Uroczystość konwokacji na uniwersytecie Bhagawana

Tydzień od 18 do 24 listopada 2003 r. w Prasanthi Nilayam był okresem szczególnie przeładowanym rozmaitymi uroczystościami, których kulminacja nastąpiła w czasie Urodzin naszego Pana, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.

numer 18 - listopad-grudzień 2003

Na ten czas Mandir został bogato przyozdobiony girlandami i pięknymi kwiatami. W przeddzień Urodzin, dnia 22 listopada b.r., na placu Sai Kulwant odbyła się już 22-ga uroczystość wręczenia dyplomów (konwokacja) na uniwersytecie, Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. Przy takich okazjach Bhagawan Baba jako Czcigodny Rektor uczelni błogosławi odchodzących studentów okolicznościowym dyskursem.

W tym roku honorowym gościem konwokacji był wiceprezydent Indii Śri Bhairon Singh Shekawat. Studenci złożyli przysięgę, że do końca życia pozostaną wierni wartościom wpajanym w Instytucie. Po wręczeniu medali wyróżniającym się studentom Śri Shekawat w swoim wystąpieniu mówił o wyjątkowej i świętej atmosferze panującej w aśramie i wyraził wdzięczność Bhagawanowi za rozmaite akcje socjalne, które podjął dla ludzi w potrzebie tego kraju. Nawoływał studentów aby wykorzystali wiedzę zdobytą w Instytucie w służbie na rzecz narodu.

Następnie swój dyskurs wygłosił Bhagawan, zawierając w nim wiele pouczeń na dalszą drogę życiową absolwentów. Początkowo Śri Sathya Sai Baba mówił o wielkich tradycjach kultury Indii, wzywając studentów do naśladowania chwalebnych przykładów z bogatej historii tego kraju. W drugiej części dyskursu dominował temat miłości. Bhagawan sypał jak z rogu obfitości krótkimi sentencjami, każda godna zapamiętania i refleksji. Znalazły się w nim m.in. takie zdania:

-       Pieniądze przychodzą i odchodzą, moralność przychodzi i wzrasta.

-       Miłość to wieczny pierwiastek obecny we wszystkich — człowiek bez miłości nie istnieje.

-       Nauka nie jest po to, by zdobywać pieniądze, lecz by zrozumieć naturę umysłu.

-       Muzyka może porwać serce — jest boska.

-       Tam gdzie istnieje zaufanie do siebie, tam jest zadowolenie; tam gdzie jest zadowolenie, tam jest poświęcenie, a poprzez poświęcenie przychodzi samorealizacja.

-       Dopóki nie porzucicie samolubstwa, dopóty w życiu nie osiągniecie niczego wartościowego.

-       Współczesna edukacja prowadzi tylko do dysput, a nie do pełnej mądrości.

-       Powinniście zdobyć wiedzę o Jaźni; traktujcie ją jak własne życie.

-       Bądźcie gotowi poświęcić życie za sprawę satjidharmy (prawdy i prawości).

-       Ten kto trzyma się prawdy, jest nieustraszony.

-       Jeśli nie pójdziecie ścieżką prawdy, ogień strachu spali was do cna.

-       Miłość traktujcie jak własne życie a prawdę jak oddech.

-       Miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością.

-       Miłość jest Brahmanem w czystej postaci.

-       Prawdziwa duchowa praktyka zawiera się w łączeniu waszej miłości z miłością boską.

-       Uświęcicie swoje życie, gdy będziecie mieli stałą i bezinteresowną miłość.

-       Miłość jest darem Boga danym każdemu człowiekowi; powinna być wykorzystana w służbie społeczeństwu.

-       Dla postępu społeczności zasadniczą sprawą jest jedność.

-       Człowiek winien dzielić swoją miłość z innymi; tylko wówczas będzie miał prawo być członkiem społeczeństwa.

-       Powinniście być gotowi poświęcić dla innych wszystko, co jest wam drogie — jest to prawdziwa miłość.

-       Miłość jest Bogiem, żyjcie w miłości.

-       Powinniście być gotowi za miłość oddać życie.

-       Światowa miłość jest przemijająca, jedynie miłość Boga jest prawdziwa i wieczna.

-       Zdobądźcie boską miłość, która jest fundamentalnym pierwiastkiem waszego życia.

-       Bądźcie gotowi ofiarować życie dla Boskiej miłości.

-       Wszyscy powinniście żyć jak bracia i siostry; wszyscy są dziećmi bożymi.

-       Jeśli zapomnicie o miłości, wasze życie stanie się bezsensowne.

-       Żyjcie dla miłości.

-       Prawdziwa miłość odnosi się do serca.

-       Kochajcie wszystkich bez śladu egoizmu; jest to Boska miłość.

-       Módlcie się do Boga o Jego miłość.

-       Spędzajcie życie głosząc przesłanie miłości.

-       Miłość jest celem waszego życia.

-       Gdy zdobędziecie miłość Boga, będzie kochał was cały świat; tak potężna jest miłość Boga.

-       Miłość Boga jest absolutnie bezinteresowna i święta; zawsze więc módlcie się o Jego miłość.

-       Dla waszego dobra jestem gotów zrobić wszystko, nawet poświęcić Moje życie.

-       Kochajcie Boga, żyjcie w Bogu.

-       Łaknąc światowej miłości, stajecie się głupcami.

-       Z serca do serca, miłość za miłość — oto relacje, jakie winniście rozwijać.

-       Całym sercem dzielcie miłość ze wszystkimi.

-       Miłość nie ma związku z materią — odnosi się do serca.

-       Prawdziwa nauka to doświadczanie serdecznej miłości.

-       Rozwijajcie miłość, bangaru [złotka], tylko wtedy wasza nauka będzie owocna.

-       Wiedza to dar od Boga; nie należy jej ofiarować innym, tylko Bogu.

-       Miłość jest waszym życiem; miłość jest waszym celem.

-       Natura miłości staje się światową, gdy macie cielesną świadomość; powinniście rozwijać miłość, która wykracza poza świadomość cielesną.

-       Gdy naprawdę doświadczycie Boskiej miłości, nie będziecie prowadzić światowego życia; sprawicie, że wasza miłość będzie nieprzerwanie płynęła ku Bogu.

Uroczystość konwokacji zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Nieco później, wieczorem, studenci uniwersytetu przedstawili dramat oparty o naukę Bhagawad Gity mówiącą, że otrzymane przez nas dary od Boga w postaci talentów i umiejętności należy ofiarować z powrotem Bogu w formie służby dla Niego. Na koniec ofiarowano Bhagawanowi arati.

[Na podstawie materiałów z oficjalnej witryny www opracował KMB]

powrót do spisu treści numeru 18 - listopad-grudzień 2003

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.