numer 34 - lipiec-sierpień 2006

Nadzwyczajna Wielka Ofiara Rudry

(Ati Rudra Maha Jadźńam)

          W dniach 9 – 20 sierpnia 2006 r. w holu Sai Kulwant w aśramie Prasanthi Nilayam odbył się niezwykły obrządek wedyjski, Ati Rudra Maha Jadźńam czyli Nadzwyczajna (ati znaczy dosł. poszerzona, intensywna) Wielka (maha) Ofiara (jadźńa) Rudry, w obecności Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Jest to wydarzenie historyczne, gdyż jest to jedyny rytuał, który musi odbyć się w obecności istoty boskiej i w przeszłości był przeprowadzony tylko raz, przez Pana Śiwę. Wtedy po zgładzeniu demona Bhasmasury (z pomocą Pana Wisznu) Śiwa zatańczył słynną Tandawę i odprawił Rudra Jadźnię dla dobra ludzkości w miejscu, gdzie teraz stoi światynia Sri Kalahasti.

          Obecnie rytuały Rudry stanowią bardzo ważną formę oddawania czci Panu Śiwie, samemu źródłu kosmicznej energii całego stworzenia. Jego Boska forma obejmuje i wykracza poza wszystkie znane i nieznane galaktyki i wszechświaty. Pan Śiwa jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. Jest pogromcą śmierci i jest ucieleśnieniem nieskończonego miłosierdzia, współczucia i miłości. My, którzy zawdzięczamy swoje istnienie tej Boskości, mamy obowiązek stale o Nim myśleć i z wdzięcznością Go czcić dla dobra całej ludzkości.

          Słowo Rudra (‘Ryczący’) w nazwie tej ofiary to imię wedyjskiego boga destrukcji, wojny i burzy, którego później utożsamiono z Śiwą (Pomyślny, Dobry, Przyjazny). Był on ojcem 11 Rudrów albo Marutów – bogów wiatrów, dlatego rudrarudra interpretują również jako ‘przepędzanie zła’ (od to także nazwa liczby jedenaście. Niektórzy znaczenie słowa sanskryckich rdzeni ru lub rud oraz dra i dru). Tradycyjnie Pana Śiwę czci się w postaci Lingi, która przypomina replikę Brahmandy[1]. Najdroższym Jego sercu obrządkiem jest abhiszeka (ablucje, rytualna kąpiel).

          Mędrzec Śatapatha w traktacie „Maharnawa karma wipaka wylicza cztery procedury abhiszeki zgodne z pismami wedyjskimi. Są to: Rudram, Ekadaśa Rudram, Maha Rudram i Ati Rudram, z których każda następna posiada większy potencjał niż poprzednia. Największa, Ati Rudram, obejmuje 14641 Rudr. W tym kontekście Rudra albo Rudram to kombinacja Namakam i Ćamakam podanych w modlitwie Rudradhjajam w piątym prapathakam czwartej kandy sanhity Jadźurweda. Nazwy Namakam i Ćamakam pochodzą od powtarzających się w odpowiednich modlitwach słów namo (pokłon) i ća me (obdarz mnie).

Jednokrotnie wyrecytowana Namaka z Ćamaką stanowi jedno Rudram. Recytacja 11 Namak z jedną z 11 anuwak (anuwaka to fragment Wed zawierający kilka-kilkanaście wierszy) Ćamaki na końcu każdej Namaki (zatem w sumie z jedną pełną Ćamaką) stanowi Ekadaśa (Jedenaście) Rudram. Wyrecytowanie 11 Ekadaśa Rudr to Laghu (Łatwa) Rudram albo Rudraikadaśini. 11 Laghu Rudr składa się na Maha (Wielką) Rudram. Wreszcie wyrecytowanie 11 (codziennie jedną) Maha Rudr to Ati (Rozszerzona) Rudram. Tak więc na Ati Rudram składa się 14641 Namak i 1331 Ćamak.

          Równolegle do Rudrabhiszeki 121 kapłanów dobrze znających wedyjskie rytuały odprawiało Rudra Homy (ofiary w ogniu) w 11 specjalnie przygotowanych w tym celu homa kundach (pojemnikach). Do codziennej abhiszeki służył, również specjalnie wzniesiony, lingam. Ponadto przeprowadzono szereg innych obrządków (m.in. homę Śri Sathya Sai Gajatri, pudźe Lingabhiszeka, parajany Kramarćana i Tarpany).

          O ile wszystkie inne jadźnie przeprowadza się w określonym szczególnym celu, tę Maha Jadźnię odprawiono w intencji loka kaljana (szczęśliwych światów) i dobra całej ludzkości, jak również dla zapewnienia pokoju i dobrobytu wszechświata. Także czas trwania tej jadźni (12 dni) jest wyjątkowy, gdyż normalnie obrządki tego rodzaju nie mogą trwać dłużej niż 10 dni. Mamy naprawdę wielkie szczęście, że tak doniosły wedyjski rytuał został odprawiony we wzniosłych, bezinteresownych intencjach w Boskiej Obecności Bhagawana – pełnego ucieleśnienia absolutnej kosmicznej energii reprezentowanej przez Śiwę-Śakti.

          Wspomnianym uroczystościom towarzyszyły niemal codziennie Dyskursy Swamiego (wygłosił ich w sumie dziesięć), wieczorne wykłady o chwale Pana Śiwy i programy muzyczne w Boskiej Obecności Bhagawana. Rano 20 sierpnia, gdy 14641 recytacja dobiegła końca, rozpromieniony Śri V. Srinivasan (prezydent indyjskiej służebnej Organizacji Sai) ogłosił decyzję Swamiego, że po nadejściu Uttarajany (14 stycznia) w Madrasie odbędzie się następna Ati Rudra Maha Jadźńa. Młodzież stanu Tamil Nadu będzie przewodzić obrządkom a głównym kapłanem będzie Śri Nanjunda Dikshitar.

[W oparciu o materiały z internetu oprac. KMB]


powrót do spisu treści numeru 34 - lipiec-sierpień 2006


[1] W mitologii hinduskiej kosmiczne jajo, z którego powstało wszystko, co istnieje.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.