Fundacja na Rzecz Dobrobytu Kobiet im. Iśwarammy

Ruch na rzecz poprawy socjalnej, moralnej i ekonomicznej położenia kobiet wiejskich

Masowe projekty Bhagawana mają swoje źródło w pokornych, bezinteresownych, szlachetnych i oczywiście prostych pragnieniach Matki Iśwarammy dla pomyślności ludzkości. Z okazji 10-tej rocznicy obchodów Dnia Kobiet w roku 2004 (19 listopada) zainaugurowano powstanie Fundacji na Rzecz Dobrobytu Kobiet im. Iśwarammy z myślą o poprawie sytuacji ekonomicznej ubogich kobiet. Ziarno zostało zasiane, wzrosło i wydało dziś wspaniałe owoce w postaci Fundacji na Rzecz Dobrobytu Kobiet im. Iśwarammy pod bezpośrednim nadzorem Organizacji Sathya Sai. Pod patronatem  tej Fundacji wyrosły dwa programy - „Matka i Dziecko” oraz „Program Wzajemnej Pomocy”. Jako wyraz łaski i błogosławieństwa  Bhagawana Śri Sathya Sai Fundacja została powołana dla dobra kobiet. Opiera się ona na naukach Bhagawana, by w pełnym zakresie rozwiązywać problemy kobiet i nieść pokój i poprawę warunków życiowych bez jakichkolwiek różnic religijnych, kastowych czy ze względu na kolor skóry.

Cele Fundacji:

-Rozpowszechnianie wiedzy o Boskości ukrytej we wszystkim i pomoc w przekładaniu wiedzy w praktykę.

-Ustanowienie trwałego pokoju, radości, harmonii i ludzkiej doskonałości, tak aby zachęcić wszystkich, by kierowali się zasadami: Prawdy (Sathji), Prawości (Dharmy), Pokoju (Śanthi), Miłości (Premy) i Niekrzywdzenia (Ahimsy).

-Promowanie szacunku dla wszystkich religii i zachęcanie do ich szczerego praktykowania, aby zrozumieć ich prawdziwego ducha.

-Rozwijanie świadomości, że tylko szlachetni obywatele mogą przyczyniać się do dobrobytu społeczeństwa. Uświadamianie ludziom obowiązków jednostki wobec siebie i społeczeństwa.

-Przywrócenie godności i honoru należnego kobiecie jako ostoi społeczeństwa.

Działalność:

-Promowanie duchowych praktyk poprzez medytacje, satsang i śpiewanie na chwałę Boga.

-Regularne dyskusje oparte o literaturę duchową w kółkach studyjnych, na kursach, konferencjach itp.

-Odwiedzanie szkół w celu spotykania się z nauczycielami i uczniami, aby wpajać podstawowe Wartości Ludzkie, dbałość o zdrowie, higienę oraz poradnictwo zawodowe.

-Charytatywna pomoc medyczna.

-Udzielanie porad kobietom w rozwiązywaniu ich problemów i wdrażanie projektów wzajemnej pomocy.

-Pomoc w zachowaniu czystego i zdrowego środowiska.

Struktura:

-Działalność Fundacji opierać się będzie na charytatywnej, masowej pomocy kobietom jako wyraz rozprzestrzeniania miłości Bhagawana.

-Fundacja umożliwi poszczególnym kobietom, a także grupom kobiet ze wszystkich środowisk, by mogły nieść pomoc w wypełnianiu misji Miłości Bhagawana.

Program Matka i Dziecko

  „Pewnego dnia Matka Iśwaramma zobaczyła wątłą kobietę idącą do Bukkapatnam, która niosła z wielkim trudem swoje dziecko. Widząc ich powiedziała: „Wyglądasz na wątłą i słabą, nie masz dość sił, by nieść swoje dziecko. Dlaczego więc idziesz tak daleko?” Kobieta odpowiedziała: „Matko, w mojej wiosce, położonej na uboczu nie ma lekarza, który przepisałby mojemu dziecko lekarstwa. Cóż więc mogę zrobić?” To wydarzenie tak głęboko poruszyło Iśwarammę, że poprosiła Mnie o wybudowanie małego szpitala. Ale Swami wybudował wielkie świątynie uzdrawiania. Małe życzenia Matki zaowocowały powstaniem wielkich instytucji.”

   Matka i dziecko mają dziś wspaniałą opiekę w tych świątyniach uzdrawiania.

   Program Matka i Dziecko będzie działał pod patronatem Fundacji na Rzecz Dobrobytu Kobiet im. Iśwarammy i ma na celu:

-Badanie kobiet w ciąży, poprawa ich stanu zdrowia i opieka medyczna nad przyszłymi matkami.

-Zapewnienie regularnych badań prenatalnych i wsparcia medycznego kobietom ciężarnym.

-Szkolenia lokalnych położnych, by były w stanie wcześnie rozpoznawać problemy i zapewniać wsparcie kobietom oczekującym dziecka.

-Konsultacje w zakresie ochrony zdrowia i higieny.

-Nagła pomoc w zapewnieniu bezpiecznego porodu.

-Opieka medyczna i prawidłowe odżywianie noworodków i małych dzieci.

-Harmonogram szczepień ochronnych dla dzieci.

-Szkolenia matek w zakresie prawidłowego odżywiania i rozwoju dziecka.

-Kontrola i ocena wzrostu i rozwoju dziecka oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.

-Wstępnie Program będzie obejmował wioski w okolicach Puttaparthi, by później stopniowo rozprzestrzenić swoją działalność na inne ośrodki wiejskie, w miarę  rozwoju tego programu:

-Harmonogram comiesięcznych wizyt we wsiach według wcześniej ustalonych terminów.

-Grupy odwiedzające wsie będą miały przydzielonych lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy.

-Grupy te będą wyposażone w cały niezbędny ekwipunek medyczny, potrzebny do przeprowadzania badań prenatalnych, które obejmować będą:

   -    rejestr i zapis przebiegu ciąży,

   -    monitorowanie zdrowia matki i płodu, ciśnienia krwi, pozycji płodu, akcji serca płodu, stanu odżywiania matki a także wykrywanie wczesnych problemów,

   -    dostarczanie ciężarnym mikroelementów: żelaza, kwasu foliowego i innych suplementów odżywczych

   -    szkolenie przyszłych matek, członków ich rodzin i lokalnego personelu na temat dbałości o zdrowie w czasie ciąży,

-    informacja na temat wczesnych sygnałów nieprawidłowości i kroków natychmiastowej pomocy.

 -Podczas wizyt po narodzinach dziecka dbałość o potrzeby noworodków:

    -  szczepienia ochronne i kontrola wzrostu dziecka,

    -      dostarczanie witamin i suplementów odżywczych,

 -  szkolenia na temat zapobiegania infekcjom i zapewnienie czasowej opieki medycznej,

 -  profilaktyka i harmonogram szczepień.

    Program Matka i Dziecko został zainicjowany przez  Swamiego mającego na uwadze dobro kobiet. Program ten powinien być realizowany poprzez wolontariat, a w szczególności kobiety. Swami mówi: „Tylko dzięki silnej woli matki dziecko może coś osiągnąć w życiu, dlatego też matka musi mieć wsparcie lokalnej społeczności. Musi być szanowana i obdarzana troską. Zdrowie jest podstawą, na której spoczywa ludzkie życie. Jeśli utraci się zdrowie, pojawiają się różne cierpienia. Nie ma większego skarbu nad zdrowie… Dbałość o zdrowie dzieci jest ogromnie ważna, ponieważ często są one niedożywione i słabe, a przez to cierpią na wiele chorób. Chciałbym, aby ludzie zrobili coś, by pomóc tym pozbawionym należytej opieki dzieciom. Ludzkie narodziny są darem od Boga.”

    Projekt Matka i Dziecko dąży do wdrożenia tych wartości w społeczeństwie Indii.

Program Wzajemnej Pomocy im. Iśwarammy

    Bhagawan mówi: Bóg nie jest biedakiem i dlatego ludzie przez Niego stworzeni także nie powinni być biedni. Świat wolny od biedy, świat, gdzie bieda jest nieznana, świat, gdzie każda istota ludzka ma dostęp do podstawowych udogodnień, takich jak: woda pitna, opieka medyczna, sanitarna i edukacja - oto wizja Bhagawana Śri Sathya Sai dla rodzaju ludzkiego.

     Żaden awatar nie czynił tego przedtem.

   „Chodząc pomiędzy tłumami ludzi, doradzając, prowadząc, pocieszając, podnosząc ich świadomość, dając im wiarę w samych siebie i szacunek do siebie samych zachęcam ich, by uwierzyli w siebie.”

     Program Wzajemnej Pomocy im. Iśwarammy ma na celu wspieranie kobiet, by osiągnęły samowystarczalność i miały zapewnione środki dla spokojnej egzystencji, co poprawi im zdrowie i poprawi jakość życia rodzinom i ich dzieciom. Celem Programu Wzajemnej Pomocy im. Iśwarammy jest dążenie do zawodowego przystosowania się kobiet, które mogą brać udział w wytwarzaniu różnorodnych produktów z lokalnych surowców przyjaznych środowisku.

Program ten będzie prowadził działania w kierunku tworzenia możliwości zatrudniania osób, tak by żadna z nich nie cierpiała z powodu dotkliwego głodu.

Swami w Swej bezmiernej łasce zainicjował i zapewnił możliwości przeszkolenia i kształcenia kobiet. Program Wzajemnej Pomocy im. Iśwarammy będzie zabiegał, z aktywnym udziałem wszystkich wyznawców Sathya Sai, o zapewnienie lepszej jakości życia kobietom, które są sercem społeczeństwa, ponieważ starają się one o bezpieczeństwo, dobrobyt i zdrowie swoich rodzin i dzieci.

     „Pracujmy razem, cieszmy się razem, kochajmy się i dzielmy naszą radość z wszystkimi. ”

-        Bhagawan Śri Sathya Sai Baba<!--[endif]-->

  Z  www.srisathyasai.org.in    tłum. Wojtek Łożyński

Od redakcji:

    Z okazji osiemdziesiątych urodzin Bhagawana polska Organizacja Sathya Sai zaprosiła wszystkich chętnych, by uczestniczyli w akcji, której motto brzmiało: „Zanieśmy radość, potrzebującym radości.” Przez cały rok, w różnych częściach Polski podejmowano działania mające na celu wspieranie duchowe i materialne osób starszych, pensjonariuszy domów seniora, dzieci z domów dziecka, dzieci ulicy i rodzin żyjących w nędzy. Porządkowano także okolice, które zostały zaśmiecone przez ludzi. W sierpniu 2005 na terenie biednej wsi w okolicach Suwałk odbył się pierwszy trzydniowy obóz medyczny, w czasie którego wolontariusze udzielali pomocy medycznej potrzebującym, zajmowali się remontem zaniedbanego gospodarstwa, zorganizowali zajęcia dla dzieci i program artystyczny. Uczestnicy obozu wspólnie z mieszkańcami spożywali obiady i dzielili się radością z niesionej pomocy.

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.