Jednoczcie się w boskiej miłości              numer 37 - styczeń - luty - marzec  2007

Dnia 11 lutego 2007 r. Bhagawan zjawił się w holu Sai Kulwant w aśramie Prasanthi Nilayam o godzinie 8:10. W środku holu, tam gdzie zwykle siedzą studenci, czekali już wielbiciele z okręgu Adilabad (na północy Andhra Pradeś), którzy przybyli w pielgrzymce (stąd jej nazwa: Adilabad Parthi Yatra) w liczbie ok. 3200. Pielgrzymka, której patronowała Organizacja, odbyła się po roku prowadzenia sadhany i działalności służebnych rozpoczętych w lutym 2006 r.

 Swami z wielbicielami z okręgu Adilabad

Swami przez blisko godzinę słuchał śpiewów uczestników tej jatry, po czym dwóch z nich obdarzył zmaterializowanymi łańcuchami zaś kompozytora – pierścieniem. W tej atmosferze Bhagawan Baba zdecydował się przemawiać (bez tłumaczenia). Dyskurs trwał około 20 minut i zakończył się bhadźanemBhadźana bina.”

Ucieleśnienia miłości, młodzi mężczyźni i kobiety!

      Dzisiaj bardzo potrzebne jest uznanie ludzkich wartości. Obecnie człowiek nie potrafi żyć jak ludzka istota, gdyż utracił ludzkie wartości. Istnieją dwa rodzaje cech ludzkiej istoty: wewnętrzne i zewnętrzne. Kama, krodha, lobha, moha, mada i matsarja (żądza, gniew, zachłanność, przywiązanie, pycha i zazdrość) to cechy zewnętrzne. Wewnętrznymi zaś są: satja, dharma, śanti, prema i ahimsa (prawda, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie).

Rozwińcie widzenie wewnętrzne

      Dzisiaj pomijamy wewnętrzne, wieczne i prawdziwe cechy a trzymamy się spraw doczesnych i przemijających. Nie jest to właściwe. Musimy rozwijać wewnętrzne widzenie atma bhawy [atmicznego uwarunkowania]. Wystarczy, że obecna jest choćby tylko prawda; za nią przyjdzie prawość. Gdy prawda i prawość współistnieją niczym dodatnie i ujemne ładunki, będzie też pokój; gdy jest pokój, będzie też miłość. Jeśli istota ludzka jest ładowana prądem miłości, nie będzie w niej w ogóle miejsca na przemoc. Obecnie przemoc szerzy się wszędzie. Ludzie doznają smutków i przechodzą trudności. Musicie, zatem starać się rozwijać wewnętrzne wartości ludzkie. Prawda jest wieczna. Nie można jej zniszczyć. Mówi się: Satjam brujath, prijam brujath, na brujath satjamaprijam (mów prawdę, mów miło, nie mów nieprzyjemnej prawdy). Prawda nie pochodzi od jakiejś jednostki ani nie odchodzi z jedną osobą. Prawda jest uniwersalna – stosuje się jednakowo do wszystkich ludzkich istot. Taką uniwersalną prawdę macie pielęgnować. Musicie mówić to, co myślicie; to, co mówicie, musicie wcielać w czyn. Na tym polega prawdziwe człowieczeństwo.

Umacniajcie się w prawdzie

      Ludzkiej istocie nie przystoi gniew, żądza, zachłanność, przywiązanie, pycha i zazdrość. Dzisiaj człowiek ogranicza swoją miłość do własnej żony i własnych dzieci. Nie rozwija szerokich horyzontów. Mówi się: Ekam sat wiprah bahudha wadanti (jedna jest prawda; mędrcy rozmaicie ją wypowiadają). Deklaracja Sarwam khalwidam Brahma oznacza, że we wszechświecie wszystko bez wyjątku jest Brahmanem. Prawda jest samym ucieleśnieniem Brahmana, a Brahman ten jest wszechobecny. Przede wszystkim więc osadźcie w swoim sercu prawdę. Wtedy na świecie zapanują cztery pozostałe ludzkie wartości: prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie. W ogóle nie będzie na świecie przemocy a wszystkie ludzkie istoty, niezależnie od religii i narodowości, będą żyły w pokoju i harmonii. Ludzka istota posiada w sobie ogromną siłę. Musi ona być właściwie skanalizowana. Gniew, żądza, chciwość, ułuda, pycha i zazdrość muszą zostać opanowane.

      Śpiewacie rozmaite bhadźany. Brzmią one melodyjnie tylko wtedy, gdy śpiewacie je we właściwym śruti [tempie]. Podobnie, wasze pragnienia muszą być ograniczane. Jeśli chcecie ożenić się czy wyjść za mąż, możecie to zrobić! Potem zechcecie mieć dzieci; je także możecie mieć. Ale musicie wychowywać je właściwie – tak by później stały się pożytecznymi obywatelami. Bóg ustanowił dla ludzkiej istoty pewne reguły właściwego postępowania w życiu. Człowiek nie powinien zachowywać się jak zwierzę. Musimy panować nad zachowaniem. Jest to najważniejsza wartość z tych, które ludzka istota winna szczególnie cenić.

Rozwijajcie Wartości Ludzkie

      Ludzkich wartości oko nie zobaczy. Jaką postać ma prawda? Nikt jej nie widział. Prawda wykracza ponad formę. Wyłania się ona z naszego serca. Czym jest dharma (prawość)? Kierowanie się nauczaniem własnego serca jest Dharmą. Gdzie jest śanati (pokój)? Czy znajduje się gdzieś na zewnątrz? Nie; na zewnątrz panuje tylko aśanti (niepokój). Człowiek obecnie usilnie zabiega o pokój i tylko o pokój mimo posiadania wszelkiego rodzaju dóbr. Spytajcie dowolnego milionera a odpowie: „Mam pieniądze, domy i wszystkie inne bogactwa, lecz nie mam spokoju.” Tak więc, pokój nie jest czymś, co można otrzymać z zewnętrznego świata. Musi wypływać z wnętrza. Tam gdzie jest pokój, tam jest miłość. Światło miłości świeci na wszystkich bez wyjątku. To właśnie miłość rozświetla cały wszechświat. Zatem, jeśli wzmocnicie miłość, w ogóle nie będzie miejsca na nienawiść! Nienawiść między ludźmi pojawia się wyłącznie z powodu rozwijania uczuć oddzielności. I odwrotnie, czy może istnieć uczucie nienawiści między jednym a drugim człowiekiem, gdy rozwiną poczucie jedności?

Miłość największym darem

      Drogie ‘złotka’ (bangaru)! Nikt nie powinien kultywować złych cech, takich jak zazdrość, nienawiść, pożądanie czy gniew. Rozwijajcie miłość. Miłość to Bóg a Bóg to miłość. W jednym z bhadźanów śpiewacie: Prema mudita mana seka ho Rama Rama Ram [Z radosnym umysłem ofiaruj Ramie miłość]. Miłość jest największym darem, jaki Bóg dał ludzkiej istocie. Wartość każdej materialnej rzeczy na tym świecie da się oszacować, ale nie miłości. Rozwijajcie więc miłość! Ale nie poprzestajcie na tym – dzielcie się tą miłością z innymi. Dzięki temu, jeśli będziecie wymieniać się miłością i w szczęściu spędzać życie, takie złe cechy jak nienawiść, zazdrość, egoizm itd. nie będą miały do was dostępu. Znacie laskę preparatu chemicznego nazywaną ‘Lakszmana rekha.’ Jeśli tą laską obrysuje się jakiś obszar w mieszkaniu, nie wejdzie do niego żaden insekt. Podobnie, wystarczy tylko jedna cecha, miłość, aby przepędzić wszystkie złe cechy. Miłością można dzielić się z dowolną liczbą ludzi a nie ubędzie jej. W rzeczywistości im więcej jej dacie innym, tym więcej jej przybędzie. Bóg jest naszym ojcem, my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Wszystkie te dzieci mają prawo dziedziczenia Jego własności. Wszyscy muszą dzielić się tą ‘własnością,’ mieniem miłości. Możecie zapomnieć o wszystkim na tym świecie, ale nie powinniście zapominać o Bogu. Wszystko na tym świecie jest przelotne. Ale miłość nie jest czymś, co przychodzi i odchodzi. Przeciwnie, ona wzrasta. Rozwijajcie taką Boską Miłość! Nieustannie odmawiajcie namasmaranę [powtarzanie Imienia] z absolutną wiarą w Boga. Codziennie wypowiadamy tyle słów. Czy nie możemy wypowiadać takich świętych słów jak Rama i Kriszna? Niewątpliwie możemy. Gdy będziecie recytować te boskie imiona, znikną wszystkie wasze smutki i trudności.

Rozwijajcie miłość do Boga

Człowieka nękają rozmaite troski:

   Urodzić się jest zmartwieniem, być na ziemi jest zmartwieniem; świat jest źródłem zmartwień i śmierć także; całe dzieciństwo to zmartwienie i takim jest wiek starczy; życie jest zmartwieniem, niepowodzenie jest zmartwieniem; wszystkie czyny i trudności powodują zmartwienia; nawet szczęście jest tajemniczym zmartwieniem. Jedynie oddanie Swamiemu zakończy wszystkie wasze zmartwienia. O ludzie! Rozwińcie takie oddanie i miłość.

(Wiersz telugu)

      Rozwijajcie miłość do Boga, abyście mogli pozbyć się tych zmartwień. Jest to jedyne skuteczne lekarstwo na wszystkie wasze troski. Dzięki recytacji świętych imion Boga wszystkie wasze zmartwienia mogą zostać zażegnane. Gdzie jest Bóg. Jest wszędzie. Pańćabhuty (pięć żywiołów: ziemia, woda, powietrze, eter i ogień) są ucieleśnieniami Boskości. Ciało jest niczym bańka na wodzie. Umysł jest podobny szalonej małpie. Dlatego nie powinniście ulegać ani ciału, ani umysłowi. Powinniście słuchać rad intelektu. Powinniście rozwinąć czystą i stałą świadomość (ćittę). W rzeczywistości wszystkie nasze sadhany (praktyki duchowe) mają na celu rozwinięcie ćitta suddhi (czystości świadomości)! Złe cechy żądzy, gniewu, chciwości, ułudy, pychy i zazdrości są tylko nabytymi cechami, nie są cechami wrodzonymi. Naszymi cechami wrodzonymi są satja, dharma, śanti, prema i ahimsa (prawda, prawość, pokój, miłość i niekrzywdzenie). Musimy je przejawiać.

Zachowajcie w pamięci błogie chwile w Prasanthi Nilayam

      Dzisiaj gdziekolwiek spojrzeć, widać tylko przemoc. Ludzie uciekają się do przemocy dla pieniędzy. Pieniądze przychodzą i odchodzą, moralność zaś przychodzi i wzrasta. W przeszłości wielu królów i imperatorów zgromadziło olbrzymie bogactwa. Ale czy którykolwiek mógł zabrać ze sobą choćby grosz? Nie! Aleksander Wielki w ostatnich chwilach życia wezwał ministrów. Nakazał im, po swojej śmierci owinąć ciało w białą tkaninę a ręce ułożyć wzdłuż ciała, dłońmi do góry i w takiej pozycji przenieść w procesji przez wszystkie ulice stolicy. Chodziło mu o pokazanie ludziom, że człowiek musi opuścić ten świat z pustymi rękami mimo, że osiągnął wielkie bogactwa i zdobył rozległe królestwo. Wszystko, co posiądziemy w tym materialnym świecie, służy tylko naszemu zadowoleniu. Prawdziwą i wieczną błogość można zdobyć wyłącznie przez miłość. Nie wystarczy, że spędzicie swój czas w miłości przebywając w Prasanthi Nilayam. Te błogie chwile powinniście zachować w pamięci na zawsze. Gdziekolwiek się znajdziecie, powinniście dalej żyć w miłości. Miłość nie różni się w zależności od miejsca, gdzie żyjecie – w USA, Anglii, Japonii czy w Niemczech. Wasze ciało może znajdować się w określonym miejscu, ale miłość jest uniwersalna – przenika wszystko. Rozwijajcie taką miłość. Kochajcie nawet tych, którzy was nienawidzą.

Wszyscy jesteśmy Jednością

      Zawsze, gdy spotkacie wroga, ofiarujcie mu pranamy (pozdrowienia) i zapytajcie: „Witaj bracie! Jak się miewasz?” Jestem pewien, że odpowie: „Bracie! Jak się masz?” Zaprawdę, wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Jedynym Ojcem dla wszystkich bez wyjątku jest Bóg. Bhagawad GitaMamajwamśo dźiwaloke dźiwabhuta sanatana (wszystkie istoty są częścią Mojego wiecznego Jestestwa). Nie jesteście różni ode Mnie; wszyscy jesteśmy Jednym. Musicie rozwinąć wiarę w taką Jedność. Gdzie Bóg się znajduje? Jest obecny jako mieszkaniec w każdej ludzkiej istocie. Rozwińcie w sobie postawę: ‘Wszystko, co robię, jest ofiarą dla Boga, Mieszkańca mojego serca.’ Nabierzcie przekonania, że cokolwiek się zdarza, czy to szczęście czy smutek, wszystko dzieje się wyłącznie dla waszego dobra. Wiecie, że osobie chorej na malarię podaje się gorzką miksturę z chininy. Gorączka ustąpi tylko, gdy zażyje się tę gorzką miksturę. Podobnie, zrozumcie tę prawdę, że smutki i trudy, które przechodzicie, są dla waszego własnego dobra. Bóg jest wszechobecny – nie musicie udawać się w odległe miejsca, by urzeczywistnić Boskość. Łatwo możecie zrozumieć Boskość, jeśli badacie własne serce i dzielicie się swoją miłością z innymi. Wszyscy są związani więzami miłości. Wszyscy bez wyjątku zjednoczą się w Miłości. Zatem, gdziekolwiek się znajdziecie, bądźcie zjednoczeni. Szczególnie dużo może osiągnąć młodzież, jeśli jest zjednoczona. Modlitwa, recytacja boskiego Imienia i miłość do Boga to trzy sadhany, jakie winniśmy podjąć. Jeśli będziecie prowadzić życie w oparciu o te trzy sadhany, możecie osiągnąć wszystko. oświadcza:

Bóg wykracza ponad imię i formę

      Bóg nie jest od was oddzielony. Wy nie jesteście oddzieleni od Boga. Wy i Bóg to Jedno. Zawsze macie myśleć: ‘Bóg jest w moim sercu jako jego Mieszkaniec. Jestem prawdziwie Bogiem.’ Różnice mogą istnieć pod względem imion i form, ale Bóg jest Jeden i tylko Jeden. Różne imiona jak Rama, Kriszna itd. pochodzą od poetów i artystów takich jak Ravi Varma. W rzeczywistości jednak Bóg nie ma jakiejś szczególnej postaci. Ludzie modlą się: „Allach ho akbar” (Allach jest wielki).

Allach nie ma formy. Nie ma nikogo ponad Allacha. Jest najwyższy. Bóg nie ma imienia i formy, ale przyjmuje postać, o której stale rozmyślacie. Jad bhawam tad bhawati (Jakie uczucia, taki skutek). Wyobrażamy Go sobie w określonej postaci, stosownie do naszych myśli i odczuć. Rozwińcie odczucie: ‘Bóg jest we mnie, ze mną i kieruje mną’ i idźcie z Nim przez życie. Bądźcie wszyscy szczęśliwi!

 [z  sssbpt.org  tłum. KMB]

Swami i wielbiciele z okręgu Adilabad


powrót do spisu treści numeru 37 - styczeń - luty - marzec  2007

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.