numer 29 - wrzesień-październik 2005

Notatki z konferencji wydawców literatury i czasopism Sai

Prasanthi Nilayam 19-20 lipca 2005

I want publicity for teachings and the message. I want Tharhwaprachara, publicity for the philosophy; not Vyakthiprachara, publicity for the person. That is more important. About Me there is no need to talk*.

   -   Bhagawan Sathya Sai Baba

Chcę reklamy dla nauk i przesłania. Chcę tattwapraćara[1], reklamy dla filozofii; nie wjaktipraćara[2], reklamy osobistej. To pierwsze jest ważniejsze. O Mnie nie ma potrzeby mówić*.

-              Bhagawan Sathya Sai Baba

Z okazji 80. roku Awatara w Prasanthi Nilayam odbyła się po raz pierwszy międzynarodowa konferencja poświęcona publikacjom Śri Sathya Sai. W marcu tego roku, z tej samej okazji zebrali się tutaj delegaci z całych Indii, wydawcy literatury Sai w różnych językach tego kraju.

Na obecną konferencję zgłosiło się 170. delegatów z 51. krajów świata; byli wśród nich również koordynatorzy Organizacji Sathya Sai z poszczególnych krajów. W dniu 19 lipca 2005, po porannych bhadżanach, delegaci zebrali się w sali nad kantyną pendżabską. Każde spotkanie zaczynali intonując trzy razy Om i trzy razy mantrę Gajatri. Pierwszego dnia słowo wprowadzające wygłosił dr Michael Goldstein, przewodniczący Organizacji Sathya Sai na cały świat. Zadał zebranym pytania: kim jesteśmy? dokąd idziemy? Mówił o tym, jak ważna i odpowiedzialna jest praca wydawców, którzy przekazują boskie przesłanie Bhagawana Śri Sathya Sai. Nawoływał, by tłumaczenia dyskursów Swamiego były jak najbardziej zbliżone do oryginału. Następnie przedstawił wszystkich mówców i opowiedział pokrótce o wydawnictwach z USA, Włoch i Argentyny. Mówił także o oficjalnym miesięczniku, redagowanym w Prasanthi Nilayam od 1958 roku - Sanathana Sarathi. Kończąc dodał, że naszym zadaniem jest nieść przesłanie Sathya Sai w świat, prosił też, by spisywać swoje pytania na kartkach i kłaść na stole, za którym siedzieli mówcy.

Jako drugi przemawiał dr Ganeshan Venkataraman - były prorektor Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. Powiedział, że pierwsza konferencja wydawców jest jak wspólny oddech. Zebranym zadał pytanie: co powinniśmy robić? Zaznaczał, że wiedza duchowa to nie biznes. Dr Venkataraman podkreślał, że priorytetem w każdej publikacji powinny być dyskursy Sathya Sai, które trzeba rozpowszechniać jako boskie przesłanie do wszystkich ludzi. Bhagawatgita była pierwszym pismem świętym, które podyktował Awatar - Kriszna. Obecnie ma miejsce podobna sytuacja na szerszą skalę. Jest to wyjątkowy fenomen i wielka odpowiedzialność, która spada na wydawców. Nikt za nas tego nie zrobi. Przede wszystkim należy respektować wymogi prawne danego kraju. Wydawcy nieangielskojęzyczni są obdarzani wielkim kredytem zaufania. Wierzy im się, że dyskursy Swamiego są należycie tłumaczone przez osoby z praktyką duchową i podążające za dharmą, a to jeszcze nie dosyć. Tłumacz musi patrzeć do swojego wnętrza, a nie szukać na zewnątrz. Tłumacz powinien też odnaleźć satysfakcję ze swojej pracy. Dr Venkataraman podkreślał, że bardzo ważne jest publikowanie tekstów, które dokumentują prace służebne. Wspomniał, że po klęsce spowodowanej falami tsunami było bardzo duże zainteresowanie pracą służebną Organizacji Sathya Sai. Należy traktować robienie zdjęć z prac służebnych jako nasz obowiązek. Prosił, by dokumentować to, co boskie i być szczęśliwym, że można się tym dzielić. Mówił jak bardzo ważne są w niesieniu przesłania Sai radio, wideo, elektroniczne nośniki informacji… Dr Venkataraman pytał zebranych dlaczego wykonują swoją pracę. Zaznaczał, że Swami pracuje bardzo szybko. Wspomniał o ostatnich 10 latach pracy Sathya Sai. Dzięki Sathya Sai Babie 10.000.000 ludzi ma obecnie doprowadzoną wodę pitną do swoich domostw. Nikt inny nie był w stanie dokonać takiego cudu. Istnieją szkoły Sathya Sai, koledże, szpitale. Wielbiciele Sathya Sai powinni mówić o pracy Swamiego bardzo jasno. Sathya Sai Baba robi wielkie rzeczy i nie należy się Go wstydzić. Bardzo ważne jest to, co się drukuje. Obecnie bardzo łatwo odnaleźć informacje o Sathya Sai w internecie, wystarczy kilka razy nacisnąć klawisz myszki ‘klik, klik’ i już mamy dostęp do informacji. Wykształciło się coś w rodzaju Sai- szpiegostwa w poszukiwaniu wiadomości. Serfując po internecie należy patrzeć przez filtr własnej oceny. Jeśli mamy 10.000 informacji, to trudno odnaleźć tę właściwą. Dr Venkataraman wspomniał o prawach autorskich dotyczących dyskursów Swamiego. Prawa te są przynależne Bogu. W swojej mowie dr Venkataraman używał gry słów w języku angielskim np.: inclusive, not exclusive - czyli włączać do publikacji a nie trzymać dla wybranych. Jest to przykład dobrej pracy służebnej. Unikać gadulstwa i mielenia językiem: bla, bla, bla… Dokumentować prawdziwe przesłanie Boga. Dr Venkataraman porównał wszystkich zebranych do członków orkiestry symfonicznej, w której każdy gra na bardzo ważnym instrumencie, co daje boską muzykę miłości. Na zakończenie zaapelował do zebranych grą słów w j. ang.: to share, not care - co znaczy dzielcie się a nie trzymajcie przy sobie.

Ponownie na krótko głos zabrał dr Michael Goldstein, który wspomniał o podnoszeniu świadomości ludzi na świecie, o istnieniu ogromnego materiału na temat przesłania Sathya Sai i o konieczności respektowania źródła, skąd zaczerpnięta jest informacja.

Później przemawiał prof. Anil Kumar. Przypomniał o istnieniu Sanathana Sarathi - miesięcznika wydawanego w Prasanthi Nilayam, który jest tłumaczony na różne języki świata. Prosił, by obecni wydawcy mieli na uwadze usatysfakcjonowanie przyszłych wyznawców, którzy sięgną po publikacje o Sathya Sai za kilka lat. Mówił, że nasze drogi są różne, ale nasze intencje są czyste i boskie. Tłumaczenia dyskursów Sathya Sai należy kierować przede wszystkim do ludzi, do społeczeństwa, do tych, którzy chcą wiedzieć o Sathya Sai, do wykształconych i tych bez wykształcenia, do ludzi ze wsi i do tych, którzy zamieszkują miasta itp. Konieczne jest unikanie fanatyzmu. Źródło informacji jest bardzo ważnym narzędziem pracy. Obecnie w dobie odkryć, komunikacji satelitarnej i mnogości informacji istnieje konieczność wejrzenia w siebie, w głąb swojej duszy, ponieważ tam znajduje się źródło prawdy. Duchowa misja i duchowa służba obarczone są dużą odpowiedzialnością. Dyskursy Swamiego niosą boskie przesłanie i są bardzo ważnym materiałem do druku. Swami to nauczyciel świata, który jest profesjonalny, doskonały, perfekcyjny… Społeczeństwo to bardzo ważny poziom informowania, przekazywania informacji duchowej o jedności religii, dbałości o zdrowie, relacji z ważnych świąt, o doświadczeniach wielbicieli, o interview… Prof. Kumar zaznaczył, że wskazane jest traktowanie pracy służebnej jako praktyki duchowej (sadhany). Wydawcy nie powinni służyć reklamie. Wszyscy pracownicy Swamiego powinni Mu się zawierzyć. Swoją pracę należy traktować jako pracę nad sobą, dla siebie. Wszelka służba czyniona z serca jest wielką szansą, za którą należy tylko dziękować Bogu. Należy być boskim instrumentem w boskich rękach. Prof. Kumar wezwał do modlitwy o to, by wyzbyć się egoizmu. Opowiedział historię wielbiciela, który rozdał biednym 100 kg ryżu i rozgłosił to. W ślad za nim poszedł drugi wielbiciel i rozdał 500 kg ryżu, by być lepszym i pokazać innym swoją wyższość. To nie jest prawdziwe służenie. Przypomniał nam o wolontariuszach, którzy pracowali w zniszczonym przez tsumani obszarze. Pracując z oddaniem wzrastali bardzo szybko. Tam, gdzie woda była zatruta, dowieziono 100 ciężarówek czystej wody pitnej. Czy możemy zdać sobie sprawę co to znaczy picie czystej wody? - pytał prof. Kumar. Nauki Swamiego są na narodowym poziomie, są wszechobejmujące, boskie, społeczne, mówią jak zachowywać się w domu rodzinnym, jak wychowywać dzieci itp. Swami to ojciec ludzkości, najwyższe światło. Prof. Kumar przypisał wszystkich zebranych do misji służebnej, misji informacji na temat edukacji, duchowości i służby - trzech aspektów przesłania Organizacji Sathya Sai. Następny punkt przemówienia prof. Kumara dotyczył suggested improvements - czyli sugerowanych udoskonaleń. Doskonałość osiąga się poprzez dogłębne zrozumienie materiału do druku, przekazywanie wiedzy pełnej światła, błyskotliwości. Publikacje na temat świąt powinny nieść ze sobą zrozumienie istoty danego święta. Prof. Kumar zauważył, że obecnie dostępnych jest wiele książek i czasopism Sai a wszystko, co czytamy, należy traktować z dużą uwagą. Każdy z nas ma różne doświadczenia osobiste. Obserwujmy jak wzrastamy i jak przebiega proces ewolucji. Pracować jako wydawca to bardzo interesujące - zauważył prof. Kumar. Prosił, by wydawcy byli w swej pracy profesjonalni. Prosił zebranych: ‘otwórz drzwi swojego serca i zobacz tam Boga’, nie szukaj w internecie. Swami przemawia również ze stronic Biblii. Drukowane przesłania powinny być zrozumiałe i pochodzić z oficjalnego, pewnego źródła. Na zakończenie prof. Kumar zaapelował: bądźcie uważni, uważajcie na sieć internetową, ponieważ możecie złapać się sami w siatkę na moskity (gra słów w j. ang. internet - moskitonet). Tym akcentem i odśpiewaniem 3 razy modlitwy o pokój na świecie Loka Samasta o 11:30 zakończyła się pierwsza sesja konferencji.

Wieczorne zebranie delegaci zaczęli o 19:30 intonując 3 razy Om i 3 razy mantrę Gajatri. Na początku dr Goldstein zauważył, że wiele wydawnictw książkowych w centrach Sai bardzo się rozwinęło i pomaga w maksymalny sposób rozprzestrzenić przesłanie Sathya Sai na świecie poprzez druk książek i czasopism. Zaprosił delegatów, którzy reprezentowali Sathya Sai Book Center of America z USA, Mother Sai Publications of Italy z Włoch i Sathya Sai Book Centre of Argentina z Argentyny.

Jako pierwszy przemawiał Robert Bozzani z USA - przedstawiciel Book Center of America. Wspominał, że kiedyś Prasanthi Nilayam było bardzo malutkie. On sam po powrocie z Puttaparthi postanowił w 1996 roku założyć wydawnictwo Sai. Głównym jego zadaniem jest publikowanie nauk i przesłania Swamiego. Jedyny biznes na którym się opiera praca wydawnictwa to przekazywać przesłanie Sathya Sai. Cały zespół wydawniczy przygotowuje materiały do druku a nie zajmuje się pisaniem. Wydawnictwo rozwinęło się i obecnie są w nim do nabycia różnorodne książki, kasety magnetofonowe, CD, wideo i DVD. Czasopismo Sathya Sai Newsletter publikuje dyskursy Sathya Sai. Wszyscy pracownicy Sai to wolontariusze, którzy za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Kiedy wszyscy w tym wydawnictwie pracują w jedności, czują obecność Swamiego, który im pomaga mentalnie i na różne inne sposoby. Wszystkie książki wydawane przez Book Center of America w USA są wydawane po kosztach własnych. Wydawnictwo jest niedochodowe. Mamy szczęście, że językiem ojczystym naszego kraju jest angielski, którym również posługują się ludzie w Indiach i drukuje się tam wiele literatury o Swamim w tymże języku. Robert Bozzani wspomniał o swoich długoletnich współpracownikach: dr Reddy'm i dr Goldsteinie, mówił, że jest bardzo szczęśliwy, że może pracować razem z nimi.

    Następnie głos zabrał Enrico Barbieri z Włoch z wydawnictwa Mother Sai Publications of Italy. Wydawnictwo to istnieje od 1999 roku i wydało już 60 książek po włosku w tym Sathyam, Shivam, Sundaram - Kasturiego, Summer Showers in Brindavan - dyskursy Sathya Sai, książki autorstwa Murpheta i wiele innych. Regularnie publikowane są dwa czasopisma Sai. Jedno z nich to dwumiesięcznik, który nosi tytuł: Mother Sai. Jeden magazyn zawiera głównie dyskursy Swamiego i ważne ogłoszenia. Zwykle publikuje się w nim pięć lub sześć dyskursów. Drugi magazyn zajmuje się opisami pracy służebnej centrów Sai, dzieleniem się doświadczeniami z pracy duchowej, publikowaniem opowiadań, relacjami itp. Publikuje się też zdjęcia i pisze o doświadczeniach na polu Wychowania w Wartościach Ludzkich. 19 dyskursów Sathya Sai nagranych jest na krążki CD z oryginalnym głosem Sathya Sai przemawiającego w języku telugu a w miejsce angielskiego tłumaczenia prof. Anila Kumara wgrane są tłumaczenia po włosku. Wydano też dwa krążki CD, na których nagrano 400 bhadżanów i 40 pieśni wielbienia w języku włoskim i angielskim. Na krążku CD zawarto też lekcje gry na harmonium oraz lekcje języka angielskiego. Każdego dnia wydawnictwo włoskie aktualizuje swoją stronę internetową, każdego dnia zamieszczane jest nowe zdjęcie Sathya Sai. Włoskie czasopisma Sathya Sai liczą sobie 2000 prenumeratorów. W skład wydawnictwa wchodzą dwa zespoły: jeden wydający książki a drugi czasopisma. 11 osób pracuje przy dystrybucji publikacji wydawnictwa. W pracę nad włoskimi publikacjami zaangażowało się pięciu tłumaczy i czterech korektorów. Wszyscy oni są wielbicielami Sai i wolontariuszami. Wydawnictwo Mother Sai Publications of Italy rozprowadza swoje publikacje tylko po centrach Sathya Sai. Nie można kupić ich w ogólnodostępnych księgarniach. Dla wydawnictwa pracuje jedynie 15 prywatnych, zaprzyjaźnionych księgarni.

     Jako trzeci o swojej pracy wydawniczej opowiedział nam dr Ricardo Parada z Argentyny z Sathya Sai Book Centre of Argentina. Na początku wspomniał, że w 1998 roku było bardzo mało hiszpańsko-języcznych wielbicieli Sathya Sai. Wtedy Swami na interview pobłogosławił ich wydawniczą pracę. W Argentynie było duże zapotrzebowanie na teksty duchowe, ale raczej nie dyskursy Swamiego. Koniecznością stało się wtedy ograniczenie wyrazów sanskryckich. Kiedy na początku zaczęto publikować czasopisma, okazało się, że czytelników jest zbyt mało, by można było opłacić druk i związane z tym koszty. Sytuacja ta powoli się zmieniała. Obecnie wydano 49 książek autorstwa Swamiego i na temat Jego przesłania i 43 publikacje na temat Wychowania w Wartościach Ludzkich. Cztery razy do roku wydaje się magazyn Sathya Sai, w którym publikuje się zdjęcia, fragmenty dyskursów i krótkie artykuły. Czasopismo przeznaczone jest dla tych czytelników, którzy mają zbyt mało czasu, by zagłębiać się w lekturę. Dla tych drugich pozostają książki. Obecnie nakład tego czasopisma wynosi 3000 egzemplarzy, a koszt jednego egzemplarza jest bardzo niski. W języku hiszpańskim opublikowano już 207 książek i magazynów. Dystrybucja odbywa się poprzez centra Sai. Nad całością czuwa Fundacja Sathya Sai.

     Następnym mówcą tego wieczoru był pan K.S. Rajan - przedstawiciel Sri Sathya Sai Book and Publications Trust z Indii. Oznajmił, że podobna konferencja dla wydawców z całych Indii odbyła się w marcu tego roku. Miesięcznik Sanathana Sarathi, który wydawany jest w Prasanthi Nilayam tłumaczony jest również na wszystkie języki Indii i rozsyłany do prenumeratorów. K.S. Rajan opowiedział historię powstania Sanathana Sarathi 16 lutego 1958 roku. Mówił, że jest bardzo wdzięczny Swamiemu, że może brać udział w tej konferencji i wszyscy zebrani powinni czuć się wyróżnieni z powodu zaproszenia ich tutaj przez Sathya Sai Babę. Nadmienił, że nikt nie przyjeżdża do aśramu nie zaproszony przez Swamiego. K.S. Rajan powiedział, że Indie są krajem wybranym, ponieważ, mogą rozsyłać Sanathana Sarathi w świat. Pracując nad redagowaniem tego miesięcznika wszyscy wolontariusze czują pomoc i wsparcie Sathya Sai. Mówią oni, iż jedynym redaktorem i wydawcą jest Sathya Sai Baba. Wszyscy ludzie przebywający w Prasanthi Nilayam powinni się czuć błogosławieni a lekturę Sanathana Sarathi traktować należy jak duchowy pokarm - prasadam. Obecnie Sanathana Sarathi ma 806.000 czytelników. Magazyn ten stale się rozwija. Na terenie aśramu pracuje międzynarodowa biblioteka, w której można znaleźć publikacje we wszystkich językach świata. Znajdują się tam tysiące książek. Wszyscy delegaci zostali zaproszeni do odwiedzenia tej biblioteki. To wspaniałe uczucie odnaleźć książki w swoim ojczystym języku w bibliotece w Prasanthi Nilayam. K.S. Rajan zaznaczył, że do pracy wydawniczej wystarczy para rąk i modlitwa a zdjęcie Swamiego nie jest do tego konieczne. Nawoływał, by być uważnym, co do treści publikowanych materiałów. K.S. Rajan cieszył się, że tak wiele osób na świecie jest powołanych do pracy wydawniczej na literaturą Sai.

     Następnie głos zabrał wydawca angielskojęzycznej wersji miesięcznika Sanathana Sarathi G.L. Anand, która wydawana jest także od 16 lutego 1958 roku. Wspomniał, że w miesięczniku tym publikowano również święte pisma duchowej kultury Indii: Wedy i Upaniszady. Anand zaznaczył, że obecna konferencja odbywa się z okazji 80-tych urodzin Bhagawana i jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Kiedy Baba rozpoczynał Swoją misję, u Jego stóp było zaledwie kilka osób. Kiedy miał 14 lat porzucił naukę i oznajmił, że Jego wielbiciele czekają i że jest awatarem Sathya Sai Babą. Anand był na interview w 1998 roku. Wtedy Swami uczył go jak wielkie znaczenie ma święto Guru Purnima, kiedy księżyc świeci pełnym blaskiem. Tak jak on powinna jaśnieć Atma obecna w człowieku, powinna odbijać światło Boga, tak jak księżyc odbija blask słońca. Anand przypomniał zebranym, że właśnie zbliża się to wielkie święto, a wszyscy delegaci zostali z tej okazji zaproszeni, by zasiąść u stóp swego Guru, Boskiego Nauczyciela, jedynego, który może nauczać Wed. Kiedy Anand był świadkiem materializacji wibhutii na interview, kobiety poderwały się z kawałkiem papieru, by złapać święty proszek. Niestety powędrował on, wbrew siłom grawitacji do góry i nie spadł. Swami cieszył się i mówił: patrzcie, nie spadło. Na tak wiele sposobów uczy Sathya Sai. Cokolwiek Swami robi, wykonuje to perfekcyjnie. Jest to przykład dla wszystkich, by starali się pracować doskonale. Obecnie każdy miesięcznik Sanathana Sarathi jest tłumaczony na 25 języków świata, w tym na 12 języków indyjskich i 13 zagranicznych (w tym: na kilka języków krajów Afryki, język używany w Mongolii, Grenlandii, na nepalski i na języki innych krajów). Redaktor Anand prosił zebranych, by traktowali siebie jak czyste instrumenty, niosące przesłanie Boga w świat. Wzewał ich, by modlili się o szansę służenia w ten sposób. Zapoznał nas z planami na przyszłość dotyczącymi Sanathana Sarathi, które przewidują drukowanie artykułów na temat systemu edukacji - Educare. Anand zakończył stwierdzeniem, że marzenie jego życia, którym była ta konferencja i spotkanie z wszystkimi zebranymi, spełniło się. Powiedział, że z serca dziękuje za możliwość uczestniczenia w tym pięknym spotkaniu i święcie Guru Purnima.

Pierwszy dzień konferencji dobiegł końca. Prezentem na zakończenie była informacja, że Swami zaprasza jutro wszystkich delegatów na darszan w pobliże werandy. Przepustką do tego miejsca był identyfikator członka konferencji. Wszyscy delegaci byli częstowani bezpłatnym posiłkiem w porze lunchu w dowolnej stołówce. Podczas obu darszanów w drugim dniu konferencji Swami rozmawiał z dr Michaelem Goldsteinem na temat przebiegu obrad.

Drugiego dnia o godzinie 10:00 obrady rozpoczęły się zaintonowaniem 3 razy Om i mantry Gajatri. Jako pierwszy, głos zabrał prowadzący dr Goldstein. Powiedział, że Swami z dużą uwagą obserwuje przebieg konferencji i pyta o kolejnych mówców i porządek obrad. Dr Goldstein podzielił literaturę Sai na publikacje z serii: Sathya Sai Speaks, Wahini, i Summer Showers in Brindavan. Później prof. Anil Kumar przypomniał, słowa Kriszny, który powiedział do Ardżuny: „Ludzie, którzy rozprzestrzeniają moje przesłanie są mi najdrożsi.” Powiedział, że obecnie Sai Baba mówi: „Interesuję się ludźmi, którzy rozprzestrzeniają Moje nauki, a nie Mnie.” Istotne jest podążać za boskim przesłaniem. Słowa, które głosił Jezus można odnaleźć w Gicie, w naukach Buddy, Allacha, w przesłaniach Swamiego, w Jego dyskursach.

Później głos zabrał dr Reddy. Mówił na temat konieczności klasyfikacji literatury Sai dla dobra prac tłumaczy i wydawców. Zaznaczył, że słowa Sathya Sai Baby są czyste, proste i uświęcone. Swami osobiście napisał serię książek Wahini. Pisał o Ramie, opierając się na własnych przeżyciach, kiedy był na świecie jako Rama. Wygłasza dyskursy na różnym poziomie, do uczniów, studentów, nauczycieli, naukowców, robotników… Swami prowadzi różne rozważania zależnie od słuchaczy. Tak cudowna praca jest obecnie wykonywana. Tłumaczenie słów Swamiego powinno być traktowane z dużą uwagą. Kiedy prof. Kasturi w Bombaju tłumaczył dyskurs Swamiego na język angielski, jedno ze zdań wypowiedzianych przez Sathya Sai zostało przetłumaczone: „Świat jest Moją misją.” Baba usłyszawszy to tłumaczenie, poprawił na: „Wszechświat jest Moją misją.” W każdym tekście bardzo ważny jest kontekst. Swami wzywa do Swoich tłumaczeń tylko prof. Anila Kumara i dr Reddy. Bardzo ważne jest, by dobierać sobie właściwych ludzi.

Następnie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań wielbicieli z Korei brzmiało: Czy można tłumaczyć dyskursy Swamiego z języka japońskiego na koreański, ponieważ jest to łatwiejsza praca dla wydawców w Korei? Odpowiedź brzmiała, że jest to dozwolone, jednak pamiętać należy, że tłumacząc z innych języków niż angielski, można zatracić treść przesłania Sathya Sai.

Pytano o dyskursy Sathya Sai, czy każdy może korzystać z nich i rozprzestrzeniać misję Swamiego. W odpowiedzi delegaci usłyszeli, że nie ma obiekcji co do publikowania dyskursów Sathya Sai. Istnieje jedynie warunek konieczny, by podać źródło pochodzenia dyskursu, najlepiej z oficjalnej strony internetowej Organizacji Sathya Sai z Indii www.sathyasai.org .

Następnie dr David Gries przedstawił delegatom ważne wiadomości, które dotyczyły strony internetowej Organizacji Satha Sai. Dr Gries nawoływał: „Idźcie w świat i rozprzestrzeniajcie boską misję, boskie przesłanie. Wchodźcie głęboko w zrozumienie nauk Sai.” Bardzo ważna jest praca związana z informowaniem społeczeństwa. W Argentynie, w kioskach na przystankach autobusowych można obecnie kupić książkę o Sai Babie.

Leonardo Gutter nawoływał do przestrzegania wysokiej jakości literatury Sai i do wewnętrznej dyscypliny, do przestrzegania praktyk medytacji. Należy być szczęśliwym przez cały czas. Dziękować za wielką szansę służenia. Awatar używa nas jako instrumentów do Swojej boskiej misji. Jak ubogaceni jesteśmy z tego powodu. Jakże bardzo szczęśliwi jesteśmy. Należy rozwijać swoją własną świadomość. Dostrzegać wszędzie to, co pozytywne.

Ostatnim z mówców był dr Art-ong Jumsai z Tajlandii z Instytutu Wychowania w Wartościach Ludzkich Sathya Sai. Powiedział, że w Tajlandii wydano 40 książek na temat edukacji. Później doczekały się one tłumaczeń w Indiach, Kazachstanie i w Nepalu. Bardzo ważne są publikacje na temat pracy z małymi dziećmi według programu Balwikas.

Na zakończenie mowę wygłosił dr Goldstein, który podsumował obrady konferencji i podziękował zebranym. Zaznaczył, by w swojej pracy wydawcy trzymali się zasady, którą doradza Swami: „Ręce w społeczeństwie, umysł w lesie.” (Ręce zajęte pracą dla społeczeństwa, podczas gdy umysł jest spokojny, chłodny, nierozgorączkowany i pamiętający o Bogu, jakby przebywał na medytacji w lesie.)

Z notatek własnych spisała: E.G.

PS - Składam gorące podziękowania Sathya Sai oraz wszystkim, którzy przyczynili się do mojego uczestnictwa w konferencji wydawców Sai. Pozostanie ona dla mnie niezapomnianym przeżyciem.


powrót do spisu treści numeru 29 - wrzesień-październik 2005

* * *

Przesłanie Sathya Sai Baby z okazji inauguracji Sanathana Sarathi* - miesięcznika wydawanego w Prasanthi Nilayam od dnia święta Mahaśiwarathi 16 lutego 1958r. i poniżej jego tłumaczenie:

Joy to All Mankind

From this day, our Sanathana Sarathi is on the march, at the head of the spiritual cohorts - the Vedas, the Upanishads and scriptures - to subdue the evil ego brood - injustice,anarchy, falsehood and licence. May this "Charioteer" fight for world prosperity and, by making the drum of victory sound and resound, spreadjoy among all mankind.

-        Bhagawan Sathya Sai Baba

Radość dla ludzkości

            Od dzisiaj wyrusza nasze Sanathana Sarathi* na czele duchowych oddziałów: Wed, Upaniszad i innych świętych pism, aby pokonać złe potomstwo ego - niesprawiedliwość, anarchię, fałsz i rozwiązłość. Niech ten „Woźnica” walczy dla dobra świata, a jego werbel zwycięstwa niech brzmi i rozbrzmiewa rozprzestrzeniając radość pośród ludzkości.

-        Bhagawan Sathya Sai Baba


* cytat Swamiego znajdujący się na ulotce konferencji wydawców

[1] tattwapraćara - tattwa - elementarna zasada, najwyższa wiedza; praćara - przedstawienie, okazywanie; tattwa+praczara = głoszenie najwyższej wiedzy

[2] wjaktipraćara - wjakti - osoba; praćara - przedstawienie, okazywanie; wjakti+praćara = reklama personalna

* Sanathana Sarathi - odwieczny woźnica; Sanathana - wieczny, odwieczny; Sarathi - woźnica

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.