numer 30 - listopad-grudzień 2005

8. grudnia 2005 minęła 25 rocznica śmierci Johna Lennona. Z tej okazji przypominamy jego najpiękniejszy utwór „Imagine”.

Wyobraź sobie, że nie ma Nieba,

To łatwe, tylko spróbuj,

Żadnego piekła pod nami,

A nad nami tylko nieboskłon,

Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Żyjących dniem dzisiejszym…

 

Wyobraź sobie, że nie ma państw,

To niezbyt trudne,

Nie ma za co zabijać ani umierać,

Nie ma też żadnej religii,

Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Żyjących w pokoju…

 

Wyobraź sobie, że nie ma własności,

Ciekawe, czy potrafisz,

Nie ma potrzeby skąpstwa nie ma głodu,

Ludzie są braćmi,

Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Dzielących się światem…


Powiecie, że jestem marzycielem,

Ale nie jestem jedynym,

Mam nadzieję, że któregoś dnia

Przyłączysz się do nas,

I świat będzie jednością.

Imagine there's no heaven

It's easy if you try,

No hell below us,

Above us only sky,

Imagine all the people

Living for today…


Imagine there's no countries,

It isn't hard to do,

Nothing to kill or die for,

No religion too,

Imagine all the people

Living life in peace…


Imagine no possessions,

I wonder if you can,

No need for greed or hunger,

A brotherhood of man,

Imagine all the people

Sharing all the world…


You may say I'm a dreamer,

But I'm not the only one,

I hope some day you'll join us,

And the world will live as one.

 

powrót do spisu treści numeru 30 - listopad-grudzień 2005
 

Stwórz darmową stronę używając Yola.