i Jego niezliczone oblicza przejawiające się w postaci urzekających lil, jak również poprzez Jego zdumiewającą działalność i osiągnięcia. W pewnym sensie sprowadza samego Awatara do bram ludzkości i wzywa ją do wejścia na ścieżkę zbawienia. Człowiekowi nie jest łatwo zejść z drogi uciech materialnych i wkroczyć na ścieżkę prawdy. Jedynie piękno Stwórcy może odwrócić uwagę człowieka od złudnych uroków tego świata.  

 Czasopismo Sanathana Sarathi jest promieniem chwały Awatara, który jest ucieleśnieniem Sathyam, Sivam i Sundaram (Prawdy, Dobra i Piękna). Miesięcznik ten jest przekaźnikiem miłości Bhagawana oraz Jego błogosławieństwem dla wielbicieli. Prof. Kasturi, którego Bhagawan mianował pierwszym naczelnym redaktorem Sanathana Sarathi, stwierdził: „Czasopismo było przyjmowane przez wielbicieli jak prasadam (poświęcony pokarm – przyp. hb); listonosza, który je dostarczał witano z wdzięcznością i obdarzano szczodrymi podziękowaniami. Każdy egzemplarz kładziono na ołtarzyku przed wizerunkiem Bhagawana i czytano go z ogromną czcią.”

rekopis Sathya Sai dla Sanathana Sarathi 

Przebłysk boskiej tajemnicy Awatara

Każdy, kto czytuje Sanathana Sarathi systematycznie i czyni to szczerze i z oddaniem, otrzymuje wgląd w życie i poczynania Purnawatara (inkarnacja Boga w Jego pełnej chwale), Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Inny Purnawatar, Pan Kriszna, który stąpał po naszej planecie pięć tysięcy lat temu, oznajmił: „O Ardżuno, ten, kto pozna Moje Boskie życie i czyny, ten opuściwszy ciało nie narodzi się już, lecz przyjdzie do Mnie!” A zatem Sanathana Sarathi pomaga człowiekowi osiągnąć ostateczny cel życia, obdarzając go zrozumieniem podniosłego życia i działalności Awatara. W tym momencie pozwolę sobie przytoczyć odpowiedź Awatara na moje pytanie, które mógłby postawić każdy, kto pragnie uchwycić przynajmniej rąbek tajemnicy Awatara Sai. Widząc wielką troskę Bhagawana o jednego z Jego wielbicieli, skłoniłem się do Jego Lotosowych Stóp: „Swami, jak wiele troski okazujesz, aby Twoi wielbiciele dobrze się czuli!” Baba spojrzał na mnie łagodnie, położył prawą rękę na piersiach i powiedział w telugu: „Enta Maatramuna Evvaru Talachite Anta Maatrame Nenu!”, co oznacza: „Jestem dla was tym, kim myślicie, że jestem!” Takiego stwierdzenia nie usłyszeliśmy w całym milenium!

Oświadczenie to, na jakie tylko Awatar może się zdobyć, jest nieznacznie tylko zmodyfikowanym przez Babę, pięknym zdaniem, skierowanym do Pana Venkatesvary przez wielkiego wielbiciela, Annamaczarię: „Enta Maatramuna Evvaru Talachite AntaMaatrame Neevu!, co oznacza: „Jesteś dla nas tym, kim myślimy, że jesteś!”

Jak wyjawił nam Bhagawan, jest On dla nas tym, kim myślimy, że jest, a to, co myślimy o Nim staje się coraz bardziej wzniosłe, gdy z oddaniem zastanawiamy się nad treścią Sanathana Sarathi. Biorąc pod uwagę znaczenie tego czasopisma dla świata, prof. Kasturi napisał: „Tytuł jest sygnałem, nawołującym do działania. Jest konchą Wisznu, budzącą ze snu. Jest bębnem Sziwy, wzywającym nieposłusznych, by zawrócili ze złej drogi. Tytuł obwieszcza światu, że Baba jest Wszech-Wolą, która kształtuje i kieruje wolą istnień od ameby poczynając a na astronaucie kończąc, od momentu, kiedy zaistniał Czas. Rozpoznajcie Boga jako Sarathi (woźnica – przyp. hb), całym sercem podążajcie Jego ścieżkami i dojdźcie do swego Przeznaczenia w dobrej formie – takie jest przesłanie, zawarte w tytule czasopisma.”

B.N. Narasimha Murthy

(z Sanathana Sarathi, luty 2007 tłum. hb)

powrót do spisu treści numeru 39 lipiec-sierpień-wrzesień 2007

źródło fotografii: http://media.radiosai.org/Journals/Vol_05/01FEB07/03-coverstory.htm

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.