BOSKIE OBJAWIENIE      numer 38 kwiecień-maj-czerwiec  2007 

w języku telugu opracował  Sai Ganga Mahadew Manthani

tłumaczenie na angielski Sathya Sai Śri Lakszmi oraz Sathya Sai Bhu Lakszmi

absolwentki Uniwersytetu Sathya Sai z Anantapur

Do kogo zwraca się Sai?

  Nie zamierzam wygłaszać kazań do tych, którzy we Mnie wierzą. Oni dobrze znają drogę i szybko posuwają się do przodu. Nie zamierzam też wygłaszać kazań do tych, którym brakuje oddania, bo byłaby to strata czasu.

  Zwracam się do tych, którzy są niepewni, krnąbrni i niestali, którzy wiedzą, że Bóg istnieje, lecz nie czują wielkiej potrzeby, aby do Niego dotrzeć. Zwracam się do wyznawców, którzy nie mają zapału i nie są zbytnio zainteresowani. Tacy ludzie nie znają drogi i boją się konsekwencji.

  Martwym nie podaje się lekarstw. Można przywrócić zdrowie i energię tym, którzy walczą o życie. Pojenie umarłych jest bezsensowne. Zdrowy nie potrzebuje pomocy, aby napić się wody. Trzeba podtrzymywać tych, którzy cierpią i pragną przetrwać.

        A zatem, wygłaszam kazania do tych, którzy nie są ani ignorantami ani ludźmi oświeconymi, lecz stoją pośrodku.

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba

PROKLAMACJA

Ukochana rodzino Sai!

        Naszym zadaniem jest wykorzystanie instrumentu ciała - danego nam jako znak bezgranicznej łaski i miłosierdzia - do kochania Boga, do służenia Mu, do adorowania Go, do powtarzania Jego imienia, do sławienia Go i medytowania o Nim. Naszym podstawowym obowiązkiem jest podążanie za Bogiem z wiarą i oddaniem. Ta święta historia, napełniona najczystszymi uczuciami, pomoże nam zrozumieć boskość Pana.

        Doskonale wiedząc, że ludzie nie potrafią wyobrazić sobie bezforemnego Boga, Pan, ocean miłości, inkarnował się jako Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, aby obdzielić nas wszystkich ambrozją boskości. Bhagawan Baba, mieszkaniec naszych serc, wypowiada się czasami o swojej inkarnacji[1] w dyskursach, w listach do wyznawców i w rozmowach. Te święte i boskie chwile są jak owoce Jego melodyjnych i słodkich nauk.

        Bhagawan Baba powraca do tego zagadnienia przy wielu okazjach - w kazaniach i w listach. O tym będziemy mówić. Przytaczane cytaty pochodzą z wypowiedzi Baby. Gdy zostały zebrane, pewnego wspaniałego dnia Bhagawan Baba wziął je do ręki i z wielką miłością opatrzył błogosławieństwem. W ten sposób, dzięki Jego łasce, powstała ta książka.

        Każde słowo i każda sylaba w tej opowieści są darem naszego boskiego ojca - Bhagawana Śri Sathya Sai Babay. Jego nauki działają jak święty lek ambrozji i uwalniają wyznawców spod władzy dotkniętego smutkiem świata. Nie ma wątpliwości, że opowieść ta wzbudzi bezgraniczne oddanie i wiarę w Bhagawana Babę. Wyleczy iluzoryczne cierpienia (wątpliwości umysłu) oraz choroby zakaźne (niemądre rozmowy). Dlatego, dobrze jest czytać to każdego dnia. Ci, którzy to uczynią, zainteresują się Bhagawanem Babą, osiągną pełnię oddania, uwierzą w Jego boskość i dzięki łasce i błogosławieństwu dostąpią wyzwolenia.

        Człowiek składa się z 16 powłok: z ośmiu podstaw do dumy (kasty, mocy, młodości, piękna, wykształcenia, pieniędzy, wyrzeczenia i dóbr ziemskich), z sześciu grzechów (z pragnienia, gniewu, chciwości, przywiązania, arogancji i zazdrości) i z dwóch jakości (tamas i radżas). Okryci tymi 8+6+2=16 powłokami, tarzamy się w błocie niewiedzy. Aby nas uwolnić, pełen miłosierdzia Bhagawan Baba ofiarował nam wiedzę. Wchłaniając Jego nieśmiertelne nauki rozwijajmy w sobie miłość, uwalniajmy się od wszelkich wątpliwości, stańmy się wyznawcami Pana i ucieleśnieniami miłości, by ostatecznie, dzięki boskiej łasce, połączyć się z lotosowymi stopami Najwyższego Ojca, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

          „Pokój na Ziemi nastanie wtedy, gdy rozkwitnie wiedza o Brahmanie.”

 - Sai Ganga Mahadew

wieczny sługa Bhagawana Śri Sathya Sai Baby

Pokorna prośba

Drodzy wyznawcy Bhagawana Śri Sathya Sai Baby!

Oddanie jest najłatwiejszą i najwygodniejszą drogą do wyzwolenia. Pierwszym krokiem w kierunku oddania jest wiara. Człowiek, aby uwierzyć i upewnić się, że jego wiara pozostanie niewzruszona, powinien dokładnie wiedzieć, w co wierzy. Wiara bez właściwej wiedzy jest nietrwała.

     Jesteśmy przekonani, że Bhagawan Śri Sathya Sai Baba jest Najwyższą Duszą[2]. Dopóki nie zdobędziemy odpowiednich informacji o boskości Jego inkarnacji, nie będziemy pewni swojego oddania i wiary. Zwykli ludzie, tacy jak my, nie mogą pojąć obecnego awatara[3]. Nie jest to możliwe także dla joginów i wielkich dusz. Nawet bogowie nie rozumieją w pełni boskości Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

Bhagawan Baba, będąc oceanem miłości i współczucia, wielokrotnie ogłaszał Swoją boskość w dyskursach, w listach pisanych do wyznawców i w czasie audiencji.

Jego Świątobliwość Śri Sai Ganga Mahadew pierwszy zebrał boskie objawienia Bhagawana Baby w języku telugu. Czując, że ta opowieść może pogłębić oddanie wyznawców, dzięki łasce Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, przetłumaczyłyśmy ją na angielski.

Istnieje w Indiach przysłowie, mówiące, że nie wolno samemu zjadać pysznego posiłku, lecz trzeba spożyć go z innymi. Opierając się na tym, chcielibyśmy podzielić się z wami naszym doświadczeniem i błogością, ofiarowując wam tę słodką boską mądrość. Jesteśmy ogromnie szczęśliwe, mogąc to zrobić. Kłaniamy się pokornie do lotosowych stóp naszego ukochanego ojca Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, który stworzył nam ku temu tę wspaniałą okazję.

Sathya Sai Śri Lakszmi & Sathya Sai Bhu Lakszmi

(absolwentki Uniwersytetu Sathya Sai, Kampus Anantapuram)

Proces inkarnacji

Bóg jest najwyższą potęgą. Stworzenie ma moc iluzoryczną. Bóg jest wieczny. Stworzenie jest cieniem. Aby przyjść do was, musiałem się poddać siłom iluzji. Chcąc złapać złodzieja, policjant przebiera się za przestępcę i przyłącza do gangu. Podobnie, aby znaleźć się tutaj, musiałem otoczyć się potęgą maji[4].

          Rama przyszedł na świat dzięki pajasam[5], które pojawiło się podczas ofiary ognia, złożonej w intencji przyjścia na świat syna[6]. Jak każdy Awatar, także nie narodził się z ciała i z krwi. Ciała wykonane są z bezwładnej materii, lecz ciało awatara posiada świadomość. Istota ludzka, przebywając w łonie matki, zanurzona jest w wodzie. Natomiast Awatar pływa w mleku i dlatego jest wolny od skaz i właściwości.

Modlitwa – inkarnacja

Bóg inkarnuje się wtedy, gdy z niecierpliwością oczekują Go mędrcy i święci. Mędrcy się modlą a Ja schodzę na Ziemię. Nie robię tego dla Siebie. Inkarnuję się, ponieważ mędrcy, święci, wyznawcy, jogini, ludzie oświeceni i dobrzy, przedstawiciele wszystkich religii, kast i narodów przywołują Mnie na Ziemię modlitwą. Ta Inkarnacja nie musi czcić Pana, powtarzać Jego imienia, medytować, modlić się i oddawać się jodze. Ta Inkarnacja jest Bogiem. Uczy was wielbienia i modlitwy. Ta Inkarnacja jest dla wyznawców, dla ludzi cnotliwych i aspirantów duchowych.

Rama – Kriszna – Sai

Awatar Rama był przepełniony prawdą i prawością. Pan Rama inkarnował się, by wzmocnić prawdę i prawość. Awatar Kriszna był pełen spokoju i miłości. Pan Kriszna inkarnował się po to, aby pąk spokoju i miłości mógł rozchylić swe płatki. Ja inkarnowałem się jako prawda, prawość, pokój i miłość. Działania złych mocy i ludzka słabość zagrażają świętej dharmie[7] całkowitą zagładą. Potęga ciemności dławi dobre skłonności i boskość w człowieku. Dlatego ta Inkarnacja przybyła pod postacią uniwersalnej energii, by chronić prawość przed nieprawością. W tym celu inkarnuję się w każdym wieku.

    Gdybym przyszedł do was z czterema ramionami, jak Pan Narajana, urządzilibyście składkę i umieścili Mnie w cyrku. Gdybym pojawił się jako zwykły człowiek, czy ktoś zechciałby słuchać Moich nauk? Dlatego inkarnowałem się w ciele człowieka, wyposażony w nadludzkie moce i wiedzę. W Bhagawadgicie Pan Kriszna złożył przyrzeczenie, że w każdym wieku będzie przyjmował ludzka postać, by chronić dharmę. Teraz ten sam Bóg zszedł na Ziemię, by dotrzymać swojego przyrzeczenia.

Przyjęcie ludzkiego ciała

Sam postanowiłem o swoich narodzinach. Przyjąłem człowiecze ciało, wolny od pragnień, przywiązania, chciwości i ambicji. Zdecydowałem, kto zostanie Moją matką. Istota ludzka może jedynie wybrać żonę lub męża, lecz nie matkę. Awatarzy Rama i Kriszna wyznaczyli swe matki. Stworzenia przyjmują ciała odpowiednio do wyniku karmy. Ale Baba wybrał ciało wolne od pragnień i atrybutów, całkowicie niezależne, ucieleśniające błogość. Oto różnica pomiędzy Babą a pozostałymi ludźmi.

Bóg w Parthi

Jeśli ktoś ciekawy zapyta was: „Gdzie jest Bóg?”, powiedzcie mu tak: „Natychmiast jedź do Puttaparthi, a zobaczysz Boga i uradujesz swe serce.”

Ucieleśnienie wszystkich bogów

Nie możecie Mnie poznać, ponieważ poruszam się wśród was i rozmawiam z wami jak zwykły człowiek. Zatem oznajmiam wam prawdę o Mojej rzeczywistości. Wszystkie postacie Boga są Moją prawdziwą formą. Jestem ucieleśnieniem wszystkich Bogów. Nawet gdyby cała ludzka rasa starała się o to przez tysiąc lat, nie zdoła Mnie pojąć. Boska Istota inkarnowała się w epoce Kali[8] jako Sathya Sai. Celem tej inkarnacji jest podtrzymanie dharmy, umocnienie prawdy, zdławienie kłamstwa, obdarzenie błogością każdego człowieka i otoczenie go opieką. Wkrótce wypełni się wola Sai.

   Ponieważ przybrałem iluzoryczny ludzki kształt, nie możecie Mnie rozpoznać ani dostrzec Mojej prawdziwej formy. To boskie ciało jest takie samo jak ciała Bogów, których czcicie. Uświadomcie sobie, że ciało noszące imię Sathya Sai jest inkarnacją Boga.

     Spróbujcie zrozumieć, że macie szczęście mogąc Mnie wielbić, dostrzegać Moją rzeczywistość, rozumieć Mnie i wierzyć we Mnie. Jestem tu obecny teraz, a nie w jakiejś odległej przyszłości. Cały wszechświat zanurzy się wkrótce w oceanie boskiej błogości, widząc boską inkarnację Śri Sathya Sai.

Deklaracja – inkarnacja

‘Bharat’ to kraj zamieszkały przez ludzi kochających Boga. Bóg przyszedł do was w ludzkiej formie. Możecie Go widzieć, kochać, szanować, odnaleźć z Nim pokrewieństwo. Pan musi mówić ludzkim językiem i zachowywać się jak człowiek. Gdyby tego nie uczynił, zostałby zignorowany. Balibyście się Go i uciekalibyście od Niego.

      Obowiązkiem tego Awatara jest oczyścić ludzkość z rdzy. Nie przyszedłem tutaj, by zdobyć popularność, naśladowców i wyznawców. Jestem wasz a wy jesteście Moi, czy istnieje więc potrzeba rozgłosu? Bóg zaręczył, że objawi się w ludzkiej formie, aby podtrzymać dharmę. Ludzi ogarnia radość, kiedy mogą rozmawiać i nawiązywać z Nim bliskie stosunki. Pan przybył, tak jak zapowiedział.

Sathya Sai – władca prawdy

Sathya Sai jest tym samym Bogiem, który opiekował się Prahladą[9]. Jest bohaterem, który uratował Kućelę. Jest mieszkańcem Wajkunty[10], który wychował Dhruwę. Jest tym, którego adorują bogowie. Jest ucieczką bezsilnych, władcą bogactw, panem wszechświata. Sathya Sai jest prawdziwą formą, nasycającą miłością cały kosmos.

     Imieniem tego ciała jest „Sathya Sai”. Nie myślcie jednak, że „Sathya Sai” opisuje to ciało. „Sathya Sai”, tak samo jak „Seśa[11] Sai” wskazuje na Tego, który jest obrońcą prawdy i mieszka w sercach wypełnionych prawdą. Imię to oznacza, że Sai, będący prawdą i tylko prawdą, spoczywa w waszych sercach.

Co Jezus powiedział o Babie

W chwili, gdy Jezus opuszczał ciało i łączył się z Najwyższą Duszą, powiedział swojemu uczniowi, Janowi, o pewnej sprawie. Rzekł: „Nie smućcie się, gdy odejdę. Jeśli będą tego wymagały czasy i warunki, Ten, który Mnie stworzył, przyjdzie ponownie i inkarnuje się w tym świecie.” Potem wskazał na baranka i powiedział: „Takie będzie miał imię.” Nie myślał o zwierzęciu nazywanym barankiem. Jaki dźwięki wydaje baranek? Mówi: „Ba, ba”. Jezus pragnął powiedzieć, że Bóg inkarnuje się w ciele noszącym imię „Baba”. Wspomniał również, że imieniem tej Inkarnacji będzie „Prawda”, Sathyam. Pan będzie niski, z koroną włosów, ubrany w szatę koloru krwi. Mówiąc to, Jezus zniknął.

Sai Baba = Sambaśiwa[12]

B = istnienie (ang. being) lub prawda; A = świadomość (ang. awareness) lub inteligencja;

B = błogość lub ananda (ang. bliss); A = dusza (atma). Zatem Satćitananda Atma = Baba. Istnieje ukryte znaczenie imienia Sathya Sai Baba. Sathya oznacza prawdę aktualną we wszystkich trzech przedziałach czasu. Sai = Sa + Aji. Sa znaczy „boski”; Aji znaczy „matka” A więc, Sai jest boską matką. Baba = ojciec. Boska matka + ojciec = Sai Baba.

       Sa + Amba + Śiwa = Sambaśiwa. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy Sai Babą a Sambaśiwą. Chodzi o formę Śiwaśakti[13]. Medytujcie i pojmijcie Boskość i Jej prawdę.

Wy również jesteście awatarami

Mówicie, że jestem awatarem i przyjąłem ludzką postać, aby ochronić świat. Wy również jesteście awatarami. Wszyscy jesteście istotami bezforemnymi, które nałożyły na siebie ciało. Wasze ciała są efektem karmy, podczas gdy Moje zależy tylko ode Mnie. Przyjąłem ciało zgodnie ze Swoją wolą. Wasze ciała są spętane sznurami trzech gun[14], stanowią ich kombinację. Ja nie jestem z niczym związany. Wasze ciała podążają za pragnieniami. Moje ciało wznosi się ponad pragnienia. Pragnienia sprawiają, że jesteście chwiejni. Ja nie mam żadnych pragnień, za wyjątkiem jednego, abyście również uwolnili się od pragnień i ustabilizowali umysłowo. Nie potrzebuję niczego się wyrzekać ani medytować. Nie studiuję. Nie poszukuję duchowości. Inkarnowałem się, aby wszyscy duchowi aspiranci mogli kroczyć właściwą drogą i abym mógł ich zalać deszczem łask. Nie jestem mężczyzną, nie jestem kobietą, nie jestem starcem, nie jestem dzieckiem. Jestem wszystkim. Inkarnowałem się, aby we właściwej chwili mógł Mnie spotkać zwykły człowiek i otrzymać łaskę. Jeśli zasługujecie na łaskę, spłynie na was dzięki Mojej boskiej mocy.

Moje jedyne życzenie

Bóg jest człowiekiem, człowiek jest Bogiem. Boskość, jaśniejąc jak płomień, jest obecna w nas wszystkich. Tak samo jak we Mnie, boskość przebywa w każdej ludzkiej istocie. Istnieje tylko jedna różnica pomiędzy Mną a wami. Wy nie możecie pojąć przenikającej was boskości. Z powodu złych uczynków w poprzednich wcieleniach jesteście zamknięci w więzieniu nazywanym ciałem - Ja przyjąłem ciało z wolnej woli. Wy jesteście nim skrępowani - Ja wznoszę się ponad ograniczenia. Wy jesteście niespokojni i ulegacie pragnieniom - Ja nie mam pragnień. Moim jedynym pragnieniem jest obdarzyć was stanem bezpragnieniowości.

tłum.   J.C.

powrót do spisu treści numeru 38 kwiecień-maj-czerwiec  2007 


[1] Inkarnacja - wcielenie

[2] Najwyższa Dusza - Paramatma

[3] Awatar – Bóg w ludzkim ciele

[4] maja - złudzenie

[5] pajasam - potrawa z ryżu i mleka

[6] ofiara ognia dla uzyskania męskiego potomka - puthra kameśti jaga homam

[7] dharma – przykazania boże, prawość

[8] epoka Kali – Kali juga – epoka upadku moralności.

[9] Prahlada – demon, przywódca Asurów. Został ascetą i był gorliwym wyznawcą Wisznu

[10]  Wajkunta - niebo

[11] Seśasai – Ten,  który spoczywa na boskim wężu psychiki, na trujących splotach pragnień

[12] Sambaśiwa – boska matka (amba) i boski ojciec (Śiwa)

[13] Śiwaśakti – moc Śiwy

[14] trzy guny – pasywność, aktywność, spokój (tamas, radźas, sattwa)

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.