numer 19 - styczeń - luty 2004

BÓG  ZSTĘPUJE,  ABY  PROWADZIĆ – część  2

    po kliknięciu cz.3 i cz.4

 Tłumaczenie z książki „God Descends to Guide”- zebrane przez  Prakasha Chandra Mehrotra, wydane w 1997r.

PRAWDA  O  DROGACH  REALIZACJI

1 Ścieżka bhakti (oddania)

2 Ścieżka dżńany (mądrości)

3. Ścieżka karmy (działania)

PRAWDA  O TRZECH  DROGACH

          Ludzkie uczucia i działania poruszają się trzema torami: uczuciowym, związanym z aktywnością i dotyczącym myślenia - określanymi także jako bhakthi, karma, dżńana. Człowiek, który podąża ścieżką bhakthi czyni wszystko w duchu wielbienia, wszystkie działania ofiarowuje Bogu oraz jest wzorem czystości i dobroci. Człowiek wierny drugiej ścieżce, podejmuje działania nastawione na służenie jednostce, społeczeństwu i narodowi. Czerpie on radość z takiego rodzaju aktywności i w ten sposób realizuje cel swojego życia. Czuje, że praca dla drugiego człowieka jest sensem życia, jego usprawiedliwieniem i celem. Trzecim torem dąży człowiek, który dokłada starań aby zrozumieć podstawowe zasady rządzące życiem i naturą, albo jak to wyraża Wedanta  „Tatwę”.

          Czy jesteś zaangażowany w karma jogę, poświęcając owoce twoich działań; czy w bhakthi jogę, kontemplując wszechobecność Boga; czy w dżńana jogę, praktykując wewnętrzne dociekanie i dążąc do osiągnięcia mądrości; istotą wszystkich tych duchowych praktyk jest Miłość.

Praktykowanie Miłości jest Dharmą  (Prawością)

Myślenie o Miłości jest Sathją  (Prawdą)

Odczuwanie Miłości jest Śanthi  (Pokojem)

Zrozumienie Miłości jest Ahimsą  (Niekrzywdzeniem)

Dla wszystkich tych wartości to Miłość jest tym, co płynie jako wewnętrzny prąd. Ta zasada Miłości emanująca z centrum serca musi przepajać każde działanie, słowo i myśl.

          Skutkiem tego karma (działanie), bhakthi (oddanie) i dżńana (mądrość) nie są rozbieżne i odmienne. Są one składnikami i dopełniają się wzajemnie. Te trzy razem tworzą Miłość Sai.

BHAKTHI (ODDANIE)

          Czym jest bhakthi? Jest to niezachwiany przepływ Miłości do Pana. Bhakthi nie jest jedynie powtarzaniem imienia Boga. Jest to oddanie, nieśmiertelna i czysta Miłość do Boga. Ta Boska Miłość powinna być ustawicznie praktykowana w twoim codziennym życiu. Każdy aspirant poszukujący Wiecznego poprzez ścieżkę bhakthi powinien dokładać starań, aby zdobyć następujące cechy.

          Musi trzymać się z dala od zgiełku, okrucieństw i fałszu tego świata i praktykować prawdę, prawość, miłość i pokój. Powinien odrzucić, jako bezwartościowe, zarówno chwalenie, jak i potępianie, uznanie i wyszydzanie, pomyślność i przeciwności losu. Powinien odważnie podtrzymywać wiarę w jego własną, wrodzoną rzeczywistość i poświęcić się pracy nad postępem duchowym.

          Są trzy kolejne etapy na drodze do urzeczywistnienia Boga. Pierwszy etap, który osiąga się przez oświadczenie „Jestem wielbicielem Boga”, gdzie Bóg jest pojmowany jako odległa forma - jest dwaitą (dualizmem). Drugi etap, kiedy mówisz bezpośrednio do Pana „O Panie jestem Twoim wielbicielem” i czujesz Go wewnątrz swego serca - jest etapem wiśiśtadwaita (szczególnym dualizmem). Trzeci etap, w którym zdajesz sobie sprawę z prawdy „O, Panie ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną”, gdzie nie potrafisz rozróżnić pomiędzy sobą, a Bogiem, jest adwaitą (niedualizmem).

          Chrystus mówił o tych trzech etapach, kiedy czynił jedno po drugim, trzy oświadczenia: „Jestem wysłannikiem Boga, Jestem Synem Boga, Ja i Mój Ojciec jesteśmy jednym.”

PIELGRZYMKA  DO PRASHANTHI  NILAYAM

          Przyjeżdżacie do Prashanthi Nilayam jak samochody do warsztatu. Musicie, zatem wyjechać z nowym lakierem. Wszystkie części poluzowane i stare, zostaną zastąpione nowymi. Silnik wyczyszczony i zregenerowany, każda część bez zarzutu i w znakomitej kondycji, gotowa pędzić w podróż. Każdy zły nawyk musi być zastąpiony dobrym, żaden ślad wady nie może pozostać, serce musi być oczyszczone z wszelkiego egoizmu. Taki jest owoc tej pielgrzymki, który musisz pozyskać.

          Poza tym pielgrzymka jest dla złagodzenia serca, poszerzenia światopoglądu i rozszerzenia kręgu współczucia, a nie dla zbierania rzadkich zdjęć, paczek prasadamu, bożków i wyobrażeń. Te rzeczy mają większe znaczenia dla nethra (oko), niż dla paathra (naczynie). Pielgrzymki powinny być tak ciche jak powieka spuszczona na oko. Po co ludzie mieliby mleć językami, krzyczeć i spierać się, kiedy otoczeni są opieką Boga? Prawdę mówiąc wszystkie miejsca pielgrzymek i wszystkie pielgrzymki są w was. Jesteście zawsze na pielgrzymce.

NAMASKAARAM - MODLITWA

          Gdziekolwiek jesteś, jeśli całym sercem pragniesz otrzymać Namaskaaram (dotknięcie stóp Pana - złożenie hołdu), Moje Stopy są przed tobą! „Ręce i stopy – wszędzie”, to było zapowiedziane. „Panie czy nie słyszysz mojej modlitwy?” Jeżeli czujesz to do głębi twego serca, to Moje Uszy są tam. „Czy nie widzisz o Panie?” Jeśli wołasz w ten sposób, Moje Oczy są tam natychmiast. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek Mnie wzywasz, twój dom może stać się Prashanthi Nilayam, twoja wioska może przemienić się w Puttaparthi. Jestem zawsze czujny, zawsze gotowy wysłuchać i odpowiedzieć. Jeśli robisz namaskaaram, rób go z oddaniem - to wystarczy. Kiedy składasz swoje obie dłonie poczuj, że składasz u stóp Pana wszystkie czyny karmendriyjas (organy działania).

          Ponadto celem namaskaaram jest dotknięcie stóp (sparkam) Pana. Biegun ujemny majaśakti (potęga iluzji) oraz biegun dodatni Mahaśakti (Najwyższa Boska Moc), muszą się spotkać, aby wytworzyć duchowy prąd, który popłynie przez ciebie.

          Modlitwa musi wyłonić się ze skutku do przyczyny. Indywidualna Jaźń musi tęsknić za Najwyższą Jaźnią. Musi ona wynurzyć się z czystego serca. Modlitwa, podobnie jak kubek, musi być czysta, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. Modlitwa nie powinna pochodzić z języka tak, jak muzyka powstaje na płycie gramofonowej. Kiedy pieśń nie pochodzi z głębi twojego serca, kiedy nie jesteś w niej pogrążony jak może ona przyciągnąć ku tobie Boga? Musisz osiągnąć zaufanie do siebie samego, wtedy samozaufanie poprowadzi do Samouświęcenia i Samourzeczywistnienia (Samorealizacji).

ODDAWANIE  CZCI

          Gita głosi, że niemożliwe jest osiągnięcie stadium bezatrybutowego i bezforemnego, bez przejścia przez stadium czczenia Boga posiadającego atrybuty i formę. Dopóki posiadasz przywiązanie do ciała i pozostajesz zanurzony w świadomości ciała, nie będziesz w stanie zrozumieć i osiągnąć bezatrybutowego i bezforemnego Najwyższego. Osiągniesz konieczne przygotowanie do czczenia bezforemnego dopiero po przezwyciężeniu przywiązania do ciała, do świata i do wszystkich swoich innych przywiązań.

          Dopóki czcisz Pana w formie, będziesz używał pewnych typów kwiatów fizycznych, takich jak róże, nagietki, czy jaśmin, jakkolwiek ciało, które zajmuje się czczeniem i kwiaty, których używasz, są nietrwałe.

          Jeśli chcesz czcić bezforemnego Boga w swoim sercu, wtedy kwiaty są inne; te kwiaty będą trwałe. Tych osiem rodzajów kwiatów, to szlachetne cechy, które rozwijasz w sercu i ofiarowujesz Panu. Są to kwiaty niekrzywdzenia, panowania nad zmysłami, prawdy, cierpliwości i pobłażliwości; wytrwałości, miłości, współczucia, dobroczynności i poświęcenia. Wszystkie te kwiaty mają znaczenie dla wewnętrznego oddawania czci.

          Aby wznieść się do czczenia bezforemnego pierwiastka, będziesz musiał rozwijać te kwiaty serca i używać ich w twoim oddawaniu czci. Wtedy doświadczysz niewypowiedzianej, wiecznie trwającej radości ducha i powrócisz na drogę prowadzącą do domu, do twojego boskiego źródła.

ŁZY

          Narajana jest Panem wód; („naaram” znaczy woda). Ale, co jest wodą, której On jest Panem? On zamieszkuje w sercu, a Jego obecność, kiedy jest rozpoznana, roztapia nawet najbardziej skamieniałe serce i woda wypływa z oczu jako łzy radości, wdzięczności i spełnienia. Jego obecność jest rozpoznawana przez człowieka, kiedy jest napełniony współczuciem, czyniącym go smutnym, kiedy inni się smucą, a pełnym radości, kiedy drudzy odczuwają radość. Narajana jest tym, który sprowadza do oczu łzy radości. To jest funkcją twoich gruczołów łzowych: wyrażać wewnętrzną radość, a nie płakać jak głupiec czy tchórz.

          Czy tęskniłeś, czy usychałeś, czy płakałeś za Panem, czy roniłeś łzy skruchy, łzy triumfu  podczas intonowania Jego imienia, tak pełnego słodyczy i piękna, podczas wizualizowania Jego formy, tak pełnej piękna i wdzięku? Mogłeś płakać, ale kto wie, za czym? Kto zna impuls, który wpędził cię w ten smutek? Czy płaczesz z obawy, żądzy, lub dumy, czy dlatego, że Pan nie był blisko.

          „Ja sprowadzam łzy i Ja ocieram łzy” - śpiewał ktoś. Tak, Ja ocieram łzy radości z twoich oczu i Ja ocieram też łzy żalu.

DŻAPAMALA

          Dżapamala jest bardzo pomocna dla początkujących w sadhanie, ale kiedy wzrastasz, dżapa musi stać się każdym oddechem twojego życia, a wtedy przesuwanie paciorków staje się zbędnym i uciążliwym ćwiczeniem, którym nie jesteś już zainteresowany. Zawsze, w każdym czasie, w każdym miejscu, powinniśmy być w medytacji i to jest stan, do którego dżapamala powinna cię doprowadzić.

          Dżapamala uczy cię jedności, chociaż ma 108 paciorków! Jeżeli są to kryształowe paciorki, możesz dostrzec sznurek biegnący poprzez każdy paciorek, wewnętrzną rzeczywistość, na którą to wszystko jest nanizane. Jeśli paciorki nie są przejrzyste, ciągle wiesz, że sznurek przechodzi przez nie, utrzymuje je razem i jest podstawą dla istnienia dżapamali. Dlaczego 108 paciorków? 108 jest wynikiem, kiedy 12 jest pomnożone przez 9. 12 jest liczbą ciał niebieskich, które przedstawiają świat obiektywny, a więc symbole aspektu sakary (świat nazw i form różnorodności, pozorną różnorodność, przelotne obrazy). 9 jest ekranem, na którym obrazy się pojawiają, podstawą, liną, która daje ci złudzenie węża o zmierzchu. To jest Brahman - Bezimienny, Bezforemny, Wieczny Absolut. 9 jest liczbą Brahmana, On jest zawsze 9, ile razy byś go nie mnożył. Więc kiedy obracasz koraliki, uświadom sobie fakt, że istnieje zarówno prawda, jak i iluzja w świecie, że iluzja przyciąga, rozprasza i zachwyca, kierując cię, na błędną drogę; Prawda natomiast wyzwala cię.

NAAMA  SAMKIRTAN  (ŚPIEWAJĄC  IMIĘ)

          Obecny wiek, często potępiany jako Kali Juga, jest w istocie wiekiem, w którym możemy osiągnąć wyzwolenie najłatwiej. Jest to objawione we wszystkich świętych tekstach. Według tych pism, obecnie każdy może być wyzwolony przez praktykowanie Naama Samkirtanu (śpiewanie imienia Pana).

          Samkirtan jest procesem śpiewania, który powstaje w sercu, a nie w ustach, czy na języku. Jest on wyrażeniem radosnego dreszczu, który szybuje w górę z serca, kiedy wspominana jest chwała Boga. Śpiew jest spontaniczną manifestacją wewnętrznej ekstazy. Może on nie tylko pomóc w procesie wyzwolenia członkom grupy, ale także być zbawienny dla tych, którzy słuchają i nawet dla tych spoza koła słuchaczy. Cały świat może odnieść korzyść poprzez wibracje.

          Śpiewanie Imienia Pana (Naama samkirtan) może zapewnić pełnię szczęścia wszystkim ludziom, we wszystkich miejscach i we wszystkich czasach. Nie ma nic wspanialszego i bardziej satysfakcjonującego. Imiona Rama, Hari, Hare, Sai Baba, Kriszna - każde mające dwie sylaby, wywodzą się ze słowa Prema, które jest esencją i sednem Atmy. Prema, czyli Miłość musi być natchnieniem dla naszych myśli, przenikać nasze słowa i pobudzać nasze działania.

          Naama Samkirtan należy wykonywać ze szczególnym zwróceniem uwagi na brzmienie, melodię i synchronizację, nastawienie i przywiązanie oraz osiągnięcie najwyższego dobra. To nie jest śpiew dla samego śpiewania. Melodia musi wyłaniać się z serca, ze szczerej, niekłamanej Miłości, która jest tak żarliwa, że jest ona Tapasem (poświęceniem) sama w sobie. Samkirtan śpiewany przez takich sadhaków z pewnością wyzwoli jednostkę oraz przemieni społeczność i świat.

SATHSANG

          Szukanie dobrego towarzystwa i spędzanie czasu w braterskim kręgu nazywanym satsang, bardzo pomoże aspirantowi. Jesteś kształtowany poprzez towarzystwo, w którym przebywasz. Kawałek żelaza rdzewieje, kiedy znajdzie się w ziemi, lecz żarzy się, mięknie i przybiera użyteczne kształty, kiedy zetknie się z ogniem. Najłatwiejszą i najbardziej owocną metodą uwolnienia się od pyłu i rdzy, jest satsang.

          Satsang, do którego się przyłączysz, musi być czystszy, bardziej godny szacunku i bardziej związany z wyższymi ideałami prawości i prawdy, niż ty sam. Towarzystwo, do którego się przyłączysz musi być jakościowo i liczebnie wyższe i większe, niż to, w którym jesteś teraz. Jeżeli wytrwasz w satsangu, twoje serce utrzyma nienaruszoną czystość, lecz jeśli szukasz go tylko od czasu do czasu, trudno będzie zasłużyć na łaskę, lub mieć w niej udział. Musisz przyjąć wszystkie kłopoty i zdobyć się na cierpliwość szukania satsangu i pozostawania w nim, ponieważ to, że urodziłeś się człowiekiem nie jest świadectwem chwały, lecz to, że żyjesz jak człowiek, nadaje tę godność.

          Satsang sprawia, że spotykasz się z innymi duszami, osobami podobnego usposobienia i tworzy łączność, która ujawnia wewnętrzną żarliwość. Satsang oznacza spotkanie Prawdy, Prawdy, która jest wypowiadana podczas wysławiania Boga jako Sath-Ćith-Ananda. Sath jest podstawą istnienia dla JEST, które jest podstawową Prawdą Wszechświata. Stań w szeregu z Prawdą Sath w tobie. Sathja (Prawda), na którą poprzez umysł nie widzący światła nakłada się mithja (iluzja). Przez przebywanie w Sath płomień zostaje zapalony, świta brzask, pierzcha ciemność i wschodzi Słońce Urzeczywistnienia (Dżńana Bhaskara).

DHJANAM  (MEDYTACJA)

          Dhjanam (medytacja) jest przejściem od postawy zwróconej na zewnątrz, do skierowanej ku wnętrzu, zwróceniem ku wewnętrznemu oku, które widzi rzeczywistą, atmiczną błogość. Aby osiągnąć tę przemianę należy być zawsze aktywnym i pełnym nadziei, nie zważając na poświęcony czas i niezliczone przeciwności. Djaanam - czyli medytacja - jest działaniem wewnętrznym człowieka; pociąga to za sobą głęboki, subiektywny spokój, oczyszczenie umysłu i napełnienie siebie światłem, które wyłania się z Boskiej iskry wewnątrz. Oczyść swoje emocje, zbadaj swoje impulsy i kultywuj Miłość. Tylko wtedy będziesz w stanie stać się mistrzem samego siebie.

          Mistrzostwo jest celem procesu medytacji. Umysł jest bardzo subtelny i ekspansywny. Jest bardzo lekki i przenikający, bujający to tu, to tam, za każdym upodobaniem, czy pragnieniem. Więc jeżeli masz go kontrolować, musisz przywiązać do niego coś ciężkiego.

          Umysłowi trzeba przydzielić jakąś ciężką pracę, żeby trzymać go w ryzach. Ta praca jest nazywana dhjanam. Utrzymuj świadomość ponad górną wargą, pomiędzy dwoma nozdrzami, przed zagięciem nosa. Weź wdech poprzez lewe nozdrze, zamykając prawe prawym kciukiem. Gdy oddech wchodzi szeptaj So (On), następnie wydychaj poprzez prawe nozdrze zamykając lewe nozdrze. Kiedy oddech wychodzi wypowiadaj Ham (Ja). Wdychaj i wydychaj pomału, z rozmysłem, pogłębiając świadomość tożsamości z Panem, którą to ćwiczenie zapewnia, dopóki oddech i świadomość nie staną się jednym. Utrzymuj umysł jak stróża, zwracając uwagę na wchodzące i wychodzące oddechy, słuchaj wewnętrznym uchem Soham, które szepce oddech i zaświadczaj prawdzie twierdzenia, że twoją istotą jest Boskość, która jest jądrem Wszechświata. Jest to dhjanam, które przynosi zwycięstwo.

PRAWDA O ŚCIEŻCE DŻŃANY ( MĄDROŚCI)

BÓG WEWNĄTRZ - NAJWIĘKSZA MĄDROŚĆ

          Trzy dyscypliny są niezbędne, aby stać się świadomym boskości. Nie powinno się podejmować żadnej działalności, jeśli człowiek ma na widoku osiągnięcie korzyści osobistych. Intelekt i uczucia muszą być skierowane na odkrycie Mieszkańca Serca, każde działanie powinno być wykonywane szczerze, z miłością, bez dążenia do zdobycia osobistej korzyści, sławy, czy zysków. Przede wszystkim słuchaj głosu Boga wewnątrz. Jeśli ktoś rozmyśla nad złym uczynkiem, ten głos ostrzega, sprzeciwia się i doradza zaniechania go. Ukazuje wstyd, który trzeba będzie znieść, karę, której będziemy musieli stawić czoła, niełaskę, którą spowoduje. Wygląda to tak, jakby w tobie były dwie osobowości - jedna, która nakłania i druga, która zapobiega. Sygnał ostrzegawczy, rada w odpowiednim momencie, są dawane przez ducha prawości (dżangam) w fizycznym ciele (angam). Przypomina ci On o niedorzeczności i niebezpieczeństwie tkwiącym w identyfikowaniu się Jaźni z ciałem, zachęca cię do rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. To jest Bóg królujący w każdym jako Najwyższa Mądrość, Pradżnana, Wieczny Świadek, z którym możesz się łatwo skontaktować w głębinach medytacji.

CIAŁO

          Ciało jest ubraniem, w które ubiera się Duch Boży. Atma jest siłą napędową fizycznej maszyny, znanej jako ciało. Używaj tego ciała, tej fizycznej maszyny dla zrealizowania ostatecznego celu, podstawowej Prawdy, Zasady Atmy. Wycofaj się z zewnętrznego do wewnętrznego i naucz się wizualizować Siłę napędową - Atmę. To jest lekcja, której uczą prorocy i święte pisma. Ciało jest niezbędne, aby zaangażować się w oczyszczające ćwiczenia, aby dążyć do zbadania istoty, rzeczywistości Boga, Natury i Człowieka oraz by doświadczyć ekstatycznej rozkoszy tego odkrycia. Powinno ono być utrzymywane w zdrowiu, w gotowości, wolne od namiętności i lenistwa, zrównoważone i przygotowane na zwycięstwo.

          Atma trwa niezmieniona, natomiast wiele rzeczy przez nią pobudzanych, mogło ulec zmianie. Atma kontaktuje się ze zmysłami postrzegania i wpływa na umysł, który przebudza intelekt, do rozróżniania i decydowania o linii działania. Atma ożywia narządy myślenia, mowy, działania, wysławiania się i komunikacji. Lekarze wiedzą, że ciało składa się z bilionów komórek, żywych i czujnych, zajętych i aktywnych. Każda komórka jest pobudzana przez Atmę. Jest ona obecna w każdej z nich, tak samo jak w każdym punkcie przestrzeni. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, doświadczysz jej jako Promiennego, Absolutnie Wspaniałego Światła, Nieskończonego, Nieporównywalnego, Jedynego w Swoim Rodzaju Światła.

Tylko Miłość może objawić Boskość, ukrytą we wszystkim. Miłość jest Bogiem - żyj w Miłości. To negatywne ciało ma w sobie pozytywną Boskość. Kiedy staniesz się Wszystkoogarniającą Nieskończoną Miłością, Boskość zamanifestuje się w tobie i poprzez ciebie.

KONTROLA  ZMYSŁÓW

          W podróży życia narządy zmysłów są ważne. Zmysły są instrumentami, używanymi, do kontaktowania się z naturą i gromadzenia informacji. Umysł jest ogólnym instrumentem, który kontroluje i kieruje zmysłami.

          Pięć grubych organów; ucho, skóra, oko, język i nos, nazywanych w sanskrycie karma indriyjas, docierają do przedmiotów zmysłów przez subtelne narządy zmysłów, nazywane dżńana indriyjas, które obejmują: słuch, dotyk, wzrok, smak i zapach.

          Powinniśmy doceniać wielką harmonię, w której zmysły funkcjonują. Oczy spostrzegają coś atrakcyjnego, umysł chce to dostać. Nogi prowadzą cię tam. Ręce podnoszą tę rzecz. Zdobycie jej przynosi ci satysfakcję i radość. Następnie zobacz jak dużo wzajemnej harmonii jest pomiędzy wszystkimi narządami zmysłów. Z powodu stopy zranionej przez kolec, oczy ronią łzy. Jeżeli oko jest zranione, całe ciało czuje ból.

          Zmysły powinny być właściwie używane. Na przykład język, został dany człowiekowi, zarówno do spożywania zdrowego pożywienia, jak i do mówienia uprzejmie i łagodnie. Jednak obecnie jest on używany do spożywania narkotyków, jedzenia pokarmów pochodzących od zwierząt, palenia, używania obraźliwych słów itp. W rezultacie, człowiek musi doświadczać licznych kłopotów. Jeżeli każdy organ domaga się szukania przyjemności w przedmiotach, które sam wybiera, na przykład oczy chcą oglądać filmy, język chce smakowitych potraw, nos chce zapachu kwiatów, w jaki sposób umysł może zaspokoić życzenia wszystkich! Wtedy umysł staje się sfrustrowany.

          Błędy, które przypisujesz zmysłom, są w istocie błędami w twoich własnych procesach myślowych i uczuciach. Zharmonizuj swoje myśli i uczucia przez właściwą sadhanę. To znaczy samokontrolę, używanie zmysłów do pożytecznych celów, refleksję nad tym, co słyszysz, widzisz, smakujesz itp. Praktykowanie - co jest uznane za zbawienne - i rozwijanie postawy równowagi - te kroki objawiają Prawdę i obdarzają pełnią Błogości.

ZNACZENIE  MYŚLI

          Wszystko opiera się na myślach człowieka, które znajdują wyrażenie w zewnętrznych formach - odbiciu jego wewnętrznej istoty. Jakkolwiek ciało jest śmiertelne, myśli są nieśmiertelne. Siła myślowych wibracji obiega wokół świat. Tak jak fale cieplne, fale elektryczne i fale świetlne promieniują także fale myśli. Wibracje myślowe są przyczyną radości i smutku człowieka, zdrowia i choroby, biedy i pomyślności, narodzin i śmierci. Życie człowieka staje się pełne znaczenia, jeżeli kieruje on sobą w pełni świadomy siły myślowych wibracji.

          Zasiewamy nasiona myśli i zbieramy owoce działania, zasiewamy nasiona działania i zbieramy owoce charakteru, zasiewamy nasiona charakteru i zbieramy owoce reputacji, zasiewamy nasiona reputacji i zbieramy owoce przeznaczenia.

          Z tego jasno wynika, że nasze przeznaczenie zależy od naszych myśli. Twarz człowieka jest jak drogowskaz, objawiając nam kierunek, w którym podróżują jego myśli.

          Poprzez dawanie schronienia złym myślom: nienawiści, zazdrości, złości i ego, człowiek doprowadza do swojego własnego upadku. Przez obrażanie, krytykowanie, krzywdzenie i gorszenie swoich bliźnich, w istocie obraża on, krytykuje, krzywdzi i gorszy samego Pana. Całkowicie nieświadomy obecności Boga w drugim człowieku oddaje się tak haniebnemu prowadzeniu.

          Człowiek powinien podejmować szczere wysiłki, aby zobaczyć, że jego serce jest wolne od złych myśli i uczuć. Dlatego konieczne jest skierowanie naszych myśli na szlachetną drogę. Nasze myśli nie powinny służyć egoistycznym racjom ani rozwijaniu samozainteresowania. Jakie są myśli, taka jest mowa. Jaka jest mowa, takie są działania. Harmonia tych trzech prowadzi do doświadczenia Boskości, więc zważajcie na myśli i ich drogi. Pozwólcie im wyrastać z Miłości, Miłości, która zrodzona jest z szacunku dla wszystkich istot, bo wszystkie istoty są Boskie. Wszyscy jesteście ucieleśnieniem Boskości. Nigdy nie zapominajcie o tej prawdzie. Tylko przez pielęgnowanie szlachetnych i wzniosłych myśli może się rozwijać dobrobyt narodu i świata.

    po kliknięciu cz.3 i cz.4

Tłum.: Wojciech Łożyński

powrót do spisu treści numeru 19 - styczeń - luty 2004

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.