numer 24 - listopad-grudzień 2004

BHADŹA  GOWINDAM  –  ŚRI  ŚANKARY

Bhadźa Gowindam Sri Śankaraćarii jest prawdopodobnie jedną z najpopularniejszych pieśni religijnych w sanskrycie. W napisanych prostym językiem mnemonicznych wersetach zawarte są najwyższe prawdy Wedanty, tak istotne dla mentalnego (umysłowego i psychicznego) oraz duchowego zdrowia człowieka. Nic dziwnego, że we wszystkich regionach Indii, jak również w wielu miejscach poza Indiami, niezliczeni ludzie z wielką szczerością intonują i śpiewają dla uradowania serc, ten mały, cudowny utwór liryczny.

    Dlatego z wielką radością drukujemy tekst Bhadźa Gowindam przetłumaczony z sanskrytu na język angielski przez Swamiego Nikhilanandę (w polskim przekładzie wykorzystaliśmy także sanskrycki oryginał i kilka innych tłumaczeń angielskich – dop. Redakcji).


DWADAŚAMANDŹARIKA

Bhadźa Gowindam bhadźa Gowindam

Gowindam bhadźa mudha mate

Samprapte sannihite kale

Nahi nahi rakszati dukrin karane.

Czcij Gowindę, czcij Gowindę,

Czcij Gowindę. O głupcze,

Reguły gramatyczne nie uratują cię,

Gdy nadejdzie godzina twej śmierci.

1  Mudha dźahihi dhanagama trisznam

Kuru sadbuddhim manasi witrisznam

Jallabhase nidźakarmopattam

Wittam tena winodaja ćittam.

Wyrzeknij się, głupcze, ciągłego pragnienia

Doczesnych dóbr; bądź rozsądny.

Ciesz się tym, co otrzymujesz od losu

Dzięki czynom z poprzednich wcieleń.

   2 Nari stanabhara nabhideśam

Drisztwa ma ga mohaweśam

Etan mamsa-wasadi wikaram

Manasi wićintaja waram waram.

Oczarowywany krągłościami kobiety

Bacz, by nie stracić rozumu.

Zawsze pamiętaj, że na ciało to

Składa się mięso, krew i tłuszcz.

3  Nalini-dala-gata dźala-mathitaralam

Tadwadźdźiwitamathiśaja ćapalam

Widdhi wjaddhjabhimana grastam

Lokam śokahatam ća samastham.

Niepewne jest życie człowieka,

Jak kropla deszczu na liściu lotosu.

Wiedz, że cały świat skazany jest na

Choroby, ego i zgryzoty.

4  Jawad wittopardźana-saktah

Tawannidźa-pariwaro raktah

Paśćadźdźiwati dźardźara dehe

Wartam kopi na priććhati gehe.

Dopóki człowiek potrafi zadbać o rodzinę,

Zobacz, jak wszyscy wokół go kochają!

Lecz gdy jego ciało słabnie, nawet w domu

Nikt nie zamieni z nim ani słowa.

5  Jawad pawano niwasati dehe

Tawad priććhati kuśalam gehe

Gatawati wajau dehapaje

Bharja bibhjati tasmin kaje.

Gdy w ciele duch przebywa,

Rodzina grzecznie pyta o powodzenie,

Lecz gdy dusza opuszcza ciało,

Nawet żona w strachu ucieka od trupa.

6  Arthamanartham bhawaja nitjam

Nasti tatah sukhaleśah satjam

Putradapi dhanabhadźam bhitih

Sarwatraisa wihita ritih.

Bogactwo nie przynosi niczego trwałego,

Nie kryje w sobie prawdziwego szczęścia,

Bogacz boi się nawet własnego syna.

Tak to wygląda wszędzie.

7  Balastawad kridasaktah

Tarunastawad tarunisaktah

Wriddhastawad ćintasaktah

Pare Brahmani kopi na saktah.

Dzieciństwo mija na beztroskiej zabawie,

Młodość traci się w przywiązaniu do kobiety,

Starość upływa na rozmyślaniu o przeszłości,

Ale nikt nie zanurza się w Parabrahmanie.

8  Kate kanta kaste putrah

Samsaro ajamatiwa wićitrah

Kasja twam kah kuta ajatah

Tattwam ćintaja tadiha bhratah.

Kim jest twoja żona? A kim twoje dziecko?

Doprawdy dziwny jest ten przemijający świat!

Kim jesteś? Skąd przyszedłeś?

Bracie, rozważ te prawdy.

9  Satsangatwe nissangatwam

Nissangatwe nirmohatwam

Nirmohatwe niśćalatattwam

Niśćalatattwe dźiwanmuktih.

Dobre towarzystwo prowadzi do nieprzywiązania,

Nieprzywiązanie daje uwolnienie z iluzji,

Człowiek wolny od złudzeń ma kontakt z Niezmienną Rzeczywistością,

Co obdarza wyzwoleniem za życia.

10  Wajasi gate kah kamawikarah

Śuszke nire kah kasarah

Kszine witte kah pariwaro

Dźńate tattwe kah samsarah.

Ile jest warta namiętność, gdy młodość odeszła?

Jaki pożytek z jeziora, gdy nie ma w nim wody?

Gdzie przyjaciele, gdy zabraknie pieniędzy?

Co wart jest świat, gdy pozna się prawdę?

11  Ma kuru dhana dźana jauwana garwam

Harati nimesat kalah sarwam

Majamajamida makhilam hitwa

Brahmapadam twam prawiśa widitwa.

Nie pysznij się bogactwem, przyjaciółmi, ani młodością.

Wszystko to może zniknąć w mgnieniu oka.

Postanów porzucić iluzje tego świata maji

I osiągnąć Brahmana.

12  Dinajaminjau sajam pratah

Śiśirawasantau punarajatah

Kalah kridati gaććhatjajuh

Tadapi na munćatjaśawajuh.

Przychodzi i odchodzi dzień i noc,

Świt i zmierzch, mija jesień i zima.

Czas swawoli a życie upływa.

Lecz pasja pragnień nigdy nie odchodzi.

12a Dwadaśamandźarikabhiraśeszah

Kathito waijakaranasjaiszah

Upadeśo bhudwidjanipunaih

Śrimaććhankara-bhagawaććharanaih.

W tym bukiecie dwunastu wersów

Wszechwiedzący Śankara,

Czczony jako Bhagawadpada [Boski],

Przekazał pewnemu uczonemu najwyższą mądrość.

Tłum. KMB przy współpracy Marii Sowy

Gowinda - ten, który opiekuje się krowami,

ten który kontroluje zwierzęcą naturę człowieka.

Jedno z imion Pana Kriszny

powrót do spisu treści numeru 24 - listopad-grudzień 2004

 

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.