MODLITWA WIELBICIELA           numer 16 - lipiec-sierpień 2003

Otwórz moje wewnętrzne widzenie, bym mógł urzeczywistnić Boga we mnie.

Wypełnij mnie miłością Boga i skieruj tę miłość ku służeniu innym.

Uczyń mnie wcieleniem Twojej miłości i spraw, bym kochał wszystkich, którzy są wcieleniami miłości.

Wskaż mi swoje drogi – drogi, na których będę mógł Ci służyć, być Tobie miłym i doświadczać Cię.

Uczyń mnie bezinteresownym, czystym w myślach i uczynkach, oraz pożytecznym dla społeczeństwa.

Zachowaj mnie od pychy, zarozumiałości, chciwości i próżności.

Daj mi odwagę, cierpliwość, siłę, determinację oraz wszystko, co w drodze potrzebne.

Uczyń mnie przyjacielem biednych, potrzebujących, chorych, opuszczonych, uciśnionych i zapomnianych tego świata.

Niech wszyscy żyją w harmonii i pokoju.

Daj nam szczerość, oddanie, poświęcenie i skromność, które zapewniają sukces.

Zachowaj nas od przemocy, niegodziwości i krzywdzenia.

Nigdy nie pozwól nam zapomnieć, że należymy do Ciebie.

Błogosław nam, czyniąc nas narzędziami Twojej woli.

Daj nam szczęście, które tylko Ty możesz dać.

Bądź naszą drogą, naszą ścieżką i celem naszego życia.

Zachowaj nas od nieudolności i zaniedbania. Przebacz nam, gdy upadamy.

Spraw, abyśmy z każdym dniem stawali się bliżsi Tobie.

Obdarz nas boskim towarzystwem.

Uczyń nas sprawnymi i skutecznymi w służeniu.

Uczyń nas błogosławiącymi innym.

Spraw, byśmy nie byli dla nikogo ciężarem.

Obdarz nas błogosławieństwem Twojej Świętej Wizji.

Uwolnij nas z więzów karmy.

Daj nam, to wszystko, nie ze względu na naszą boskość, lecz z powodu Twojej Szczodrości.

Dziękujemy Ci za Twoją Łaskę, Dary, Miłość, Przewodnictwo i Opiekę. AMEN

Noor H.Kara, Londyn   z Sanathana Sarathi, lipiec 1996 tłum. Fryderyk Listwan

 powrót do spisu treści numeru 16 - lipiec-sierpień 2003

 

Stwórz darmową stronę używając Yola.