numer 29 - wrzesień-październik 2005

WWL sposobem na światowy pokój

      Dr Jumsai, pracownik naukowy NASA i dyrektor Instytutu Edukacji Sathya Sai w Tajlandii dnia 18 czerwca 2005 r. wygłosił bardzo interesujący wykład w największym stanie Meksyku — Chihuahua.  Wykład został bardzo dobrze przyjęty, pisały o nim także gazety.

Poniżej przytaczamy przetłumaczoną wersję relacji, która ukazała się następnego dnia w stanowej gazecie „El Heraldo de Chihuahua.”

KONIECZNOŚĆ ROZWIJANIA WSPÓŁCZYNNIKA MORALNOŚCI U DZIECI

Tajski doktor Art-ong Jumsai Na Ayudhya, filozof i naukowiec NASA promuje filozofię Śri Sathya Sai na międzynarodowej arenie

   Jedynym sposobem na eliminację przemocy, która panoszy się w świecie, jest modyfikacja tradycyjnego systemu kształcenia dzieci w szkołach, jak również w domach. Oprócz kształcenia młodzieży w matematyce, fizyce, technice i innych typowych przedmiotach powinniśmy doskonalić ludzi w uczciwości, prawości, mających pokojowe nastawienie, a przede wszystkim kochających.

   Tajski doktor Art-ong Jumsai Na Ayudhya, filozof i naukowiec NASA orędownik filozofii Śri Sathya Sai na międzynarodowej arenie, powiedział tak na swojej konferencji na temat Wychowania w Wartościach Ludzkich. Przedstawił konkretne techniki dla nauczycieli i rodziców przydatne w zapewnianiu integralnego kształcenia dzieci.

    Specjalista ten nie twierdzi, że nauczyciele powinni przestać uczyć matematyki i innych przedmiotów, ale że podczas nauki dodawania, odejmowania, dzielenia i tabliczki mnożenia powinni dawać pierwszeństwo wartościom ludzkim.

    Na przykład, elementarz w Tajlandii dla zilustrowania odejmowania zawiera obraz rolnika z dziesięciu krowami, z których siedem zostaje skradzionych, a pytanie do ucznia brzmi ‘ile krów pozostało?’ W tym przypadku, jeśli nauczyciel nie wyjaśni, że kradzież jest nieuczciwym czynem, że nie należy tak robić, dzieci będą myślały, że jest to postępowanie całkowicie normalne. Z drugiej strony, jeśli zamiast tego nauczyciel powie uczniom, że rolnik ma syna, któremu daje siedem krów, ponieważ go bardzo kocha, oprócz nauki odejmowania wpoi im wartość miłości.

    Mimo, że tajski doktor mówił po angielsku, setki ludzi w audytorium Ramiro Valles Szkoły Księgowości i Administracji w nowym uniwersyteckim kampusie uważnie słuchały przez trzy godziny wykładu, od godziny jedenastej do czternastej.

     Oprócz rozwijania inteligencji dzieciom należy wpajać dobroć — miłość do samych siebie i innych, gdyż gdy dorosną, będą robić wszystko z nastawieniem służenia innym. Jaki bowiem pożytek z rozwinięcia inteligencji dziecka, jeśli w wieku dojrzałym będzie samolubne i będzie źle postępowało, ponieważ nie obchodzą go inni?

   Miłość jest podstawą wszystkich wartości ludzkich, gdyż ktoś, kto kocha siebie i innych, posiada wewnętrzny spokój, co prowadzi do prawości i pokoju. Dr Jumsai powiedział z naciskiem: „Osoba, która kocha, nie jest zdolna do przemocy.”

    Jego zdaniem, edukacja powinna w dzieciach kształtować i wzmacniać następujące wartości: obowiązkowość, oddanie, wyrozumiałość, charakter, aktywność, wdzięczność, prawość, jedność i szlachetność. Radzi, by nauczyciele interesowali się bardziej MQ (morality quotient – współczynnikiem moralności) i EQ (współczynnikiem emocji) niż IQ (współczynnikiem inteligencji).

    W oczach tego eksperta, który w swoim kraju jest konsultantem rządu do spraw kształcenia w wartościach ludzkich, szkoła powinna nieustannie współdziałać ze społeczeństwem. Rodzice i społeczeństwo powinni interesować się tym, co się dzieje w szkołach. Powinni znać nauczycieli i wiedzieć, czego i jak uczą na lekcjach.

    Wszelkie informacje, jakie docierają do dzieci, są zachowywane w ich pamięci i pozostają w podświadomości. Jeśli źle się je traktuje, gdy dorosną, informacja ta wypłynie na wierzch i zechcą wziąć odwet lub źle się obchodzić z innymi — wyjaśniał doktor Jumsai. I przeciwnie, gdy dziecko otrzymuje miłość, szacunek, wdzięczność i inne wartości, jako osoba dorosła tak samo będzie traktowała innych.

   Zdaniem doktora, najlepszą techniką wzmacniania wartości ludzkich jest opanowywanie pięciu zmysłów. „Nie zawsze właściwie widzimy i słyszymy rzeczywistość, wszystko mieści się w naszym umyśle. Jeśli umysł jest brudny, wszystko, co widzimy i słyszymy będzie brudne — wszystko, co postrzegamy, interpretujemy i nadajemy mu znaczenie” — powiedział. Kluczem właściwego rozwoju dzieci jest darzenie ich miłością i okazywanie wyrozumiałości, tak by nauczyły się myśleć pozytywnie.

    Jak to się dzieje, że dzieci przejawiają tak wiele skłonności do przemocy — pyta nawiązując do przypadków szkół amerykańskich, w których uczniowie mordowali kolegów. Istnieją analizy, które dowodzą, że dzieci te w swoim życiu widziały przynajmniej 15000 morderstw na ekranach swoich telewizorów. Światowe statystyki pokazują, że dzieci codziennie przebywają ponad cztery godziny przed ekranami swoich telewizorów. „Dzieci oglądają mnóstwo aktów przemocy w programach telewizyjnych, gromadzą je w podświadomości, a później odgrywają” — stwierdził doktor, podkreślając, że „wyjaśnia to, dlaczego na świecie jest tyle wojen i panuje terroryzm.”

    Dla tego znawcy, wrogowie człowieka tkwią w nim samym i są dobrze znani. Są to: gniew, żądza, zawiść, pycha, nienawiść, przywiązanie, strach i niepokój.

[Z Heart to Heart, 8/2005 tłum. KMB]

powrót do spisu treści numeru 29 - wrzesień-październik 2005

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.