numer 34 - lipiec-sierpień 2006

Każde warsztaty prezentem od Sathya Sai

zarówno dla uczestników jak i prowadzącego

Jak to dobrze, że wśród nas Polaków, wielbicieli Sathya Sai, są nauczyciele i dobrzy mówcy. Jeszcze nie tak dawno na corocznych zjazdach polskiej Organizacji Sathya Sai wysłuchiwaliśmy naszych gości - wielbicieli z innych krajów i byliśmy pod urokiem ich opowieści. Wreszcie w roku 2003, na zjeździe w Rajgrodzie zaproszony przez nas gość dr Sandweiss nie pojawił się. Nagle rozchorowała się jego żona. Wówczas przekonaliśmy się, że wśród naszego grona jest wiele osób, których opowieści na temat życia naukami Sathya Sai są bardzo interesujące. Okazało się, że nie docenialiśmy tych wielbicieli, którzy przygotowywali dla nas wykłady i po nich panele dyskusyjne.

Swoje różnorodne wykłady i panele (nauka bhadżanów i piosenek, przygotowanie spektaklu z dziećmi, warsztaty na temat: dharma w pracy, boskie prawa dla kobiet, medytacja w tańcu i inne) od dawna prezentowała nam obecna koordynator polskiej Organizacji Sathya Sai – Maria Quoos.

Uczestnictwo w większym spotkaniu wielbicieli Sathya Sai zmienia nas i pozwala poczuć się jedną rodziną. Dlatego też poprosiliśmy Majkę, by zechciała poprowadzić warsztaty dla kobiet z okolic Trójmiasta. Odbyły się one w Gdyni, w domu Edmunda, w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2006 roku.

W przygotowanym na ten cel pomieszczeniu Majka zawiesiła na ścianach zamieszczone poniżej cytaty z nauk Sathya Sai na temat bycia kobietą.

* * *

    Nie ma większego zaszczytu, danego przez Boga, niż zaszczyt bycia kobietą, pierwszą po Bogu nauczycielką kształtującą ludzki charakter.    -BABA

* * *

      Kobiety są najcenniejszym darem Boga dla społeczeństwa, to bowiem w ich łonach kontynuuje On swój proces tworzenia.       - BABA

* * *

    Dharma kobiet jest naszym pragnieniem

    Dharma kobiet jest naszą duchową więzią

    Dharma kobiet jest naszym szacunkiem dla matek

    Dharma kobiet jest ucieleśnieniem duszy

    Dharma kobiet jest misją Sai      - BABA

* * *

     Kobieta jest odpowiedzialna za duchowość i mądrość swej rodziny

    Jakie rodziny takie społeczeństwo

    Jakie społeczeństwo taki kraj

    Jakie kraje taki świat             - BABA

* * *

     Mężczyzna i kobieta nie są całkowicie odmiennymi istotami, tylko rozmaitymi aspektami tej samej duszy.

    Dusza jest raz mężczyzną innym razem kobietą,

    raz białym, innym razem czarnym,

    raz bogatym, innym razem biednym.

    Różnice robią ludzie.

    Dla Boga wszystko jest jednym,

    wszystko jest dobrem, światłem, Bogiem.          - BABA

* * *

     Kobieta jako ucieleśnienie miłości i służenia posiada szczególnie wiele zdolności umożliwiających jej odkrycie Boga, zdążanie do Niego i urzeczywistnienie Go.                - BABA

* * *

Każdego ranka na warsztatach towarzyszyła nam medytacja i wspólne ćwiczenia gimnastyczne, które konieczne są dla kobiet, by utrzymać zgrabną sylwetkę i być zdrową. Wszystkie wypowiedzi Majki jak i współuczestniczek warsztatów były bardzo interesujące, inspirujące do rozwoju duchowego, dowcipne i świadczące o tym, że wszyscy jesteśmy jednością. Nie zamierzam opisywać dokładnie przebiegu tych warsztatów, ponieważ trzeba je koniecznie przeżyć i doświadczyć. Żadne opisy nie oddadzą panującego tam klimatu. Nauki Sai Baby są dla każdego skarbnicą wzorców pełnego miłości postępowania i życia wartościami ludzkimi.

Majka zacytowała nam dziewięć punktów dotyczących żony (Dharnapathi) według Sathya Sai:

1.     Dom – to największy uniwersytet, gdzie zdobywamy największą wiedzę.

2.     Dom – to centrum wygód, przyjemności i radości.

3.     Dom – to świątynia, w której z radością tańczy Bóg.

4.     Dom i mąż są szkołą dla żony.

5.     Dom to miejsce przestrzegania nauk dharmy, która jest ochroną i ratunkiem dla kraju.

6.     Dom jest światłem i ratunkiem dla świata.

7.     Poprawienie jakości domu i rodziny jest podstawowym obowiązkiem kobiety.

8.     Dom i rodzina to podstawa społeczna w każdej części świata. Gdy jakość domu polepszy się, to polepszy się cały świat.

9.     Dom – sam w sobie jest niebem. Do kobiety należy, by go takim utrzymać. To cudowny świat, gdzie przyjemności i satysfakcja rodzą się z dobrej atmosfery, lecz gdy nie ma w nim radości i szczęścia może zmienić się w piekło.

         Wśród uczestniczek warsztatów padały cytaty z nauk Baby m.in.: „Małżeństwo bez świadomości duchowej jest podobne do ćwiczeń na linie bez zabezpieczenia.” „Szczęście nosi się w sobie.” „Nie należy oczekiwać, że szczęście otrzyma się od partnera”.

          Wszystkim paniom polecam uczestnictwo w warsztatach dla kobiet. Są one niezapomnianą skarbnicą doświadczeń i inspiracji duchowych. Z całego serca dziękuję Swamiemu, że powołał do tej pracy Majkę.

- Elżbieta Garwacka

powrót do spisu treści numeru 34 - lipiec-sierpień 2006


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.