Kiedy urodził się Jezus?      nr 39 lipiec-sierpień-wrzesień 2007

      Bywa, że Swami przy różnych okazjach podaje różne daty określonych zdarzeń z przeszłości. Krytycy Bhagawana wykorzystują je do dyskredytowania Jego wiarygodności. Niedawno z sytuacją taką zetknąłem się osobiście w kontekście urodzin Jezusa z Nazaretu.

       Powołano się wtedy m.in. na dyskurs z dnia 25 grudnia 1979 r. Ta wypowiedź jest pełniejsza i bardziej precyzyjna niż inne wzmianki Bhagawana ma ten temat. W dyskursie wskazał On datę 28 grudnia, która w pierwszej chwili może wydać się zbyt odległa od tradycyjnego 25 grudnia. Ale przyjrzyjmy się bliżej tej wypowiedzi. Swami mówił:

          Istnieją rozmaite teorie na temat daty urodzin Jezusa oparte o obecność jasnej gwiazdy, która ukazała się w czasie jego narodzin. Mówi się, że pojawia się ona raz na 800 lat. Niektórzy powiadają, że urodził się On piętnastego września. Ale On urodził się rano o godz. 3:15 dnia 28 grudnia 1980 lat temu. Była to niedziela. Gwiazda, która ukazała się tego dnia, pojawia się raz na 800 lat. Jej pojawienie się nie miało nic wspólnego z urodzeniem się Jezusa. Nie ma żadnej reguły mówiącej, że gdy Boska Energia czy Boska Inkarnacja zstępuje na Ziemię, ma pojawić się jakaś gwiazda. Jest to tylko zdanie wielbicieli. Ale Jezus był sam ‘Gwiazdą’ o nieskończonej wartości, rozsyłającą blask nieskończonej miary.

Swami mówił, że rok urodzenia Jezusa to 1980 lat przed rokiem 1979, czyli 2 r. p.n.e. Nie jest to oczywiste, ale pamiętajmy, że według obecnie stosowanej rachuby lat nie było roku o numerze 0, lecz po pierwszym roku przed naszą erą nastąpił od razu rok 1 naszej ery, zatem gdyby Swami powiedział wtedy ‘1979 lat temu,’ znaczyłoby to tuż przed początkiem naszej ery (czyli w 1 r. p.n.e.).

Za czasów Jezusa nie znano naszego (gregoriańskiego) kalendarza, który został wprowadzony w 1582 r. Gdyby jednak zastosować reguły naszego kalendarza (co czwarty rok przestępny, ale setkowe – nie, z wyjątkiem czterosetkowych) wstecz do początku naszej ery, okaże się że 28 grudnia 2 r. p,n.e. przypada we wtorek, a nie w niedzielę, jak mówił Swami. Kalendarz juliański, w którym każdy rok podzielny przez cztery jest przestępny, w tamtym okresie (ściślej od 100 r. p.n.e. do 100 r. n.e.) wyprzedzał nasz kalendarz o 2 dni i w nim 28 grudnia 2 r. p.n.e. przypadło w niedzielę, która w tamtym roku w kalendarzu gregoriańskim nosiłaby datę 26 grudnia.

Wynika stąd, że Swami we wskazanym dyskursie podał tę datę według kalendarza juliańskiego, zgodnie zresztą z powszechną praktyką w odniesieniu do dat historycznych.

– KMB

powrót do spisu treści numeru 39 lipiec-sierpień-wrzesień 2007

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.