numer 24 - listopad-grudzień 2004

Uroczystości urodzinowe Bhagawana Śri Sathya Sai: 18 - 23 listopada 2004

 Awatar zstąpił, aby człowiek mógł się wznieść. Na tysiące sposobów, poprzez nauczanie, lile i Swój przykład daje człowiekowi poznać smak błogości, jaką przynosi Boska Miłość. Daje również wgląd w Swoją własną boską rzeczywistość.

Jak mówi Bhagawan, Awatar zachowuje się jak człowiek, aby ludzie mogli poczuć pokrewieństwo z Nim, ale wstępuje na nadludzkie wyżyny, aby ludzkość także mogła dążyć do osiągnięcia takich wyżyn. Poprzez ostatnie osiem dekad Bhagawan Śri Sathya Sai Baba nieustannie angażuje się w tę pracę, stosując uzdrawiający balsam Swojej miłości, aby złagodzić cierpienia ludzkości i wprowadzić człowieka na drogę wiodącą do Królestwa Boga. Dzień 23 listopada, kiedy obchodzimy rocznicę zstąpienia Pana Sai pomiędzy nas jest okazją dla ludzkości do złożenia  hołdu temu ucieleśnieniu bezinteresownej miłości. 

          W tym roku uroczystości urodzinowe obchodzono od 18 do 23 listopada.

18 listopada 2004 - Rathotsawam

          Rathotsawam - święto Rydwanu. Obchodzenie tego święta jest tradycją, która powstała we wczesnych latach pięćdziesiątych 20. wieku. Tego dnia studenci Bhagawana śpiewajac wedyjskie inkantacje i bhadżany, idą w procesji, prowadząc posąg Pana Kriszny umieszczony na rydwanie, a posążki Pana Ramy, jego brata Lakszmany i jego małżonki Sity na palankinie do starego Mandiru, albo tak jak jest obecnie, do Kalyana Mantapam we wsi Puttaparthi. Po ofiarowaniu czci bóstwom, posągi Ramy, Lakszmany i Sity wracają do Mandiru.

19 listopada 2004 - Dzień Kobiet

          Świętowanie Dnia Kobiet zaczęło się rankiem 19 listopada zapaleniem przez Bhagawana lampy przed portretem Matki Iśwarammy. Następnie Bhagawan odsłonił płytę pamiątkową inaugurując w ten sposób Projekt Pomocy dla Kobiet pod patronatem Iśwarammy. Pani dr Gita Teddy - minister turystyki w rządzie stanu Andhra Pradesh przemówiła do zebranych. Zaczęła od wyrażenia wdzięczności w imieniu rządu stanowego za projekt dostarczania wody pitnej dla Chennai (Madrasu), zrealizowany przez Bhagawana, który jest dobrodziejstwem dla farmerów w okręgu Nellore i Chittor stanu Andhra. Złożyła także Bhagawanowi hołd, dziękując za orędownictwo w sprawie kobiet i wspomniała, że to Bhagawana był pierwszym, który założył college dla kobiet w zacofanym ekonomicznie stanie Andhra Pradesh.

          Po niej wystąpiła z przemówieniem dr Helen, kardiolog, która regularnie przewodniczy akcjom niesienia pomocy ludziom pokrzywdzonym na całym świecie. Opowiadała o swoich zadziwiających doświadczeniach w Bośni, Iraku i Sudanie, gdzie odczuła wspierającą i ochraniającą opiekę Bhagawana. W Bośni dr Helen rozdzielała uchodźcom wojennym żywość i inne materiały pomocowe a także zdjęcia Bhagawana. Dr Helen zauważyła, że niektórzy z nich trzymali zdjęcia i dyskutowali miedzy sobą. Przez tłumacza dowiedziała się, że mówili o tym, jak mężczyzna na zdjęciu przychodził do nich, aby podnosić ich na duchu i nawet dostarczał im żywość! Wyraziła zdumienie, że Bhagawan, który znajdował się tysiące mil dalej, w Indiach, objawiał się tym uchodźcom i rozmawiał z nimi. 

          Po przemówieniach nastąpił program taneczny przedstawiony przez uczennice Szkoły Śri Sathya Sai w Prasanthi Nilayam, oparty na historii życia Bhagawana. Po zespole tanecznym wystąpiły z recitalem skrzypcowym siostry Lalita i Nandini. Oczarowały publiczność swoją interpretacją zarówno utworów Śri Thyagaradźa i Śri Purandarasa jak i bhadżanów Sai. Na zakończenie porannego programu Bhagawan obdarował artystów i członkinie zespołu tanecznego pięknymi sari i pozował z nimi do zdjęć.

          W wieczornym programie zaprezentowali się muzycy - członkowie młodzieżowej organizacji Sai Wielkiej Brytanii. Po ich występie miał miejsce koncert jednej z czołowych indyjskich śpiewaczek pani Anuradhy Paudwal. Akompaniował jej syn - pan Aditya. Śpiewała wiele popularnych pieśni i kompozycji Tulsidasa i Mirabai, a także bhadżany Sai. Słodki głos pani Paudwal czarował zebranych przez dobrą godzinę.

          W dalszej części programu wystąpił zespół baletowy uczniów pana Rama Nataka Nikatan z Secunderabadu. Małe dzieci dały cudowny popis niezwykłego talentu, wykonując tak trudne elementy układu jak taniec z lampionami balansującymi na głowach. Publiczność nagrodziła ten program owacją na stojąco,a Bhagawan także docenił ich występ i obdarował członków zespołu pamiątkami. Po przyjęciu arathi Bhagawan oddalił się do Swojej rezydencji.

20 i 21 listopada 2004

          Wieczorem 20 listopada wystąpili studenci Instytutu edukacyjnego Sri Sathya Sai Loka Seva z Alike prezentując jakashaganę - rodzaj tańca popularnego w stanie Karnataka. Przedstawili różne epizody z eposu Ramajana, pokazując na zakończenie kulminacyjną scenę pokonania króla demona - Rawany.

          Wieczorem 21 listopada 2004 dr Phil Heaton - krajowy koordynator służebnej gałęzi Organizacji Sathay Sai Wielkiej Brytanii opowiadał o pięciodniowym wiejskim obozie służebnym, zorganizowanym przez 160 członków organizacji, którzy pracowali na rzecz czterech wiosek w pobliżu Puttaparthi (z ich pomocy skorzystało ok. 2300 wieśniaków). Prócz zorganizowania pomocy medycznej w tych wioskach, Anglicy podjęli społeczne prace takie jak: odnowienie świątyni, karmienie ubogich i edukacja. Obóz był całkowicie sfinansowany przez uczestników, pieniędzmi zaoszczędzonymi przez nich w ciągu minionych dziewięciu miesięcy, dzięki programowi „Ograniczanie pragnień”. Jeden z młodych ludzi, Alexander Gifford opowiedział następnie o transformacji jakiej w nim dokonał Bhagawan od czasu kiedy pierwszy raz o Nim usłyszał. Jego słowa płynące prosto z serca poruszały i inspirowały zebranych w Holu. Potem odbyły się dwa koncerty. Najpierw wystąpiła grupa z Brazylii, a następnie pandit pan Narasimha, który zagrał na klarnecie wiele pieśni w stylu Hindustani i Karnataka. Bhagawan pobłogosławił muzyków i przyjął arathi, a następnie udał się do Swojej rezydencji w Purnaczandrze.

22 listopada 2004 - XXIII Konwokacja (zgromadzenie) Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning (Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai)

          Program rozpoczął się o 14:45 ceremonialną procesją Rady Akademickiej Uniwersytetu z Bhagawanem jako Rektorem na czele. Po zainaugurowaniu konwokacji Bhagawan wręczył złote medale i listy pochwalne studentom, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem. Pan Maharaja Krishna Rasagothra - były minister spraw zagranicznych rządu Indii - zwrócił się do absolwentów. Oświadczył, że Uniwersytet Bhagawana jest jedyny w swoim rodzaju i nie ma podobnego do niego ani w Indiach ani nigdzie na świecie. I nie ma nauczyciela, mentora i przewodnika takiego jak Bhagawan. Pogratulował absolwentom i przedstawił im krótki komentarz na  temat politycznych i ekonomicznych warunków w świecie, w który wkroczą, kiedy przekroczą bramy uniwersytetu. Wezwał ich, aby byli katalizatorami przemian zmierzających do transformacji świata i w ten sposób stali się wartymi swojego Mistrza, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

          Czcigodny Rektor, Bhagawan w Swoim błogosławionym przemówieniu stwierdził, że Bóg może być urzeczywistniony tylko dzięki ścieżce miłości, ponieważ Miłość jest Bogiem i Bóg jest Miłością. Wszechogarniającą Miłością, której nie ogranicza imię czy forma, która jest Boskością, powiedział Bhagawan. Podkreślił znaczenie ciszy, zarówno mentalnej jak i werbalnej, ponieważ tylko w głębi ciszy można usłyszeć głos Boga. Taka dyscyplina zapewni nam spokój, który pozwoli nam zobaczyć wszechprzenikającą Boskość.


 Wieczorem w Audytorium Purnaczandra studenci Uniwersytetu przedstawili sztukę zatytułowaną „O umyśle! Powróć do swego źródła”, której przesłanie mówiło, że pełne poświęcenia życie spędzone w służbie ludzkości jest jedyne, jakie warto przeżyć. Bhagawan obdarzył uczestników przedstawienia pamiątkami i wspomnieniami, które będą pielęgnować przez całe życie.

Swami wygłaszający dyskurs w dniu konwokacji

23 listopada 2004 - 79 rocznica zstąpienia Bhagawana Śri Sathya Sai Baby

          Rano 29 listopada Bhagawan Baba przybył do Sai Kulwant Hall ubrany w lśniącą, białą szatę i po darszanie dla dziesiątków tysięcy zebranych ludzi wszedł na pięknie udekorowane podium. Pobłogosławił Michaela Goldsteina, przewodniczącego Rady Prasanthi Nilayam, który następnie przemówił do zebranych. Po nim wystąpił dr Ganeshan Venkataraman, prorektor Instytutu Wyższego Nauczania Śri Sathya Sai. Chwalił on system edukacyjny przyjęty we wszystkich szkołach Bhagawana, który kładzie nacisk na rozwój osobowości uczniów i studentów i w którym podkreśla się wagę budowania charakteru.

          Bhagawan w swoim Boskim Dyskursie oświadczył, że bez przyswojenia sobie ludzkich wartości, wiedza, bogactwo, i pozycja są pozbawione znaczenia, ponieważ ludzkie wartości są filarami, na których spoczywa budowla ludzkiego życia. Bhagawan powiedział, że każdy człowiek musi poznać odpowiedź na trzy pytania: Skąd przybył?, Gdzie jest teraz?, Dokąd zmierza? Musimy zrozumieć trzy cele naszego życia i nie pozwalać sobie na zachwiania z powodu różnych okoliczności. Powinniśmy trzymać się drogi, którą wybraliśmy. Powiedział też, że swoim własnym przykładem pokazuje światu, że ciało jest dane w celu służenia społeczeństwu.

          Atrakcja wieczornego programu urodzinowego był koncert znanej śpiewaczki klasycznej z Hindustani - Begum Parveen Sultana. Śpiewała ona pieśni Mirabai i bhadżany Sai. W ten sposób zakończyły się uroczystości z okazji 79. urodzin Bhagawana. Tysiące zebranych ludzi napełniały się błogością, którą może dać tylko obecność Boga. Pamięć tych czarownych chwil z Panem pozostanie z nami na zawsze.

Z internetu tłum. J.R.

powrót do spisu treści numeru 24 - listopad-grudzień 2004

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.