Śri Sathya Sai Paduka Astotra              numer 22 - lipiec-sierpień 2004

Om Śri Sathja Sai Rama Parameśwara

Śri Padukam Pudźajami Namaha

Om Aijm Hrim Klim

Om Śaktije Namaha

Śakti Dewa Swarupatmaga

Śri Sathja Sai Rama Parameśwara

Śri Padukam Pudźajami Namaha

Niechaj będzie pozdrowiona Bogini, która mieszka we wszystkich istotach w postaci energii! Niechaj będzie pozdrowiona Bogini Śakti, której Panem jest najwyższy Bóg Śri Sathya Sai Rama, którego stopy czczę.

Śakti Dewi to Bogini Moc, Energia.

          Należy dobrze zrozumieć znaczenie Durgi, Lakszmi i Saraswati. Te trzy boginie reprezentują trzy rodzaje mocy w człowieku – iććaa śakti – siłę woli, krija śakti – siłę celowego działania i dźnana śakti – zdolność rozróżniania.

          Saraswati przejawia się w człowieku jako wak – zdolność mówienia, Durga jest obecna w postaci dynamizmu, Lakszmi zaś manifestuje się jako siła woli. Ciało oznacza krija śakti. Umysł jest siedzibą iććaa śakti. Atma to dźnana śakti. Krija śakti pochodzi z materialnego ciała. Siłą pobudzającą ciało, które ze swej natury jest bezwładne i sprawiającą, że zaczyna wibrować jest ićća śakti. Siłą wzbudzającą wibracje ićća śakti jest dźnana śakti, powodująca promieniowanie energii. Te trzy moce są reprezentowane przez mantrę Gajatri „Om Bhur Bhuwah Suwaha”. Bhur to ziemia; Bhuwah to siła życia, sumienie w człowieku; a Suwaha to siła promieniowania. Wszystkie trzy są obecne w człowieku. W ten sposób – Durga, Lakszmi i Saraswati mieszkają w sercu człowieka.

Soham

Z Sai-Netu tłum. Joanna Gołyś


powrót do spisu treści numeru 22 - lipiec-sierpień 2004


 

Stwórz darmową stronę używając Yola.